Tagarchief: InfraTech Series

‘InfraTech blinkt uit in actuele vraagstukken, ook nu’

Foto-5-Hoge-resolutie
Lees het gehele artikel

In de aanloop naar InfraTech 2021 wil InfraTech het platform zijn waar de verschillende partijen elkaar treffen en van elkaar leren. Mede daarom zijn er iedere maand online talkshows waar gepraat en gediscussieerd wordt over de verschillende thema’s van de vakbeurs. Onder de titel ‘InfraTech Series’ staan er al twee afleveringen online: een over mobiliteit in een 1,5-samenleving en een over de digitale infra.    

Als de coronacrisis, waar we nog middenin zitten, iets heeft laten zien is het dat onverwachte situaties tot radicale verandering kunnen leiden. Het virus en de gevolgen ervan bleken een enorme impact te hebben op bijna alle onderwerpen waar het tijdens InfraTech over gaat. Corona heeft laten zien dat we als samenleving in staat zijn om onze mobiliteit radicaal aan te passen. Bijna van de één op de andere dag konden we massaal thuis werken, de auto laten staan en het openbaar vervoer mijden. 

“Het maakt de discussie over in wat voor straten we willen leven opeens meer dan relevant”, stelde Marco te Brömmelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in de eerste aflevering van de InfraTech Series. “En welke rol speelt mobiliteit nog in onze straten. Je ziet nu dat dat niet meer perse de hoofdrol hoeft te zijn. Nederland is een voorbeeld voor de wereld in het laten zien hoe goed je verschillende mobiliteitsstromen kunt organiseren.” 

De gasten en moderator van de InfraTech Series – aflevering 1: Mobiliteit in een 1.5 m samenleving.

Bewegingsruimte

Maar de coronacrisis heeft volgens Te Brömmelstroet ook blootgelegd hoe veel plek de auto inneemt in de openbare ruimte. Zelfs als die stilstaat. “Mensen kwamen er opeens achter dat de bewegingsruimte voor voetgangers en fietsers best klein is in vergelijking met de vierkante meters die we aan auto’s hebben toebedeeld. En op een moment dat je die auto dan een stuk minder gebruikt, ga je jezelf opeens afvragen waarom de stoep niet wat breder kan. Of waarom er zo weinig groen is in een woonwijk. Dat zijn dingen die nu ineens ter discussie staan.” 

Dat merkte ook Frans Bekhuis – Senior Projectmanager Mobiliteit en Ruimte bij CROW. “Wij krijgen nu meer inrichtings vragen waarin minder ruimte is voor gemotoriseerd vervoer. En dat is door corona in een stroomversnelling geraakt.” 

Nadenken over mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte vragen ook om politieke moed, stellen beiden. Bekhuis: “Mobiliteit is een publiek en collectief belang. Dat vraagt om regie vanuit de overheid. En er gebeurt wel degelijk iets. Neem het voormalige infrafonds. Dat heet nu mobiliteitsfonds en het geld dat erin zit gaat niet meer automatisch naar snelwegen, maar ook naar voorzieningen voor de fiets. Er wordt met een bredere blik gekeken.” 

Digitale Infra

Inrichting van de openbare ruimte kan anno 2020 niet meer zonder daar ook de Digitale Infra bij te betrekken. Dat zei BIM&Data-expert bij Bouwend Nederland, Arjan Walinga tijdens de tweede aflevering van InfraTech Series. “Want met al die verschillende gebruikers van de openbare ruimte – bewoners, voetgangers, fietsers, pakjesbezorgers, bedrijven die winkels bevoorraden, bouwverkeer – zou het toch geweldig zijn als je met bijvoorbeeld slimme sensoren en technieken kunt voorspellen hoe druk het gaat worden en waar precies? Daarmee kun je vervolgens heel veel verkeer in goede banen leiden en een stad leefbaarder maken.”

Dat vraagt op zijn beurt weer meer regie, denkt Wido van de Mast, CEO bij VolkerWessels Telecom. “Zeker in het vergunningentraject is nog wel een slag te slaan. We zullen beter aan elkaar moeten uitleggen wanneer er overlast is, wanneer een stoep of straat open moet. Tussen verschillende gemeenten bestaan nog best grote verschillen. Daar zie ik nog wel ruimte voor verbetering.” Van de Mast pleit voor een meer integrale blik op het aanleggen van digitale infrastructuren. “Telecom komt bij gebiedsontwikkeling, maar ook bij het de bouw van woningen of kantoren vaak aan het eind. Vaak is een bouwwerk al helemaal klaar als men bedenkt dat er nog een glasvezelkabel in had gemoeten. Men vergeet de connectiviteit. Grote blokkade is de verzuiling in hoe we dingen hebben georganiseerd. Terwijl, als je connectiviteit ziet als een satéprikker die overal dwars doorheen prikt, kun je in een veel eerder stadium bedenken hoe en wanneer je zaken gaat aanleggen.”

De gasten en moderator van de InfraTech Series – aflevering 2: De Digitale Infra.

Kennisplatform

Het zijn dit soort actuele vraagstukken waarin InfraTech uitblinkt. Dat zal tijdens de 14e editie niet anders zijn. Samen met gastheren Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam en partners zoals Bouwend Nederland, CROW en de Bouwcampus wordt de komende tijd druk gewerkt aan een interessant en inhoudelijk programma. Meer dan anders zal er een hybride component in dit programma zitten. Maar uiteraard net zo innovatief en leerzaam, meer dan ooit zal ‘verbinden en samen vooruit’ centraal staan.

