Tagarchief: Infrakit

Duurzaamheid, digitalisering en innovatie bij Dura Vermeer

DJI_0239
Lees het gehele artikel

Zijn functie is een bijzondere, een functie die een paar jaar geleden nog niet bestond. ‘BIM-regisseur’, staat er op het visitekaartje van Koen Verbruggen, werkzaam bij Dura Vermeer. “Mijn afdeling bestaat nu een aantal jaar en draagt bij aan de drie vernieuwingsambities van Dura Vermeer”, vertelt Koen. “Dat zijn Duurzaamheid, Digitalisering en Innovatie.”

Infrakit verschaft uitvoerders bij Dura Vermeer inzicht dat voorheen alleen de maatvoerder kon geven.

Samenwerking bij grondwerken

“Voor grondwerken werken we samen met Infrakit”, legt Koen uit. “Binnen een project zijn er altijd meerdere partijen die informatie nodig hebben en die informatie genereren. Vroeger stond deze informatie op aparte tekeningen, dat werkte fouten in de hand. Door alles in een up to date 3D model te hebben staan, beschikt iedereen over de juiste informatie en is hetgeen er aangeboden wordt actueel. Het werk van mijn afdeling is het op elkaar laten aansluiten van de aangeleverde digitale gegevens.” Infrakit is bij Dura Vermeer in beeld gekomen bij de uitvoering van regionale projecten. “Door gebruik te maken van Infrakit lieten we bij deze kleinere projecten uitvoerders, maatvoerders en grondwerkers met elkaar samenwerken. Een mooi voorbeeld is het gebruik van piket paaltjes, vroeger was dat op basis van handmatig meetwerk, maar dat gebeurt nu op basis van GPS. Dat betekent dat de uitvoerder geen visuele controle meer heeft op wat er in het veld gebeurt. Met Infrakit krijgt hij toch alle benodigde inzichten, omdat we de uitzetpunten en 3D modellen daarmee visualiseren op pc en tablet. Zowel de machinist als de uitvoerder profiteren dus van het instant ter beschikking hebben van de juiste data.”

Dennis vult aan: “Dat eerste contact is er gekomen bij de uitvoering van een rioleringsreconstructie. De samenwerking is zo succesvol, dat Infrakit door Dura Vermeer nu ook bij grotere projecten wordt ingezet.” Koen: “De eerste twee grotere projecten met Infrakit zijn voor ons pilots, om te kijken of we deze werkwijze integraal willen doorvoeren op alle projecten.”

Rob de Graaf, uitvoerder bij Windplanblauw.

Windplanblauw

In Swifterbant komen 37 landgebonden windturbines, onder de naam ‘Windplanblauw’. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het ontwerp van de funderingen voor de windmolens en de wegen op het windmolenpark. “We hebben het over zo’n 20 km parkweg”, schetst Koen. “Het gebied bestaat uit weiland met een oppervlakte van zo’n 20 km x 20 km. Er is sprake van meerdere grondeigenaren, met bijbehorende erfgrenzen. Onze projectambitie is alles in 3D te ontwerpen, ook het grondwerk, om te komen tot een integraal coördinatiemodel in 3D. Alle grondwerk wordt met behulp van GPS gedaan en de uitvoerder krijgt inzicht via Infrakit. Ook de infrakeuringen doen we op basis van metingen in plaats van formulieren.”

Dennis vult aan: “Door de GWW-keuringen op basis van metingen via Infrakit te laten lopen, kan je alle meetgegevens van maatvoerder en uitvoerder visueel maken op één plek. Dat schept de mogelijkheid om tijdens het proces het opleverdossier te maken, waar de as built gegevens onderdeel van zijn. Overige documenten zijn bijvoorbeeld tekeningen, 3D modellen en gemaakte foto’s.”

Koen: “Via Infrakit sturen we op afstand 3D modellen naar de machines.”

Machine updates op afstand

Bij Windplanblauw is Infrakit niet gekoppeld aan het materieel via 3D machinebesturing, maar op een ander windpark van Dura Vermeer wel. Koen licht toe: “Via Infrakit sturen we op afstand 3D modellen naar de machines. Er hoeft dus niemand meer met een USB-stick langs al het materieel. De uitvoerder kan de machinist ook de opdracht geven om meetpunten op te nemen met zijn machine, zodat de voortgang van het proces op een toegankelijke manier digitaal inzichtelijk wordt.”

