Tagarchief: Hov in 't Gooi

800 millimeter brede CSM-wanden: geen sinecure

DSC_3708
Lees het gehele artikel

De dubbele onderdoorgang die in Hilversum wordt gerealiseerd, als onderdeel van het project HOV in ’t Gooi, is een technisch hoogstandje. “De CSM-techniek bleek de meest veilige en economische oplossing om de dubbellaagse onderdoorgang in een druk bebouwde omgeving te realiseren”, zegt Michael Grondijs, technisch adviseur bij Hoffmann Groep, verantwoordelijk voor de realisatie van de CSM-wanden op het project. 

Zwaarste categorie

Gezien de diepte van de onderdoorgang en de beperkte ruimte tot de aangrenzende bebouwing werden grote eisen gesteld aan de doorbuiging en verplaatsing van de CSM-wand. “Een traditionele CSM-wand van 550 millimeter bleek niet overal toereikend”, weet Melwin Dröse projectleider bij Hoffmann Groep. “Wij beschikken als enige partij over voldoende machines waarmee we wanden van 800 mm kunnen frezen, zodat de doorbuiging aanzienlijk wordt beperkt en daarmee mogelijke schade aan de op staal gefundeerde belendingen wordt voorkomen. Vrij uniek aan dit project is bovendien de forse wapening. Normaal worden IPE-profielen tot maximaal 450 mm toegepast, hier zijn ook HEB 700-balken in lengtes van 17 tot 18 meter toegepast. Extreem zwaar en extreem lastig om aan te brengen binnen de toleranties en kwaliteitseisen van enkele centimeters. Daarnaast dienden we de wanden ter hoogte van het spoor ook nog eens in een buitendienststelling uit te voeren. Dat is niet eerder vertoond met de CSM-techniek, maar is uiterst succesvol verlopen. Met dank aan een uitgekiende voorbereiding en de inzet van verschillende teams die de machines 24/7 hebben bemand.”

In totaal heeft Hoffmann Groep 690 strekkende meter aan CSM-wanden gerealiseerd.

In totaal heeft Hoffmann Groep 690 strekkende meter aan CSM-wanden gerealiseerd. “Het grootste deel daarvan is 800 millimeter dik, een klein deel is traditioneel uitgevoerd”, legt Dröse uit. “De CSM-wanden zijn tot 20 meter diep gefreesd, terwijl de grondkering 6,50 tot 14,70 meter bedraagt. Al met al forse dieptes. Bijkomend voordeel van de soilmixtechniek is dat je een betere slagingskans hebt om op diepte te geraken ten opzichte van het drukken van een damwand. De grond wordt immers los gefreesd. Een ander voordeel is dat er geen holle ruimtes ontstaan, zodat er geen zettingen optreden en we vlak langs op staal gefundeerde gebouwen kunnen werken.” Hoffmann Groep heeft aan de wieg gestaan van het Cuttersoilmixsysteem en heeft het prototype samen met de fabrikant doorontwikkeld. “We hebben wereldwijd de langste ervaring. Mede door de perfecte samenwerking met BAM Infra en alle onderaannemers is het project HOV in ’t Gooi voor ons zeer succesvol verlopen.”     

Voorspannen in een woonwijk

t-gooi
Lees het gehele artikel

De HOV-busbaan loopt dwars door het centrum van Hilversum en kruist op deze drukke locatie het spoor via een nieuwgebouwde onderdoorgang. Het dek van deze onderdoorgang is op een nabijgelegen locatie midden in een woonwijk opgebouwd én voorgespannen. Zelfs voor Nederlandse begrippen een unieke situatie. DYWIDAG werd ingeschakeld om de voorspanning in goede banen te leiden.

“BAM Infra Nederland heeft bij de aanleg van HOV in ’t Gooi op sommige locaties wel erg weinig ruimte”, begint Robert Jansen van DYWIDAG. “En dat is bij de onderdoorgang onder het spoor door nog een understatement. Reden voor de aannemer om het dek van de onderdoorgang iets verderop te bouwen in een zijstraat van de hoofdrijbaan. Weliswaar is dat midden in een woonwijk, maar de aannemer heeft er alles aangedaan om de veiligheid voor de omgeving te borgen. Dat was voor ons als leverancier van de voorspantechniek ook hier de belangrijkste taak.”

De vijzel stond nog net niet tegen de voorgevel gepositioneerd.

