Tagarchief: Hollandia Infra

Hollandia, sinds 1928 specialist in staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken

Suurhoffbrug_Eyecathcher-iov-Rijkswaterstaat
Lees het gehele artikel

Van hightech tot monumentaal vakwerk

Steeds vaker verleggen we de grenzen van wat staalbouw tot nu mogelijk heeft gemaakt. Dat vraagt om vakmanschap en kennis waarbij iedereen het beste uit zichzelf, elkaar, het materiaal en de projecten haalt. Hollandia levert al sinds 1928 een belangrijke bijdrage aan de evolutie van de Europese staalbouw. Het bedrijf ontwerpt, realiseert en onderhoudt complexe staalbouwkundige (water)werken en bewegingswerken, zoals bruggen, sluizen, stuwen, (stormvloed)keringen en specials.

Hollandia Infra en Hollandia Services zijn dochterondernemingen van Hollandia, waarbij Hollandia Infra zich specialiseert in het ontwerpen en realiseren van deze staalbouwkundige werken en Hollandia Services zich richt op het regulier en groot onderhoud ervan. 

Fabricage van 4 van de 6 sluisdeuren (resp. 14×19 m) voor Port of Tilbury (UK). De deuren aan de Theemszijde kunnen zowel als schutsluisdeuren maar ook als noodkering dienen. (Beeld: Danny Cornelissen)

Hollandia Infra

Het vakmanschap binnen Hollandia Infra onderscheidt zich door kennis en kunde. “Door te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, technologie en productiefaciliteiten kunnen we onze staalconstructies in de toekomst nòg geavanceerder en duurzamer maken. Dit sluit aan bij de groeiende behoefte van opdrachtgevers en eindgebruikers van essentiële constructies als bruggen en waterkeringen”, zegt Nardo Hoogendijk, algemeen directeur van Hollandia Infra.

Alex Westendarp Knol, commercial manager bij Hollandia Infra: “Constructies worden imposanter en de condities steeds uitdagender. Het dwingt ons creatief en innovatief te zijn in al onze disciplines: tendering, ontwerp, inkoop, projectmanagement, fabricage, conservering, transport en montage.”

Hollandia Services

De taak aan de experts van Hollandia Services is om infrastructurele bouwwerken in betrouwbare conditie te houden. “Het is zo enorm belangrijk dat men kan blijven vertrouwen op de infrastructuur waar dagelijks intensief gebruik van wordt gemaakt”, zegt Matthijs de Groot, operationeel directeur van Hollandia Services. “Daarom richten wij ons op inspectie, onderhoud, revisie en renovatie van natte infrastructuur en waarborgen de optimale technische conditie ervan.”

De Groot: “Bij het beheer en onderhoud van grote beweegbare staalconstructies willen we de situatie altijd vóór zijn. Maar ook de impact van onderhoudswerkzaamheden op de omgeving en de doorlooptijd die ermee gemoeid gaat, tot een minimum beperken. Samen met beheerders zoals Rijkswaterstaat (RWS), Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Private Partijen ontwikkelen we daarom een duurzame en kostenefficiënte onderhoudsstrategie, waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor het gehele project. Dankzij deze proactieve aanpak verzekeren wij continuïteit en verlengen we de levensduur van infrastructurele werken.”

Integraal onderhoud

Hollandia Services heeft een eigen engineerings-, E&I- en hydrauliekafdeling en een 24 uurs calamiteitenservice waarmee de vakspecialisten de bedrijfszekerheid en daarmee de beschikbaarheid van de objecten waarborgen. De Groot: “Onze specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van mechanische, elektrische en hydraulische aandrijftechnieken, is geïntegreerd in ons onderhoudsprogramma.” We zijn bezig met een aantal baanbrekende pilotprojecten, aldus Ronald van den Berg (algemeen directeur Hollandia Services). “In 2025 willen we bekend staan als dé toonaangevende club op het gebied van technologische innovaties.” Hoogendijk vult aan: “Maar ook op het gebied van samenwerking en duurzaamheid.”

