Tagarchief: High 5 Solutions

Groutankers compleet terugwinnen uit de bodem

verwijderen-ankers-1
Lees het gehele artikel

In bouwkuipen worden veelvuldig verankeringsconstructies toegepast in de vorm van groutankers die na oplevering van de put doorgaans als verloren worden beschouwd en achterblijven in de bodem. Zonde, vindt Peter Bongers, operationeel directeur van High 5 Solutions, die een methode heeft ontwikkeld om de ankers compleet terug te winnen uit de bodem om ze later weer in te zetten bij een volgend project.

Een bouwkuip wordt gevormd door damwanden en een gordingsconstructie waaraan ankers aangebracht worden. “Deze ankers worden onder een helling in de bodem aangebracht. Na het uitharden van het groutlichaam wordt het anker getest en op spanning gebracht, zodat de ontgraving van de bouwkuip kan plaatsvinden”, legt Peter uit. “Als de kelder eenmaal gerealiseerd is en de ruimte tussen de damwand en kelder is aangevuld, worden de ankers ontspannen en hebben geen functie meer.” 

High 5 Solutions heeft een methode ontwikkeld om de groutankers compleet terug te winnen uit de bodem en ze later weer in te zetten bij een volgend project.

Geen waarde meer

In het verleden konden de groutankers niet meer worden verwijderd en bleven als verloren achter in de bodem. “Alleen in speciale gevallen, waarbij de ankerstang met een explosief tot ontploffing wordt gebracht, kan de vrije ankerlengte boven het groutlichaam door middel van een hydraulische vijzel verwijderd worden”, vervolgt Peter. “Het nadeel van deze manier van verwijderen is dat het gedeelte van de ankerstang dat zich in het groutlichaam bevindt, niet verwijderd wordt. Het groutlichaam blijft intact en het staal wat uit de bodem wordt gevijzeld heeft geen waarde meer door de relatief korte stukken die terug worden gewonnen.”

Sonische trillingen

Dat kan ook anders. High 5 Solutions heeft namelijk een andere, veel duurzamere methode ontwikkeld voor het compleet terugwinnen van de groutankers. Peter: “Nadat de ankers hun functie verliezen worden deze ontspannen. Dat gebeurt op verschillende manieren, hetzij met behulp van een hydraulische vijzel, hetzij door de kopplaat los te branden of op een andere manier. Vervolgens koppelen wij de sonische boormachine aan het anker, dezelfde machine die gebruikt wordt voor het aanbrengen van de ankers en worden trillingen van circa 150Hz (9.000 toeren/min) in het anker gebracht. Deze ultra hoogfrequente trilling brengt de ankerbuis in resonantie, zodat de ankerbuis zich lost van het in de grond gevormde groutlichaam. De ankerbuis wordt vervolgens draaiend en onder sonische trilling uit de grond getrokken.”

De ankerbuis wordt draaiend en onder sonische trilling uit de grond getrokken.

Kloofbijl

Doordat het anker roterend en onder sonische trilling wordt verwijderd en de boorkop mee omhoog komt, gaat deze als het ware als een kloofbijl door het groutlichaam heen, zo schetst Peter de methodiek. “Hierdoor verpulvert het gehele groutlichaam en resteert slechts de vermorzelde grout. Uniek van onze methodiek is dat de ankerbuis volledig inclusief boorkop verwijderd wordt. De uitkomende ankers kunnen weer worden hergebruikt omdat deze door de manier van verwijderen in lange segmenten kunnen worden losgekoppeld en zodoende weer geschikt zijn voor het gebruik in een volgend project. Doordat zowel de stang als het groutlichaam verwijderd is, bestaat er geen constructieve samenhang meer en zal later geen hinder ondervonden worden bij bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe heipalen of damwanden. Dat is een groot voordeel wanneer later op het werk heiwerkzaamheden zijn voorzien, maar ook een belangrijk pre voor vergunningsverleners, omdat de gehele constructie nu tijdelijk is.”