Infrakit verschaft uitvoerders bij Dura Vermeer inzicht dat voorheen alleen de maatvoerder kon geven. “Infrakit zorgt op deze projecten voor een reductie in faalkosten, stilstand en verbetert de samenwerking tussen maatvoerder en uitvoerder”, aldus Koen. “Infrakit verzorgt op deze projecten de ‘single source of truth’ met betrekking tot gps en grondwerk waarin data van eigen en externe partijen samen komen.”

Totaaloplossing voor informatiebeheer in de Cloud

Infrakit_Highres
Lees het gehele artikel

Hij heeft met ingang van dit jaar de werkzaamheden van Tiny Nuiten overgenomen. “Mijn eerste doel is om onze klanten in de Benelux te helpen in hun transitie naar digitalisering”, zegt Van den Brandt.

Infrakit is van een oorsprong een Finse onderneming. In 2015 begon Van den Brandt als parttimer voor Infrakit Finland, om eind 2016 de Benelux-vestiging in Nederland op te richten. “In 2019 werd me gevraagd om Infrakit naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk te brengen. Dat was het moment dat Tiny Nuiten de fakkel van me overnam. Inmiddels ben ik dus weer verantwoordelijk voor de Benelux, maar heb er de DACH-landen en het Verenigd Koninkrijk nog steeds bij.”

Een one-stop-shopping Cloud oplossing voor infraprojecten

De Infrakit software verbindt projectdeelnemers en machines in een gemeenschappelijk informatiebeheersysteem. Dankzij open formaten en Cloud-technologie maakt een verbeterde informatiestroom samenwerking mogelijk voor alle belanghebbenden van civiele bouwprojecten. Van den Brandt licht toe: “Infrakit heeft een intuïtieve visuele benadering om toegang te krijgen tot alle informatie op kaart of op geautomatiseerde rapporten. Dit zorgt ervoor dat het hele team werkt aan gemeenschappelijke doelen en up-to-date informatie gemakkelijk in handen heeft – ook als ze mobiel zijn.”

In de biedingsfase kan er met Infrakit gebruik gemaakt worden van tekeningen en modellen, samen met de betreffende locatie op de Infrakit FIELD mobiele app. Grondwaarnemingen kunnen worden uitgebreid met beeldmateriaal door middel van ingebouwde camera app. “Met Infrakit FIELD krijgt de gebruiker toegang tot pdf-rapporten. Deze kunnen ter plekke ingevuld worden voor het genereren van veiligheidsrapporten, het doen van risicobeoordeling, of alles wat je maar wilt digitaliseren. Het summum van ‘situational awareness’ wordt bereikt door het visualiseren van orthofoto’s en puntenwolken”, aldus Van den Brandt.

Hulp in de ontwerpfase

“In de ontwerpfase helpt Infrakit bij de samenwerking van multidisciplinaire ontwerpmodellen. Met 3D visualisaties worden BIM-data en GIS-data naadloos in de webbrowser gecombineerd. Doordat iedereen altijd over dezelfde en de juiste informatie beschikt kan er veel efficiënter gewerkt worden en is er veel minder email verkeer nodig”, schetst Van den Brandt. “Transparantie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de werkwijze van de toekomst.”

Krachtig in de constructiefase

De volledige kracht van Infrakit komt tot uiting in de constructiefase. Infrakit verbindt teams met mobiele apparatuur, landmeetkundige apparatuur en machinebesturingen van bijna alle merken. Van den Brandt vervolgt: “Infrakit werkt de geplande modellen voor het veldteam bij en integreert as-built gegevens voor real-time voortgangs- en kwaliteitsbewaking. Machinegebruiksgegevens en trucktransportcontrole, samen met volume- en planningstracering, verhogen de efficiëntie op de bouwplaats tot ongekende hoogte.”