Optimale synergie

Het feit dat Hollandia alles onder één dak heeft is vrij uniek. Net als het open en transparante karakter. “De versterkende samenwerking tussen Hollandia Infra en Hollandia Services alsook met externe partijen is een van onze grote krachten”, zegt De Groot en constateert dat het raakvlak tussen werktuigbouwkunde en E&I steeds nadrukkelijker wordt. “Met deze disciplines in eigen huis bieden we de klant een totaaloplossing. En dat heeft een positief effect op de doorlooptijd, het budget en het eindresultaat.”

Sterk in complex werk

Hollandia is sterk in complex werk. Denk aan de Deltawerken, de grote spoorbrug voor het Theemswegtracé, het Reevesluiscomplex in de IJsseldelta en de Engelse Brighton Tower en Boston Barrier. Maar vragen we naar een nagenoeg rimpelloze samenwerking op een recent project, dan wordt de Suurhoffbrug (A15) genoemd. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Bouwcombinatie STIPT (Hollandia Infra, Dura Vermeer, BESIX NL en Mobilis TBI) een nieuwe boogbrug gerealiseerd en aansluitend is de bestaande verkeersbrug gerenoveerd door Hollandia Services. “De Suurhoffbrug is méér dan een energieneutrale brug, omdat het alle betrokkenen van dit project meer energie opleverde dan dat het kostte.”, zegt Hoogendijk met een knipoog. “Want naast het enorme belang van de noodzakelijke energietransitie is ook een open en transparante samenwerking essentieel. Hollandia heeft alles in huis om een aandeel te leveren aan de renovatie en vervang-ing van de vele (beweegbare) kunstwerken die hun leeftijdsgrens bereiken.”

“Zowel Rijkswaterstaat als Hollandia met haar partners hebben zich open en kwetsbaar opgesteld, wat zorgde voor een mooie dynamiek in de tenderfase die we gedurende de uitvoering hebben vastgehouden”, zegt Hoogendijk. “Vanuit onze expertise als bruggenbouwers hebben we in het kader van risicobeheersing een andere brug met een grotere overspanning voorgesteld, die uiteindelijk beheersbaarder en met aanzienlijk minder risico gebouwd kon worden. Dat werd bijzonder gewaardeerd.” 

Hoogendijk is trots op de knappe teamprestatie van RWS en Bouwcombinatie STIPT. “De openheid en transparantie, waarbij we een gezamenlijk doel nastreefden, heeft geresulteerd in het vinden van de optimale oplossing voor de uitdagingen die er lagen. Het had bovendien een positief effect op de planning en doorlooptijden. Maar ook het eindresultaat dat we hier hebben neergezet is iets om trots op te zijn.” Hoogendijk doelt niet alleen op het engineeren, bouwen en plaatsen van de brug, maar ook het op tijd leveren en zonder gedoe. 

Vervangen aandrijflijnen inclusief kabeltrommels van de Hollandsche IJsselkering, het eerste Deltawerk van Nederland. (Beeld: Quickworks)

Innovatieve versterkingsmethode

Bij de renovatie van de bestaande Suurhoffbrug is een innovatieve versterkingsmethode toegepast. Van den Berg: “Als eerste brug in Nederland is bij het rijdek een stalen dekplaatversterking aangebracht met epoxy en bouten. Samen met RWS en haar samenwerkingspartners hebben we de gehele aanpak tijdens dit project verder doorontwikkeld en geperfectioneerd. Het is een dusdanig succes geworden dat ongetwijfeld vaker toegepast gaat worden bij bruggen die tegen het einde van hun levensduur zijn.”

De kracht van Hollandia

Hoogendijk: “Zowel binnen Infra als Services willen we toonaangevend zijn. Zowel op de markt als op het gebied van samenwerking. We willen een ideaal antwoord geven op de vraag vanuit de markt.” Van den Berg: “We stappen graag vroegtijdig in en analyseren wat er nodig is. Ook verlangen we dat opdrachtgevers ons de ruimte geven zodat we onze creativiteit en deskundigheid kunnen laten zien. Doordat krachten en kennis gebundeld worden in het voortraject en de competenties van de bouwpartners op de juiste plek worden ingezet, ontstaat er ruimte om tot een ideale oplossing te komen.” Westendarp Knol merkt daarin een voorzichtige kentering in de markt: “Het vertrouwen groeit.    

