Tagarchief: InfraTech

’15e editie wordt duurzaamste editie ooit’

afbeelding3
Lees het gehele artikel

Waarom een groene InfraTech?
InfraTech is dé plek voor de gehele keten om laagdrempelige ontmoetingen en open gesprekken te hebben. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.

Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen. Verduurzaming leeft in de infrasector, maar is ook een transitie in de hele economie. We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord (49% minder uitstoot in 2030), de energie- en grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en infra- en bouwprojecten staan onder druk. InfraTech neemt dit serieus en wil een forse bijdrage leveren aan een circulaire infrasector, emissiereductie en de energietransitie.

Als er één sector is die immers oplossingen kan en moet leveren aan de uitdagingen waar we anno 2023 voor staan is het de infrasector.

De vier focuspunten voor InfraTech 2023:

Sociale cohesie

 • Het aanjagen van circulariteit en duurzame beursdeelname bij onze exposanten en bezoekers

Circulaire beurs samen met alle leveranciers

 • Duurzaamheid inventarisatie bij onze leveranciers
 • Vermindering van afvalstromen en CO2 footprint

Mobiliteit

 • Milieuvriendelijke transportmogelijkheden van leveranciers
 • Catering en leveranciers vanuit de omgeving
 • Stimulans OV + PR

Duurzame locatie – Rotterdam Ahoy

 • Warmte Koude Opslag (WKO)
 • Dak vol zonnepanelen
 • Catering (inkoop, materialen, waste)

Wat doen we zelf?

InfraTech 2023 pakt – samen met thuisbasis Rotterdam Ahoy en gastheren Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam – zelf ook de handschoen op: de 15e editie van InfraTech wordt de duurzaamste in zijn 27-jarige bestaan! Zo kopen we zo veel mogelijk duurzaam in en wordt veel afval gerecycled.

Bovendien ligt het dak van Ahoy vol met zonnepanelen, is de klimaatinstallatie helemaal gasloos en maakt het thermisch grid, dat Rotterdam Ahoy Convention Centre en de beurshallen van InfraTech met de rest van Hart van Zuid verbindt, het gebouw tot energiebron, energieopslag en energiehub voor een flink deel van de stad.

Ook is Rotterdam Ahoy dit jaar weer gastheer voor de congressen Ruggedised en Recharge Earth waar verschillende Europese steden, het bedrijfsleven, beleidsmakers, innovators, netbeheerders, energie-experts en overheden samen werken aan een duurzame en circulaire toekomst.

Noodzaak

De Nederlandse economie – en dus ook de infrabranche – moet in 2050 al volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger gelegd: die wil in 2030 al helemaal klimaatneutraal en circulair werken. En ook provincies, gemeenten en waterschappen hebben vergaande ambities die niet alleen het aangezicht maar ook de werkwijze van de Nederlandse infrabranche voorgoed zullen veranderen.

Zelden was de noodzaak om ketenbreed te vernieuwen, te innoveren en te zorgen voor de juiste schaalgrootte voor die veranderingen zo groot als nu. Zelden was de noodzaak voor samenwerking tussen opdrachtgevers en de markt, tussen publiek en privaat, zo nadrukkelijk aanwezig.

Onze lange termijn doestelling en meerjarenplan

Het streven naar een duurzame beurs betekent dat op InfraTech 2031:

 • Er evenveel energie duurzaam opgewekt als gebruikt wordt (locatie)
 • De CO2 uitstoot rondom de beurs neutraal is
 • Het hele ecosysteem van InfraTech circulair werkt

Platform Grond-, Weg- en Waterbouw gaat partnerschap aan met InfraTech

ChB-20190116-0161
Lees het gehele artikel

InfraTech 2023 – Move Forward!

InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is uitgegroeid tot een onmisbaar kennisplatform, waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers samen de verbinding aangaan en de wereld laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.

“We zijn niet voor niets dé ontmoetingsplek tussen overheden en het bedrijfsleven in de infrasector.”

Platform Grond-, Weg- en Waterbouw is een intensief samenwerkingsverband met InfraTech aangegaan en zal dit jaar regelmatig berichtgeving doen over InfraTech 2023. Dit in het twee maandelijkse vakmagazine, maar uiteraard ook wekelijks op het onlineplatform. De gevleugelde woorden die exact aangeven waar InfraTech voor staat luiden: ‘Move Forward!’ We spreken met Angela Nolten, Marketing en Communicatie Specialist bij InfraTech en Annemieke den Otter, Exhibition Manager van InfraTech, over het overleven van de coronacrisis en stevige toekomstplannen.