Opdrachtgevers profiteren van Infrakit omdat projecten op tijd en binnen budget worden afgewerkt. De kwaliteit wordt verbeterd dankzij geautomatiseerde voortgangsbewaking die volledige digitale transparantie mogelijk maakt – zelfs tot en met de machine. “Een verbeterde workflow, waarbij de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van 3D-ontwerpen, voorkomt opnieuw uitwerken en wachten. Bovendien leidt dit ook tot een kleinere CO2-uitstoot op het project. Een win-win situatie dus.”

Louter voordelen

Met Infrakit Cloud wordt het eenvoudig om de gehele bouwplaats te bewaken en te beheren. Met Infrakit is projectvoortgangsinformatie vanuit het veld in real-time beschikbaar. “Deze innovatieve aanpak resulteert in een snellere projectafronding terwijl de kwaliteit verbetert met minder fouten – dit alles resulteert in enorme kostenbesparingen”, zegt Van den Brandt tot besluit.     

Compatibiliteit en onafhankelijkheid vormen de basis voor succes

Infrakit_final_hires_007
Lees het gehele artikel

Voor veel partijen in de GWW is Infrakit een heel belangrijk instrument geworden. Maar wat zorgt nou voor die ‘X-factor’ bij Infrakit? In een gesprek met Tiny Nuiten, Algemeen Directeur van Infrakit, proberen we die X-factor boven tafel te krijgen.

“Wanneer we kijken naar Infrakit, dan is het eerste dat opvalt de onafhankelijkheid van merken en andere platforms”, opent Nuiten het gesprek. “We zijn niet gebonden aan één specifiek merk. Machinebesturing of een meet-app? Sluit maar aan. Dat geldt ook voor overige data zoals documenten, rapporten, foto’s: Infrakit is compatibel met alle vormen van data en accepteert werkelijk alles.”

Tiny Nuiten, Algemeen Directeur van Infrakit.

‘Schoenmaker blijf bij je leest’

Bij Infrakit geldt het principe: ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Nuiten: “We maken geen experimentele uitstapjes. We kiezen er bewust voor om wat wij doen extreem goed te doen. Wat we niet in huis hebben, halen we bij andere specialisten. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig mee om, dat zijn niet de eerste de beste bedrijven. We willen tenslotte over de hele linie kwaliteit waarborgen.”

Infrakit zorgt ervoor dat hardware fabrikanten kunnen koppelen. Dat geldt ook voor andere data verwerkers, zoals Microsoft, Viktor, Relatics of Autodesk. “We zoeken derhalve steeds de connectie met specialisten die raakvlakken hebben met wat wij doen en waarmee we overlappingen hebben. Je gaat partnerschappen aan en onze klanten valideren het geheel. Onze grote klanten zijn voortdurend bezig met het digitaliseringsproces en zoeken ‘the right tools for the right job’. Een van die tools is Infrakit. Wij zorgen voor de verbinding tussen alle andere tools die zij gebruiken en spelen om die reden een centrale rol in het digitaliseringsverhaal.” Als voorbeeld haalt Nuiten de samenwerking met Relatics aan: “Klanten gebruiken dat en willen informatie toetsen, vandaar de integratie met Relatics”

Onafhankelijkheid als speerpunt

Infrakit heeft haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. “We kunnen niet kiezen voor slechts één connectie. We willen open werken. Infrakit is uitgegroeid tot een centrale ontsluiter van Building Information Data. Of het nu gaat om dat ene model, die ene tekening, die specifieke foto of dat document. Met Infrakit kun je heel goed vooraan in de keten alles centraliseren en voor iedereen beschikbaar maken.”

Wie eenmaal begint met digitaliseren zal snel de smaak te pakken krijgen, is onze ervaring. Nuiten beaamt dat. “Ja, digitaliseren smaakt naar meer. Het begint bij één aspect en daarna breidt het wensenpakket zich als een olievlek uit. Het mooie van Infrakit is dat het is voorbereid op deze expansie. Infrakit is je steun en toeverlaat die je meeneemt aan de hand, door alle facetten van het proces heen. Dat is je reinste bedrijfsoptimalisatie. Iedereen kan zijn info kwijt en delen met de betrokkenen.”

