Tagarchief: Infra

Campagne om jongeren te enthousiasmeren voor de bouw en infra van start

jij-gaat-het-maken-serie-06-desktop-2560-0-75
Lees het gehele artikel

Vandaag start de campagne Jij gaat het maken in de bouw & infra. Een campagne die zich richt op scholieren van alle niveaus die bezig zijn met hun studie- en beroepskeuze. Met deze campagne laten werkgevers- en werknemersorganisaties aan jongeren zien dat zij in de bouw en infra kunnen werken aan hun eigen ontwikkeling en aan die van Nederland. 

We hebben iedereen hard nodig

De bouw & infra staat voor grote opgaven en uitdagingen: denk aan het bouwen van woningen, de verduurzamingsopgave en de energietransitie. En ondertussen moet Nederland bereikbaar blijven via fietspad, weg, water en spoor. Daar is iedereen hard bij nodig. Daarom start 7 oktober een grootschalige nieuwe campagne om meer jongeren voor de bouw en infra te enthousiasmeren.

Jongeren vanaf 14 jaar

De doelgroep van deze campagne zijn jongeren vanaf 14 jaar: scholieren van alle niveaus die bezig zijn met hun studie- en beroepskeuze. Veel jongeren zijn onbekend met de bouw en infra. Vaak weten ze niet dat deze sector een enorme diversiteit aan beroepen én een prima salaris biedt. Deze campagne laat zien dat je in de bouw en infra kunt werken aan je eigen ontwikkeling én aan die van Nederland. 

Hé gamer, dat kan extremer!

De campagne spreekt jongeren aan op hun passie, of dat nu gamen, beautyvloggen, fitnessen, tekenen of het aanvoeren van een voetbalteam is. De talenten die zij dagelijks gebruiken, kunnen ze heel goed kwijt in de beroepen in de bouw en infra. We bereiken deze jongeren met korte, aansprekende video’s via diverse social media, denk aan Youtube, TikTok en Snapchat. Vanaf 2023 biedt de campagne ook een fysiek en online lespakket, dat docenten en mentoren op middelbare scholen kunnen gebruiken. 

Gezamenlijke inzet cao-partijen

De cao-partijen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen hebben de handen ineengeslagen en werken samen aan meer instroom en het behoud van mensen voor de bouw en infra. De campagne Jij gaat het maken richt zich primair op jongeren. Tegelijkertijd werken cao-partijen samen om voor switchers de overstap naar een baan in de bouw en infra te verbeteren. Bijvoorbeeld met meer begeleiding voor switchers en door scholing beter te laten aansluiten bij de wensen van de toekomstige werknemers. Daarnaast zetten de werkgevers- en werknemersorganisaties zich in om huidige werknemers voor de sector te behouden. 

Ontzorgers op het snijvlak van infra en ICT

Foto-2—Kimpro
Lees het gehele artikel

De bovenstaande profilering mag misschien wat abstract klinken, béter kan de meerwaarde van Kimpro eigenlijk niet worden niet geformuleerd. Het ingenieursbureau is voor uiteenlopende opdrachtgevers in de infrasector de stille kracht op de achtergrond wanneer er behoefte bestaat aan een ‘state of the art’ automatiseringsoplossing. Een kracht die als volleerd regisseur tekent voor de complete projectbegeleiding, van ontwerp tot en met realisatie en overdracht aan de beheerder. Servicegericht, meedenkend en innovatief. Het is Kimpro ten voeten uit.

Kimpro biedt ICT-oplossingen voor autowegen en vaarwegen. In de breedste zin van het woord. “Wat de vraag ook is, we kruipen in de huid van de klant en werken doelgericht volgens zijn visie toe naar de beste aanpak én oplossing”, zegt Jasper Kimstra, samen met compagnon René Joosse de drijvende kracht achter het bureau. “Als ontwerper, projectmanager én begeleider van de realisatie. We zitten vaak aan de ontwerptafel om uit te zoeken hoe de infratechnieken zo goed mogelijk met elkaar verbonden kunnen worden. Ongeacht de insteek of toepassing. Flexibel en wendbaar als we zijn, kunnen we de klant op alle fronten van dienst zijn. Ook wanneer er extra capaciteit of specifieke expertise nodig is. In dat geval doen we een beroep op een van onze partners.”

Communicatie is de sleutel tot goed projectmanagement

Het vanuit Soest opererende Kimpro biedt opdrachtgevers een bont palet diensten en producten. Zo klop je er met succes aan voor een gedegen interim-management, procesmanagement, advies en projectmanagement. Die laatste discipline start doorgaans met het onder de loep nemen van het krachtenveld waarin het project wordt uitgevoerd. “Zo brengen we via een haarscherpe analyse onder meer de stakeholders, raakvlakken en risico’s in kaart”, vervolgt Kimstra. “Na het formuleren van de doelstellingen gaan we aan de slag. We kijken naar wat voor organisatie er al staat, wat er goed gaat en wat er beter kan. Gedurende het gehele traject zijn we de regisseur. Die stuurt en begeleidt op inhoud en werkpakketten en instructies en opdrachten voor de mensen in de teams formuleert. Zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Dat vereist veel praatwerk. We zijn met Prince2, Scrum en Agile weliswaar goed onderlegd qua methodiek, communicatie ís en blíjft de sleutel tot goed projectmanagement.” 

Bijzondere operatie succesvol uitgevoerd
Na de opening in 2016 van de Koning Willem Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht, werd de definitieve bediening en bewaking ervan onder leiding van Kimpro ontworpen en gerealiseerd. Omdat de voor het (transport)verkeer cruciale tunnel niet langer dan enkele uren volledig afgesloten mocht worden, moest in korte tijd een technische ‘openhartoperatie’ inclusief test met absolute zekerheid van slagen uitgevoerd worden. Kimpro heeft de benodigde systemen laten ontwikkelen, door en door laten testen, het ombouwplan uitgewerkt en herhaaldelijk laten oefenen (inclusief eventuele ‘rollback’). Vervolgens is de gehele ombouw in één weekendnacht succesvol uitgevoerd en afgetest door en met de aannemers en RWS-collega’s.

