Tagarchief: InfraCAD

Nieuwe InfraCAD-versies met focus op KLIC-WIN en gebruikerswensen

et_responsive_mockup_example_2-kopieren
Lees het gehele artikel

In mei is er een aantal nieuwe InfraCAD-versies gelanceerd: InfraCAD 6.5, InfraCAD Map 6.9, InfraCAD CE 6.5 en InfraCAD Map Desktop 6.3. CAD Accent heeft uiteraard deze nieuwe versies geschikt gemaakt voor de 2020-releases van AutoCAD die ook recent verschenen zijn. Daarnaast is veel aandacht besteed aan KLIC-WIN en zijn de meest gevraagde gebruikerswensen gerealiseerd. In dit artikel bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen.

In januari van dit jaar heeft het Kadaster KLIC-WIN geïntroduceerd, een programma dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst. Hierdoor zijn de nieuwe Klic-meldingen gebaseerd op vectordata (GML) wat zorgt voor een hogere kwaliteit, een snellere verwerking en meer informatie.

Volledig nieuwe KLIC-module

Met de introductie van KLIC-WIN heeft CAD Accent de eerste versie van InfraCAD Map gelanceerd met een volledig nieuwe KLIC-module. Bij de verwerking worden alle laagnamen gebundeld per thema, waardoor het aantal lagen sterk gereduceerd is. Voor veel gebruikers een verbetering maar een bepaalde groep gebruikers heeft aangegeven dat ze toch graag wat meer onderscheid in de lagen willen kunnen maken. Daarom is het vanaf InfraCAD Map 6.9 mogelijk om materiaal, diameter, buisdruk, voltage en netbeheerder op te nemen in de laagnaam. Via het Instellingen venster kan een gebruiker bepalen welke gegevens worden opgenomen.

Voorbeeld van een Favorietenlijst in InfraCAD met CROW drempels.

 

De legenda-functionaliteit van InfraCAD, waarmee automatisch een legenda kan worden geplaatst, is in de nieuwe versie hierop aangepast. Dit geldt ook voor andere functionaliteit zoals ‘Eigenschappen herstellen’, ‘Bijschriften’ en ‘Controle- en herstel’.

Voor gebruikers van AutoCAD LT, Microstation en BricsCAD is er ook goed nieuws: InfraCAD Map Desktop bevat vanaf versie 6.3 een nieuwe KLIC-module om KLIC-WIN meldingen te verwerken. Verder bevat InfraCAD Map Desktop 6.3 een aantal kleine verbeteringen zoals afstemming van de schaallijst met InfraCAD, gebruik van NGR-luchtfoto 2018 in de interactieve viewer en de mogelijkheid om een tekening op te slaan in R2018 formaat.

NLCS Favorietenlijsten

Sinds het verplichtstellen van de NLCS door overheden begint het gebruik van deze standaard gemeengoed te worden. Het logische gevolg hiervan is dat steeds meer organisaties op zoek gaan naar mogelijkheden om NLCS-informatie met elkaar te delen.

Speciaal voor dit doel is vorig jaar binnen InfraCAD het werken met NLCS Projectbibliotheken geïntroduceerd. Hiermee kunnen opdrachtgevers NLCS Projectbibliotheken ontwikkelen met eigen objecten en deze beschikbaar stellen aan opdrachtnemers. Ook kunnen Projectbibliotheken gebruikt worden binnen een organisatie om bijvoorbeeld verschillende afdelingen met een afgebakende set objecten te laten werken.

In InfraCAD 6.5 zijn de Projectbibliotheken nu uitgebreid met Favorietenlijsten. Hiermee heeft een gebruiker de mogelijkheid om binnen een Projectbibliotheek veelgebruikte NLCS-objecten te groeperen. Dit levert meer overzicht, stelt organisaties in staat om beter samen te werken en bevordert een soepele controle en uitwisseling.

Foto’s eenvoudig te verwerken

In het huidige tijdperk wordt meer en meer gebruik gemaakt van foto’s. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone waarmee het eenvoudig is om bijvoorbeeld voor een inventarisatie of tijdens de uitvoering foto’s te maken. Met InfraCAD kunnen deze foto’s eenvoudig worden verwerkt in een tekening en vanuit de tekening kan een fotoboek samengesteld worden. Op deze wijze kan eenvoudig een verzorgde set informatie worden geleverd. Zeker met een telefoon kunnen foto’s in meerdere posities gemaakt worden; portrait of landscape en in het laatste geval linkshandig of rechtshandig. Dit resulteerde steeds vaker in een handmatige nabewerking om foto’s te roteren. Vanaf InfraCAD 6.5 wordt de stand van de telefoon herkend en wordt de rotatie van de foto’s gecorrigeerd tijdens de verwerking.

Veel gebruikers maken gebruik van de mogelijkheid om het fotoboek in de eigen huisstijl te genereren. Dat was al mogelijk door het eigen logo en eigen kleuren te gebruiken. Vanaf InfraCAD 6.5 kan ook het InfraCAD watermerk worden vervangen door een eigen watermerk. Dit geldt ook voor het Sonderingenboek.

Fotoboek met InfraCAD samengesteld vanuit een tekening.