Infrakit is een ‘gateway’ in en uit BIM.

Ook voor projecteigenaren en opdrachtgevers

Een bijkomende, niet onbelangrijke factor is het feit dat projecteigenaren en opdrachtgevers steeds meer belangstelling krijgen voor Infrakit. “Logisch, want zo kan men over de schouder meekijken, in de wetenschap dat alles altijd real-time en actueel is. Sommige overheidsinstanties schrijven Infrakit momenteel zelfs voor in hun bestekken. Wist je dat Infrakit ideaal is om het hele aanbestedingsproces te begeleiden? Door continu met Infrakit te werken vanaf het moment van aanbesteding, kun je Infrakit ook prima in de onderhoudsfase inzetten. Dus van voorbereiding, uitvoering, oplevering tot onderhoud heb je alle gegevens mooi centraal en geactualiseerd staan.”

BIM gemakkelijk ontsluiten

Infrakit is een zogenaamde ‘Single Point of Truth’. “Een centraal punt om realtime data te ontsluiten. Staat iets eenmaal in Infrakit? Dan wordt over de hele linie dezelfde taal gesproken. Infrakit is daarmee een ‘gateway’ in en uit BIM. Makkelijker kun je data in BIM niet benaderen”, legt Nuiten uit. “Tot slot nog een mooi voorbeeld. Recente ervaringen hebben onze klanten geleerd dat door Infrakit over de gehele linie in te zetten besparingen werden gerealiseerd tussen de 10 en 20% van het projectbudget, geen voorspelling maar ervaring! Dan begrijp je hoe belangrijk Infrakit kan zijn.” 

De ommezwaai naar bedrijfsoptimalisatie door digitalisering is zo gemaakt!

DSC_0040-Large
Lees het gehele artikel

Twee jaar geleden studeerde hij af en kreeg hij meteen een contract aangeboden. Jorn Kuipers houdt zich bezig binnen Cnossen Infra met alles wat met digitalisering te maken heeft. Daarbij maakt hij gebruik van Infrakit, onmisbaar volgens hem.

“In mijn functie als werkvoorbereider houd ik me bezig met digitalisering en maatvoering. Het laatste jaar hebben we flinke slagen gemaakt op het gebied van digitalisering; we zijn overgestapt op 3D-machinebesturing en sporen onder andere kabels en leidingen op”, opent Kuipers het gesprek.

Jorn Kuipers maakt gebruik van Infrakit.

Ook derden kunnen gebruik maken van de aanwezige kennis

Kuipers merkt op dat er binnen de GWW behoefte is aan hulp bij digitalisering. “3D-machinebesturing is voor een leek zeer complexe materie, bedrijven zien soms door de bomen het bos niet meer. Om deze bedrijven te helpen heeft Cnossen Infra een nieuwe bedrijfstak opgezet, namelijk 3D GWW. Die afdeling valt onder mijn competentie. Onder de digitale diensten die we aan andere bedrijven aanbieden, vallen onder andere maatvoering, inmeten, uitzetten en het maken van 3D-modellen voor de GPS gestuurde grondverzetmachine. Daarnaast kunnen we door middel van grondradartechniek kabels en leidingen opsporen.”

Van analoog naar digitaal in een recordtijd

“Toen ik nog stage liep, was hier het meeste nog analoog. Men wachtte op tekeningen die terugkwamen van de bouw om de revisies te maken. Dan was het een verrassing of je iets kreeg en in welke staat. Toen een rioolreconstructie als project in Leeuwarden in beeld kwam, werden we geconfronteerd met een aantal eisen. Zo moesten elke maandag van de nieuwe week een hoeveelhedenstaat aanleveren. Het was zaak dat de daarvoor benodigde informatie zo snel mogelijk van het project naar kantoor ging. Toen kwam Infrakit in beeld. Zij keken mee over onze schouder en gaven advies hoe hun software te gebruiken, zodat we zo snel mogelijk data en beeld op kantoor konden krijgen.”