Omdat het grout verpulverd achterblijft, resteert slechts een volumeverlies gelijk aan het volume van de ankerbuis en de boorkop, resumeert Peter. “Dit volume is op zich verwaarloosbaar klein en zal niet tot zettingen leiden, omdat het eerdere opspanningseffect van het anker en de boogwerking rond de prop dit zullen compenseren. Eventueel kan overigens deze vrijkomende ruimte door het verwijderen van de ankerbuis en boorkop tijdens, of vlak na het trekken worden opgevuld met een vulmiddel. Het opvullen van de eventuele ontstane holle ruimte heeft ook een waterremmend effect zodat de doorboorde waterremmende lagen hersteld worden. Al met al dus een uiterst duurzame methodiek.”    

Sonische boortechniek als innovatie toepassen in de funderingstechniek

Klein—foto-3
Lees het gehele artikel

Caransa Groep is bezig met de herontwikkeling van het pand aan het Scheldeplein 1-5 in Amsterdam. Onderdeel van dit project is het realiseren van een nieuwe bouwlaag met luxe appartementen. Om deze bouwlaag bovenop het bestaande gebouw te kunnen plaatsen was het noodzakelijk om de capaciteit van de huidige paalfundering te vergroten c.q. te verbeteren. Door het toepassen van de bijzondere funderingstechniek ‘paalpuntinjectie’ heeft High 5 Solutions de capaciteit van de voornoemde palen vergroot. En dat ook nog eens met de eerste elektrisch aangedreven sonische ankerboormachine van Nederland.

“Bij het pand aan het Scheldeplein in Amsterdam zijn de paalpuntinjecties uitgevoerd middels permeation grouting”, begint Peter Bongers, operationeel directeur bij High 5 Solutions (H5S). “Middels het injecteren van waterglas in de poriën rondom de paalpunt wordt de draagkracht van de bestaande palen vergroot. Om beïnvloeding van het draagvermogen van de – in gebruik zijnde – palen tot een minimum te beperken, zijn de injectieslangen met onze sonische boortechniek in de grond geboord. Voorafgaand aan de uitvoering is deze werkmethode project-specifiek aangetoond door middel van een test met bezwijkproeven op een aantal palen onder ditzelfde gebouw.”

De compacte sonische boormachine wordt elektrisch aangedreven en doet absoluut niet onder voor de grotere sonische boormachines.

Nul uitstoot

“Naast deze mooie techniek heeft dit project ons uitgedaagd tot nog een innovatie: de eerste elektrisch aangedreven sonische ankerboormachine van Nederland”, vervolgt Bongers. “Het aanbrengen van de injectieslangen moest, naast sonisch, ook plaatsvinden aan de binnenzijde van het bestaande gebouw. Door het ruimtegebrek in het gebouw en de wens om binnenstedelijk en inpandig geen uitlaatgassen te veroorzaken, zijn wij gezamenlijk met de toptechneuten van MACONIC aan de slag gegaan met ontwerp en bouw van een geheel nieuwe machine. Het resultaat van deze samenwerking heeft geleid tot een compacte sonische boormachine, die elektrisch wordt aangedreven en absoluut niet onderdoet voor onze grotere sonische boormachines. De kleine afmetingen, wendbaarheid, het beperkte gewicht en de lage werkhoogte maken dat deze machine uitstekend toegepast kan worden in gebouwen. Maar ook binnenstedelijke gebieden, smalle watergangen, viaducten of andere uitdagende locaties worden nu (nog beter) bereikbaar door de voordelen van de sonische boortechniek; en dat zonder uitstoot! Met recht een toekomstbestendige techniek.”     

Nieuwe tank terminal Rotterdam: het onmogelijke mogelijk gemaakt

h5s_overzicht-diepzeekade
Lees het gehele artikel

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam worden op de Maasvlakte een 1.230 meter lange diepzeekade en een 1.080 meter lange binnenvaartkade gerealiseerd, waar zelfs de grootste zeetankers kunnen aanmeren. De bouw van de terminal is begin 2018 van start gegaan en zal de terminal naar verwachting eind 2019 in gebruik genomen gaan worden.