   

Sterk in groutankers, ankerpalen en alle daaraan gelieerde technieken

DSC_3499 kopiëren
Lees het gehele artikel

Enerzijds is daar het in 1963 opgerichte aannemersbedrijf De Vries Werkendam, actief in de constructieve Beton- en Waterbouw, zowel op het land als aan het water. Met vaste partners kan De Vries Werkendam grote uitdagingen aan, zoals het trillingsvrij plaatsen en trekken van damwanden tot 30 meter.

Anderzijds is daar het in 1999 opgerichte De Vries Titan, gespecialiseerd in verankeringen en funderingstechnieken. “Beide bedrijven zijn zelfstandig en werken tegelijkertijd veel samen”, vertelt Hendrik van de Woestijne, bedrijfsleider van De Vries Titan. “De Vries Werkendam opereert voornamelijk in Nederland en in de positie van hoofdaannemer. De Vries Titan is actief in heel Europa en acteert vooral als onderaannemer.”

In de zuidelijke toerit worden GEWI-ankerpalen geboord.

Duizenden palen en verankeringen

In 2020 was De Vries Titan onder andere werkzaam bij de Blankenburgverbinding, die de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg verbindt met een nieuwe snelweg, de A24. “De verbinding wordt volledig ingepast in de omgeving”, vertelt Dammes Oldenburg, directeur van De Vries Werkendam en De Vries Titan. “De verbinding wordt voorzien van een landtunnel op de noordoever en een diepe zinktunnel onder het Scheur. We hebben ruim 4.000 GEWI-ankerpalen geboord ter voorkoming van het opdrijven van de1 toekomstige tunnelvloer. Vanwege de enorme diepte van de bouwput hebben de palen lengtes tot ruim 60 meter. Daarnaast hebben we ruim 600 strengankers geboord die de tunnelwanden op hun plaats houden. Om dit binnen een jaar op te leveren, werkten we soms met vijf boorstellingen tegelijk.”

Kruising met Hoekse Lijn, nadat de bouwput is drooggepompt.

Blijvend innovatief

De Vries Titan hanteert hierbij innovatieve technieken. “We ontwikkelen de technieken waar de markt op zit te wachten”, vertelt Van de Woestijne. “De sonische boortechniek bijvoorbeeld, gekenmerkt door een hoogfrequente trilling in de boormotor, waardoor het aanzienlijk minder energie vraagt om de palen in de grond te brengen. De techniek werd al toegepast bij onderzoeksboringen; wij hebben deze met de leverancier van de boormotor geschikt gemaakt voor funderingswerkzaamheden. Ook het boren van strengankers, met zowel dubbel als enkel verbuisde boortechniek is een van onze specialismes. Gecombineerd met onze nieuwe sonische boortechniek kunnen we deze ankers met heel weinig energie aanbrengen. Daarnaast wordt met dit product veel staal bespaard: een significante CO2-reductie voor de hele ankerketen.”

Het boren van strengankers in de zuidelijke toerit.

Groot verantwoordelijk­heidsgevoel

Binnen haar projecten laat De Vries Titan een groot verantwoordelijkheidsgevoel zien. Meedenken met de klant zit in het DNA van het bedrijf. “We kunnen bijna niet anders. We denken mee over het Plan van Aanpak, we zoeken de beste plek voor aanvoerroutes en zoeken de werkwijze die de minste overlast veroorzaakt. Die klantgerichte aanpak blijkt bijna altijd ook de meest efficiënte aanpak te zijn. Door niet als ankerleverancier te acteren maar als aannemer, zijn we meer partner dan onderaannemer voor onze klanten.” 

De Vries Titan werkt met eigen materieel, waarvan het merendeel voldoet aan de hoogste milieunormen. Door de brede kennis die binnen het bedrijf aanwezig is, wordt zij steeds vaker gevraagd voor grote tenders. “Er zijn ook maar weinig uitdagingen in de Bouw en Infra die we niet aankunnen.”   

Transport per buis als antwoord op de grote transities

HDD kopiëren
Lees het gehele artikel

Een bijzondere partij binnen de ondergrondse infra is BIG in Pipelines. Binnen dit platform zijn alle partijen verzameld, die – op welke manier dan ook – iets te maken hebben met ondergrondse infra. Collectief kijken zij naar de grote bewegingen zoals de energietransitie, CO2-reductie en de zoektocht naar nieuwe transportmogelijkheden. 

Bij de Vlaams-Nederlandse vereniging BIG in Pipelines zijn bedrijven, instellingen, aannemers, ingenieursbureaus, transportbedrijven en overheidsinstanties aangesloten. Begin 2020 stond de vereniging klaar om haar dertigjarige jubileum te vieren, maar toen strooide Covid-19 roet in het eten. “Dat feesten was ons zeker toevertrouwd”, vertelt Han Admiraal, voorzitter van BIG in Pipelines. “Maar onze ambitie gaat verder dan gezelligheid. Binnen het platform onderzoeken we collectief wat buizen, leidingen en pijpen kunnen betekenen binnen de energietransitie, de CO2-reductie en alternatieve transportmodaliteiten. We doen dit als onafhankelijk orgaan, zodat alle leden hun kennis kunnen verbreden en elkaar kunnen versterken.” 

Collectiviteit noodzakelijk

Binnen BIG in Pipelines worden de grote verschuivingen niet gezien als veranderingen die plaatsvinden in dit tijdperk, maar als de eerste signalen van een veranderend tijdperk. Vanuit dit perspectief loopt de tijd waarin we de omgeving naar onze hand zetten en de bronnen uitputten, ten einde. “We moeten ons nu als samenleving weerbaar maken door de aarde schoon te houden”, stelt Admiraal. “We moeten alternatieve energiebronnen aanboren en de goederen op een andere manier over de aardbol te verplaatsen. Transities van dit formaat red je alleen vanuit collectiviteit. Bedrijven moeten zich verbinden, grondstoffen moeten worden uitgewisseld en de grote chemische clusters moeten hun krachten bundelen.”  

Buizen en leidingen zijn altijd een zeer betrouwbaar transportmiddel geweest; grote incidenten hebben zich nooit voorgedaan.

Duurzaamheid en Betrouwbaarheid

BIG in Pipelines voert de debatten aan de hand van vier thema’s. Binnen het thema Duurzaamheid volgt het platform de Sustainable Development Goals van de VN. Binnen het thema Betrouwbaarheid ziet BIG in Pipelines grote mogelijkheden voor transportleidingen. Admiraal: “Buizen en leidingen zijn altijd een zeer betrouwbaar transportmiddel geweest; grote incidenten hebben zich nooit voorgedaan. Op dit moment wordt 60% van de grondstoffen vanuit Rotterdam getransporteerd per buis. Je moet er toch niet aan denken dat dit in tankers over de snelweg zou gebeuren.”