Met Infrakit is de aantoonbaarheid perfect, is de mening van Kuipers. “Onze mensen in het veld kunnen de benodigde hoeveelhedenstaten ter plekke maken, sturen dit meteen door naar de Cloudomgeving van Infrakit, het kantoor kan daar meteen bij. Vervolgens kan men de factuur maken. Een voordeel van deze werkwijze met een maximale en feilloze aantoonbaarheid is dat de rekening veel sneller betaald wordt. Er ligt immers een ‘hapklare brok’ op het bureau van de opdrachtgever, onderbouwd met beeld en tekeningen.”

Uitermate praktische foto tool

“Wij gebruiken de foto-tool in Infrakit voor de eerste schouwing op locatie en tijdens de uitvoering van werkzaamheden, om afwijkingen te registreren. Verder maken de jongens op het project van elke aangebrachte huis- en kolkaansluiting een foto, hierdoor kan na afloop een digitaal fotoboek worden samengesteld, als naslagwerk”, vertelt Kuipers. “Tenslotte gebruiken wij de foto-tool ook nog om zogenaamde deelopdrachten uit te werken. Tijdens de vooropname van zo’n deelopdracht sturen wij bijvoorbeeld een voorman stratenmaker op pad met een tablet. Deze zal zijn bevindingen laten gaan over de condities van de bestaande verharding. Na afloop worden de opnamelocaties op een ondergrondtekening gezet en wordt er tevens een fotoboek en hoeveelhedenstaat opgesteld. Dit kan allemaal worden bekeken door kantoor.”

Van USB naar Cloud

3D-modellen voor machinebesturing werd voorheen via een usb-stick op locatie overgedragen op de machine. “Dat werkte wel bij de start, maar voor elke wijziging moest er iemand met een usb-stick naar de bouw rijden. Met Infrakit sturen we data rechtstreeks naar de betreffende machine, via de Cloud. Tevens houden we op deze manier een goede controle over de voortgang. Dat betekent een enorme tijdsbesparing en minder fouten. Infrakit werkt zo snel, dat je daarmee stilstand van de machine tot een ongekend minimum beperkt.”

Uitvoering van de de werkzaamheden op het rioolreconstructieproject in Leeuwarden.

‘As built data’

Werken met Infrakit biedt ongekende mogelijkheden. Kuipers licht toe: “We laten bijvoorbeeld de machine ‘as built’ punten meten, om de 5 tot 10 meter. Deze informatie wordt direct naar de Infrakit Cloudomgeving gestuurd. Op kantoor kan men live meekijken naar het model en zo tijdig signaleren of er iets niet goed gaat. We werken met Infrakit betrouwbaarder dan ooit. Theoretische dwarsprofielen uit een bestek zetten we om in 3D-modellen voor de machine. Afwijkingen in het bestek komen daardoor zeer snel aan het licht. De ‘as built data’ wordt door kantoor tevens gebruikt om revisies te doen.”

Om zo compleet mogelijk te zijn maakt Cnossen Infra ook nog gebruik van een voorman, die op het werk voor de zekerheid nog eens inmeet, gekoppeld aan Infrakit. De gegevens gaan rechtstreeks naar de digitale hoeveelhedenstaat. “Aan het eind van de dag zijn we in staat om de gehele productie van die dag te bekijken. En het fijne aan Infrakit is: iedereen gebruikt dezelfde data. Ook daarmee voorkom je fouten”, zegt Kuipers tot besluit.

Drempels om volledig te digitaliseren vallen eindelijk weg

infrakit_final_hires_007-kopieren
Lees het gehele artikel

Digitalisering lijkt het toverwoord van deze tijd. Eenvoudig de volledige bouwplaats monitoren en managen? Dat kan, volledig digitaal. De wens om dat te doen is groot, maar de drempel om ook daadwerkelijk tot actie over te gaan eveneens. Het is dan ook echt werk voor specialisten, die software, hardware en Cloud connectiviteit samenbrengen tot een slim geheel.

Dankzij de specialisten die er alles aan doen om bij te blijven als het om de nieuwste technologieën gaat, is machinesturing in al haar complexiteit voor iedereen weg gelegd. Optima Infra is zo’n specialist. Zij werken met Infrakit om in real-time intelligente projectinformatie beschikbaar te maken. Deze innovatieve aanpak resulteert in een snellere afronding van het project, terwijl de kwaliteit verbetert, fouten verminderen en vertragingen afnemen, met kostenbesparingen tot gevolg.

cor-lont-kopieren

Cor Lont, directeur van Optima Infra.

