Tagarchief: infrastructuur

Betrouwbare en duurzame infra-oplossingen

medium-cwend_infra_tunnel_upres
Lees het gehele artikel

Veel infrastructuur is niet ontworpen en gebouwd voor de belastbaarheid die het vandaag de dag te verduren heeft. Tegelijkertijd verlangt de maatschappij een veilige, beschikbare en ook duurzame infrastructuur.
Croonwolter&dros levert integrale technologische oplossingen voor tunnels, bruggen en sluizen, stuwen en keringen.  

Onze infraspecialisten zoeken doorlopend naar nieuwe en betrouwbare oplossingen die ook duurzaam zijn. Wilt u dat uw infra-assets intelligenter en duurzamer presteren? Wij maken bijvoorbeeld uw tunnels energieneutraal en dragen zo met u bij aan de gezamenlijke doelstellingen voor een circulaire economie en aan de klimaatdoelstellingen. 

Uw infrapartner

Croonwolter&dros is uw infrapartner voor ontwerp, nieuwbouw, renovatie, onderhoud en asset management. Deze activiteiten hebben wij allemaal in eigen huis. Met onze aanpak kiest u voor zekerheid. Renovatieprojecten voeren wij uit met minimale hinder voor de omgeving en de gebruiker. 
Modulair bouwenpredictive maintenanceSolar Optic Fiber en Digital Twin zijn oplossingen die wij inzetten bij uw projecten. Kiest u voor Croonwolter&dros als infrapartner, dan bent u er zeker van dat de openstellingsvergunning er op het afgesproken moment is. 

Complete infraprojecten uitvoeren en beheersen

Croonwolter&dros is onderdeel van TBI dat diensten levert op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Hierdoor hebben wij brede en gespecialiseerde kennis in huis. Daarnaast werken wij samen met specialisten, zodat wij uw complete infratraject multidisciplinair kunnen uitvoeren en beheersen. Wij zijn uw partner voor het gehele traject, voeren de regie en houden rekening met budgettaire en maatschappelijke invloeden. U kunt ons inschakelen als system integrator, maar ook als consultant. 

Onze infraspecialisten werken intensief samen met verschillende branche- en netwerkorganisaties, zoals COBWCMKPTNEN en Techniek Nederland. Mede hierdoor beschikken zij altijd over de laatste kennis en de nieuwste innovaties.

Met onze kennis, vakmanschap en technologie leveren wij betrouwbare technologie. Wilt u dat uw infra-objecten voldoen aan alle (wettelijke) eisen en veiligheidsnormen en uw infra assets duurzamer maken? Neem dan contact op met onze infradeskundige Remmy Uffen.


 

Graven in data verlicht de weg naar kennis

nazca-solutions-gww
Lees het gehele artikel

De wereld en haar infrastructuur blijft veranderen. Het wordt steeds drukker, zowel boven als onder de grond. Nazca Solutions ontsluit data voor de boven- en ondergrond en vertaalt deze ruwe data naar informatie waar ook een niet-expert mee uit de voeten kan. Geodata, sensordata en andere gegevens zijn onmiddellijk zichtbaar en toepasbaar via Nazca’s intelligente oplossingen. Marie-Claire Eichhorn van Nazca Solutions verduidelijkt een en ander met een aantal praktijkvoorbeelden.

Omgevingsdata leveren een belangrijke bijdrage in de specificaties, mogelijkheden en risico’s van een locatie of gebied. Nazca ontwikkelt innovatieve oplossingen voor het verzamelen, opslaan en ontsluiten van data rond de leefomgeving en in de ondergrond. “De infrasector wordt steeds meer geconfronteerd met data”, zegt Eichhorn. “Wij fungeren als kennispartner in de keten die data inwint, bewerkt, valideert en ontsluit via slimme software, zodat opdrachtgevers gedegen conclusies kunnen trekken.” 

Strategische keuzes

Op het gebied van ‘veilig graven’ verzamelt en combineert Nazca diverse databronnen van zaken die grondroerders in de bodem tegen kunnen komen. Informatie over niet-gesprongen explosieven, bodemverontreiniging, PFAS, et cetera is van essentieel belang. “Op basis daarvan wordt de CROW-veiligheidsklasse bepaald evenals de te nemen veiligheidsvoorzieningen.” Veilig werken, dat staat voorop. Kennis afgeleid uit bodeminformatie helpt bij het maken van strategische keuzes voor een project. Eichhorn geeft een voorbeeld: “Het is interessant om bijvoorbeeld een nieuw aan te leggen kabel 5 meter te verplaatsen, omdat het daar minder ‘druk’ is in de ondergrond. Dergelijke optimalisaties kunnen wij met onze intelligente oplossingen voorzien. Dit levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op, zo hebben we al meerdere malen bewezen.” 

