Tagarchief: GW Leidingtechniek

‘Veiligstellen’ van drinkwatertransportleiding

Lees het gehele artikel

Waterschap Hunze en Aa’s is bezig met het verbeteren van de kade, de oevers en de waterkeringen van het Afwateringskanaal van Duurswold. Ook wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd, precies over een forse betonnen drinkwatertransportleiding (DN700) van Water-bedrijf Groningen. Om te voorkomen dat deze leiding bezwijkt onder de voorbelasting van de nieuwe ontsluitingsweg, werd de hulp van GW Leidingtechniek BV ingeroepen. 

Het drinkwaterleidingnetwerk van Waterbedrijf Groningen kruist bij Tjuchem op twee locaties met het Afwateringskanaal van Duurswold. “Lang vertrouwde het waterbedrijf uitsluitend op de betonnen drinkwatertransportleiding met een zinker. Met het oog op de toekomst werd enkele jaren geleden echter een bypass gecreëerd (HDD-boring) onder het kanaal door in staal”, zegt Harm van Ganzenwinkel, directeur van GW Leidingtechniek. “Beide transportleidingen waren tot voor kort gewoon in gebruik, maar met de werkzaamheden aan het afwateringskanaal en vooral de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg kwam daar verandering in. Vanwege de slechte grondslag ter plaatse, midden in het voormalig gaswinningsgebied van Slochteren, was het noodzakelijk om voorbelasting aan te brengen op het maaiveld. Onder dat gewicht zou de oude betonleiding kunnen bezwijken.” Voldoende reden voor het waterbedrijf om in te grijpen.

Harm van Ganzenwinkel, directeur van GW Leidingtechniek.

Aanleg Stalenleiding DN 700 mm

De scope van het project betrof voor GW Leidingtechniek zowel het afkoppelen van de bestaande betonnen transportleiding als het verlengen van de stalen HDD-boring tot voorbij de ontsluitingsweg. “Dat alles moest gebeuren in een zeer kort tijdsbestek van vijf weken, ook nog eens midden in de zomervakantie, en over percelen van verschillende eigenaren. Goede omgevingsafspraken waren dus een must. Maar dat kun je wel aan ons overlaten, zo hebben we al herhaaldelijk bewezen”, benadrukt Van Ganzenwinkel. “We hebben dan ook zelf de keukentafelgesprekken gevoerd, uitgelegd wat we gingen doen en op die manier de omgeving volledig betrokken bij de plannen. Vervolgens zijn we in de uitvoering gestart met het afkoppelen van de stalen leiding, zodat we de bestaande boring aan weerszijden zo’n 100 meter konden verlengen. Stalen buizen zijn hiervoor gelost, uitgereden en in het veld klaargelegd naast de te graven sleuf. De buizen zijn vervolgens aan elkaar gelast. De lasverbindingen zijn gecontroleerd door röntgen en inwendig afgesmeerd. Uitwendig is de verbinding ingepakt met een PE-coating. Na het plaatsen van de bemaling, is de sleuf ontgraven, zijn buizen ingehesen en diverse putlassen gemaakt, gecontroleerd, afgesmeerd en ingepakt. Daarna is de leiding afgeperst op 8 bar. Na de druk- en sterktetest is de leiding goedgekeurd voor gebruik. Na het afpersen is de leiding doorgespoeld (spuien) en zijn voortdurend monsters genomen totdat de beoogde kwaliteit was bereikt. Dit moment noemen we het bacteriologisch opleveren van de leiding.”

De lasverbindingen zijn gecontroleerd door röntgen en inwendig afgesmeerd. Uitwendig is de verbinding ingepakt met een PE-coating.

GVK-isolatiekoppeling

Na het bacteriologisch opleveren had GW Leidingtechniek maximaal 48 uur de tijd om de nieuwe leiding aan de noord- en zuidzijde in te bouwen op de betonnen transportwaterleiding. “Daarbij werd aan weerszijden ook een afsluitergroep geïntegreerd met spuivoorzieningen en het eventueel kunnen afsluiten van de leiding”, vult Van Ganzenwinkel aan. “Al met al een behoorlijke ingreep, die echter geheel volgens planning is verlopen. De koppeling tussen de nieuwe stalen leiding en de betonnen transportwaterleiding is gemaakt via een GVK-isolatiekoppeling met hulpstukken in gietijzer (mangaten en spuipunten). Eenmaal ‘verbonden’, kon de betonbuis onder het Afwateringkanaal uit bedrijf worden genomen. We hebben vervolgens de betonnen leiding aan de noordzijde tot aan de zinker verwijderd, inclusief de oude afsluitergroep. Aan de zuidzijde is de oude betonbuis in de waterkering losgekoppeld van de zinker, gedeeltelijk verwijderd en gedämmerd.”