Verbinding en Kennis

Het thema Verbinding wordt binnen het platform breed uitgelegd. Niet alleen mensen moeten zich verbinden om de grote transities in gang te zetten, ook pijpleidingsystemen zullen met elkaar verbonden moeten worden. Maar de meeste zorgen maakt Admiraal zich om het thema Kennis. “De transities vragen om nieuwe kennis. Binnen BIG wordt al jaren samengewerkt met de Stichting Pipeliner aan een HBO Master-opleiding bij Avans+. Deze opleiding moet geheel bekostigd worden door de sector zelf. Ook de pijpleidingen tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Antwerpen zijn volledig aangelegd door private partijen. De grote vraag van nu is welke rol de overheid in de aanleg van nieuwe leidingnetwerken speelt. Mochten de investeerders al worden gevonden binnen het bedrijfsleven, dan is de aanleg vergunningtechnisch zeer complex en moet er met veel individuele grondeigenaren onderhandeld worden.”

“Overigens is BIG in Pipelines wel in gesprek met de overheid”, besluit Admiraal. “We doen er alles aan om het belang van pijpleidingnetwerken onder de aandacht brengen.”   

Klimaatopgave van de overheid en kansen voor infra

ACO Watermanagement – Olie- en benzineafscheider OBA met b_0002 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met name op bedrijfsterreinen is er nog veel te winnen. Hoe kunnen we de overheid helpen om de lozing van vervuild water te voorkomen, de riolering ontlasten en wateroverlast voorkomen?

Kwaliteit afstromend hemelwater bedrijfsterreinen verbeteren

De verandering van het klimaat zorgt voor steeds meer uitersten. Hevige regenval en droge periodes komen steeds vaker voor. Door de hevige regenval treedt wateroverlast op, terwijl in andere perioden er een tekort is aan water, waardoor verdroging plaatsvindt. Inwoners en bedrijven ondervinden door wateroverlast veel hinder en schade. De overheid heeft daarom een klimaatopgave. 

In het verleden ging het hemelwater vaak rechtstreeks naar het riool. Met het oog op klimaatadaptatie zijn collect, clean, hold en release belangrijke elementen in de afwateringsketen geworden. Tegenwoordig willen we wateroverlast voorkomen en de riolering ontlasten. Voorwaarde hierbij is een betere kwaliteit van het afstromende hemelwater. Met name op bedrijfsterreinen bevat het afstromende hemelwater vaak verontreinigen die bijvoorbeeld  afkomstig zijn van de opslag van materialen of veroorzaakt worden door de slijtage van autobanden en remvoeringen. 

Door hemelwater af te koppelen creëer je een zeer efficiënte manier om overbelasting van het rioolstelsel door overvloedig hemelwater te voorkomen en het meer doeltreffend te gebruiken. Dit wordt op steeds meer plaatsen, al dan niet verplicht, toegepast. Vooral grote openbare terreinen en industrieterreinen zijn voor afkoppelen geschikt. De kans dat het afstromende water hier vervuild is met oliën of fijn slib is aanwezig. Daarom is een olie- en benzineafscheider (OBA) met een enorme capaciteit gewenst. Dit heeft een flinke investering tot gevolg, maar er zijn andere oplossingen. 

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave.

Slimme OBA met buffer bespaart kosten en ondersteunt klimaatopgave

In plaats van een OBA met een enorme capaciteit kun je ervoor kiezen om een teveel aan afvalwater te bypassen. In dat geval zal alleen de “first flush” gezuiverd worden en dus niet de gehele flow ten gevolge van de neerslaggebeurtenis. Wil je er zeker van zijn dat al het afstromende regenwater gezuiverd wordt, zonder te bypassen, dan kan het gelukkig ook anders. Een teveel aan water kan tijdelijk gebufferd worden en later alsnog de OBA passeren. Dit is net zo effectief, stukken efficiënter en dus goedkoper. Maar je moet wel weten hoe je dit doet. Daarom kunnen de sales-engineers bij ACO een slimme maatwerkoplossing engineren. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatwerkoplossing die gemaakt is voor PARO Amsterdam, specialist in het verwerken van bouw- en bedrijfsafval.

Het beregende terrein van PARO heeft een groot oppervlak. Met de uitbreiding van het terrein is goed nagedacht over een nieuwe zuiveringsinstallatie die voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Immers het lozen van vervuild regenwater moet worden voorkomen. De uitgangspunten zijn vastgesteld door PARO en ACO engineerde de financieel veel gunstiger oplossing. Omdat PARO accepteerde dat er tijdelijk regenwater op het terrein zou blijven staan, kon het regenwater worden opgevangen en vastgehouden zonder dat er extra kostbare ondergrondse berging nodig was.  

Waar wellicht anders een OBA met een capaciteit van NG 900 zou zijn toegepast is er nu gekozen voor een dubbele, parallel geschakelde, olie- en benzineafscheider met een capaciteit van NG 160. Een verdeelput, voorzien van twee debietbegrenzers, voorkomt overbelasting van de OBA tijdens regenbuien met een hogere intensiteit. Door het benutten van de berging in de terreinriolering, tezamen met een pompput waarmee een teveel aan water naar een tijdelijke buffer wordt gepompt, wordt wateroverlast voorkomen.  

Middels een automatische gestuurde afsluiter wordt na een regenbui de inhoud van de buffer in zijn geheel via de OBA afgevoerd en gezuiverd zodat het kan worden geloosd op het Noordzeekanaal. Daarnaast wordt tijdens droge periode water uit de buffer gebruikt om opgeslagen producten nat te houden. Een mooi staaltje regenwatergebruik en klimaatadaptieve inrichting van een bedrijfsterrein. 

Voor de klimaatadaptieve inrichting van bedrijfsterreinen is het essentieel om over elke waterdruppel na te denken. ACO is benieuwd naar jouw klimaatadaptieve uitdagingen op het gebied van Infra.  

