Tagarchief: Hollandia

‘Samen realiseren we een nieuwe wereld van staal’

Foto-1—Hollandia
Lees het gehele artikel

Specialist in staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken sinds 1928

Hollandia ontwerpt, realiseert en onderhoudt complexe staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken, zoals bruggen, sluizen, stuwen, (stormvloed)keringen en specials. Activiteiten waarbij het bedrijf steeds vaker de grenzen verlegt van wat staalbouw tot nu toe mogelijk heeft gemaakt. “We bouwen specialistischer en innovatiever dan ooit tevoren”, aldus Diederik van Rijn, directeur van Holland Infra. “Naast vakmanschap en kennis vereist dit ook goede partners om mee samen te werken. Via krachtenbundeling en kennisdeling ontzorgen wij onze opdrachtgevers en vullen we het complete traject in: van ontwerp tot en met sleutelklare oplevering.”

Onder de Hollandia-vlag zijn onder meer de dochterondernemingen Hollandia Infra en Hollandia Services actief. Richt de eerste zich op de nieuwbouw van staalbouwkundige (water)werken, Hollandia Services focust op zowel het regulier en groot onderhoud als de renovatie ervan. Beide bedrijven hebben door de jaren heen een uitgebreide ervaring en een indrukwekkend track record opgebouwd. Dankzij de combinatie van kundige medewerkers en een sterke marktpositie, waarbij samenwerking, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, is Hollandia klaar voor de toekomst. “Wat betreft technologische innovaties, samenwerking en duurzaamheid willen we in 2025 dé toonaangevende partij zijn”, bevestigt Ronald van den Berg als directeur van Hollandia Services de ambities. 

Versterking knooppunten John S. Thompsonbrug bij Grave (in opdracht van GSB). (Beeld: Chantal van den Berg – Bouwfotografe)

Strategisch gelegen

De strategische ligging aan open vaarwater nabij de Rotterdamse havens maakt Hollandia’s hoogwaardige productielocatie uitermate geschikt voor een breed scala aan klanten binnen de bouw, offshore, petrochemie, industrie en scheepsbouw. Het is een omgeving waarbinnen Hollandia Infra en Hollandia Services tot grootse prestaties komen. Wanneer we de twee dochters nader onder de loep nemen, blijkt het vakmanschap van Hollandia Infra te rusten op een ruime kennis en kunde. “Staalconstructies en bewegingswerken worden steeds imposanter, de condities uitdagender”, vervolgt Van Rijn. “Dat dwingt ons om creatief en innovatief te zijn: qua design, engineering, projectmanagement, fabricage, conservering, transport én montage. Al die disciplines hebben we in huis.”

Hollandia Services heeft als taak de ‘natte infrastructuur’ binnen Nederland in betrouwbare conditie te houden. Via de uitvoering van reguliere inspecties, onderhoud, revisie en renovatie, waarborgen de vakspecialisten de optimale technische conditie van vele civieltechnische werken. Daarvoor heeft Hollandia Services de beschikking over een eigen engineerings-, E&I- en onderhoudsafdeling en een 24-uurs calamiteitenservice.

Renovatie van de hefbrug over de Kikkerbilssluis in Amsterdam, inclusief vervangen bewegingswerk. (Beeld: Portpictures)

Totaaloplossing

De kracht van Hollandia zit ‘m niet alleen in het feit dat het alle diensten onder één dak aanbiedt. Ook de hechte samenwerking tussen de beide dochterondernemingen draagt eraan bij. “Het raakvlak tussen werktuigbouwkunde en E&I wordt zwaarder en groter”, legt Van den Berg uit. “Door deze disciplines in eigen huis te beheersen en de raakvlakken optimaal op elkaar af te stemmen, bieden we de klant een totaaloplossing. Dat heeft een positief effect op de doorlooptijd, het budget en het eindresultaat. Het open en transparante karakter en het creëren van een optimale synergie, zowel intern als binnen de samenwerking met externe partijen, is daarbij essentieel.”

Nieuwe Sluis Terneuzen

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Hollandia Infra en Hollandia Services is het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Beide bedrijven zijn vanaf de tenderfase betrokken geweest bij dit uitdagende project. In onderaanneming van de Vlaams-Nederlandse aannemerscombinatie Sassevaart (bestaande uit BAM Infra, Stadsbader Contractors (voorheen BAM Contractors) en de Belgische bedrijven DEME en Van Laere) levert en monteert Hollandia diverse onderdelen voor de aandrijving van de immens grote sluisdeuren en de basculebruggen.     

Hollandia, sinds 1928 specialist in staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken

Suurhoffbrug_Eyecathcher-iov-Rijkswaterstaat
Lees het gehele artikel

Van hightech tot monumentaal vakwerk

Steeds vaker verleggen we de grenzen van wat staalbouw tot nu mogelijk heeft gemaakt. Dat vraagt om vakmanschap en kennis waarbij iedereen het beste uit zichzelf, elkaar, het materiaal en de projecten haalt. Hollandia levert al sinds 1928 een belangrijke bijdrage aan de evolutie van de Europese staalbouw. Het bedrijf ontwerpt, realiseert en onderhoudt complexe staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken, zoals bruggen, sluizen, stuwen, (stormvloed)keringen en specials.

