Tagarchief: Groote Zeesluis Muiden

Mooie mix van waterbouw, renovatie en restauratie

Foto-3—De-Vries
Lees het gehele artikel

In 1963 gestart als onderhoudsbedrijf in de droge infra is De Vries Werkendam uitgegroeid tot een vooraanstaande specialist rondom de realisatie van waterbouwkundige en civieltechnische constructies en objecten. Of het nu gaat om nieuwbouw, onderhoud, renovatie of restauratiewerkzaamheden, de aanwezige expertise garandeert een hoogwaardige uitvoering op maat. Dat bleek andermaal tijdens de renovatie van de Groote Zeesluis in Muiden, een kunstwerk waarmee de onderneming door de jaren heen een speciale band heeft gekregen.

Water- en betonbouw kent voor De Vries Werkendam amper geheimen. Onder leiding van de dga’s Dammes Oldenburg en Jan Luijten bedient het familiebedrijf binnen beide disciplines uiteenlopende opdrachtgevers. In Nederland en daarbuiten. “Qua ontwerp en realisatie bieden we een totaalpakket”, zegt Oldenburg. “Zowel voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie als restauratie. We hebben alles in huis om waterbouwkundige en civieltechnische projecten te realiseren. Het aanbrengen van verankeringen en funderingen wordt verzorgd door ons zusterbedrijf De Vries Titan, sinds 1999 specialist op het gebied van de aanleg van verankerings- en funderingssystemen voor infraprojecten en de burgerlijke en utiliteitsbouw.”

Verwijderen van de bestaande sluisdeuren ten behoeve van de renovatie.​​​​​​

Nieuwe mijlpaal

Tijdens de recente vernieuwing van de Groote Zeesluis bracht De Vries Werkendam zijn uitgebreide expertise wederom in de praktijk. De activiteiten zijn een vervolg op eerdere werkzaamheden die het bedrijf in hartje Muiden uitvoerde. Oldenburg beschrijft het project dan ook als een nieuwe mijlpaal binnen de samenwerking met Waternet. “We doen al tientallen jaren zaken met elkaar. In 2004 kregen we opdracht tot een grootscheepse restauratie van het metselwerk en de sluisdeuren van het sluiscomplex. De sluis is destijds volledig drooggezet en voorzien van een volledige overkapping om de werkzaamheden in geconditioneerde omstandigheden te kunnen uitvoeren. In 2016 hebben we een viertal deurstellen van de sluis gerenoveerd.”

Zo’n twee jaar terug werd De Vries Werkendam wederom benaderd voor een grondige renovatie- en restauratieronde. Nu diende opnieuw plaatselijk opgetreden scheurvorming in het metselwerk te worden verholpen en moesten de overige deurstellen dezelfde behandeling krijgen als de deurstellen in 2016. Alle staalconstructies van het sluiscomplex en de verkeersbrug zijn voorzien van een nieuw conserveringssysteem en het houtwerk van het sluishuis is gerenoveerd. Tot slot was het zaak een oude toegangsbrug te vervangen door een nieuw te bouwen exemplaar dat aansluit bij het monumentale karakter van de sluis. 

Plaatselijk herstel metsel- en voegwerk.

Een-tweetje

Oldenburg omschrijft de uitgevoerde werkzaamheden als een mooie mix van waterbouwkundige, renovatie- en restauratieactiviteiten. “Naast het inbrengen van onze eigen specialismen hebben we voor de restauratie van het metsel- en voegwerk een beroep gedaan op onze vaste partner Nico de Bont uit Vught, specialist in klassieke restauratie.” Het vernieuwen van twee specifieke sluisdeuren werd een een-tweetje met Wijma uit Kampen, gespecialiseerd in het vervaardigen van houten sluisdeuren. “Bij het verwijderen van de buitendeurstellen in de middenkolk bleken twee deuren fors beschadigd te zijn. Na een grondige inspectie door de experts van Wijma werd besloten deze te vervangen. Een mooie klus die we samen tot een goed einde hebben gebracht”, aldus Oldenburg, die afsluit met lovende woorden voor de opdrachtgever. “Waternet verliest de waardevolle functie van de door hen beheerde monumentale kunstwerken niet uit het oog. De Groote Zeesluis is daarvan een prima voorbeeld. Het complex heeft als publiekstrekker een grote impact op het Muidense centrum. Dat besef is volop aanwezig.”     