Samen werken aan de uitdagingen van de toekomst, dáár staat Topcon in Nederland voor.

topcon_1_gtl-1000-balfourbeatty-uk_f_20190314_4669-kopieren
Lees het gehele artikel

De continue veranderingen in de bouw en infra zorgen voor een toenemende druk om efficiënter te werken. De marges in de bouw zijn steeds kleiner en worden gedrukt door de faalkosten. Een terugkerend thema hierbij is meer resultaat in minder tijd. En niet te vergeten de zorg of plicht voor minder milieubelasting én een veiligere manier van werken… Het is nogal een uitdaging.

“Het begint met samenwerken”, zegt Richard Wiegers, Business Manager bij Topcon Positioning Netherlands. “Samenwerken met onze klanten is enorm belangrijk. Door goed in beeld te krijgen waar zij tegen aan lopen en te weten waar hun behoeftes liggen, is het mogelijk om deze uitdaging aan te kunnen. Daarnaast heeft het samenwerken met partners binnen de keten ook een meerwaarde. We zijn immers allemaal een schakel in het gehele (bouw)proces”.

Innovatie

“De focus van Topcon ligt op de ontwikkeling van technologie om klanten een oplossing te bieden die hen iets oplevert. Innovatie is daarbij van groot belang en op basis daarvan zijn er al zo’n 3500 patenten die we in onze producten toepassen”, zegt Wiegers. “Topcon Positioning Netherlands vertaalt de global visie van Topcon vervolgens terug naar de lokale markt en kijkt hoe we in Nederland innovaties kunnen toepassen.” Wiegers noemt een voorbeeld van een innovatief product: “Onze GTL-1000: dé BIM-oplossing voor de bouw. Een total station en 3D scanner in één, voor verificatie op de bouw. Binnen twee uur heb je een precieze vergelijking van je 3D model met de werkelijkheid. Deze ontwikkeling betekent een enorme verandering in de processen op de bouwlocatie en levert een onmiddellijke besparing op in de overheadkosten van bouwprojecten.” Maar Wiegers benadrukt: “En toch gaat het niet alleen om het ontwikkelen en maken van producten. Wij kijken juist naar de toepasbaarheid ervan binnen de workflow van het bouwproject waardoor er betere werkprocessen ontstaan. Dat is een belangrijk speerpunt binnen onze bedrijfsfilosofie.”

Data wordt steeds belangrijker. Digitalisering op het bouwterrein is een must om effectief te kunnen samenwerken.

 

Data steeds belangrijker

Wiegers vertelt dat er niet alleen geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van hardware, maar vooral ook in software omdat data steeds belangrijker wordt en de vraag ernaar toeneemt. “In de bouw produceert men continu data en gebruikt men continu data. Om van data naar bruikbare informatie te komen, betekent dat genereren, combineren, interpreteren en toepassen. We moeten leren om in data te denken en systemen te gebruiken die ons daarbij helpen. Daarbij is samenwerken zó ontzettend belangrijk. In je team, in het bedrijf, in het project. Niemand bouwt alleen. Samenwerken betekent communiceren en dataoverdracht. Voor effectief samenwerken zijn Digitalisering en Data dus nodig.”

Partnerships

Om écht te kunnen veranderen is niet alleen samenwerking in de dagelijkse operatie nodig, maar zijn er ook partnerships nodig”, vindt Wiegers. “Partnerships tussen partijen die ieder met hun eigen visie en kennis hetzelfde voor ogen hebben. Wij geloven dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de uitdagingen in de wereld, in Nederland, binnen bedrijven, in onze projecten én samen met elkaar. Zo zijn wij bijvoorbeeld partnerships gestart met Softwareontwikkelaars zoals Bentley, Autodesk en Infrakit. Maar ook met diverse scholen zoals het Soma College en het interactief belevingsmuseum Geofort en niet te vergeten met brancheverenigingen zoals GeoBusiness Nederland en de mediabedrijven. Alleen sámen kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden en word je als keten efficiënter. Als er één schakel niet meewerkt, als er geen communicatie is tussen systemen, platforms en partijen, dan lukt het niet. Maar het moet lukken en het gaat lukken! Daar ben ik van overtuigd.”

Wiegers concludeert dat digitalisering, data, samenwerking en partnerships zorgen voor een optimale workflow integratie van het gehele project, binnen en buiten. Met als positieve gevolg een optimale werkwijze, minder fouten, meer veiligheid, optimalisatie resources, minder kosten én dat ook nog sneller. “Een mooie ontwikkeling”, vindt hij.

3D machinebesturing van Topcon voor sneller, effectiever en veiliger werken.

 

Service & Support

“Zoals gezegd zijn we als Topcon Positioning Netherlands bezig hoe we de Topcon corporate global visie terug kunnen vertalen naar de Nederlandse markt. Hierin willen we vooral op het gebied van service en support een verschil maken. Door heel klantgericht te werken en op een proactieve manier support te verlenen, maken we de klant zo zelfredzaam als mogelijk. Geen enkele klant wil stilstand, dus denken wij mee hoe dat voorkomen kan worden.       

Onze supportcollega’s staan altijd klaar om telefonisch te ondersteunen en onze service collega’s zijn de klanten graag van dienst in het servicecenter of komen bij hen langs in het veld. We bieden onze klanten diverse trainingen aan in onze trainingsruimte in Bunschoten, maar we kunnen ook een training op locatie verzorgen. Quick guides en instructievideo’s zijn andere tools die ondersteuning kunnen bieden. Wiegers geeft als voorbeeld de ‘EHBO-kit’ die Topcon voor machinecontrole systemen van klanten in het grondverzet heeft ontwikkeld. “Maar het kan ook net zo goed een training op maat zijn; waar we samen met de klant sparren en kijken naar zijn behoefte en zijn werkproces voor de juiste aanpak hierin.” Om klanten zo optimaal mogelijk te kunnen helpen zorgt Topcon dat er op elk gebied veel kennis is. “Ons gemotiveerde team is getraind en altijd op de hoogte van alle ins en outs en de laatste technische producten, software en informatie. Daarnaast vinden we het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten, kijkend naar hun kwaliteit en talent. Dan krijg je meer plezier in je werk en dat vertaalt zich weer naar onze klant.” Wiegers besluit: “We zijn een wereldbedrijf van formaat, met veel medewerkers in vele landen. Desondanks krijgen we van onze klanten de feedback terug dat het contact fijn is, ze prettig geholpen zijn en we met korte lijntjes werken. Dat het voor hen voelt alsof ze met een lokale leverancier te maken hebben. Dat persoonlijke, met aandacht, dát zit in ons DNA en is typisch Topcon!”   