 

InfraCAD CE op aantal punten gewijzigd

Ook InfraCAD CE versie 6.5 is op een aantal punten gewijzigd, zij het niet altijd opvallend. Zo is de schaallijst van InfraCAD overgenomen en wordt deze afgestemd wanneer beide programma’s aanwezig zijn. Ditzelfde geldt voor de disciplines, waardoor de samenwerking van de programma’s verbeterd is. Wanneer een lengteprofiel meerdere profiellijnen bevat, worden deze nu correct uitgetekend en het is nu ook mogelijk om environment variabelen op te nemen in zoekpaden.

Meer weten over de NLCS en InfraCAD?

CAD Accent organiseert regelmatig gratis workshops waar u kennis kunt maken met de NLCS en kunt leren werken met InfraCAD.     

Nieuwe versie InfraCAD Map in teken van KLIC-WIN

et_responsive_mockup_imac-kopiren
Lees het gehele artikel

KLIC-WIN is een programma van het Kadaster dat de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie vernieuwt en zich hiermee richt op de toekomst. CAD Accent heeft in januari InfraCAD Map 6.8 gelanceerd. Deze staat volledig in het teken van KLIC-WIN. InfraCAD Map 6.8 bevat een compleet nieuwe module om KLIC-WIN meldingen te kunnen importeren in AutoCAD. In dit artikel zoomen we in op de werking hiervan.

Van raster naar vector
De belangrijkste wijziging is dat de nieuwe Klic-meldingen gebaseerd zijn op vectordata (GML). Dit betekent een hogere kwaliteit, een snellere verwerking en meer informatie. InfraCAD Map is ontwikkeld om geo-informatie (GML-data) zoals BGT en Kadastrale kaarten te importeren in AutoCAD en bevat hiervoor een krachtige GML-engine. Om deze reden is een volledig nieuwe KLIC-module ontwikkeld in InfraCAD Map. Dit betekent dat de bestaande KLIC-module in InfraCAD (gebaseerd op rasterinformatie) op termijn gaat verdwijnen.

In de KLIC-module is direct zichtbaar welke Klic-meldingen aandachtspunten of Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) bevatten. Per Klic-melding is zichtbaar welke netbeheerders en thema’s deze bevat en waar de Eis Voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn. Alle bijlagen zijn gegroepeerd op het tweede tabblad en direct te openen. Via het tabblad ‘Uitgebreid’ is de volledige informatie van de Klic-melding beschikbaar in een overzichtelijke boomstructuur.

KLIC-WIN en INSPIRE
KLIC-WIN betekent een enorme vooruitgang in de kwaliteit van de data. De tijd dat een kabelbed, mantelbuizen en symbolen vertaald werden van een groep pixels naar een ‘brei van lijnen’ is voorbij. Kabels lopen netjes parallel, mantelbuizen zijn nu strakke polylijnen en symbolen zijn nu echte AutoCAD Blocks.

Dankzij de Europese richtlijn INSPIRE bevatten de nieuwe Klic-meldingen veel extra informatie over de kabels en leidingen. Denk bijvoorbeeld aan diameter, type leiding, spanning of druk. Met InfraCAD Map is deze informatie direct beschikbaar via een tooltip, zoals zichtbaar in onderstaand voorbeeld.

KLIC-WIN

De informatie in een Klic-melding wordt overzichtelijk weergegeven.


Klic-meldingen in batch verwerken 
conform NLCS
Wanneer u meerdere Klic-meldingen heeft ontvangen, bijvoorbeeld na een tracé-melding, kunt u deze in één keer verwerken. Omdat de nieuwe vectordata veel minder belastend is voor het werkgeheugen van computers, wordt het dankzij KLIC-WIN ook mogelijk om meerdere Klic-meldingen in batch te verwerken. 

De Klic-meldingen die (in batch) worden geïmporteerd resulteren in een tekening die volledig is opgebouwd conform de NLCS. De Klic-melding-nummers worden niet (meer) opgenomen in de laagnaam waardoor het aantal lagen beperkt en overzichtelijk blijft.

KLIC-WIN

Voorbeeld van extra informatie bij een gasleiding.


Eis voorzorgsmaatregel
Wanneer er een Eis Voorzorgsmaatregel van toepassing is, wordt deze als een gearceerd gebied getoond in de tekening. Ook hieraan is relevante informatie gekoppeld welke direct vanuit de tekening bereikbaar is. Dit werkt eenvoudig en intuïtief.

Topografische ondergrond
In de nieuwe Klic-meldingen wordt een uitsnede van de BGT als rasterbestand meegeleverd ter oriëntatie. Binnen InfraCAD Map kan worden ingesteld of deze tijdens de import in AutoCAD wordt geplaatst of niet. Wanneer u de topografische ondergrond ook als vectoren in uw tekening wilt hebben, biedt InfraCAD Map de mogelijkheid om deze als vectordata te importeren vanuit PDOK. Daarbij kan bijvoorbeeld gekozen worden uit de BGT, de Kadastrale kaart en de TOP10 vector. Verder is het mogelijk om een luchtfoto (2018) te importeren.

KLIC-WIN

Eis Voorzorgsmaatregelen zijn direct vanuit de tekening te bekijken.


Google Earth
Tot slot bevat de KLIC-module in InfraCAD Map de mogelijkheid om de kabel- en leidinginformatie te exporteren naar Google Earth.