Hollandia Infra en Hollandia Services zijn dochterondernemingen van Hollandia, waarbij Hollandia Infra zich specialiseert in het ontwerpen en realiseren van deze staalbouwkundige werken en Hollandia Services zich richt op het regulier en groot onderhoud ervan. 

Fabricage van 4 van de 6 sluisdeuren (resp. 14×19 m) voor Port of Tilbury (UK). De deuren aan de Theemszijde kunnen zowel als schutsluisdeuren maar ook als noodkering dienen. (Beeld: Danny Cornelissen)

Hollandia Infra

Het vakmanschap binnen Hollandia Infra onderscheidt zich door kennis en kunde. “Door te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, technologie en productiefaciliteiten kunnen we onze staalconstructies in de toekomst nòg geavanceerder en duurzamer maken. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte van opdrachtgevers en eindgebruikers van essentiële constructies als bruggen en waterkeringen”, zegt Nardo Hoogendijk, algemeen directeur van Hollandia Infra.

Alex Westendarp Knol, commercial manager bij Hollandia Infra: “Constructies worden imposanter en de condities steeds uitdagender. Het dwingt ons creatief en innovatief te zijn in al onze disciplines: tendering, ontwerp, inkoop, projectmanagement, fabricage, conservering, transport en montage.”

Hollandia Services

De taak aan de experts van Hollandia Services is om infrastructurele bouwwerken in betrouwbare conditie te houden. “Het is zo enorm belangrijk dat men kan blijven vertrouwen op de infrastructuur waar dagelijks intensief gebruik van wordt gemaakt”, zegt Matthijs de Groot, operationeel directeur van Hollandia Services. “Daarom richten wij ons op inspectie, onderhoud, revisie en renovatie van natte infrastructuur en waarborgen de optimale technische conditie ervan.”

De Groot: “Bij het beheer en onderhoud van grote beweegbare staalconstructies willen we de situatie altijd vóór zijn. Maar ook de impact van onderhoudswerkzaamheden op de omgeving en de doorlooptijd die ermee gemoeid gaat, tot een minimum beperken. Samen met beheerders zoals Rijkswaterstaat (RWS), Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Private Partijen ontwikkelen we daarom een duurzame en kostenefficiënte onderhoudsstrategie, waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor het gehele project. Dankzij deze proactieve aanpak verzekeren wij continuïteit en verlengen we de levensduur van infrastructurele werken.”

Integraal onderhoud

Hollandia Services heeft een eigen engineerings-, E&I- en hydrauliekafdeling en een 24 uurs calamiteitenservice waarmee de vakspecialisten de bedrijfszekerheid en daarmee de beschikbaarheid van de objecten waarborgen. De Groot: “Onze specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van mechanische, elektrische en hydraulische aandrijftechnieken, is geïntegreerd in ons onderhoudsprogramma.” We zijn bezig met een aantal baanbrekende pilotprojecten, aldus Ronald van den Berg (algemeen directeur Hollandia Services). “In 2025 willen we bekend staan als dé toonaangevende club op het gebied van technologische innovaties.” Hoogendijk vult aan: “Maar ook op het gebied van samenwerking en duurzaamheid.”

Optimale synergie

Het feit dat Hollandia alles onder één dak heeft is vrij uniek. Net als het open en transparante karakter. “De versterkende samenwerking tussen Hollandia Infra en Hollandia Services alsook met externe partijen is een van onze grote krachten”, zegt De Groot en constateert dat het raakvlak tussen werktuigbouwkunde en E&I steeds nadrukkelijker wordt. “Met deze disciplines in eigen huis bieden we de klant een totaaloplossing. En dat heeft een positief effect op de doorlooptijd, het budget en het eindresultaat.”

Sterk in complex werk

Hollandia is sterk in complex werk. Denk aan de Deltawerken, de grote spoorbrug voor het Theemswegtracé, het Reevesluiscomplex in de IJsseldelta en de Engelse Brighton Tower en Boston Barrier. Maar vragen we naar een nagenoeg rimpelloze samenwerking op een recent project, dan wordt de Suurhoffbrug (A15) genoemd. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Bouwcombinatie STIPT (Hollandia Infra, Dura Vermeer, BESIX NL en Mobilis TBI) een nieuwe boogbrug gerealiseerd en aansluitend is de bestaande verkeersbrug gerenoveerd door Hollandia Services. “De Suurhoffbrug is méér dan een energieneutrale brug, omdat het alle betrokkenen van dit project meer energie opleverde dan dat het kostte.”, zegt Hoogendijk met een knipoog. “Want naast het enorme belang van de noodzakelijke energietransitie is ook een open en transparante samenwerking essentieel. Hollandia heeft alles in huis om een aandeel te leveren aan de renovatie en vervang-ing van de vele (beweegbare) kunstwerken die hun leeftijdsgrens bereiken.”