Een veelheid aan hypermoderne besturingstechnieken

Foto-2—EPC
Lees het gehele artikel

Actief binnen de industrie, scheepvaart en (natte) infrastructuur bewijst Electronic Power Control (EPC) zich al jaren als een echte specialist rondom het ontwerpen, renoveren en realiseren van elektrotechnische besturingsinstallaties. Zo ook tijdens de renovatie van de Groote Zeesluis in Muiden, een bijzonder project waarbij het familiebedrijf al vanaf het prille begin was betrokken…

Operationeel directeur Andries de Rover, zoon van oprichter Dirk de Rover, is apetrots op het in hartje Muiden geleverde vakwerk. “Eind 2018 zijn we in opdracht van Waternet gestart met de elektrotechnische renovatie van het sluiscomplex. Allereerst hebben we voor de bediening van de twee schutsluizen, de spuisluis en de draaibrug de hard- en software-engineering verzorgd. Daarbij is tevens rekening gehouden met een eventueel toekomstige objectbediening op afstand. Vervolgens zijn we in onze werkplaats begonnen met de bouw van de benodigde besturingskasten.” 

Op verschillende plaatsen zijn bedienlessenaars geplaatst.

Nieuwe besturingsinstallatie

EPC maakte in het voorjaar van 2019 een begin met de ombouw op locatie. Daarbij werd de oude besturingsinstallatie in de technische ruimte onder het sluiswachtershuis vervangen door een geheel nieuw systeem. “De hydraulische draaibrug, de beide schutssluizen en de spuisluis zijn voorzien van een aparte besturing”, zegt De Rover. “Daarnaast zijn diverse nieuwe lessenaars geplaatst voor de bediening van zowel de draaibrug en de beide sluishoofden van de schutssluizen aan de Vechtzijde, de sluishoofden aan de kant van het IJmeer als de tolkleppen en puntdeuren van de spuisluis. Verder hebben we een gloednieuw omroepsysteem geïnstalleerd en zijn de camera’s vervangen die nodig zijn om het scheepvaartverkeer veilig te laten passeren.” 

Puike samenwerking

Met de montage van een noodbediening om zonder gebruikmaking van de PLC de draaibrug, schutssluizen en spuisluis tóch te kunnen bedienen, kwam voor EPC het einde van de fysieke werkzaamheden in Muiden in zicht. “Na de oplevering van de nieuwe besturingsinstallatie hebben we hydrauliekspecialist Molenmaker Techniek nog geassisteerd tijdens de afkoppeling van de oude aandrijvingen en het plaatsen en inbedrijfstellen van de nieuwe”, aldus De Rover. “Een passend besluit van een project dat we met het volste respect voor het monumentale object binnen een geweldige samenwerking met opdrachtgever Waternet en directievoerder Royal HaskoningDHV hebben uitgevoerd.”     

Fluisterstille hydrauliek voor monumentaal sluizencomplex

Foto-1—Molenmaker
Lees het gehele artikel

Met de uitvoering van verschillende renovatiewerkzaamheden droeg Molenmaker Techniek uit Sneek een flinke steen bij aan het groot onderhoud van de Groote Zeesluis in Muiden. Directeur/eigenaar Otbert Molenmaker blikt tevreden terug op een bijzonder project.

Molenmaker Techniek ontwerpt, maakt en onderhoudt uiteenlopende hydraulische systemen. Voor de offshore, scheepvaart, industrie, machinebouw én waterwerken. Het Muider project paste het bedrijf dan ook als gegoten. “In opdracht van Waternet hebben we verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan het bewegingswerk van het sluiscomplex”, vertelt Molenmaker. “Zo zijn er 18 nieuwe deurbewegingscilinders met elk één hydraulisch aggregaat aangebracht en zijn de sluisdeuren voorzien van 36 nagelnieuwe rinketschuiven. Daarnaast hebben we een nieuw hydraulisch aggregaat met cilinder verzorgd voor het draaitechnische deel van de brug. Ook het opzetwerk van de brug is uitgerust met een nieuw hydraulisch aggregaat. Verder hebben we verschillende mechanische revisies verricht aan de draaibrug en de sluizen.”