Topcon Positioning Netherlands

De Kronkels 14,
3752 LM Bunschoten

T +31 33 299 29 39

E customerservice.nl@topcon.com

www.topconpositioning.nl

Dankzij innovatie op weg naar 100% Predictive Maintenance

bouwfotografe.nl-37-kopieren
Lees het gehele artikel

Veel infrastructuur uit de tweede periode van de vorige eeuw is aan groot onderhoud toe. Croonwolter&dros is gespecialiseerd in dergelijk onderhoud. We zitten aan tafel bij Celeste Martens en Guido Koopmans, beiden Manager Maintenance bij de divisie Infra van Croonwolter&dros, om te praten over praktijk en toekomst van groot onderhoud.

Guido Koopmans opent het gesprek: “25 % van de omzet van Croonwolter&dros Infra is afkomstig uit langlopende onderhoudscontracten. Onze strategie is gericht op verdere omzetgroei in het onderhoud, tot de helft van de totaalomzet. Dit sluit aan bij de visie van Rijkswaterstaat. We staan op dit moment voor een grote renovatie opgave van de bestaande tunnels en kunstwerken en daar helpen wij als Croonwolter&dros graag bij.

Met nieuwe technieken genereren sensoren data en sturen deze via Internet of Things door aan intelligente systemen die deze data analyseren.

 

Verduurzamen en toekomstbestendig

In plaats van over een ‘aangenomen onderhoudscontract’ te praten, spreken we liever over een ‘instandhoudingscontract’. Instandhouding gaat verder dan enkel het uitvoeren van onderhoud. Met het uitvoeren van analyses kun je de beschikbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Doordat je moet meegroeien met de ontwikkelingen binnen technologie, gaat het hier niet alleen over in stand houden, maar ook over verduurzamen en toekomstbestendig maken”, legt Guido Koopmans uit.

We geven aan opdrachtgevers adviezen voor minder CO2-uitstoot, verduurzaming en circulariteit. Dat is het mooie van onderhoud, we tackelen samen met de opdrachtgever de technische uitdagingen en behalen samen onze doelstellingen.”

Guido Koopmans, Manager Maintenance bij de divisie Infra van Croonwolter&dros.

 

Proactief vooruitkijken in een onderhoudsplan

Klanten worden nog wel eens verrast door wat Croonwolter&dros hen aanbiedt. “Met het oog op de toekomst, bieden wij een onderhoudsplan proactief aan. Vaak heeft men daar zelf nog niet over nagedacht. Dat kunnen we doen doordat we zelf voortdurend innoveren. Dat vergt een cultuuromslag in onze eigen organisatie. Om innoverend te zijn, heb je een innovatieve bedrijfscultuur nodig. Voor cultuurverandering heb je kartrekkers nodig met een voorbeeldfunctie, die door hun enthousiasme de volgers inspireren. Dat werkt zeer aanstekelijk en zorgt voor versnelling”, legt Guido Koopmans uit. “Om die reden organiseren we congressen over innovatie en duurzaamheid, waar deelnemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoeten om kennis te delen.”

Onderhoud wanneer het nodig is

Celeste Martens, verantwoordelijk voor Asset Management, merkt op dat Predictive Maintenance aansluit bij de vierde industriële revolutie (Industry 4.0): “Met nieuwe technieken genereren sensoren data en sturen deze via Internet of Things door aan intelligente systemen die deze data analyseren. Hierdoor kan onderhoud op het juiste moment plaatsvinden. Dus niet meer preventief of correctief, maar wanneer het nodig is. Met genoeg data en de juiste algoritmische berekeningen kan er voorspellend te werk gegaan worden. Predictive Maintenance is inmiddels een feit en heeft de toekomst, zeker omdat de technologie die daarvoor nodig is, steeds betaalbaarder wordt.”

Celeste Martens, Manager Maintenance bij de divisie Infra van Croonwolter&dros.

 

Predictive Maintenance is een ideale werkwijze voor de assets die door Croonwolter&dros in stand worden gehouden. “Langdurige contracten voeren we sowieso uit op basis van Predictive Maintenance”, vervolgt Celeste Martens. “Als voorbeeld noem ik graag Sluis Eefde. In het ontwerp hebben we goed onderbouwd waar en waarom we willen monitoren met sensoren. We kunnen zaken als energieverbruik, slijtage en duurzaamheid inzichtelijk maken. Nu is het nog een ontdekkingstocht welke zaken er gemonitord moeten worden, omdat de mogelijkheden welhaast eindeloos zijn. Assetmanagement gaat over de gehele levenscyclus, van tender tot sloop, over de balans tussen kosten, risico’s en prestaties over de levensduur van de assets optimaliseren. Om dit goed te kunnen doen en goede beslissingen te kunnen nemen, heb je goede mensen nodig, met de juiste kennis en betrouwbare data. Conditie monitoring is niet meer weg te denken en zal naar verwachting voor 75% van de assets de norm worden”, sluit Celeste Martens af.    


Croonwolter&dros

Postbus 6073, 3002 AB Rotterdam

T +31 88 923 58 99

E remmy.uffen@croonwolterendros.nl

www.croonwolterendros.nl

Een frisse kijk op ruimte met een evenzo frisse kijk op samenwerking

img_7193-kopieren
Lees het gehele artikel

Het in Schagen gevestigde Prommenz helpt haar klanten bij projecten binnen de werkvelden Ruimte, Infra, Ontwikkeling, Maatvoering en Milieu. “Met een frisse kijk op ruimte’, kopt de website. Die uitspraak klopt helemaal, maar wat Prommenz echt bijzonder maakt, is dat het team een evenzo frisse kijk heeft op samenwerken met de klant.

In haar huidige vorm viert het bedrijf in 2020 een 10-jarig jubileum. Tijd om eens een kop koffie te drinken met eigenaren Foppe Timmer en Martijn Nanninga, niet alleen om te horen hoe de afgelopen 10 jaren waren, maar vooral om te vernemen hoe zij aankijken tegen de komende 10 jaar.