De laatste live beurs in 2019

De laatste InfraTech waar het publiek elkaar live kon ontmoeten dateert uit 2019. “Voor de 2021 editie was de beursvloer voor 85% uitverkocht”, schetst Annemieke. “Toen kwam corona roet in het eten gooien, in maart 2020. We zijn met de Raad van Advies, de Programmacommissie en de stakeholders om tafel gaan zitten om een strategie te bepalen. Hoe moesten we InfraTech 2021 gaan plannen, in een tijd waarin ineens alles onzeker was. Bovendien zat bijna iedereen aan huis gekluisterd, ook qua werk. Elke maand stelden we nieuwe ijkpunten in en we leefden van lockdown naar lockdown. Middels berichtgeving en video informeerden we alle belanghebbenden. De laatste 15% exposanten bleef dan ook uit.”

In 2023 biedt InfraTech wederom een uitgebreid en inspirerend kennisprogramma met interactie tussen de verschillende kennispleinen, waardoor er meer ontmoetingen tussen opdrachtgever en –nemer zullen plaatsvinden op de beursvloer.

Angela: “Enkele maanden voor januari 2021 besloten we om InfraTech 2021 hybride op te zetten. We leefden echt van persconferentie naar persconferentie. Technisch gezien was een fysiek evenement mogelijk. Er was wat dat betreft geen sprake van overmacht, er was immers geen berichtgeving over januari 2021. Bovendien was het sentiment onder exposanten verdeeld. De beurs cancelen was daarom geen optie. Op 8 december 2020 kwam uiteindelijk de persconferentie waarin een lockdown van 5 weken werd aangekondigd. Toen wisten we zeker dat we digitaal moesten gaan.”

Een digitaal matchmaking platform

De digitale versie van InfraTech werd opgezet als een echt matchmaking- en kennisdelingsplatform. “Iedereen kon meedoen en we boden de mogelijkheid om er een deel van de ‘fee’ voor in te zetten die exposanten voor de fysieke InfraTech hadden betaald”, aldus Annemieke. InfraTech 2021 werd een 4 dagen durend online kennis en netwerk event. Angela: “Ondanks dat we 4000 actieve bezoekers in het platform hadden en 200 tot 300 deelnemers per kennissessie, was het geen vervanging voor een echte live vakbeurs.” Annemieke voegt toe: ” Wel was dit een hele leerzame oefening voor ons, we hebben echt de meerwaarde van digitale kennisdeling gedemonstreerd gekregen. Live ontmoetingen zijn onze prioriteit, maar we houden onze digitale communicatiemiddelen er wel in. Een maand voor InfraTech 2023 van start gaat, zetten we ons platform open en laten algoritmes hun werk doen op de profielen die inschrijvers  en exposanten hebben aangemaakt. Zo verbinden we op voorhand exposanten en bezoekers met elkaar, door bezoekers de weg te wijzen naar de voor hen meest interessante exposanten en exposanten alvast een lijst te geven met bezoekers die interesse hebben in hun dienst of product. Ze kunnen voorafgaand aan de beurs dus al afspraken met elkaar maken voor op de beursvloer.  En dit geldt niet alleen voor exposanten met bezoekers maar ook voor bezoekers onderling. Uiteraard geschiedt dit met volledige instemming vooraf van degenen die zich online registreren. Exposanten kunnen op deze manier mensen actief uitnodigen en bezoekers kunnen hun bezoek aan InfraTech tot in de puntjes vooruitplannen.”

Van negatief naar meerwaarde

Voor de 2023 editie is de beursvloer ten tijde van dit schrijven voor 70% verkocht. Angela en Annemieke hebben er alle vertrouwen in dat de laatste 30% ook verkocht gaat worden. “Er gaat veel tijd zitten in het organiseren van de vele kennissessies. Om iedereen de kans te geven die bij te wonen, overwegen we nu om via het digitale platform live te gaan streamen en on demand uit te zenden op het platform. ‘Dankzij’ corona weten we nu dat mensen daar open voor staan en gebruik maken van de mogelijkheden die we bieden. Bovendien kunnen we nu veel kwalitatieve matches vooraf laten maken. We buigen op deze manier een negatieve situatie om naar een situatie met meerwaarde en willen dit de komende edities door ontwikkelen.”