GW Leidingtechniek heeft het project op tijd opgeleverd, ondanks uitstel van werkzaamheden in verband met het warme weer in de zomer. “Een dergelijk project onder tijdsdruk, met vele stakeholders en een uitvoering midden in de hete zomervakantie laat zien waar wij als bedrijf toe in staat zijn. Weer een mooie referentie en een tevreden opdrachtgever”, besluit Van Ganzenwinkel.     

Van renovatie tot aan openhartoperatie

GW Leidingtechniek – Project Teeffelen Oss 2021 – Foto Dav_0003 kopiëren
Lees het gehele artikel

GW Leidingtechniek BV is een bekende naam bij vele waterschappen, drinkwaterbedrijven en infra-aannemers en is gespecialiseerd in leidingtechniek, met name op het gebied van afval- en drinkwater. Directeur Harm van Ganzenwinkel neemt ons mee naar een tweetal aansprekende projecten: het opknappen en herstellen van het omvangrijke riool tussen Oss en de zuiveringsinstallatie in Ooijen én de ‘openhartoperatie’ van RWZI Bath in Rilland.

Tussen Oss en Oijen is GW Leidingtechniek in opdracht van waterschap Aa en Maas bezig met ongeveer het grootste project uit de geschiedenis van het Helmondse bedrijf.

GW Leidingtechniek is gespecialiseerd in het ontwerp, aanleg, renovatie, reiniging, reparatie en nazorg van leidingen in PVC, GVK, beton, gres, staal, keramiek of HDPE. “Zolang er maar water doorstroomt”, benadrukt Van Ganzenwinkel. “Voor levensduurverlenging van bestaande leidingen gebruiken we een aantal unieke technieken en methoden. De keuze voor een bepaalde techniek, zoals een kousmethode of buis-in-buis-methode, is bijvoorbeeld afhankelijk van de materiaalsoort en de bodemgesteldheid. De uitvoering doen we het liefst met eigen mensen met een passie voor het vak en de wilskracht om iets moois af te leveren. Daar zijn we met recht trots op.”

12.000 m3 per uur

Tussen Oss en Oijen is GW Leidingtechniek in opdracht van waterschap Aa en Maas bezig met ongeveer het grootste project uit de geschiedenis van het Helmondse bedrijf. “Het gaat om de renovatie van het ruim 4 kilometer lange riool vanuit Oss naar de zuiveringsinstallatie in Oijen. Het stelsel is vijftig jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Vanwege de omvang is het project in vier fasen opgeknipt, waarvan we fase 1 en 3 hebben opgeleverd en nu bezig zijn met fase 4”, legt Van Ganzenwinkel uit. Het riool bestaat uit een betonkoker in vrij verval met een gigantische omvang van 2,65 meter breed en 1,65 meter hoog en met een capaciteit van 12.000 m3 afval- en hemelwater per uur. “Onze taak is erop gericht om de betonkoker te reinigen, stralen en repareren waar nodig, om er vervolgens een GVK-koker in aan te brengen. Constructief blijft de betonkoker dus intact. Fase 4 behelst een tracé van 1.400 meter dat we verder hebben opgeknipt in drie deeltrajecten met vier bouwkuipen. Een tijdelijke pompinstallatie zorgt ervoor dat we droge voeten houden.”

Na het relinen wordt de levensduur van de RWZI met vijftig jaar verlengd.