De spreekwoordelijke olievlek blijft zich uitbreiden

“Wanneer je 10 jaar bestaat en nog steeds klanten van het eerste uur mag bedienen, dan zit er in de kern van je aanpak iets goed”, opent Timmer het gesprek. “In de loop der jaren hebben we onze kernwaarden glashelder weten vast te stellen en we leven er dan ook naar, binnen alle gelederen van het bedrijf. Op nummer één staat bij ons, rotsvast, de relatie met de klant. Wanneer we een project aangaan samen, dan wordt de klant onderdeel van ons team. In alle facetten van het project is de dialoog een leidende factor, waarbij er altijd één op één gecommuniceerd wordt tussen onze mensen en de betrokkenen bij de opdrachtgever.”

Nanninga voegt toe: “We kunnen onze opdrachtgevers in vier typen categoriseren: overheidsland, projectontwikkeling, de aannemerij en particulieren. Hoe verschillend deze groepen ook mogen zijn, onze persoonlijke aanpak staat altijd centraal. Je merkt dat dat gewaardeerd wordt, we krijgen veel werk uit ons netwerk. De olievlek blijft zich daarom steeds verder uitbreiden. Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van relaties. Zo zijn we ooit begonnen en dat is onze drijvende kracht nog steeds.”

Martijn Nanninga: “De jeugd heeft hier bij Prommenz een zeer sterke stem in het verhaal, zij zijn de toekomst.”

 

Waar liggen de kansen in de markt?

We zijn benieuwd hoe Timmer en Nanninga de komende 10 jaar voor ogen hebben. Timmer: “We willen onze visie verbreden en daarmee nieuwe werkvelden toevoegen. Klanten komen hier binnen met een vraag, die vervolgens het hele bedrijf doorgaat. Op die manier kunnen we met alle expertise die er bij Prommenz verzameld is het hele project samen aanvliegen, voor de klant betekent dat one stop shopping, in de wetenschap dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de communicatie rondom het werk. Wat betreft het verbreden van het werkveld: denk dan bijvoorbeeld aan het breder in het bedrijf trekken van onderhoud en beheer. Dan is ook dat stuk in dezelfde vertrouwde handen en kunnen we ‘sleutelklaar’ opleveren.”

Nanninga is van mening dat je door uitbreiden van diensten beter bij elkaar in beeld kunt blijven. “De klantrelatie moet gevoed worden, bij elkaar in beeld blijven is dan een voorwaarde. Niet alleen omdat we dan van elkaar weten waar we actueel staan, maar vooral omdat we de klant dan ook snel kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen die interessant voor zijn bedrijf zijn. Kansen waarnemen en doorspelen. Door in de gaten te houden wat de markt biedt, kunnen we voor onze bestaande klanten een nieuwe rol spelen. Bovendien kunnen we op deze manier in de projectfase al inspelen op de risico’s in de beheer- en onderhoudsfase en daar rekening mee houden.”

Samen het werk leuker maken

Timmer signaleert nog wel eens moeilijke situaties die ontstaan tussen partijen in een project, omdat communicatie stokt en de gunningsfactor blijkbaar ontbreekt. “Onnodig”, zegt hij. “Daarom willen wij samen met de klant het werk leuker maken. Dat kan alleen door zo vroeg mogelijk aan tafel te gaan samen en goede afspraken te maken. Ook op moreel gebied, alles dient op een menselijke manier benaderd te worden.” Nanninga vult aan: “Een gedragscode zou op zijn plaats zijn, met intentieverklaringen waarbij alle partijen zich committeren om op een menselijke en vriendelijke manier het gezamenlijke doel na te streven.”

Prommenz wil er alles aan doen om mee te gaan in de beweging die nu op gang komt in de sector, tegen de ‘vechtcultuur’. “Dat oude denken, daar moeten we vanaf. Kan ik ook niet meer verkopen aan onze jonge medewerkers, die echt heel anders in het leven en het werken staan dan de gevestigde orde”, zegt Nanninga. “De jeugd heeft hier bij Prommenz een zeer sterke stem in het verhaal, zij zijn de toekomst.”

“We willen klanten die inzien dat een hechtere en socialere samenwerking in de bouwkolom wenselijk is, maar zelf niet weten hoe dit te initiëren binnen hun gelederen, graag helpen. We nemen hen mee op dat pad. Alles begint bij de durf om te veranderen en anders denken als kans te zien, in plaats van een bedreiging”, zegt Timmer tot besluit.   


Prommenz

Harmenkaag 11, 1741 LA Schagen

T +31 224 299 346

www.prommenz.nl

Innoveren in de ondergrondse infra

siers-landmeters-custom-2
Lees het gehele artikel

Diverse netbeheerders, waterschappen, overheden en grote infra-aannemers vertrouwen voor de engineering, aanleg en het beheer van de energie-, water- en telecomnetwerken al jaren op de expertise van Siers Infraconsult. Directeur Jochen Tulp vertelt over het brede en innovatieve werkpakket van de dienstverlener in een over het algemeen vrij traditionele sector.

Siers Infraconsult is met ruim 130 medewerkers actief in de engineering, het inwinnen van de meetdata van ondergrondse netten en de verwerking van die data. Daarnaast omvat het werkpakket landmeetkundig werk, 3D laser-scannen, gaslekdetectie, inspecties en het verbeteren van (geo)data-kwaliteit. “We zijn kundig op elk vlak in het werkveld van de ondergrondse infra”, zegt Tulp. “Al die specialismen hebben we onder één dak. We zijn onderdeel van de Siers Groep, een groot aannemersbedrijf met ruim 600 medewerkers. De expertise die we buiten ‘opdoen’ nemen we vanzelfsprekend ook mee in de engineering en in de verwerking van de data.”

Engineering en werkvoorbereiding

Tulp geeft een aantal voorbeelden. “Onze engineeringsafdeling levert een bijdrage vanaf het schetsontwerp tot aan het definitief ontwerp voor de ondergrondse netwerken van een groot aantal energie-, water- en telecommaatschappijen. Daarbij verrichten we alle denkbare werkzaamheden, van tracering, impactanalyses, bodemonderzoeken, vergunningen tot en met definitief ontwerp. Onze specialisten op de werkvoorbereiding maken van het definitief ontwerp een uitvoeringsontwerp, toegespitst op de veelal unieke en eigen voorbereidingsprocessen van netbeheerders. Daaronder valt ook het controleren van bijvoorbeeld materiaallijsten of het opstellen van de werkbegroting.”