“De afgelopen periode heeft het team van InfraTech zich ingespannen om de contacten in moeilijke tijden warm te houden, we hebben veel nieuwe contacten gelegd en zijn op verschillende manierenin beeld gebleven. Dat was soms pittig, maar meer dan de moeite waard. Juist nu moeten we stappen vooruit gaan maken, daarom staan we vierkant achter de slogan ‘Move Forward!’. Met zijn allen de schade inhalen en de schouders eronder. We zijn niet voor niets dé ontmoetingsplek tussen overheden en het bedrijfsleven in de infrasector.”

Samen noodzakelijke veranderingen realiseren

In 2023 biedt InfraTech wederom een uitgebreid en inspirerend kennisprogramma met interactie tussen de verschillende kennispleinen, waardoor er meer ontmoetingen tussen opdrachtgever en –nemer zullen plaatsvinden op de beursvloer. “Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen waarmee de noodzakelijke veranderingen in de infrasector gerealiseerd kunnen worden. Belangrijke onderwerpen zijn verduurzaming, klimaatadaptatie en energietransitie. InfraTech gaat zelf ook verduurzamen door onder andere meer afval te scheiden en duurzaam in te kopen”, zegt Annemieke. Human Capital is ook een van de focuspunten. “De markt schreeuwt om goed gekwalificeerd jong personeel. Recruiters van InfraTech-exposanten geven deze editie een inkijkje in de verschillende loopbaanmogelijkheden in de branche.”

Tevens is er nog meer aandacht voor innovatie: Angela zegt tot besluit: “Ook in 2023 worden de InfraTech Innovatieprijzen weer uitgereikt in drie categorieën: productinnovaties, procesinnovaties en vernieuwende vormen van samenwerken. Doel van de prestigieuze prijzen is om aantrekkelijke ‘showcases’ te vinden die benut kunnen worden in publicaties en toonbeelden van de innovatiekracht en samenwerking in de infrasector.”

Zien we u ook op InfraTech 2023? Vast wel, deze editie wilt en kunt u niet missen.   

15e Editie vakbeurs Infratech 2023 bekend

Campagnebeeld-InfraTech-2023-nieuwe-datum-bekend
Lees het gehele artikel

InfraTech, het kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort, vond in januari dit jaar volledig digitaal plaats. De lustrumeditie in 2023 zal als vanouds met een fysieke beursvloer zijn.

Thema: Move Forward

InfraTech gaat in 2023 door met waar het als kennisplatform al 14 edities voor staat: de hele infrasector met elkaar in contact brengen. Onder het thema ‘Move Forward’ daagt InfraTech de keten uit om kennis te maken, kennis te delen, elkaar te inspireren, samen te innoveren en trends en ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor de sector. Want samen heeft de sector wat er nodig is om concrete stappen vooruit te zetten; It’s time to Move Forward!

Corona heeft de wereld waarschijnlijk voorgoed veranderd, maar de uitdagingen waar de infrasector voor staat zijn niet anders. Digitalisering, circulariteit, de energietransitie, het terugdringen van de uitstoot van CO2 en stikstof, PFAS, ruimte voor de markt bij aanbestedingen, de enorme onderhoudsopgave, klimaatadaptatie en risico- en kostenbeheersing – dat is allemaal niet verdwenen in 2023. Al die uitdagingen maken het samen optrekken van markt en opdrachtgevers extra belangrijk. InfraTech is al meer dan 25 jaar het platform waarop de hele infrasector samenkomt.

“Het eerder geïntroduceerde thema Move Forward is nu relevanter dan ooit. De infrasector staat voor flinke uitdagingen. Het is noodzakelijk om stappen vooruit te zetten en het voortouw te nemen in het creëren van de wereld van morgen: It is time to Move Forward!”, legt Manager Exhibitions Annemieke den Otter uit. “Natuurlijk kijkt iedereen er nu al ontzettend naar uit om dat weer live te kunnen doen. InfraTech gaat immers om verbinden, om samen zijn, om het gesprek.”

Door de gastheren en partners wordt wederom een uitgebreid en inspirerend online en offline programma gepresenteerd. Het InfraTech Netwerk Platform, dat afgelopen januari geïntroduceerd is en erg goed gebruikt werd, krijgt ook weer een rol. Opschaling door een nog groter bereik bij relevante doelgroepen is hiervoor de voornaamste reden.