Veiligheid is topprioriteit

De betonkoker wordt eerst gereinigd en gestraald. “Deze werkzaamheden worden door een robot uitgevoerd”, zegt Van Ganzenwinkel. “Vervolgens gaan onze mensen de koker in voor het uitvoeren van eventuele betonreparaties, uiteraard voorzien van de nodige PBM’s. Denk aan harnasbescherming, een volgelaatsmasker met ademlucht en gasdetectie. Ook zit er een alarmsysteem op de tijdelijke pompinstallatie die ervoor zorgt dat onze mensen bij hoogwater direct de koker verlaten. In eerste instantie is dit geen direct gevaar, maar het gehele ontwerp is hier op uitgelegd. We nemen liever geen enkel risico; veiligheid is topprioriteit. Als de betonkoker volledig is gerenoveerd, plaatsen we de geprefabriceerde GVK-elementen met een mof-spie-verbinding in segmenten van telkens 5 meter. Deze GVK-platen worden als het ware gekapseld in de betonkoker door het afvullen met een cementgebonden vulmiddel in de holle ruimte.” 

Voor waterschap Brabantse Delta vervangt GW Leidingtechniek de influentleiding van RWZI Bath in Rilland.

In tegenstelling tot de andere fasen, loopt fase 4 grotendeels door de bewoonde wereld. “Afstemming met de omgeving en extra aandacht ten aanzien van de veiligheid is dan ook belangrijk. Zo is de ‘bouwplaats’ hermetisch afgesloten en voorzien van camerabeveiliging. Daarnaast werken we met elektrisch aangedreven pompen en is een geluidswal gecreëerd om overlast te minimaliseren.”

Openhartoperatie

Een ander aansprekend project van GW Leidingtechniek is het vervangen van de influentleiding van RWZI Bath in Rilland voor waterschap Brabantse Delta. “Het vormt in feite de hoofdslagader naar het hart van de installatie”, verduidelijkt Van Ganzenwinkel. “Ook het ‘hart’ zelf, het hoofdverdeelwerk, wordt kamer voor kamer gerenoveerd, samen met de leidingen van 1.200 millimeter vanuit de kamers naar de voorbezinktanks. We maken hier gebruik van de reliningtechniek. De influentleiding heeft een diameter van 1.800 millimeter en wordt met een kous gerelined over een lengte van 60 meter. Er ligt een uitgebreid afschakelprotocol aan ten grondslag om deze operatie in goede banen te leiden zonder de RZWI uit bedrijf te nemen. Zo worden drie tijdelijke leidingen ingezet om de hoofdslagader te kunnen relinen. Een mooi en interessant project, waarbij we de levensduur van de RWZI met vijftig jaar verlengen.”

Zo levert GW Leidingtechniek een bijdrage aan de meest uiteenlopende projecten door heel Nederland. “Het maakt mij altijd trots als wij onze opdrachtgevers kunnen verrassen met een innovatieve oplossing binnen het gestelde budget”, zegt Van Ganzenwinkel tot besluit 

Economische rioolomlegging en -verzwaring

Lees het gehele artikel

Onderdeel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduurzamen. GW Leidingtechniek bedacht al tijdens de tender een economisch alternatief op het initiële programma van eisen.

GW Leidingtechniek is een bekende naam bij vele waterschappen, drinkwaterbedrijven en infra-aannemers in ons land. “We zijn gespecialiseerd in leidingtechniek en met name op het gebied van afvalwater en rioolwater”, zegt Rense de Keijser, projectleider bij GW Leidingtechniek. “We verzorgen onze werkzaamheden bijna altijd als hoofdaannemer en de laatste jaren steeds meer in bouwteamverband. In dit specifieke geval waren we onderaannemer. Behalve in de uitvoering zijn we namelijk ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp. Dat is ook de reden dat we door Boskalis al vanaf de tender bij de nieuwe N69 zijn betrokken voor het design en construct van twee bestaande leidingtracés.”

GW Leidingtechniek gaat altijd grondig te werk en laat niets aan het toeval over.

Forse besparingen

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee locaties het bestaande rioolstelsel van Waterschap De Dommel. “Bij Riethoven (kruising Takkers) dienden we het bestaande tracé van zo’n 80 meter te vervangen voor een duurzaam alternatief, terwijl op de kruising met de N397 bij Westerhoven het bestaande tracé moest worden omgelegd”, legt De Keijser uit. “In het initiële programma van eisen van het waterschap zouden zeven weken lang tijdelijke pompinstallaties moeten draaien om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij hebben een alternatief bedacht door eerst de nieuwe leidingen zoveel mogelijk te prefabriceren en af te persen om vervolgens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés. Daarbij bleef de oude leiding dus zolang mogelijk intact. Op die manier wisten we de kosten aanzienlijk te reduceren en werd ook het milieu gespaard. De tijdelijke pompinstallaties dienden slechts een beperkt aantal dagen gehuurd en ingezet te worden in plaats van vele weken.”

