Tagarchief: Informatiemanagement

‘Goed informatiemanagement is als cement tussen de stenen’

_P8A2740 kopiëren
Lees het gehele artikel

Dat kan alleen als er betrouwbare data beschikbaar is, die gecentraliseerd wordt opgeslagen en verwerkt. thinkproject biedt dergelijke platformen, die geheel zijn toegespitst op het project waarvoor zij worden ingezet.

Ook Max Bögl & Partners maken dankbaar gebruik van het thinkproject Common Data Environment (tpCDE). Jules van der Weide, managing director bij thinkproject, vertelt er meer over. “Max Bögl en thinkproject zijn allebei Duitse bedrijven. Voor thinkproject Nederland is Max Bögl een van de oudste klanten; we kennen elkaar sinds ons eerste project, de stadsbrug in Nijmegen. Zelf heb ik toen thinkproject in Utrecht gesticht en sloten we een raamovereenkomst met Max Bögl.”

Een pittig project als De Entree kan niet zonder digitale infrastructuur

“Toen we samen aan project De Entree begonnen, wisten we dat het een complex werk zou worden. Des te meer reden om de digitale infrastructuur rondom de werkzaamheden in orde te hebben”, vervolgt Van der Weide. “We hebben als het gaat om informatiemanagement al standaardprocessen voor Max Bögl ingericht. Dat betekent voor een project als De Entree dat we die standaardprocessen alleen nog naar de maatstaven van het project moesten aanpassen.”

De kwaliteit van informatie staat of valt met hoe men met het systeem werkt, vernemen we. “Daarom wordt uniform werken min of meer afgedwongen door het toekennen van toegangsrechten en het werken volgens protocollen. tpCDE is een ‘Single source of thruth’. Iedereen werkt met dezelfde en altijd de meest actuele informatie, waarbinnen iedere partij zijn eigen deel moet realiseren. Dat betekent taakgericht werken dus. Aan de hand van de aanwezige plannen en het masterdocumentregister, kan er snel inzicht verkregen worden in wat er wel of niet is aangeleverd of opgeleverd”, schetst Van der Weide.

Alle partijen zijn ‘connected’

Alle partijen die samenwerken op project De Entree zijn aangesloten op tpCDE. “Afhankelijk van het belang heeft iedere partij, tot op individueel niveau, inzage in de voor hem of haar relevante delen van het systeem. De software draait zowel op desktop pc’s als op mobiele apparaten. Je kunt ‘in het veld’ dus werken met je smartphone of tablet, als dat nodig is. Zie het als een projectruimte op maat, die door ons voor de klant gemaakt wordt.”

De voordelen in vogelvlucht

Gevraagd naar een opsomming van voordelen van het werken met tpCDE, antwoordt Van der Weide: “tpCDE zorgt voor een kwaliteitsborging met betrekking tot informatiemanagement. Alle info die nodig is loopt door de workflow. Informatie wordt structureel vastgelegd in het systeem, waarbij actuele informatie altijd als eerste wordt getoond, mits vrijgegeven. Je kunt op de bouwplaats eenvoudig checken of je de juiste informatie voor je hebt door de QR-code te scannen op de tekening.”

“Aan de achterkant van het systeem wordt geaudit. Vindt er een deeloplevering plaats? Dan wordt de daarbij behorende data overgedragen aan de stakeholders. Dat kan in dit geval de gemeente Amsterdam zelf zijn, maar ook belanghebbende partijen als het GVB of Waternet. Projecten en deelprojecten worden ‘as built’ afgerond en overgedragen.”

Geen begrenzingen qua dataformat

Sprekend over dataoverdracht: in welke data formats kan tpCDE de gegevens overdragen? Van der Weide: “In elk format dat nodig is. Wij verwerken de data, de processen zorgen ervoor dat de kwaliteit van de gegevens optimaal is. Wie de gegevens graag in een tpCDE-omgeving wil bekijken, kan van ons een virtuele tpCDE-omgeving krijgen. Data wordt in ieder geval zo gestructureerd, dat andere systemen er gewoon mee overweg kunnen. Zo werkt de gemeente Amsterdam met VISI, ook daar hebben we een conversieprotocol voor.”

Actief aan de slag met de overgedragen data 

Na de overdracht van gegevens kunnen stakeholders actief met de data aan de slag. “Denk aan het gebruiken van deze data als naslagwerk, of de inzet ervan voor onderhoudswerkzaamheden. In het assetmanagementsysteem wordt de data gebruikt om het hele asset te omschrijven”, aldus Van der Weide.

Tot besluit: “In alle complexiteit kun je met tpCDE toch overzicht houden. Goed informatiemanagement is als cement tussen de stenen. Je mag thinkproject zien als ‘de boekhouder’ van het project, met onze applicatie.”