Het geluidsniveau tijdens het bewegen blijft onder 63dB(A).

Uitdagingen

Hoewel Molenmaker Techniek tijdens de renovatie hoofdzakelijk standaard onderdelen toepaste, is er tóch sprake van een opmerkelijke klus. “Allereerst was het zaak om de overlast voor het vaarverkeer zoveel mogelijk te beperken”, aldus Molenmaker. “Door het werk in drie fases uit te voeren, is dat prima gelukt. Er is telkens een kolk operationeel geweest. Overlastbeperking stond ook centraal tijdens de brugwerkzaamheden. Tijdens twee nachtelijke sessies hebben we ook díe tot een goed einde gebracht.” 

De échte uitdaging zat ‘m in het feit dat het gros van de werkzaamheden vanaf het water moest worden uitgevoerd. “De ruimte op de projectlocatie was behoorlijk beperkt”, vervolgt Molenmaker. “Opgeteld bij de noodzaak om de overlast voor het vaarverkeer te minimaliseren, heeft dat geresulteerd in deze bijzondere aanpak. Daar komt nog bij dat de nieuwe installaties in relatief kleine technische ruimtes moesten worden ingebouwd. Het was echt passen en meten. Binnen een uitmuntende samenwerking met EPC Groep, verantwoordelijk voor het realiseren van de besturingen en de systeemimplementatie, zijn we ook dáárin met glans geslaagd.”

Geluidsvriendelijk

De expertise van Molenmaker Techniek heeft de Groote Zeesluis niet alleen een gamma aan optimaal functionerende hydraulische technieken bezorgd. Conform de eisen van Waternet voorzag de hydrauliekspecialist het sluiscomplex ook van fluisterstille aggregaten. “De zeesluis is gelegen in een woon- en horecaomgeving”, zegt Molenmaker. “Dat gegeven vereiste een geluidsvriendelijke oplossing. Door gebruik van onder meer binnenvertandingspompen, elektromotoren met een laag toerental en specifieke dempingsringen hebben we het geluidsniveau van de aggregaten onder de 63 decibel weten te krijgen. Dat is zeer uniek.”     

De Groote Zeesluis in Muiden kan er weer jaren tegen

Foto-3—Waternet
Lees het gehele artikel

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht rondde watercyclusbedrijf Waternet onlangs in het centrum van Muiden het groot onderhoud af van de Groote Zeesluis. Het uit 1674 daterende Rijksmonument, dat de Utrechtse Vecht verbindt met het IJmeer, draagt er in hoge mate aan bij dat de bewoners van het gebied droge voeten houden. Tegelijk geldt het kunstwerk als een markante magneet voor bewoners en bezoekers van de Noord-Hollandse vestingstad.​​​​​​

Om de monumentale blikvanger in hartje Muiden functionerend én in topconditie te houden, is onderhoud van groot belang. Op reguliere basis, maar met regelmaat ook grootschalig. Dat laatste gebeurde andermaal in de periode oktober 2018 tot en met oktober van dit jaar. “In nauwe samenwerking met diverse gespecialiseerde aannemers heeft Waternet als uitvoeringsorganisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de onderhoudsbeurt van het sluiscomplex en de brug fasegewijs laten uitvoeren”, zegt Hans van der Pal, projectleider namens Waternet. “Om de overlast voor omwonenden en de pleziervaart zoveel mogelijk te beperken, zijn zowat alle werkzaamheden in de herfst- en winterperioden verricht. Het is überhaupt geen optie om het werk te plannen in het voorjaar en de zomer. Dán namelijk is het in en rondom het complex een drukte van belang. Enerzijds vanwege de vele recreatievaarders die de sluis intensief gebruiken, anderzijds door de vele bezoekers die vanaf de nabijgelegen terrassen uitkijken op dit bijzondere kunstwerk.”

Werkzaamheden aan de tolkleppen in de spuikolk.