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee locaties het bestaande rioolstelsel van Waterschap De Dommel.

Prefabriceren

Op de kruising Takkers bij Riethoven heeft GW Leidingtechniek de bestaande PVC-leiding vervangen door een nieuw PVC-vrijvervalriool met mantelbuis. De Keijser: “De oude rioolleiding was vervormd en eerder ovaal dan rond.   

We hebben eerst het nieuwe tracé volledig geprefabriceerd, bestaande uit een 80 meter PVC-buis in een diameter van 315 millimeter waarvan 60 meter in een GVK-mantelbuis rond 530 millimeter. Deze is inclusief put volledig op locatie in elkaar gezet, beproefd en afgeperst. Vervolgens hebben we in één dag het bestaande stelsel buiten gebruik genomen, doorgezaagd, leeggepompt en het nieuwe tracé aangesloten. Binnen acht uur was het rioolstelsel weer in bedrijf.” 

De oude rioolleiding was vervormd en eerder ovaal dan rond.

Inventief

De werkzaamheden bij het knelpunt bij Westerhoven waren iets complexer. De Keijser: “Hier hebben we een GVK-leiding gerealiseerd van 1.200 millimeter in een nieuw tracé, inclusief een viertal putten en een aantal slootkruisingen. Vervolgens is een tijdelijke pompinstallatie aangebracht, zodat we het nieuwe tracé van zo’n 350 meter aan weerszijden konden koppelen aan het bestaande stelsel. Daarna hebben we de oude betonbuizen verwijderd. Vooral het koppelen van het nieuwe tracé aan het bestaande, zeventig jaar oude netwerk, vraagt om de nodige inventiviteit, zeker omdat dergelijke materialen nieuw niet meer te verkrijgen zijn. Daarin schuilt juist onze kracht, met dank aan een enorme berg aan kennis en knowhow in huis. We gaan altijd grondig te werk en laten niets aan het toeval over. Die betrokkenheid en het oplossingsgericht meedenken zit in alle lagen van ons bedrijf ingebakken, niet alleen bij de projectleiding maar ook bij onze mensen buiten in het veld.” 

Behalve in de uitvoering is GW Leidingtechniek ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp.

Volledig zelfvoorzienend

In het veld was het overigens een natte bedoening op de N69. “Het grondwater stond zeer hoog gedurende de periode in 2020 waarin we onze werkzaamheden hebben uitgevoerd”, blikt De Keijser terug. “We hebben daarom tevens in bemaling moeten voorzien. Over een afstand van slechts 100 meter stonden wel tien pompen te draaien.” GW Leidingtechniek is dan ook volledig zelfvoorzienend. “We beschikken over eigen bemalingspompen, rijplaten, draglineschotten, lichtwagens, HDPE-lassers met lasapparatuur en we zijn onder andere gecertificeerd voor het aanleggen van GRE-leidingen oftewel brandvertragende GVK-leidingen en blusleidingen. De laatste jaren zijn we bovendien steeds meer actief met het renoveren van rioolstelsels waarvoor we specifieke oplossingen hebben ontwikkeld, zoals een renovatiemethode zonder het netwerk volledig open te hoeven breken. Om de x-aantal meter creëren we een toegangslocatie om van daaruit met heel weinig hinder en overlast GVK-kokers in het bestaande stelsel in te schuiven. De kokers worden rondom afgevuld zodat het netwerk er weer minimaal 50 jaar tegenaan kan.”

GW Leidingtechniek heeft de nieuwe leidingen zoveel mogelijk geprefabriceerd en afgepersd om vervolgens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés.

“Het bedenken van vernieuwende technieken of alternatieve methodes zit in ons DNA”, resumeert De Keijser. “Ook op de N69 hebben we dat bewezen. Omdat zowel infra-aannemers als waterschappen en drinkwaterbedrijven tot onze klantengroep behoren, communiceren we altijd rechtstreeks met de stakeholders. Boskalis hoefde er in dit geval niet als ‘intermediair’ tussenin te staan. Daarmee slaan we een aantal stappen over in het ontwerpproces en dat werkt heel prettig. We hebben Boskalis voor wat betreft onze scope op de N69 volledig kunnen ontzorgen.”