Stand boeken

Organisaties kunnen vanaf 6 april een stand boeken. Zij profiteren tot 1 juli 2021 van de eerste vroegboek korting, voorheen bekend als beursaanbieding. Kijk voor alle informatie, tarieven en mogelijkheden op infratech.nl

Volledig digitaal InfraTech krijgt hoge waardering

InfraTech 2021 in Rotterdam Ahoy
Lees het gehele artikel

Wegens Covid-19 kon het evenement dit jaar slechts in digitale vorm plaatsvinden. Desondanks trok InfraTech 2021 meer dan 4000 bezoekers naar het digitale platform. Met 71 online kennissessies die gemiddeld 200 actieve kijkers trokken en meer dan 1000 gemaakte online afspraken bewees InfraTech dat het nog steeds het grootste en belangrijkste kennisplatform van de infrabranche is. 

“De Nederlandse infrastructuur behoort tot de beste ter wereld”, stelde Pier Eringa, voorzitter van NGInfra tijdens de opening op dinsdag 12 januari. “En dat is meteen ook een risico. Want wat al goed is krijgt vaak niet de aandacht die het verdient. Terwijl we toch echt zullen moeten blijven investeren in onze wegen, het spoor, bruggen, viaducten en waterwegen. InfraTech is hét evenement waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar vinden en op de hoogte houden van de laatste stand van zaken.” 

Verbinden

Juist die platformfunctie van InfraTech, waarvan netwerken en verbinding maken belangrijke pijlers zijn, was de reden om het evenement toch online te laten doorgaan, stelt Exhibition Manager Annemieke den Otter. “We hebben, uiteraard na overleg met onze gastheren Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat en onze partners zoals, de Unie van Waterschappen, Koninklijke NLIngenieurs, PIANOo en NGInfra, besloten dat we er ook in deze moeilijke tijd voor de sector willen zijn. En volgens mij was dat de juiste keuze. Zeker ook gezien alle innovaties en projecten die we tijdens deze editie hebben kunnen zien.”

Nieuwe inzichten

Daar waar er twee jaar geleden nog 22 duizend bezoekers naar Rotterdam Ahoy reisden werd het vierdaagse online evenement in de afgelopen week door meer dan 4000 professionals bezocht. In totaal vonden er verspreid over vier dagen 71 online kennissessies, workshops en key-notes plaats. Iedere sessie trok gemiddeld 200 kijkers, de vijf best bekeken onderdelen trokken rond de 300 geïnteresseerden. Al die mensen binnen het online platform verstuurden meer dan 2000 chatberichten. Er werden duizend connecties gelegd en meer dan 750 afspraken gemaakt.

Zowel bezoekers als exposanten waren tevreden. “InfraTech Online was voor mij een zeer geslaagd event waar veel elementen in zaten die je normaal ook tegenkomt op de fysieke edities van InfraTech”, liet Ruben aan de Stegge, Projectorganisator bij BAM Infra Rail weten. “Door het gevarieerde kennisprogramma heb ik de afgelopen vier dagen nieuwe inzichten opgedaan. Ook heb ik zeer gericht kunnen netwerken via het online platform.” Susanne van de Pest, senior advocaat bij Van der Feltz Advocaten zei: “Natuurlijk gaat er niets boven echte ontmoetingen op de beursvloer. Maar deze online editie heeft ons volop kansen gegeven om in gesprek te gaan met bezoekers, de expertise van ons kantoor te laten zien en onze kennis met de bezoekers van InfraTech te delen. Zo hebben we toch veel nieuwe, interessante contacten kunnen leggen. Kortom, een geslaagde InfraTech!”

Hermineke van Bockxmeer, Concerndirecteur Stadsontwikkeling bij de Gemeente Rotterdam verwoordde het als volgt: “Het motto van Rotterdam is ‘Sterker door strijd’. En dat is wat Ahoy en InfraTech met deze editie  hebben laten zien. Ik vind het ontzettend veerkrachtig om het hele programma op het laatste moment om te gooien en naar een digitale variant te gaan. Ik heb van mijn collega’s gehoord dat ze dit een hele geslaagde editie vinden.” 