Ga naar www.infratech.nl voor de laatste informatie en volg de LinkedIn pagina. 

Why we need to Move Forward… Together

Foto-5—Infratech2_187_M7A9055
Lees het gehele artikel

Kennis delen en samenwerken zijn in de infrasector van groot belang om de uitdagingen – waar we nu en in de toekomst voor staan – op te kunnen lossen. Die uitdagingen zijn immers zo groot dat ze niet als organisatie of als bedrijf alleen opgelost kunnen worden. Overheden, opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten moeten van elkaar leren en samen de uiterst ingewikkelde vraagstukken oppakken. Alleen dan kan de hele sector vooruit. 

Dat samenwerking nodig is, staat dus buiten kijf. Maar dat het niet altijd even goed loopt ook. Het tot stand brengen van effectieve samenwerking rondom infrastructuurprojecten is dan ook niet eenvoudig. Projecten zijn complex en betrokkenen krijgen vaak te maken met onverwachte situaties die kunnen leiden tot lastige vraagstukken.

Daarnaast zijn aanbestedingsprocessen feitelijk niet gericht op samenwerking, maar op het sluiten van het contract. Dit zorgt ervoor dat er minder geprofiteerd kan worden van financiële voordelen, dat misverstanden minder snel aan het licht komen en dat er vaak minder ruimte voor innovatie is. Naast de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, vragen infrastructuurprojecten om publiek-private samenwerking. En dat kan weer leiden tot politiek gemotiveerde veranderingen. Kortom, gefaseerd contracteren/aanbesteden heeft vele voordelen, waarvan het werk leuker maken een niet onbelangrijke factor is.

InfraTech 2019. (Beeld: Charles Batenburg)

Ondanks dat het niet altijd makkelijk is, laat de sector al jaren zien futureproof te zijn en vooruit te willen. Enerzijds hebben we te maken met schaarste, met gebrek aan ruimte en goed opgeleide mensen. Anderzijds zien we de infrasector meebewegen richting een evenwichtige markt en betere samenwerking en groeit de sector op het gebied van verduurzaming, circulariteit, nieuwe technologieën en de inzet van meer ICT.

Een goede samenwerking is dus key! En dus een van de belangrijkste thema’s van InfraTech 2021. Dat is immers hét kennisplatform waar de publieke en private sector elkaar ontmoeten. Tijdens InfraTech worden de krachten gebundeld om gezamenlijk de grote uitdagingen en vraagstukken rondom infra in Nederland aan te pakken.

Programmacommissie richt zich op verbinding

Het delen van kennis is een van de meest waardevolle aspecten van InfraTech. Elke editie van InfraTech zijn er verschillende themapleinen die het inhoudelijke programma van de beurs verzorgen. De InfraTech programmacommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de diverse themapleinen en zijn afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als de overheid

Het InfraTech kennisprogramma vormt rondom 5 trends, namelijk:

  • Human Capital 
  • Digitale Infra
  • Vervanging & Renovatie
  • Klimaat & Verduurzaming
  • Mobiliteit & Logistiek

Tijdens de editie van 2021 richt het programma zich meer dan ooit op het verbinden van de verschillende pleinen, door onder andere verschillende thematours, een gezamenlijke trainee case, een innovatiegalerij en natuurlijk de InfraTech Innovatie Awards.

InfraTech Series

Om ook in de aanloop naar de vakbeurs de sector al te kunnen laten delen in kennis en ideeën, zijn we in de zomer van 2020 gestart met de InfraTech Series. Dat is een maandelijkse online talkshow waarin we met onze partners, standhouders en gastheren vooruitblikken op de 14e editie van hét nationale platform voor de infrasector. Iedere aflevering van de InfraTech Series behelst één van de 5 trends die tijdens InfraTech 2021 centraal staan op de beursvloer. In juli hebben we gesproken over de trend Mobiliteit & Logistiek en in augustus over De Digitale Infra. 

Samen bouwen aan een toekomstbestendige infrasector. (Beeld: Charles Batenburg)

Het programma voor de komende maanden:

September – Klimaat & Verduurzaming

Klimaat en verduurzaming in de gebouwde omgeving. Hoe betrekken we de inwoners bij deze opgaven en hoe kunnen we de burgers laten participeren?

Oktober – Trend: Vervanging & Renovatie

Circulariteit gaat niet alleen over de toekomst, maar juist ook over hoe we het verleden kunnen “gebruiken”. Welke onderdelen van de infrastructuur kan je hergebruiken en hoe? En hoe realiseer je dat dan?

November – Trend: Vervanging & Renovatie (deel 2)

Als we het circulaire gedachtengoed doorzetten, wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? We kunnen niet van de een op de andere dag circulair gaan werken. Welk effect heeft dit op organisaties en hoe gaan zij ermee om?

December – Trend: Human Capital

Het samenbrengen van alle 5 de trends, want voor alles is Human Capital nodig. Waar liggen de uitdagingen nu, wat hebben we geleerd en ‘how do we move forward?’

Abonneer u op het YouTube kanaal van InfraTech via: Infratech.nl/Series

Infratech

InfraTech is het belangrijkste platform voor innovatie en kennis van de Nederlandse infrasector. Het evenement vindt plaats van 12-15 januari in Rotterdam Ahoy. Heeft u interesse om deel te nemen aan InfraTech in januari 2021? Op de website vindt u meer informatie.