Functie

De noodzaak tot het omvangrijke onderhoud van de Groote Zeesluis heeft alles te maken met de belangrijke functie ervan: zorgen dat het achterland droog blijft. “De sluis telt drie kolken: twee schutkolken en een spuikolk”, vertelt Van der Pal. “Die laatste wordt al vanaf de bouw gebruikt om het overtollige water van de Vecht in de toenmalige Zuiderzee te lozen. Sinds een aantal decennia is de functie van de sluis echter danig uitgebreid. Omdat het water in het IJmeer in het zomerseizoen vaak hoger staat dan in de Vecht, wordt de stromingsrichting in dat deel van het jaar omgedraaid. Daardoor stroomt het water zuidwaarts vanaf het IJmeer via de Groote Zeesluis richting de rivier. Dat gebeurt met behulp van twee tolkleppen in de spuikolk. Een groot deel van het water wordt getransporteerd naar een aantal regionale natuurgebieden, waaronder het Naardermeer en de Spiegelplas bij Nederhorst den Berg.” 

Werkponton voor de restauratie van het metselwerk in de oostkolk.

Divers

De door Waternet en haar partners uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zijn niet alleen veelomvattend, maar ook divers. “Nadat in het voorjaar van 2019 de elektrische aansturing van de sluisdeuren en de brug al was vervangen, zijn we dat najaar begonnen met de restauratie van het metselwerk en het schilderen van de diverse staalconstructies”, kijkt Van der Pal terug. “Daarnaast zijn de sluisdeuren gerenoveerd. Op twee na. Deze waren dusdanig rot dat ze vervangen moesten worden. Tijdens de vorige winter zijn alle bewegingswerken vernieuwd. Met het einde van 2021 in zicht, zijn we momenteel bezig met de controle van alle technische dossiers. Daarna volgt de overdracht aan onze opdrachtgever.”     

Elektrische renovatie Groote Zeesluis Muiden (GZM)

Lees het gehele artikel

EPC is in opdracht van Waternet in november 2018 gestart met de elektrische renovatie van de sluis om deze te laten voldoen aan de gewenste betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het vereiste veiligheidsniveau. Ook moest het object geschikt worden gemaakt voor bediening op afstand vanuit de centrale objectbediening (COB) en koppeling met het Centrale Automatiseringssysteem Waterbeheersing (CAW) van Waternet.

Er is door ons de hardware- en software engineering verzorgt voor de beide schutsluizen (Oost- en Middensluis), de draaibrug en de spuisluis (Westsluis). Nadat het gehele ontwerp gereed was zijn we gestart met het realiseren van de besturingskasten in onze werkplaats.

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met de ombouw op locatie waarbij we eerst een schutsluis hebben omgebouwd zodat de andere sluis nog gebruikt kon worden en nadat deze geheel werkend en naar alle tevredenheid van de opdrachtgever was opgeleverd zijn we gestart aan de andere schutsluis.

In de technische ruimte onder het sluiswachtershuis is de oude besturingsinstallatie verwijdert en is door EPC de geheel nieuwe besturingsinstallatie geplaats. Er is dus een aparte besturing gerealiseerd voor de beweegbare brug (hydraulische draaibrug) incl. landvekeersseinen en nieuwe afsluitbomen, een aparte besturing voor de beide schutsluizen (hydraulische deuren incl. elektromechanische rinketschuiven) incl. scheepvaartseinen en een aparte besturing voor de spuisluis incl. spuiseinen.

Op de sluis voor de lokale bediening zijn ook verschillende nieuwe bedienlessenaars gerealiseerd. Een nieuw lessenaar voor de bediening van de draaibrug en voor beide sluishoofden van de schutsluizen aan de Vechtzijde incl. een nieuw omroepsysteem en verschillende camerabeelden van het CCTV systeem. Een lessenaar voor de spuisluis voor bediening van de tolkleppen en puntdeuren (primaire kering deuren). Ook is er een noodbediening gerealiseerd om buiten de PLC om de bediening van de draaibrug, schutsluizen en spuisluis te kunnen uitvoeren.

Bij alle uitgevoerde werkzaamheden is de status van Rijksmonument in acht genomen en kijken we terug op een hele mooie samenwerking tussen EPC (aannemer), Royal HaskoningDHV (directievoerder) en Waternet (opdrachtgever).

Nadat de oplevering van de nieuwe besturingsinstallatie heeft plaatsgevonden is de volgende aannemer aan de slag gegaan voor het vervangen van de aandrijvingen. Ook hierin hebben wij assistentie verleent bij het afkoppelen en na het plaatsen van de nieuwe aandrijvingen weer het aankoppelen en in bedrijfstellen.