Siers Infraconsult is met ruim 130 medewerkers actief in de engineering, het inwinnen van de meetdata van ondergrondse netten en de verwerking van die data.

Gaslekdetectie

De divisie inmeten en gegevensrevisie zorgt voor het inmeten van de door Siers aangelegde ondergrondse netten. Tulp: “Deze informatie verwerken en bewerken we tot voor de netbeheerder bruikbare informatie voor haar GIS-systeem. Daarnaast houden we ons nog bezig met geodesie, zoals het inmeten van terreinen, dus alles wat met precisiemeting te maken heeft in het veld. Het uitvoeren van de Asset-registratie voor een aantal grote netwerkbeheerders vormt een pijler binnen onze activiteiten, waarbij we allerlei data verwerken en analyseren zodat de data in het GIS-systeem van de netbeheerder integer is. Relatief uniek is onze dienstverlening rondom gaslekdetectie. Gaslekzoeker is een bijzonder beroep”, stelt Tulp. “De gaslekzoeker detecteert gaslekken zodat de netbeheerder in staat wordt gesteld om deze verstoringen te verhelpen.”

Hoge kwaliteit

Sinds een jaar heeft Siers Infraconsult ook een 3D-scanner voor het inscannen van objecten en locaties. “De beschikbare data is niet altijd toereikend om te modelleren”, weet Tulp. “Juist van die objecten kunnen wij puntenclouds inwinnen en modellen opstellen. Bijvoorbeeld voor een nulmeting, zodat we het gebied na de werkzaamheden aantoonbaar in oorspronkelijk staat kunnen terugbrengen. Of voor het modeleren van buizen in de overvolle ondergrond. Met grondradar tot slot brengen we de ligging van ondergrondse netten op een omgevingsvriendelijke manier in kaart, namelijk zonder proefsleuven te graven. Met behulp van de nieuwste technieken als robotisering en artificiële intelligentie zijn wij als netwerkexperts voortdurend bezig om een hogere kwaliteit te kunnen garanderen.”   

TECHNI-MAT HAAKT IN OP BELANGRIJKE THEMA’S INFRA & RUWBOUW

TECHNI-MAT_logo_POS_RGB
Lees het gehele artikel

De eerste editie van Techni-Mat op 25 en 26 maart wordt een veelbelovend kennisevenement voor professionals uit de branches infra en ruwbouw. Bezoekers kunnen er kennis en inspiratie opdoen door middel van een uitgebreid programma met infosessies, seminars en workshops die ingaan op verschillende actuele thema’s binnen beide sectoren.

Het kennisprogramma tijdens de nieuwe vakbeurs Techni-Mat bestrijkt verschillende actuele thema’s binnen de infra- en ruwbouw sector. Zaken als circulair bouwen, klimaatrobuust ontwerpen, verduurzaming, digitalisering, veiligheid en onderhoud van bruggen en wegen komen uitgebreid aan bod. Er zijn workshops over robuuste watersystemen, het aanleggen van voet- en fietspaden in gietasfalt, de beheersing van asbest, nieuwe betonnormen en laag temperatuur asfalt.

Zowel op 25 als 26 maart kunnen bezoekers van 11.00 uur tot 18.00 uur alle sessies gratis bezoeken. Het volledige programma is samengesteld in samenwerking met onder andere Confederatie Bouw, Bouwunie, ADEB-VBA, BGO-OBAC, Aquaflanders en FEDBETON.

Heel wat interessante sprekers maken er hun opwachting: Axel Weydts, Stad Kortrijk; Tom Roelants, AWV; Liesbeth Rombouts, A.I.V.; Carl Heyrman, Aquaflanders; … .

Techni-Mat Awards
Naast verschillende infosessies en seminars worden er op woensdag 25 maart om 19u30 de allereerste Techni-Mat awards uitgereikt in samenwerking met Louwers Mediagroep. Maar liefst 1 bedrijf op 4 stuurde een inzending.

Drie categorieën worden onderscheiden: de Sustainability Award, Technical Award en deAudience Award. De drie genomineerden per categorie krijgen een plek in de Wall of Fame op de beursvloer. Bezoekers van Techni-Mat kunnen vervolgens stemmen op de genomineerden. De genomineerde met de meeste publieksstemmen wint de Audience Award. Alle bezoekers en exposanten van Techni-Mat kunnen vrij de awardceremonie bijwonen, die wordt afgesloten met een receptie.

(Land)meetkundig ‘spoorspecialist’

bandenscan-smart-dimensions
Lees het gehele artikel

Met name in de infrasector heeft het bedrijf een unieke positie verworven en wordt gezien als dé landmeetkundige spoorspecialist van Nederland. Al vele jaren richt ingenieursbureau Smart Dimensions zich als dienstverlenend bedrijf op de (land)meetkunde. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Een gesprek met directeur Adrie van der Hijden.

Smart Dimensions is groot geworden op en rond het spoor. “Het vormt een aparte tak van sport”, zegt Van der Hijden. “We verrichten in het spoor allerlei werkzaamheden, vanaf de nul-opname tot en met de eindrevisie. Daarbij nemen we desgewenst het volledige meetkundige deel voor onze rekening in opdracht van de aannemer, ProRail of ingenieursbureau. Op basis van het bestek schrijven we een plan, zorgen eventueel zelf voor de buitendienststelling, verzorgen de spoormetingen, alsmede het opstellen van een rapportage naar aanleiding van de bevindingen uit de meetgegevens. Deze ‘turnkey’ meetkundige dienstverlening is uniek. Zo verzorgen we al vele jaren met veel succes de maatvoering van A tot Z voor projecten van onder meer Swietelsky Rail en Strukton Rail.”

De Trimble TX8 Scanner op bandenonderstel is bedoeld om kunstwerken vanuit wegperspectief te scannen.

 

Sinds enige tijd beschikt Smart Dimensions ook over een Trimble TX8 Scanner. “Hiermee zijn wij in staat om het spoor zowel in te meten als gelijktijdig te scannen met een zeer hoge nauwkeurigheid”, zegt Van der Hijden. “Er is veel vraag naar dit soort scans, waarbij in dezelfde scan van het spoor bijvoorbeeld ook viaducten en andere kunstwerken zichtbaar zijn. Diezelfde scanner kunnen we ook op een bandenonderstel plaatsen om de kunstwerken vanuit wegperspectief te scannen. Uit de scans genereren we een puntenwolk die in verschillende ontwerppakketten (waaronder BIM) ingelezen kan worden.”      