Dankzij onze brede scope kunnen we op veel onderdelen een waardevolle bijdrage leveren, zowel in de ontwerp- en fabrieksmatige, als de onderhoudsmatige kant.” Westendarp Knol is ervan overtuigd dat de tweefasen-aanbestedingscontracten hier positief aan bij gaan dragen. “Een tweefasencontract heeft een positief effect op de samenwerking, waardoor er veel winst kan worden behaald op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Zo ontstaat er een win-win situatie voor opdrachtgevers én -nemers”, denkt hij.

Het verwijderen en inhijsen van de kabeltrommels gebeurde met een speciaal ontworpen pallethaak. (Beeld: Quickworks)

Duurzaamheid

Naast het belang van samenwerking, voelt Hollandia een grote verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. “Het wordt steeds urgenter om energie- en materiaalverbruik te reduceren zodat we onze aarde in goede conditie kunnen doorgeven aan onze kinderen”, vindt Hoogendijk. “Staal is in feite een enorm duurzaam materiaal, dankzij de oneindige levensduur. Het behoudt zijn kracht als het omgesmolten wordt, maar dat omsmelten kost veel energie. Gelukkig is er recentelijk collectief van gedachten gewisseld over een Staalbouwakkoord en er zijn plannen om in 2035 ‘groen staal’ te kunnen produceren. Om dat te bereiken worden er nu al grote stappen gezet; bijvoorbeeld in de vorm van het staalbouwakkoord dat leidt tot aanzienlijke investeringen bij o.a. een Tata in IJmuiden, Dillinger en ArcelorMittal. Wij zijn ervan overtuigd dat staal hét materiaal van de toekomst is!”

Hollandia kiest ook heel bewust voor een duurzame inzet van haar mensen. “We vinden het enorm belangrijk dat onze mensen met veel plezier hun werk doen, gave dingen maken, maar ook ontwikkelingsruimte voelen binnen de organisatie”, zegt Westendarp Knol. “Goede vakmensen zijn schaars, daarom hebben we al decennialang een eigen Leerschool: enerzijds een kweekvijver van nieuw talent, anderzijds biedt het zeer ervaren medewerkers de ruimte minder fysiek werk te doen door hier hun enorme kennis en ervaring te delen en hulp van de jonge collega’s te gebruiken”, vult Van den Berg aan.  

Met een combinatie van kundige medewerkers en een sterke marktpositie, waarbij samenwerking, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, is Hollandia klaar voor de toekomst.        

Sterk in groot, bewegend staal

Lees het gehele artikel

Waar Hollandia Infra de ontwerper en maker is van complexe staalbouwkundige (water)werken, houdt Hollandia Services deze en vele andere waterwerken in betrouwbare conditie. In Nederland verbond Hollandia in de vorige eeuw al haar naam aan de Deltawerken. Meer recent deed zij dat met een grote spoorbrug voor het Theemswegtracé, het Reevesluiscomplex in de IJsseldelta en de Brighton Tower en de Boston Barrier in Engeland. ‘Overal waar we actief zijn maken we de wereld een beetje mooier, veiliger en toegankelijker.’

Dubbele draaibrug Lille Langebro in Kopenhagen, (Beeld: R.Hjortshøj).

Hollandia Infra en Hollandia Services zijn dochterondernemingen van Hollandia, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Krimpen aan den IJssel. Hollandia Infra is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van kunstwerken zoals bruggen, sluizen en stuwen. Hollandia Services richt zich met een eigen ontwerp- en uitvoeringsafdeling op het regulier- en groot onderhoud van deze kunstwerken. “We staan te boek als ‘de bruggenbouwer’”, vertelt Nardo Hoogendijk, algemeen directeur van Hollandia Infra. “De vele, mooie bruggen die we hebben gebouwd, hebben ons op de kaart gezet. Maar we doen veel meer dan dat.”

Best for project

‘Sterk in groot, bewegend staal’ spreekt wellicht minder tot de verbeelding, maar dekt wel beter de lading. Bij de meeste projecten speelt groot, complex bewegend staal de hoofdrol. “We hebben het dan over projecten van formaat, die de kennis en knowhow van vele disciplines vereisen”, vertelt Hoogendijk. “Deze worden in partnerschap ontwikkeld en uitgevoerd. ‘Gezamenlijk’ is dan het sleutelwoord en de enige attitude die hierbij past is ‘Best for project’. We voelen ons goed in die positie, waarin we waarde toevoegen aan het geheel, zowel bij grotere als kleinere projecten.”