Veilig voorspannen

DYWIDAG heeft zijn expertise laten gelden met betrekking tot het veilig kunnen voorspannen van het dek. Jansen: “Het 24 meter lange en 13 meter brede dek lag als het ware ingeklemd tussen de gevels van de woningen. Het geheel op voorspanning brengen is dan op zijn zachtst gezegd een uitdaging. Niet zozeer technisch, maar vooral qua veiligheid voor de omwonenden. Het gaat hier om een voorspanning die qua systeemopbouw en lengtes volledig binnen de standaarden past: een 19-strengssysteem over een lengte van 13 meter. Uitvoeringstechnisch daarentegen was het een ander verhaal. De vijzel stond nog net niet tegen de voorgevel gepositioneerd. Als er iets misgaat, ligt-ie binnen op het bankstel. We hebben op voorhand dus alle mogelijke risico’s in kaart gebracht, afgedekt en een plan uitgewerkt om het veilig te laten verlopen. Dat is uiteindelijk allemaal keurig gelukt. Het dek was in oktober vorig jaar gereed en is in een treinvrije periode op zijn definitieve plek geschoven.”     

Maximale cascadering en hoogwaardig hergebruik

vdbroek-4
Lees het gehele artikel

De nieuwe HOV-busbaan in ’t Gooi loopt dwars door een bosgebied. Om ruimte te creëren voor de aanleg van de nieuwe asfaltbaan, heeft Van den Broek 10 hectare aan bos en een aantal solitaire bomen verwijderd. Alle vrijgekomen grondstoffen zijn maximaal gecascadeerd en op een hoogwaardige manier hergebruikt. 

Van den Broek is volledig geoutilleerd om alle werkzaamheden in de bosbouw, het rooien van bomen voor infrastructurele werken en om boomvervangingsprojecten te kunnen uitvoeren.

“Een aantal jaar geleden zijn we door BAM Infra Nederland in de tenderfase benaderd voor het rooien van de bomen en het verwerken van de stobben”, zegt Jeroen Bookelmann, directievoorzitter bij Van den Broek. “In juni 2019 hebben we overeenstemming bereikt en in oktober 2019 zijn we van start gegaan met de uitvoering. Al met al zijn we een maand of zes onafgebroken aanwezig geweest op het project. In die periode hebben we de grote bulk weggewerkt. Aansluitend zijn we tot maart van dit jaar gefaseerd bezig geweest met de laatste 10%, vanwege afspraken die BAM had gemaakt met de omgeving en lopende kapvergunningen.”

Het familiebedrijf uit 1932 heeft alle disciplines in eigen huis om een project van A tot Z zelfstandig te kunnen uitvoeren.

Beperkte bereikbaarheid

Bij aanvang van het project moest Van den Broek zich een weg zien te banen door het bosgebied. “We hadden slechts de beschikking over twee toegangswegen om het gebied in- en uit te rijden”, blikt Evert van den Broek terug. “Het gebied ligt namelijk aan een spoorweg en bovendien dienden we de gemeente Hilversum zoveel mogelijk te ontlasten. De beperkte bereikbaarheid bracht zeker in het begin de nodige uitdagingen met zich mee, ook ten aanzien van het treffen van voorzorgsmaatregelen bij eventuele calamiteiten, enz. Dat moet immers op voorhand allemaal geborgd zijn.” Maar dat kan een aannemer wel aan Van den Broek toevertrouwen. Het familiebedrijf uit 1932 heeft alle disciplines in eigen huis om een project van A tot Z zelfstandig te kunnen uitvoeren. Bookelmann: “Daarnaast liften we mee op landelijke contracten met partners zoals Staatsbosbeheer, zodat we een duurzame afzet en maximale cascadering van de grondstoffen die vrijkomen, kunnen garanderen aan onze opdrachtgevers.”

Van den Broek is een van de weinige boomrooiers in Nederland met een eigen Harvester, een speciale bosbouwmachine die volledig automatisch boomstammen zaagt en kort.

Van kroon tot wortels

De gerooide bomen voor de aanleg van HOV in ‘t Gooi zijn volgens Van den Broek van kroon tot wortels hergebruikt. “De bomen zijn gekapt en het hout in sortimenten gezaagd voor een duurzame inzet. Een groot deel van de vrijgekomen grondstoffen is maatschappelijk ingezet in de regio op initiatief van de provincie Noord-Holland. Het kwalitatief minder hoogwaardige hout is afgevoerd naar de houtverwerkende industrie en alle takken en tophout zijn versnipperd als grondstof voor bio-energiecentrales. In totaal is er 1.500 ton aan grondstof vrijgekomen uit het gebied dat we volledig met eigen materieel hebben uitgevoerd. We zijn een van de weinige boomrooiers in Nederland met een eigen Harvester, een speciale bosbouwmachine die volledig automatisch boomstammen zaagt en kort.” 

Van den Broek is volledig geoutilleerd om alle werkzaamheden in de bosbouw, het rooien van bomen voor infrastructurele werken en om boomvervangingsprojecten te kunnen uitvoeren. “We beschikken over een 5 hectare groot opslagterrein met een eigen kade in Lienden. Hier verzorgen we de op- en overslag van houtproducten en verwerken we populierhout tot grondstof voor de papierindustrie”, besluit Bookelmann.