Innnovatieprijs

Tijdens InfraTech worden iedere twee jaar de toonaangevende InfraTech Innovatieprijzen uitgereikt. Dit jaar wonnen Protekta, De Vries & van de Wiel en ASTRIN | Smart Infra met respectievelijk het ‘koppelen van houten palen’, een specialistisch wasproces voor de reiniging van met PFAS-verontreinigde grond en een opleiding tot Smart Infra Technicus. De Cobouw Publieksprijs werd gewonnen door Ploegam met volledig elektrisch aangedreven materieel. Koninklijke Bouwend Nederland-voorman en juryvoorzitter Maxime Verhagen was opgetogen over alle inzendingen: “Ze leveren innovatieve oplossingen voor onder andere emissievrij bouwen, ecologisch verantwoord onderhouden, vermindering grondstoffengebruik, digitalisering van het bouwproces, nieuwe opleidingen en innovatieve installatietechnieken. Al met al levert de opbrengst van de InfraTech Innovatieprijs 2021 aantrekkelijke ‘showcases’ die benut kunnen worden in publicaties en toonbeelden van de innovatiekracht en samenwerking in de infrasector. Ik ben daar trots op.”

2023

Exhibition Manager Annemieke den Otter hoopt dat de volgende editie van InfraTech in 2023 weer “gewoon” fysiek kan plaatsvinden. “Maar we hebben dit jaar in korte tijd zoveel geleerd dat we er dan ook wellicht weer online elementen in zullen plannen.” 

Ploegam wint Cobouw Infratech Publieksprijs!

Foto 3 bij persbericht Ploegam kopiëren
Lees het gehele artikel

Tijdens de eerste online editie van InfraTech werden vanochtend de innovatieprijzen uitgereikt. De Cobouw publieksprijs was voor Ploegam. Onze elektrische machine kreeg van de 80 inzendingen de meeste waardering van het publiek. Naast de publieksprijs werden ook innovatieprijzen uitgereikt aan Protekta (koppelen houten palen), De Vries & Van de Wiel (reiniging van PFAS-verontreinigde gronden) en Astrin / Smart Infra (Smart Infra Technicus). 

Verwisselbare accu’s 

Ploegam heeft de elektrische machine ontwikkeld samen met het Ossche bedrijf Urban Mobility Systems (UMS) en Staad, de Doosan-dealer uit Veghel. De ontwikkeling duurde ongeveer een jaar, vertelt directeur en kartrekker van de ontwikkeling, Chris Ploegmakers. “Het is de eerste zware machine die geschikt is 24/7 te werken in de GWW-sector. We hebben de machine namelijk uitgerust met een verwisselbaar accupakket. Als de accu’s leeg zijn, dan kunnen ze direct gewisseld worden voor volle accu’s. De kennis die we bij de ontwikkeling hebben opgedaan, passen we ook weer toe op ander materieel. Zo zijn nu ook (bijna) een 16-tons mobiele kraan en minigraver elektrisch gemaakt.” 

Slimme keuze 

Met de ontwikkeling van de elektrische machines zet Ploegam een stap richting de toekomst: de emissieloos bouwen. Chris vertelt enthousiast: “Duurzaam bouwen staat bij iedereen op de agenda. Nu is het zaak dat we samen werken aan oplossingen. Samen ontwikkelen, samen slimme dingen bedenken om de uitstoot van stikstof en CO2 nog verder te beperken.” Sowieso vindt Ploegmakers duurzaam werken een slimme keuze. Want het is ook gewoon efficiënt. “Als je bijvoorbeeld oude materialen hergebruikt, dan zoek je efficiëntie op. En duurzaam omgaan met transport betekent ook gewoon kosten besparen op brandstof.” 

Struikelblokken 

“Het ontwikkelen van elektrisch materieel vraagt niet alleen een stevige investering, er zijn ook andere obstakels. Zo willen we accu’s opladen met groene stroom, dat is een logistieke uitdaging. Het gaat lukken als we samenwerken met de hele sector. Iedereen wil aan het werk blijven en dan moeten we met z’n allen de handen ineenslaan. We moeten het echt met elkaar doen.” 

Open innovatie 

De prijs is voor Ploegam vooral een aanmoediging door te gaan met het ontwikkelen van de emissieloze bouwplaats. Chris ligt het toe: “We lopen nu voorop en willen die positie vasthouden, maar dat kunnen we alleen samen. Duurzaam werken is de toekomst, dus ik zie het liefst een ontwikkeling waarbij heel de markt er mee bezig is. Samen ontwikkelen, samen slimme dingen bedenken om de uitstoot van stikstof en CO2 nog verder te beperken. Vandaar ook dat wij onze elektrische machines als open innovatie op de markt zetten. In onze ogen is dat de enige manier om als sector iets te bereiken.” 

​InfraTech 2021 Uitgebreid digitaal kennisprogramma

moevforeard_infratech kopiëren
Lees het gehele artikel

Waar de partners hun programma eerder op hun pleinen lieten zien, worden er nu verbindingen gezocht om een aantrekkelijk, actueel digitaal programma neer te zetten. 