Nieuwe intelligente graafmachine

pc360lci-11_01
Lees het gehele artikel

Ze zijn de maatstaf geworden in de bouwsector. Als sinds hun introductie zijn de Komatsu graafmachines met Intelligent Machine Control een groot succes vanwege hun hogere productiviteit, efficiëntie en lagere operationele kosten. Met de komst van de PC360LCi-11 kunnen klanten deze voordelen nu ook benutten bij grote infrastructuur- en grondverzetprojecten. 

“Sinds de introductie van de PC210LCi-11 hebben de klanten het nut ingezien van onze Intelligent Machine Control-technologie op bouwplaatsen waar grote hoeveelheden afgegraven moeten worden. Velen van hen hebben om een grotere machine gevraagd”, vertelt Rob Macintyre, Product Manager bij Komatsu Europe. “Met deze PC360LCi-11 kunnen we voldoen aan hun wens. We hebben er alle vertrouwen in dat ook deze machine zal bijdragen aan een hogere productiviteit, efficiëntie en lagere operationele kosten bij dergelijke toepassingen.”

De PC360LCi-11 in actie.

 

Innovatief: automatische aansturing in realtime van de graafwerkzaamheden

Het bedrijfsgewicht van de PC360LCi-11 ligt tussen de 35.600 en 36.200 kg, afhankelijk van de configuratie. De aanbevolen capaciteit van de graafbak is 2,66 m3. De zuinige EU Stage IV-conforme Komatsu-motor SAA6D114E-6 levert een vermogen van 202 kW / 275 pk bij 1950 trn/min. Dankzij het Intelligent Machine Control-systeem wordt de bak automatisch aangepast aan het graafoppervlak en kan deze niet te diep gaan. De besturingsfunctie monitort automatisch de nivellering, met realtimepositionering van de rand van de bak ten opzichte van de machine en het werkoppervlak. De werkstatus wordt direct weergegeven op het multifunctionele 12,1 inch-kleurenscherm van het bedieningspaneel zonder vertraging zoals bij conventionele sensoren.

Seriematig geïntegreerd Intelligent Machine Control-systeem

Het in de fabriek geïnstalleerde, volledig geïntegreerde Intelligent Machine Control-systeem van Komatsu omvat hydraulische cilinders met standmeters voor de giek, de graafarm en de bak. Het is gedurende twee machinegeneraties ontwikkeld door Komatsu voor een nauwkeurige realtimepositionering van de rand van de bak. De IMU (inertiële meeteenheid) zorgt voor een precieze aansturing en bepaalt de machinehoek aan de hand van de gyrosensor- en versnellingsmetergegevens. Een zeer krachtige antenne verstuurt de satellietsignalen naar een GNSS-ontvanger die deze verwerkt en de positie van de machine in realtime aangeeft.

 

Intelligent: verbeteringen voor optimale prestaties

Via het gebruiksvriendelijke touchscreen kan het fijn nivelleren zeer nauwkeurig ingesteld worden. De machinist beschikt over realtime-informatie over de positie van de rand van de bak ten opzichte van het oppervlak, de ‘as built’-status en een instelbare splitscreen-weergave in profiel, van het terrein of in 3D. Dankzij de 3D-gegevensweergave op het scherm van het bedieningspaneel kunnen taken zoals afpalen, opmeten en nameten beperkt of zelfs geëlimineerd worden.  Hierdoor hoeven er minder personen op de bouwplaats en in de buurt van de machine hoeven te komen wat de veiligheid ten goede komt. De intelligente schakelaars voor het in- en uitschakelen van de halfautomatische besturing en voor het verhogen en verlagen van de offset zijn volledig geïntegreerd in de joysticks. Dit biedt de machinist nog meer efficiëntie en veiligheid.

Voordelen: hoge productiviteit en uitzonderlijke precisie

Het grootste voordeel van de vernieuwde PC360LCi-11 is de combinatie van de hoge productiviteit van de hydraulische graafmachine en de uitzonderlijke precisie van het Intelligent Machine Control-systeem van Komatsu. Dit wordt bereikt door de krachtige hydraulica en de breekkracht bij het graven, de snelle doorlooptijden bij het laden van de vrachtwagens en het automatische nivelleren in één werkcyclus. 

Het nieuwste KOMTRAX-telematicasysteem en het Komatsu Care-onderhoudsprogramma optimaliseren het machineparkbeheer en waarborgen een maximale efficiëntie en uptime.    

Komt u ook naar de eerste editie van Techni-Mat? Registreer nu gratis online

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Nog 2 maanden tot de eerste editie van Techni-Mat, de vakbeurs voor infra & ruwbouw!

Wenst u binnenkort Techni-Mat te bezoeken, maar u heeft nog geen toegangscode?
Registreer u dan met de code uit de nieuwsbrief. Na de registratie ontvangt u onmiddellijk uw bezoekersbadge.

De komende 2 maanden verschijnen in verschillende vakmedia artikels, advertenties en toegangskaarten. U kunt ze niet missen.

Wat is er inbegrepen in uw toegangsticket?

– Toegang voor 1 persoon tot Techni-Mat gedurende de 2 beursdagen
– Catering voor alle bezoekers: drank, mini koffiekoekjes (voormiddag) en desserts (namiddag)
– Toegang tot alle infosessies, keynotes en award uitreiking

REGISTREER NU


AFTELLEN NAAR DE EERSTE EDITIE

De organisatie van Techni-Mat draait op volle toeren. Meer dan 100 standhouders schreven zich al in.

Wenst u ook nog deel te nemen als exposant? Of wilt u meer weten over Techni-Mat en de beschikbare stands? Het team staat voor u klaar via het telefoonnummer +32 56 98 07 60 of info@techni-mat.eu. Meer informatie vindt u eveneens op de website.

BEKIJK ALL EXPOSANTEN


RANDPROGRAMMA

Het randprogramma raakt stilaan helemaal ingevuld en de beschikbare informatie staat op onze website. In de komende nieuwsbrieven lichten we telkens 2 sessies uit.

Het is niet nodig om u apart in te schrijven voor het bijwonen van één van deze sessies. Uw toegangsbadge tot Techni-Mat is voldoende.

VOLLEDIGE PROGRAMMA