De gerenoveerde Stationsbrug Middelburg klaar voor vertrek bij Hollandia, (Beeld: Ruben de Groot).

In houding en gedrag

‘Best for project’ kan ook zorgen voor lastige situaties. Als commerciële organisatie trekt Hollandia na uitvoering ook graag het onderhoud van de projecten naar zich toe. Toch kan het gebeuren dat hiervoor in het kader van ‘Best for project’ een andere kandidaat aan boord is. “’Best for project’ zit niet alleen in kennis”, zegt Ronald van den Berg, algemeen directeur van Hollandia Services, hierover. “Het zit evenzeer in houding en gedrag en dat kan ook betekenen dat je een stuk scope moet inleveren.”

Open en transparant

De praktijk leert dat Hollandia in een later stadium voor deze integere houding wordt beloond in de vorm van vervolgopdrachten. “In de UK kregen we relatief eenvoudig de opdracht voor de bouw van de Brighton Tower”, vertelt Hoogendijk. “Een gigantisch groot werk, mede gegund op basis van de openheid en transparantie die we in een ander project hadden laten zien. Daar zijn we best trots op.”

Segmentdeur voor stormvloedkering Boston Barrier in de U.K. klaar om op transport te gaan, (Beeld: PortPictures).

In Noord- en West-Europa

Het werkgebied van Hollandia Infra strekt zich uit tot Noord- en West-Europa, met het zwaartepunt in Nederland. Hier vormt het intense netwerk van waterwegen, kanalen en rivieren met een legioen aan bruggen, stuwen en sluizen een natuurlijk werkgebied dichtbij huis. Van den Berg: “Vanuit onze vestigingen in Friesland en Zuid-Holland houden we de infrastructuur van waterwerken door heel Nederland in betrouwbare conditie.”

Een plek voor jong talent

Om de opgebouwde kennis en ervaring te behouden steekt Hollandia veel energie in jong talent. Binnen het programma ’Binden en boeien’ spoort zij jonge collega’s aan om kennis te delen en nieuwe initiatieven te ontplooien. 

Zij onderhoudt nauwe contacten met de Hogescholen en is bezig met het uitbreiden van de eigen leerschool. “De waterbouw wordt nog te vaak gezien als een conventionele tak”, merkt Matthijs de Groot op, operationeel directeur van Hollandia Services. “Jammer, want als de ontwikkelingen ergens snel gaan, dan is het in de waterbouw. Hollandia heeft bovendien de ambitie om hierin toonaangevend en richtinggevend te zijn. Dat maakt haar tot een gewilde werkgever.”

Revisie van componenten voor groot onderhoud monumentale Zuidersluis Eefde, (Beeld: Dennis de Waard).

Aantrekkelijke traineeships

Speciaal voor jonge talenten formeert Hollandia aantrekkelijke traineeships. Tijdens deze trajecten kunnen jongeren de branche van binnenuit leren kennen en onderzoeken waar in het bedrijf zij thuishoren. Hoogendijk: “Mensen die net hun opleiding hebben afgerond, zijn eigenlijk nog niet klaar voor de praktijk. Zo’n traineeship is dan een aantrekkelijke opstap. Onlangs meldden zich twee engineers, waarvan de ene voorkeur had voor de tekenkant en de andere voor de rekenkant. Na het traineeship draaide hun mening 180 graden om. En dat is prima. Je moet vooral doen waar je blij van wordt, dat komt de prestaties absoluut ten goede.”

Unieke groeimogelijkheden

“Het mooie is dat dit binnen Hollandia allemaal kan”, haakt De Groot aan. “Zelf kwam ik hier in 2003 binnen als stagiair, eigenlijk bij toeval. Ik bleef vanwege de vele groeimogelijkheden en nu ben ik directeur. Ik werk ook niet meer voor Hollandia, ik bén Hollandia.” Hoogendijk: “Mooi, hè! Datzelfde geldt voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat je het soort projecten – zo complex en zo uitdagend – nergens anders tegenkomt. Hollandia gaat altijd verder.”

Realisatie segmentdeur en puntdeuren voor nieuwe Noordersluis Eefde, (Beeld: Bouwfotografe).