De hoofdaannemer, een combinatie van Mobilis, Van Hattum en Blankevoort & Boskalis heeft Voorbij Funderingstechniek en Volker & Staal Funderingen gevraagd de fundering te realiseren. Zij hebben de opdracht voor het aanbrengen van de specifieke verankeringselementen bij High 5 Solutions neergelegd. Zij zijn gespecialiseerd in het aanbrengen en verwijderen van verankeringen in bijzondere bouwconstructies met behulp van een unieke sonische boortechniek.

High 5 Solutions

Sonische ankerboorstelling High 5 Solutions.

Niet met conventionele verankering op te vangen
Aan het woord is Peter Bongers, directeur bij H5S: “Als we praten over de diepzeekade, heeft H5S maar liefst 56 GI-(GroutInjectie-)ankers met een gemiddelde lengte van 50 meter en een maximale belasting van 3.200 KN gerealiseerd. Voorbij Funderingstechniek is verantwoordelijk geweest voor het plaatsen van 314 MV-palen met een gemiddelde lengte van 52,5 meter. De ankers en de MV-palen verzorgen samen de verankering van deze kade. 

Bij de diepzeekade komt er zoveel belasting op de kademuur door dieptewater ervoor en belasting bovenop, dat dit met conventionele verankering niet op te vangen is. De binnenvaartkade is qua constructie niet te vergelijken met de 1.230 meter lange diepzeekade maar bevat wel een combiwand. Deze combiwand wordt verankerd met 360 door H5S gemaakte GI-ankers met een gemiddelde lengte van 47 meter en een maximale belasting van 2800 KN.”

High 5 Solutions

De zelf ontwikkelde testvijzel ten behoeve van bezwijkproeven. (Beeld: Jaap Hof)

Specialistisch project vraagt om maatwerk oplossingen
“Van alle te maken ankers, hebben wij zelf ontwerpberekeningen gemaakt. De SI-ankers zijn de grootste en zwaarste ooit gemaakt en getest. Alle ankers worden na het aanbrengen in alle drie de richtingen (X,Y,Z) gecontroleerd met een zogenaamde SAAF-meting. Gezien de zware grondslag en de hoge belastingen hebben we ook de boorkoppen zelf ontwikkeld”, vervolgt Peter zijn verhaal. “Voor het aantonen van de houdkracht van de GI-ankers, zijn er op voorhand bezwijkproeven uitgevoerd voor de ankers van de diepzeekade. De maximale proeflast van deze proefankers moest voldoen aan 1,5 maal de geschatte grond-mechanische bezwijkkracht van 5.100 KN: dat doel is ruimschoots bereikt. Om de proefankers te testen, hebben wij een eigen testset ontwikkeld met vier vijzels die ieder 1.300 KN kunnen mobiliseren. Om de gemobiliseerde kracht te kunnen meten en registreren is deze testset uitgerust met gekalibreerde drukdozen. De geplaatste ankers zijn aangebracht met onze zelfontwikkelde CAT 336 machine met een sonische (tot 180Hz) boormotor. Deze gespecialiseerde techniek is uitermate geschikt voor dit project, waarin je te maken krijgt met zware ankers en zware grondslag en is het door een aanpassing in de boorkoppen mogelijk toch tot de gewenste diepte te komen, ondanks eventuele obstakels.”

High 5 Solutions heeft in totaal vier machines met een sonische boorkop geëngineerd en gefabriceerd, die in hun geheel op een dieplader vervoerd kunnen worden. De techniek is gepatenteerd en is merk- en type onafhankelijk. “We kunnen alle typen ankers die in de markt te koop zijn plaatsen of in zijn geheel uitnemen. De sonische boortechniek past in élk denkbaar project, van grote infrastructuurprojecten tot bouwprojecten in het stedelijk gebied”, besluit Peter.