Marie-Claire Eichhorn, Nazca Solutions

Intelligent ‘waterbeheer’

Een ander vooruitstrevende oplossing van Nazca zijn de Internet of Things (IoT)-gestuurde grondwatermeetnetten. “Normaal gesproken wordt de grondwaterstand met peilstokken gemeten. Onze nieuwste oplossing is gericht op het automatisch genereren van meetdata van de grondwaterstand. Daarbij worden diverse sensoren geplaatst die real-time de grondwaterstand monitoren. Deze data wordt door ons verwerkt en gecombineerd met weerdata van het KNMI. Op die manier zijn er mooie conclusies te trekken en verbanden te leggen, bijvoorbeeld of een verhoogd peil het resultaat is van veel neerslag.” Een ander voorbeeld is een pilot met de gemeente Houten. “Hier hebben we sensoren in het hangwater geplaatst, in de wortelzone van bomen. In plaats van structureel iedere week de bomen van water te voorzien wordt het groenbeheer nu intelligent aangestuurd en wordt alleen water gegeven wanneer het nodig is.”

Data becomes knowledge

“Van data informatie maken, met als doel om bedrijven met behulp van onze intelligente oplossingen niet harder, maar slimmer te laten werken”, resumeert Eichhorn. “Vandaag wordt die informatie nog vooral ontsloten via dashboards, maar we zijn ook al bezig met augmented reality. Mensen in het veld kunnen bijvoorbeeld een boring via deze nieuwste technieken in een app digitaal  inzichtelijk maken. Een mooi hulpmiddel ook voor handhavers die veel sneller over alle informatie kunnen beschikken. En zo creëren we samen met onze ketenpartners een betere leefomgeving.”      

Meer intelligentie in de infrastructuur

neo_pc_screenshot
Lees het gehele artikel

“De Nederlandse infrastructuur is meer en meer intelligenter aan het worden. Kunstwerken, spoorwissels, … ze worden voortaan allemaal voorzien van sensoren die data genereren.” Aan het woord is Robert Voûte van CGI. Het internationaal opererend automatiseringsbedrijf ondersteunt organisaties in de digitalisatieslag die ze moeten maken.

CGI is van oorsprong een Canadees ICT-bedrijf en is wereldwijd actief met bijna 80.000 medewerkers verdeeld over 400 kantoren in veertig landen. Ook in Nederland heeft CGI een ruime vertegenwoordiging met 2.500 medewerkers in zeven kantoren. “We zijn actief in een groot aantal sectoren en leveren een volledig portfolio aan ICT-diensten. Specifiek voor de infrasector werken we veel in opdracht van overheden, het Kadaster, grote infra-aannemers, Rijkswaterstaat en ProRail.”

Contractpartner

“In de infrasector zijn wij niet de materiedeskundige, maar wel deskundig in de zin van weten wat er speelt en hoe we daar slimme computer- of automatiseringssystemen op of rond kunnen bouwen”, vervolgt Voûte. Hij geeft een voorbeeld: “Voor Rijkswaterstaat bijvoorbeeld zijn we contractpartner van het Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR) programma.” ProRail heeft met SIGMA een vergelijkbaar programma voor het beheer van hun assets en dan met name de ligging van de spoorlijn. Ook daar is CGI actief bij betrokken. “Spoorstaven liggen los op het ballastbed”, stelt Voûte. “Ze verschuiven uit hun oorspronkelijke positie en moeten na verloop van tijd weer op hun originele ontworpen locatie terug geduwd worden. Wij hebben het systeem gebouwd waarin de lijn van de spoorstaven gemonitord wordt. Daarbij verrichten we niet de metingen zelf, maar verwerken alle meetdata zodat ProRail inzicht heeft in de status van het spoor en wat er moet gebeuren om ze weer terug in positie te krijgen.” 

Perron randhoogte Rotterdam CS.