Verder denken dan de uitvraag

Een opvallend staaltje van dit verder-denken leverde Hollandia Infra bij het ontwerp van de Suurhoff-brug, in de referentieschets aangegeven met een lengte van 160 meter. “De brug moest lopen van dijk tot dijk”, vertelt Hoogendijk, “maar dat wat in de grond en langs de dijk zat, maakte het werk uiterst risicovol. We hebben toen samen met onze partners besloten om de brug 40 meter te verlengen, waardoor hij over de probleemgebieden heen kwam te liggen. En zo is het ook gebeurd. Deze keer betekende dat een scopevergroting, maar we doen ook wel eens een stapje terug.” 

Klaar voor de vervangingsopdracht

Ondertussen bereidt Hollandia zich voor op de grote vervangingsopdracht in Nederland. Zij wil niets liever dan een aandeel leveren aan de renovatie en vervanging van de vele beweegbare kunstwerken die op dit moment hun leeftijdsgrens bereiken. “We hebben hiervoor alles in huis.”   

Sluizen en waterkeringen in IJsseldelta – ‘We duiken er diep in om de beste oplossing te vinden’

IMG_2506 kopiëren
Lees het gehele artikel

Hierbij horen ook nieuwe schutsluizen voor de scheepvaart en (nood)keringen die ingezet kunnen worden bij storm en hoog water. 

Koning Willem Alexander opende het Reevediep bij de Recreatieschutsluis.

Een belangrijke partner bij het creëren van de juiste waterkeringsoplossingen was Hollandia Infra. Zij was sinds 2014 betrokken bij de herinrichting van de IJsseldelta en dacht voortdurend mee. “De projecten werden aanbesteed met een Design&Construct-contract”, vertelt Patrick Bos, projectmanager bij Hollandia Infra. “Deze aanbestedingsvorm haalt het beste in ons naar boven. We kunnen dan meedenken, ontwerpen, bouwen en monteren.” In het IJsseldelta-programma ontwierp en realiseerde Hollandia Infra het werktuigbouwkundige deel van de schut- en spuisluis van het Reevesluiscomplex.

De montageploeg plaatst één van de deuren van de Reeve-Schutsluis.

Recreatieschutsluis

Voor de Recreatieschutsluis, inmiddels ‘Scheeresluis’, realiseerde Hollandia Infra in Fase 1 de keermiddelen, bewegingswerken en schotbalken. Deze sluis bevindt zich in het noordelijk deel van de verbindende waterkering IJsseldijk. “De Scheeresluis heeft twee sets puntdeuren gekregen, aangedreven door een elektro-mechanisch bewegingswerk met tandwieloverdracht”, vertelt Bos. “Daarnaast hebben we de schotbalken geleverd om de sluiskolk te kunnen afsluiten bij calamiteiten of onderhoud.”

De staalelementen zijn in eigen beheer geproduceerd.

Reevesluis-complex

Het Reevesluiscomplex valt onder Fase 2 en gaat de Roggebotsluis vervangen. Dit complex bestaat uit een schutsluis, spuisluis en vispassage. Bos: “Voor de schutsluis hebben we het hydraulische bewegingswerk, twee enkele draaideuren en een set reservedeuren ontworpen en geproduceerd. Aanvankelijk zou de Schutsluis worden voorzien van een aandrijving met tandwielen, maar bij een aanvaring is deze constructie te kwetsbaar. Op ons advies is gekozen voor een hydraulische cilinder met een grote overstort, goedkoper en minder kwetsbaar.” Voor de spuisluis ontwierp en bouwde Hollandia Infra vier schuiven met acht hydraulische cilinders, die in de zomer werden ingehesen.

Veel kennis aan boord

Bos vindt de IJsseldelta een mooi, uitdagend project. “De laatste jaren is het aantal constructeurs, engineers en tekenaars op onze ontwerpafdeling flink uitgebreid. Dit maakt meteen duidelijk waarom dit project ons op het lijf geschreven is. We hebben ongelooflijk veel kennis aan boord, zowel uit de praktijk als uit de boeken. Geef ons de functionaliteiten en eisen van een project en ons projectteam kruipt er diep in, houdt samen met de opdrachtgever alle perspectieven tegen het licht en komt met de beste oplossing.”