Tijdens de vier dagen van InfraTech nemen wij de kijker mee op een kennisreis. Op dag één zal het thema  ‘verbinden’ centraal staan: wat hebben marktpartijen en opdrachtgevers nodig van elkaar om een stap voorwaarts te maken? Op dag twee kijken we naar de innovaties in de markt, op dag drie zal het implementeren en doen centraal staan en we sluiten af met actie: How do we Move Forward!

Elke ochtend zal er een opening zijn en aan het einde van de dag een afsluiting door de InfraTech moderator van die dag. Elke dag kan de bezoeker een ochtend- en middagprogramma vol met inspirerende kennissessies volgen en tijdens de lunch kan er genetwerkt worden.

Enkele highlights uit het programma

Het volledige programma is op de website te bekijken. De Gemeente Rotterdam zal bijvoorbeeld presentaties geven over de circulaire, leefbare en slimme stad. Vier van de vijf trends van de beurs komen in deze sessies aan bod: Vervanging & Renovatie, Klimaat & Verduurzaming, Digitale Infra en Mobiliteit & Logistiek.

De Unie van Waterschappen richt zich op de vijfde trend, Human Capital, en op de trend Klimaat & Verduurzaming. Zij verzorgen dagelijks een talkshow met de volgende onderwerpen:  

· Terugblik op 7 jaar Duurzaam GWW bij de waterschappen

· Samenwerken als opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt

· Emissieloos bouwen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma: het kan!

· 5 jaar samenwerken in de marktvisie. Waar staan we nu?

Bouwend Nederland zal twee online sessies verzorgen, met als eerste onderwerp “Hoe laat BIM basis Infra sector naadloos 3D samenwerken”. De Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend Nederland en het BIM Loket presenteerden op 25 mei dit jaar BIM basis Infra. Met deze afspraken over gegevensuitwisseling zet de sector een belangrijke stap naar beter digitaal samenwerken.    

Het tweede onderwerp is “Liggen we op koers met het vergroenen van de infrasector”: het doel van de Groene Koers is om samen met de sector te komen tot een versnelling van de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/(bouw)materieel. Ligt het initiatief op koers?

De terugkerende elementen van het programma van InfraTech, zoals de officiële opening en de uitreiking van de Innovatieprijs, zullen een prominente plek krijgen in het programma. Ook is er weer een Trainee Case, dit keer kunnen de trainees digitaal deelnemen. De Trainee Case wordt georganiseerd door de trainees van de gastheren van de beurs: Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat. Tijdens deze case gaan trainees van verschillende organisaties meedenken over een complexe casus. Het doel is om oplossingen te creëren die in de toekomst echt gebruikt gaan worden!

Dit jaar is het thema van de case: De stad van de toekomst. Hoe ziet deze stad eruit en aan welke facetten moet je dan allemaal denken? Natuurlijk mogen we dromen over hoe het allemaal misschien zou kunnen, maar InfraTech wil de trainees uitdagen om een plan te maken over wat morgen al zou kunnen.  Hoe kunnen we die droom zo concreet
mogelijk maken? 

Studio Ahoy en de InfraTech Lounge

Tijdens InfraTech 2021 zal het digitale kennisprogramma van 12 tot 15 januari live uitgezonden worden vanaf Rotterdam Ahoy. Om dit mogelijk te kunnen maken wordt er gebouwd aan twee verschillende studio’s die voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden. Zo krijgen de bezoekers de mogelijkheid om op afstand het volledige kennisprogramma bij te wonen.     

InfraTech Series – Aflevering 2: De Digitale Infra

image033-kopieren
Lees het gehele artikel

De InfraTech Series is een maandelijkse online talkshow waarin we met onze partners, standhouders en gastheren vooruitblikken op de 14e editie van hét nationale platform voor de infrasector.

Iedere aflevering van de InfraTech Series behelst één van de 5 trends die tijdens InfraTech 2021 centraal staan op de beursvloer. Tijdens de vorige editie was het onderwerp Mobiliteit & Logistiek, u kunt de aflevering terugkijken via YouTube.

De tweede aflevering met als thema De Digitale Infra staat vanmiddag om 16.00 uur online! Hoe werken de digitale infra en fysieke infra samen en hoe kunnen zij elkaar versterken? Zeker in deze tijd dat er veel online plaatsvindt. Te gast zijn Arjan Welinga van Bouwend Nederland en Wido van de Mast, CEO van VolkerWessels Telecom.

