Tagarchief: ICT Group

Een brug slaan tussen IT en OT in de infra

Hoofdbeeld-artikel-ICT-Group_GWW-juli
Lees het gehele artikel

Het automatiseren van assets voor de aansturing en beheer is voor een civiel hoofdaannemer of bouwcombinatie in de grond-, weg- en waterbouw vaak slechts een beperkt onderdeel van de totale scope, maar in complexiteit is het aandeel aanzienlijk. ICT Group neemt al sinds jaar en dag de complete automatisering en daarmee de risico’s uit handen. Door daarnaast als projectpartner een brug te slaan tussen IT (Information Technology) en OT (Operational Technology) is de ‘beste digitale transformer’ van Nederland in staat een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van assets te garanderen.

Al sinds 1978 houdt ICT Group zich bezig met het automatiseren van processen met bijbehorende informatievoorziening, ver voordat de term ICT een vlucht nam. “We zijn van huis uit een technisch IT-bedrijf en richten ons met name op de technische aspecten van informatietechnologie in sectoren als food, pharma, logistiek, automotive en de infrasector. Dat betekent dat we ons naast de traditionele IT ook richten op embedded systemen en procesautomatisering (OT) van assets in de kritieke infrastructuur, zoals gemalen, wegen, bruggen, tunnels en sluizen”, zegt Eric van der Laan, business development manager Water en Energie van ICT Group. 

Turnkey projectpartner

In de infrasector is automatisering van oudsher een detacheringsmarkt, maar ICT Group vervult graag een rol als projectpartner omdat dit beter aansluit bij wat de markt vandaag de dag vraagt. “Weliswaar wordt een infraproject doorgaans integraal gegund aan een aannemer of bouwcombinatie, wij fungeren dan binnen die combinatie als turnkey projectpartner voor de automatisering”, legt Herman Kraaij, Business Development Manager Infra bij ICT Group, uit. “Een recent voorbeeld daarvan is onze bijdrage aan de Blankenburgverbinding. Wij hebben in opdracht van bouwcombinatie BAAK het totaalpakket voor de automatisering volledig ontwikkeld, getest en aangetoond. Nog voordat überhaupt een technische installatie kon worden aangelegd, was de software al gereed.” Van der Laan: “Op die manier wordt de bouwcombinatie niet alleen ontzorgd, maar maken we ook een efficiencyslag en kunnen risico’s worden teruggebracht. De verantwoordelijkheid ligt immers bij de partij die het kan dragen, de kennis hiervoor bezit en weet welke zaken in de voorfase extra aandacht verdienen om tijdens de realisatie geen problemen op te leveren.”

ICT Group merkt een toenemende vraag naar het slimmer maken van assets om datagedreven (en dus kwalitatief beter) te kunnen anticiperen op situaties.

Samenspel

ICT Group houdt zich vanuit de business unit Water, Infra en Energie vooral bezig met de kritieke infrastructuur waarin de aspecten
veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid centraal staan. Wij weten wat dit voor de automatisering en informatisering betekent en daar zit juist onze kracht. Als technische IT-partij in de sectoren Water, Infra en Energie zijn we gewend om beide domeinen (IT en OT) te combineren en elkaar aan te vullen”, zegt Van der Laan. “We beschikken over proces- en IT-engineers met vele jaren ervaring in deze sectoren die in staat zijn om de aspecten veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid door te vertalen naar concrete IT- en OT-toepassingen. Doordat IT en OT vandaag de dag steeds meer geïntegreerd wordt ontwikkeld, zijn projecten veel meer een samenspel en interactie tussen opdrachtgever, stakeholders en opdrachtnemers dan dit vroeger het geval was met traditionele bestekuitvragen. Er zijn meer varianten mogelijk die een nauwkeurige afstemming vragen over wat er nu precies gewenst is, al dan niet gebruikmakend van voortschrijdend inzicht.” 

Complexe beheersbaarheid

Los van de nieuw te bouwen assets, staan we in Nederland voor een enorme renovatieopgave van bruggen, sluizen en tunnels die gebouwd zijn in de jaren zestig en zeventig van de vorig eeuw. “Die zullen de komende jaren grootschalig gerenoveerd en gedigitaliseerd moeten worden”, stelt Kraaij terecht. “We merken een toenemende vraag naar het slimmer maken van de assets om datagedreven (en dus kwalitatief beter) te kunnen anticiperen op situaties. Het automatiseringsdomein raakt bovendien veel meer facetten dan alleen het kunstwerk an sich, want zo’n kunstwerk wordt vaak centraal bediend en is onderdeel van een netwerk van Rijkswaterstaat, de provincie of de gemeente. Ook de energie om de beschikbaarheid te bewaken of de ingekochte onderhoudsdienst om de continuïteit te borgen, wordt doorgaans van buiten het object aangeleverd. Ons vakgebied gaat dus veel verder dan alleen het project. Automatisering is een complexe beheersbaarheid met vaak vele stakeholders die geen onderdeel zijn van het project, maar wel nodig zijn om de projectvraag goed in te kunnen vullen.”