Naiade

SIGMA is niet het enige project dat CGI voor ProRail uitvoert. Voûte: “We zijn ook nauw betrokken bij Naiade, een programma waarin de geografische en functionele gegevens van alle ruimtelijke spoorobjecten, zoals een stootjuk, wissel, overweg of bovenleiding, geïntegreerd worden bijgehouden. Op basis van een standaard softwareoplossing hebben wij voor en met ProRail een maatwerk suite gebouwd die langzaam maar zeker transformeert tot een 3D-oplossing. Ook de ondergrond, het bed van het spoor, de ruimte 50 meter links en rechts van het spoor worden digitaal ingemeten en gevisualiseerd in Naiade. Ook aannemers die werkzaamheden uitvoeren op of aan het spoor hebben baat bij één bron van geïntegreerde data.”

Digitalisatieslag

 Voûte is van mening dat de infrasector nog een serieuze digitalisatieslag gaat maken. “Op basis van sensordata kunnen infrastructurele werken beter onderhouden en kunnen afwijkingen eerder opgemerkt worden. Daar komt ontzettend veel ICT aan te pas, om alle data te verwerken, processen aan te sturen, enzovoort. Als CGI merken we dan ook dat we in de infrastructuur steeds meer operationele processen gaan automatiseren, waarbij de onderliggende architectuur van de software heel robuust moet zijn. Mission critical is een kernwaarde voor ons in de infra en dat geldt ook voor cyber security. De verregaande automatisering mag er niet toe leiden dat een kwaadwillende bijvoorbeeld de besturing van een pompgemaal kan overnemen.” 

“Locatie- en tijdgebonden data zijn nu al onlosmakelijk verbonden aan infrastructuur, een belang dat zal toenemen”, besluit Voûte.    

Sterk in waterbeheersing

innovatieve-zelfbedieningssluis-te-marinberg
Lees het gehele artikel

In de provincie Overijssel worden op dit moment 20 kunstwerken gerehabiliteerd. SPIE Nederland brengt hiervoor per kunstwerk een Financieel Integraal Advies uit en neemt vervolgens het hele proces op zich, van ontwerp tot onderhoud. “Tot voor kort was het ondenkbaar dat we een grootschalig project als dit gegund zouden krijgen. Nu zijn we thuis in projectmanagement, technisch management en omgevingsmanagement.”

Aan het woord is Jos Schoorlemmer, Accountmanager van SPIE Nederland B.V., Smart city. Met ‘tot voor kort’ verwijst Schoorlemmer naar de periode dat het bedrijf nog ‘Jansen Venneboer’ heette en gespecialiseerd was in de nieuwbouw en het onderhoud van stalen bruggen, sluizen, stuwen en gemalen. Sinds 2016 maakt dit bedrijf echter deel uit van SPIE Nederland, met een eigen ingenieursbureau, productie-, montage- en serviceafdeling op het gebied van staalbouw, werktuigbouw en elektrotechniek. Dat brengt grootschalige projecten in de grond-, weg- en waterbouw binnen handbereik.

Van ontwerp tot onderhoud

“Met de fusie zijn we uitgegroeid tot een technisch kennisintensief bedrijf in de natte en droge infrastructuur”, vertelt Schoorlemmer. “ In deze sector gaat het om grote projecten, door de overheid aanbesteed met UAV-GC- en Design & Construct-contracten. Momenteel worden ontwerp, uitvoering, omgevingsmanagement, peil- en waterbeheer en na afronding nog eens 25 jaar onderhoud vaak als één pakket bij een partij neergelegd. We hebben inmiddels een lange rij succesvolle projecten op onze naam staan.”

Een betere leefomgeving

Met de roots in Overijssel is aanwezig zijn op de Infra Relatiedagen een voor de hand liggende zaak. “We waren hier vanaf het eerste uur. Dit is de omgeving van de relaties voor wie we kleinschalig werken. Daarnaast ontmoeten we hier de mensen die ons als all round grond-, weg- en waterbouwer nog niet kennen. We vertellen hen graag hoe wij bijdragen aan een betere leefomgeving.”     

De rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verandert!

Lees het gehele artikel

Kenmerkend voor geintegreerde contracten is dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de realisatie van het werk, de werkwijze en het functioneren van zijn managementsysteem. De rol van de opdrachtgever beperkt zich voornamelijk tot het formuleren van het gewenste resultaat, beheersing van het contract en het risicogestuurd controleren of aan de prestatie eisen wordt voldaan.

Dankzij de cursus Systeemgerichte Contractbeheersing in de infrastructuur krijgt u controle over geïntegreerde contracten en beheersing door samenwerking en heldere taakverdeling. Lees verder