Tagarchief: InfraRelatiedagen

ACO introduceert Duurzaam Stedelijk Afwatering Systeem op InfraRelatieDagen Hardenberg

aco-duurzaam-stedelijk-afwatering-systeem-concept-medium-kopieren
Lees het gehele artikel

Klimaatverandering vraagt om duurzaam watermanagement

Nieuwe oplossingen voor een klimaatbestendig Nederland

Door de klimaatverandering krijgen we in Nederland steeds meer te maken met piekbuien en langere periodes van droogte. Door de hieruit voortvloeiende wateroverlast en watertekorten wordt het belang van goede lijnafwateringssystemen, infiltratiesystemen en infiltratiegoten steeds groter. Want daarmee kunnen we ons land waterbestendig maken, zorgen we voor verkoeling op warme dagen en kunnen we planten water geven zonder kostbaar drinkwater te verspillen. Vanuit die gedachte heeft ACO een nieuw concept en een aantal (ver)nieuwe producten ontwikkeld.

Duurzaam Stedelijke Afwatering Systeem concept

Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als waterberging, heeft ACO het concept Duurzame Stedelijke Afwatering Systeem (D-SAS) ontwikkeld. Dit concept combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving.

Om D-SAS mogelijk te maken heeft ACO diverse oplossingen die bomen en struiken groen houden én het riool ontlasten tijdens hevige neerslag. Naast een complete range van infiltratiekratten in verschillende hoogtes, die in combinatie met de ACO RainBloxx een hybridesysteem vormen, heeft ACO recent ook de Infiltratiegoot ontwikkeld.

Infiltratiegoot

In binnenstedelijk gebied kan regenwater door bebouwing en verharding niet altijd worden afgevoerd naar wadi’s. Bovendien vragen de aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden om ondiepe infiltratieoplossingen.

De innovatieve gepatenteerde Infiltratiegoot van ACO vangt hemelwater op, reinigt het en infiltreert het hoog aan de oppervlak in de directe omgeving. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn. Dankzij de vriendelijke en ondiepe inbouwmethode is nu elk binnenstedelijk gebied klimaatbestendiger te maken.

CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem

Het opvangen van grote hoeveelheden water kan met de unieke en gepatenteerde ACO Stormbrixx. Dit is een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem voor toepassingen in binnenstedelijk gebied en gebieden voor zwaar verkeer. Het beproefde systeem van stapelbare kunststof elementen kan grote volumes water bufferen en infiltreren. Kenmerkende voordelen van de lichtgewicht en stapelbare Stormbrixx zijn de minimale transportkosten en de beduidend minder handelingen op de bouwplaats.

Nog meer noviteiten

ACO toont tijdens de InfraRelatieDagen in Hardenberg ook een nieuwe duurzame lijnafwatering voor gebieden met zware en intensieve verkeersbelastingen. Tevens komen ze met een nieuwe duurzame KerbDrain®, een trottoirband en afwateringssysteem in één, die zorgt voor een snelle afwatering van bijvoorbeeld rotondes en bushaltes.

Heb je een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden en afvoeren van water? Kom dan naar de ACO inspiratiestand (nummer 407) tijdens de InfraRelatieDagen in Hardenberg. ACO is de gratis kennispartner voor ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers. #askACO

CO2-prestatieladder in het bedrijf ‘Het motiveert om de CO2-reductie te kunnen volgen’

img_5623
Lees het gehele artikel

Zolang het bedrijf bestaat is het al vertegenwoordigd op de InfraRelatiedagen. DAGnl is gegroeid en het aantal disciplines is uitgebreid, maar de jaarlijkse beurs blijft een vast evenement op de agenda. “Hier liggen onze roots en wordt veel kennis uitgewisseld.” 

Op dit moment telt DAGnl zeven vestigingen, verspreid over het land. Veel opdrachtgevers kiezen voor DAGnl, omdat het bedrijf meerdere disciplines in huis heeft.

“DAGnl is eigenlijk een groep van adviesbureaus”, vertelt Dennis van der Voet, directeur van DAGnl. “Elk met zijn eigen expertise en identiteit. De grootste gemene deler is het oog voor de omgeving. Met name als bedrijven de juiste balans zoeken tussen duurzaamheid en efficiency, kunnen ze bij ons rekenen op het beste, onderbouwde advies. Of het nu gaat om ontwerp, realisatie of onderhoud, we zorgen voor een betere leefomgeving.”

Geïntegreerd advies

“De inrichting van een project vraagt in de regel om meerdere disciplines”, vervolgt Van der Voet. “Binnen een project kunnen bijvoorbeeld archeologische, milieutechnische en stedenbouwkundige aspecten een rol spelen. Je kunt hiervoor drie deskundigen benaderen, maar beter worden die aspecten vanaf het eerste moment geïntegreerd in één advies. Bij DAGnl worden alle adviezen zo geformuleerd. Bovendien zijn onze mensen praktisch en oplossingsgericht. Het merendeel van hen heeft buiten gewerkt en weet hoe het advies in de praktijk uitwerkt.”

Onze mensen weten hoe een advies in de praktijk uitwerkt.

De Vlierlanden

Een aansprekend voorbeeld van een project waarin meerdere disciplines aan de orde zijn is het nieuwbouwproject De Vlierlanden in Ommen, waar 215 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. DAGnl is al sinds 2016 bij het project betrokken, vanaf de eerste ideeën tot en met de realisatie. Van der Voet: “Alle expertises die nodig zijn om dit project te realiseren zijn in huis. Duurzaamheid staat hier hoog in het vaandel en dus worden bij elk ontwerp de nieuwste mogelijkheden afgewogen en meegenomen. In de Vlierlanden is bijvoorbeeld het regenwater losgekoppeld van het riool. In het ontwerp zijn wadi’s opgenomen en infiltratievoorzieningen.”

CO2-prestatieladder

“Als sterk groeiend bedrijf zijn wij ons ervan bewust dat we de CO2-uitstoot moeten beperken”, vervolgt Van der Voet. “Om die reden hebben we binnen DAGnl de CO2-prestatieladder geïmplementeerd. Hiermee hebben we niet alleen onze uitstoot in beeld, maar ook het resultaat van de inspanningen die we doen om de uitstoot te verminderen. Dat motiveert geweldig. We kunnen dit ook voor onze klanten doen. We willen de bezoekers van de InfraRelatiedagen hierover graag informeren. Beter voor het milieu, nu en in de toekomst.”