Volg ons YouTube kanaal via www.infratech.nl/Series en bekijk de nieuwe aflevering!

Smart Infra Technology Conference Programma

infratech
Lees het gehele artikel

Met trots presenteren wij het volledige programma van de Smart Infra Technology Conference (14 en 15 januari 2020). De Smart Infra Technology Conference zal tijdens InfraTech 2020 een link leggen tussen de infrastructuursector en de onbemande systemen industrie. Keynote sprekers bieden diepgaande inzichten in marktvooruitzichten en technologische ontwikkelingen en zullen case studies bespreken. Het congresprogramma is volledig in het Engels. 

Het congres zal alle experts uit de industrie samenbrengen, van leden van overheidsorganisaties, eigenaren van infrastructuur, ingenieurs, dienstverleners en consultants tot professoren en studenten van technische universiteiten om samen te werken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen!

Bekijk hier het volledige programma.

Het programma bevat:

 • Zeer inspirerende keynotes, zoals “De kloof overbruggen tussen onbemande systemen en de infratech-sector”
 • De opvattingen van marktleiders zoals Georgi Georgiev van het Fraunhofer Institute for Building Physics en Kay Wackwitz – CEO van Drone Industry Insights
 • Natuurlijk is er een netwerkborrel om de dag af te sluiten terwijl we onze nieuwe ideeën delen

Waarom bezoeken?

 • Blijf op de hoogte van opkomende trends en houd uw kennis up-to-date
 • Onbemande systemen, robotica en automatisering zullen de infrastructuursector helpen toekomstige uitdagingen aan te gaan. Wees voorbereid op de toekomst!
 • Meer informatie over best practices en technologische vooruitgang
 • Kom in contact met belangrijke spelers uit de industrie

 

InfraTech sterk in Duitsland

infratech
Lees het gehele artikel

InfraTech Duitsland is een tweejaarlijkse vakbeurs in Essen en kende in 2014 een vliegende start. Dit succes werd de volgende edities gecontinueerd en voor InfraTech 2020 hebben zich inmiddels meer dan 200 bedrijven aangemeld. Bekijk welke bedrijven zich in Messe Essen presenteren aan de opdrachtgevers in de infrastructuur.

Week van de circulaire economie

circulair_challenge_5
Lees het gehele artikel

Van 14 t/m 18 januari is het de week van de circulaire economie. ProRail doet natuurlijk mee met onder andere een sessie over circulariteit op de vakbeurs Infratech en de werkconferentie #duurzameleiders.

Infratech
Deze week is ProRail te gast bij de stand van Rijkswaterstaat op Infratech 2019 (15-18 januari), de belangrijkste vakbeurs voor en door de Nederlandse infrasector. Opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers op het gebied van water-, weg- en spoorbouw laten laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.

#duurzameleiders
Op woensdagmiddag 16 januari organiseren ProRail en Rijkswaterstaat de werkconferentie #duurzameleiders. Hier krijgen medewerkers van ProRail, Rijkswaterstaat en hun stakeholders een afwisselend programma en workshops voorgeschoteld rondom circulaire economie. Wetenschapster Jacqueline Cramer vertelt over haar ervaringen met transities; van gloeilamp naar spaarlamp en van oud beton naar groen beton. In workshops door o.a. Tessie Hartjes, directielid Lightyear en Hans Stegeman, hoofd Research and Investment strategy bij Triodos Bank wordt daarna ingegaan op onderwerpen die essentieel zijn voor het opzetten van een circulaire economie.

ProRail Circular Design Challenge
Woensdagmiddag 16 januari vindt ook de uitreiking van de ProRail Circular Design Challenge plaats tijdens de werkconferentie #duurzameleiders. Het doel van de ProRail Circular Design Challenge is een nuttig, tweede leven voor gebruikte spoormaterialen. Voor deze challenge zochten we naar innovatieve ontwerpen die zoveel mogelijk oud spoormateriaal (her)gebruiken in nieuwe producten of toepassingen. De ontwerpers hebben eerder inspiratie opgedaan en hun ideeën ingestuurd.

Launching Customer Day
Als opdrachtgevers in de infrasector en marktpartijen met circulaire innovaties moeten we samen in actie te komen om onze landelijke doelstellingen te behalen. Op donderdag 17 januari laten we zien wat ProRail en andere partijen doen om hun rol als Launching Customer in te vullen. We geven koplopers de gelegenheid om hun innovaties te pitchen en maken concrete afspraken over pilots en projecten voor 2019.