 

Deelnemers verbinden en data makkelijk delen Projectdeelnemers worden door Infrakit verbonden in een gedeeld informatiebeheersysteem. Dankzij open formats en Cloud technology ontstaat er een geoptimaliseerde informatiestroom die samenwerking mogelijk maakt voor alle stakeholders binnen een infra-bouwproject. Cor Lont, directeur van Optima Infra, vertelt: “Infrakit heeft een intuïtieve visuele benadering voor toegang tot alle informatie op de kaart of in geautomatiseerde rapporten. Dit zorgt ervoor dat het hele team met gemeenschappelijke doelen werkt en up-to-date informatie gemakkelijk in handen heeft, ook mobiel. 3D-machinebesturing is vaak een ondergeschoven kindje, veel partijen hebben moeite om alle merken machines te beheersen. Juist de onafhankelijkheid van Infrakit hierin past bij ons. Open formaten en Cloud technologie maken uitwisselbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid mogelijk. Zeer comfortabel, het werkt bijzonder fijn.”

infrakit6b-tinys-versie-2-kopieren

Schematische weergave van het digitaliseringsproces.

 

Van kantoor naar cabine: alles digitaal en in 3D Optima Infra is een bekende speler in de infrasector. Met een mooi portfolio aan opdrachten waarbij allerhande landmeetkundige activiteiten de revue passeren -bijvoorbeeld het vervaardigen van 3D-modellen van projecten of het maken van volumeberekeningen- manifesteert Optima Infra zich als specialist. Minstens zo belangrijk echter is hun expertise in machinesturing. Lont legt uit: “We leveren en installeren de daartoe benodigde hardware op de machines. Denk dan aan apparatuur als controleschermen, GNSS-ontvangers en sensoren die onontbeerlijk zijn. Uiteraard worden alles keurig door ons geïnstalleerd en gekalibreerd. Wanneer alles in werking gezet is kan de machinist op zijn eigen scherm de betreffende 3D-modellen zien.”

Merkonafhankelijkheid is een USP

Optima Infra biedt haar diensten -voorbereiding, installatie en support- aan voor alle merken machines en machinesturing. Lont is er duidelijk over: “Merkonafhankelijk werken is een Unique Selling Point en stelt ons in staat om vrijwel iedereen te kunnen bedienen. Dat kunnen we alleen dankzij Infrakit. Daarmee kunnen we de hele digitalisering van het bouwproces in gang zetten en makkelijk alle drempels wegnemen bij onze klanten.”

infrakit_final_hires_003-kopieren

Met Infrakit kan de hele digitalisering van het bouwproces mogelijk gemaakt worden.

 

Qua compatibiliteit en connectiviteit is Infrakit dus onvolprezen. Het pakket werkt Open Source en dus merkonafhankelijk. Lont is er dan ook enorm over te spreken: “Infrakit is te koppelen aan andere software, of dat nu om administratieve pakketten gaat, of om machinebesturing op afstand.”

InfraBIM uitrollen

Optima Infra heeft haar hoofdkantoor in Friesland, maar beschikt inmiddels over een vestiging in Didam. “We bedienen steeds meer Duitse klanten namelijk”, schetst Lont. Hoe zit het met de serviceverlening op Infrakit? “Die nemen we samen met Infrakit voor onze rekening, maar de hoofdmoot ligt altijd bij ons als reseller.” Lont licht nog een tipje van de sluier op: “We zijn nu bezig met het uitrollen van InfraBIM, waarmee data en processen gecoördineerd kunnen worden. InfraBIM is BIM maar dan volledig toespitst op de Infrasector. Infrakit wordt nu neergezet als machinebesturing, maar is zeker ook ideaal voor inventarisatie en delen van gegevens. Het fijne is dat daarmee iedereen binnen een project dezelfde taal spreekt. Kort samengevat: Infrakit biedt de mogelijkheid om gegevens te delen, InfraBIM zegt hoe je die gegevens moet delen.”