“Zowel Rijkswaterstaat als Hollandia met haar partners hebben zich open en kwetsbaar opgesteld, wat zorgde voor een mooie dynamiek in de tenderfase die we gedurende de uitvoering hebben vastgehouden”, zegt Hoogendijk. “Vanuit onze expertise als bruggenbouwers hebben we in het kader van risicobeheersing een andere brug met een grotere overspanning voorgesteld, die uiteindelijk beheersbaarder en met aanzienlijk minder risico gebouwd kon worden. Dat werd bijzonder gewaardeerd.” 

Hoogendijk is trots op de knappe teamprestatie van RWS en Bouwcombinatie STIPT. “De openheid en transparantie, waarbij we een gezamenlijk doel nastreefden, heeft geresulteerd in het vinden van de optimale oplossing voor de uitdagingen die er lagen. Het had bovendien een positief effect op de planning en doorlooptijden. Maar ook het eindresultaat dat we hier hebben neergezet is iets om trots op te zijn.” Hoogendijk doelt niet alleen op het engineeren, bouwen en plaatsen van de brug, maar ook het op tijd leveren en zonder gedoe. 

Vervangen aandrijflijnen inclusief kabeltrommels van de Hollandsche IJsselkering, het eerste Deltawerk van Nederland. (Beeld: Quickworks)

Innovatieve versterkingsmethode

Bij de renovatie van de bestaande Suurhoffbrug is een innovatieve versterkingsmethode toegepast. Van den Berg: “Als eerste brug in Nederland is bij het rijdek een stalen dekplaatversterking aangebracht met epoxy en bouten. Samen met RWS en haar samenwerkingspartners hebben we de gehele aanpak tijdens dit project verder doorontwikkeld en geperfectioneerd. Het is een dusdanig succes geworden dat ongetwijfeld vaker toegepast gaat worden bij bruggen die tegen het einde van hun levensduur zijn.”

De kracht van Hollandia

Hoogendijk: “Zowel binnen Infra als Services willen we toonaangevend zijn. Zowel op de markt als op het gebied van samenwerking. We willen een ideaal antwoord geven op de vraag vanuit de markt.” Van den Berg: “We stappen graag vroegtijdig in en analyseren wat er nodig is. Ook verlangen we dat opdrachtgevers ons de ruimte geven zodat we onze creativiteit en deskundigheid kunnen laten zien. Doordat krachten en kennis gebundeld worden in het voortraject en de competenties van de bouwpartners op de juiste plek worden ingezet, ontstaat er ruimte om tot een ideale oplossing te komen.” Westendarp Knol merkt daarin een voorzichtige kentering in de markt: “Het vertrouwen groeit.    

Dankzij onze brede scope kunnen we op veel onderdelen een waardevolle bijdrage leveren, zowel in de ontwerp- en fabrieksmatige, als de onderhoudsmatige kant.” Westendarp Knol is ervan overtuigd dat de tweefasen-aanbestedingscontracten hier positief aan bij gaan dragen. “Een tweefasencontract heeft een positief effect op de samenwerking, waardoor er veel winst kan worden behaald op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Zo ontstaat er een win-win situatie voor opdrachtgevers én -nemers”, denkt hij.

Het verwijderen en inhijsen van de kabeltrommels gebeurde met een speciaal ontworpen pallethaak. (Beeld: Quickworks)

Duurzaamheid

Naast het belang van samenwerking, voelt Hollandia een grote verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. “Het wordt steeds urgenter om energie- en materiaalverbruik te reduceren zodat we onze aarde in goede conditie kunnen doorgeven aan onze kinderen”, vindt Hoogendijk. “Staal is in feite een enorm duurzaam materiaal, dankzij de oneindige levensduur. Het behoudt zijn kracht als het omgesmolten wordt, maar dat omsmelten kost veel energie. Gelukkig is er recentelijk collectief van gedachten gewisseld over een Staalbouwakkoord en er zijn plannen om in 2035 ‘groen staal’ te kunnen produceren. Om dat te bereiken worden er nu al grote stappen gezet; bijvoorbeeld in de vorm van het staalbouwakkoord dat leidt tot aanzienlijke investeringen bij o.a. een Tata in IJmuiden, Dillinger en ArcelorMittal. Wij zijn ervan overtuigd dat staal hét materiaal van de toekomst is!”

Hollandia kiest ook heel bewust voor een duurzame inzet van haar mensen. “We vinden het enorm belangrijk dat onze mensen met veel plezier hun werk doen, gave dingen maken, maar ook ontwikkelingsruimte voelen binnen de organisatie”, zegt Westendarp Knol. “Goede vakmensen zijn schaars, daarom hebben we al decennialang een eigen Leerschool: enerzijds een kweekvijver van nieuw talent, anderzijds biedt het zeer ervaren medewerkers de ruimte minder fysiek werk te doen door hier hun enorme kennis en ervaring te delen en hulp van de jonge collega’s te gebruiken”, vult Van den Berg aan.  

Met een combinatie van kundige medewerkers en een sterke marktpositie, waarbij samenwerking, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, is Hollandia klaar voor de toekomst.