Opdrachtgeversforum
Tot slot gaat onze directeur Projecten, Ans Rietstra, vrijdag 18 januari op Infratech in debat met Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. Ans doet dit vanuit haar rol als covoorzitter van het opdrachtgeversforum. Circulaire bouw is een van de thema’s van het opdrachtgeversforum dit jaar.

Het hele jaar circulair
Natuurlijk zijn we niet alleen deze week circulair. Zo deden we al een pilot voor een afvalvrije bouwplaats. Hierin onderzochten we hoe in een project afval voorkomen kan worden en materiaal op een goede manier nog een keer gebruikt kan worden. Ook gaan we kijken hoe we maximaal circulair kunnen inkopen voor het project ‘Westelijke ontsluiting Amersfoort’, bij nieuwe aftellers en bij de bouw van de nieuwe Verkeersleidingspost Groot Rotterdam. En we hergebruiken oud stationsmeubilair.

Hoe trek ik nieuwe medewerkers aan en hoe houd ik ze binnen?

works-tablet-kopiren
Lees het gehele artikel

Bedrijven in de infra merken dat het steeds lastiger wordt om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken nu er steeds meer werk is en de druk op de uitvoering toeneemt. Het is daarbij niet alleen belangrijk om nieuwe mensen aan te nemen maar zeker net zo belangrijk om bestaande medewerkers te behouden voor het bedrijf.

Waar vroeger voornamelijk het salaris en een grote auto de belangrijkste drijfveren waren voor veel medewerkers, is dat in de huidige tijd voor met name de nieuwe generatie gekanteld naar meer vrijheid en een betere balans tussen werk en privé.

BouwInfosys

Digitalisering bij de uitvoerder
Een minstens net zo belangrijke drijfveer is het kunnen werken met de nieuwste technieken. Werken voor een baas waarbij je je uren nog op een briefje moet inleveren is minder aantrekkelijk dan werken voor een baas waarbij je niet alleen op je smartphone je uren kunt inleveren, maar ook direct geïnformeerd wordt over leuke nieuwtjes over het bedrijf.

Een uitvoerder wil niet langer een map met papieren meekrijgen en iedere week op kantoor bonnen inleveren van alle leveranties of gemaakte uren en productie. Nee, die wil veel liever een tablet mee hebben waarbij hij op het werk alle voorkomende administratieve taken direct kan uitvoeren. En daarbij ook direct inzicht krijgen in de stand van de geboekte kosten op zijn werk, op wie er morgen gepland is en of de shovel morgen nog beschikbaar is.

Leuker, makkelijker en minder stressvol. Daarmee wordt de uitvoerder behouden voor het bedrijf en zal hij ongemerkt als ambassadeur gaan optreden voor het bedrijf!

Proef zelf hoe het is om met een ultramoderne ERP-oplossing te werken
Op de InfraTech staat BouwInfosys met een mooie stand waar je zelf de proef op de som kunt nemen om te ervaren hoe het is om te werken met de modernste software. Voer eens productie in op de tablet. Registreer meerwerk en boek eens wat ontvangsten. Of doe een bestelling en vraag eens een minikraan aan bij de planner.

Zomaar wat voorbeelden van zaken die je op de stand bij BouwInfosys kunt “proeven”. Natuurlijk geldt dit ook voor de planner, de werkvoorbereider of de calculator. Op de stand zijn meerdere demosystemen beschikbaar waarmee je als gebruiker eens kunt testen of dit wat voor je is. 

BouwInfosys

Van ruwe data naar real-time informatie voor het management
De automatiseringsoplossingen van BouwInfosys voor de grond-, weg- en waterbouw zijn uniek in het verwerken van ruwe data naar real-time informatie voor het management. De gebruiker kan zelf dashboards samenstellen om bijvoorbeeld visueel inzage te krijgen in de voorraad op het depot of in de beschikbaarheid van materieel. Vanzelfsprekend kan dat ook worden ingezet voor financiële informatie. Wat te denken van een grafiek die direct het verschil weergeeft tussen de algemene kosten en de behaalde dekking uit de projecten? Zo wordt data informatie waar je als directie/management op kunt sturen!

BouwInfosys is vooraanstaand leverancier van software voor de grond-, weg- en waterbouw en is te vinden op de InfraTech in hal 2 op stand 2.305. De InfraTech wordt gehouden van 15 t/m 18 januari 2019 in Ahoy Rotterdam.