“Kortom, er is dus meer kennis en meer informatie nodig om uiteindelijk de beheeractiviteiten van een object te optimaliseren naar veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid toe”, resumeert Van der Laan. “Het vraagt om handelen op basis van feiten in plaats van onderbuikgevoel. Het mooie is dat we steeds weer leren van de best practises uit de verschillende markten waarin we actief zijn. Dat versnelt de digitale transformatie, ook van de infra.” ICT Group is recent door ondernemersplatform MT/Sprout uitgeroepen tot beste Digital Transformer van Nederland in de categorie Software, Development & Platforms/Enablers-Overall. “Een mooie stap die bijdraagt aan onze ambitie om onze leidende positie in digitale transformatie voor de infra te versterken.”     

Advies- en ingenieursbureau van de toekomst

Naamloos-2
Lees het gehele artikel

De naam INNOCY is relatief nieuw. Toch heeft het advies- en ingenieursbureau een schat aan ervaring. Het bedrijf is onderdeel van ICT Group en ontstaan door de samenvoeging van NedMobiel en Proficium. Ondernemingen met veel ervaring op infragebied. In januari wordt INNOCY verder uitgebreid met de overname van Strypes Nederland. Jos Blejie, CEO van ICT Group: “Door het samenbrengen van de expertise van deze drie bedrijven vormt INNOCY hét advies- en ingenieurs-bureau van de toekomst. INNOCY is in haar aanpak van het volledige V-model al een sterke speler in de infra branche. Met de aanvulling van Strypes NL heeft INNOCY haar marktpositie op het gebied van techniek en (industriële) automatisering binnen de Infra én daarbuiten weten aan te vullen.”

“Wij werkten al samen met Strypes, zoals bij de Zeedoksluis Den Helder en de Gaasperdammertunnel in Amsterdam. Strypes voegt extra expertise toe in de plan-, ontwerp- en testfase. Samen versterken we onze marktpositie, als innovatief, veelzijdig en flexibel advies- en ingenieursbureau.” Directeur INNOCY Bram ten Klei: “Wij zien dat tijden veranderen, er is een groot tekort aan ingenieurs en dat zal alleen maar oplopen. Dit willen we deels oplossen door het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar hierin speelt technologie ook een heel belangrijke rol.”

Betrokken bij gehele levenscyclus

INNOCY richt zich op vijf domeinen: asset management, projectmanagement, veiligheid, data en informatie en techniek en automatisering. Ten Klei: “Met diensten op het gebied van deze domeinen omvatten we de gehele levenscyclus van complexe rail-, weg- en waterinfrastructuur. Van de planfase, tot de uitvoering, het onderhoud en uiteindelijk de sloopfase. Met onze technologische achtergrond willen wij alles net een beetje slimmer maken.” 

Ten Klei zegt dat het doel altijd is om meerwaarde te leveren waar de klant ook echt iets aan heeft. “We schakelen steeds meer over op turn-key opdrachten. Zoals bij de uitbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.” Voor een vaste prijs ondersteunt INNOCY klanten in de hele asset management organisatie. “We zijn vanaf het begin betrokken bij verschillende aspecten van de bieding. We hebben het risicoprofiel in kaart gebracht en een optimum gevonden tussen de risico’s, prestaties en kosten en baten tijdens het project en tijdens de onderhoudsperiode die daarna volgt. We maken niet alleen het plan, maar leveren tijdens de gehele contractperiode de juiste mensen, van assetmanager tot storingscoördinatoren.”

Een partner met verantwoordelijkheid

INNOCY wil bewust een deel van het risico en de verantwoording voor een project op zich nemen. “We willen geen uren in rekening brengen, maar een partner zijn die een opdracht aanneemt en hier de verantwoordelijkheid voor neemt.” Dat geldt dus ook voor de onderhoudsfase. Zo heeft INNOCY in een tunnel voor een systeem gezorgd dat vroegtijdig waarschuwt voor veiligheidsrisico’s. “Slimme technologie helpt om onze dienstverlening te verbeteren.” Deze technologie zet INNOCY ook intern in. Ten Klei: “We werken aan het borgen van onze kennis- en ervaringen met technologische oplossingen. Dankzij de ontwikkelkracht van de ICT Group streven we ernaar om 80% van de werkzaamheden te automatiseren. Ingenieurs kunnen zich dan richten op 20% van het interessante en creatieve deel van de werkzaamheden.” Zo blijven wij voor onze medewerkers een aantrekkelijke werkgever en voor onze klanten een echte Lifecycle Master.