Tagarchief: Grondstabilisatie

Grondstabilisatie voor de wereld van morgen

Foto 3 – Terrastab kopiëren
Lees het gehele artikel

Met zo’n 20 jaar praktijkervaring, eigen R&D-faciliteiten, een kast boordevol data en een omvangrijke batterij speciaal materieel heeft de Harderwijkse bodemspecialist alles in huis om opdrachtgevers van unieke en duurzame oplossingen te voorzien. Voor wegbermen, dijklichamen, gebouwen en wegen. Maar ook als het gaat om haven- en containerterminals, vliegvelden en windmolenparken.

Van bestaande bermgrond realiseert Terrastab Nederland een gebonden funderingsconstructie die ervoor zorgt dat de weg goed opgesloten blijft tussen de vastliggende grasbetonstenen. De levensduur van een berm neemt hiermee aanzienlijk toe.

Terrastab Nederland heeft als een van de weinige bedrijven in Nederland écht verstand van de materie rondom het stabiliseren en verbeteren van grond. De ruim aanwezige expertise werd door de jaren heen niet alleen verworven in het eigen laboratorium, maar ook via productontwikkeling, uitgevoerd in nauwe samenwerking met verschillende gerenommeerde externe onderzoeksinstituten zoals de TU Delft. “We nemen de verzamelde data en opgedane ervaringen dagelijks mee tijdens onze werkzaamheden”, licht directeur Anton Bunt het benutten van de vergaarde kennis en kunde toe. “Bij de uitvoering daarvan vormen de door de klant gewenste constructieve eigenschappen het uitgangspunt en starten we elke opdracht steevast met een uitgebreid geotechnisch vooronderzoek. Aansluitend gaan we op zoek naar de best passende oplossing.”

Ook bestaande spoorwegen zijn door Terrastab Nederland voorzien van grondstabilisatie om verdere verzakking te voorkomen.

CO2-neutraal bindmiddel

Bij het genereren daarvan zet Terrastab in op een zo hoog mogelijk hergebruik van bestaande materialen, minimale transportbewegingen en een aanzienlijke verlenging van de technische levensduur van de grondslag in kwestie. Op die manier draagt het bedrijf in de volle breedte bij aan een betere, duurzamere wereld. “Op weg naar het beoogde eindresultaat zijn bindmiddelen tijdens het stabilisatieproces de belangrijkste basisingrediënten”, zegt Bunt. “We hebben ze in vele soorten, elk met een unieke samenstelling. In het kader van innovatief en duurzaam ondernemen worden dat er alsmaar meer.” Zo is Terrastab momenteel bezig met de ontwikkeling van EcoStab, een CO2-neutraal en volledig cementloos bindmiddel. Deze vinding, voor 100 procent samengesteld uit natuurlijke reststoffen, maakt het mogelijk om tijdens het opwaarderen van een bestaande grondslag de al aanwezige fundatiematerialen te hergebruiken. “Daardoor bespaar je op de afvoerkosten van materialen en kan de aankoop van steeds schaarsere minerale grondstoffen achterwege blijven”, aldus Bunt. “Andere winstpunten zitten ‘m in de reductie van transportbegingen, minder omgevingsoverlast en een snelle verwerkingstijd. Daarnaast is EcoStab uiterst stevig, kan het op dezelfde manier worden gebruikt als traditionele bindmiddelen en voldoet het aan alle eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Last but not least is dit bindmiddel krimparm, waardoor er minder lagen asfalt gelegd hoeven te worden. Voordelen die stuk voor stuk matchen met ons streven om zuinig te zijn op wat we hebben…”    

Grondverbetering met gebiedseigen materiaal

img_0541
Lees het gehele artikel

Het realiseren van funderingen voor wegen, fietspaden, bermverharding, parkeer- en opstelplaatsen vergt over het algemeen een continue toestroom aan primaire bouwstoffen en veel transportbewegingen. Terrastab gooit het echter over een andere boeg en kan met gebiedseigen materiaal op een snelle manier een stabiele constructie maken met een hele hoge kwaliteit. Zonder afvoer van materiaal of aanvoer van nieuw funderingsmateriaal. 

Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Terrastab is gespecialiseerd in grondstabilisatie, waarbij 100% van het bestaande materiaal in een project wordt hergebruikt. “Op die manier kunnen we de grond opwaarderen of zelfs een nieuwe functie geven, zonder dat we materiaal hoeven aan of af te voeren”, zegt Erwin Bonestroo van Terrastab. “Zeker met het ook op de huidige PFAS-problematiek is dat een groot voordeel.” 

Romeinen

De techniek die Terrastab gebruikt voor grondstabilisatie is volgens Erwin al zo oud als de weg naar Rome. “De Romeinen maakten reeds gebruik van deze beproefde techniek die wij vanzelfsprekend hebben doorontwikkeld en verder uitgebreid. Per project bekijken we de samenstelling van het gebiedseigen materiaal om op basis van de beoogde toekomstige belasting de juiste bindmiddelen en additieven te selecteren. Je kunt je voorstellen dat grondstabilisatie voor een fietspad een andere samenstelling vereist dan die voor een opstelplaats van een kraan bij de aanleg van een windmolenpark. De aanvoer van de additieven en bindmiddelen, waarvan de samenstelling in ons eigen laboratorium wordt bepaald, is slechts een fractie van het totaalpakket en valt eigenlijk in het niet. Dat maakt ook dat we een gigantische CO2-reductie kunnen realiseren ten opzichte van de traditionele methode.”

Terrastab is gespecialiseerd in grondstabilisatie, waarbij 100% van het bestaande materiaal in een project wordt hergebruikt, in dit geval een wegverharding in Castricum zonder slijtlaag.

Hoge druksterktes

Technische kennis en een flinke dosis creativiteit maken Terrastab uniek in de wereld van grondstabilisatie. Erwin: “De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden om hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden, heeft de techniek zich ruimschoots bewezen. Ook constructeurs en engineers zijn enthousiast over onze methodiek. Met onze eigen R&D-afdeling en eigen laboratorium blijven we bouwen aan optimale constructies en uitbreiding van het toepassingsgebied. Naast onze al bewezen bermverharding met een levensduur van zo’n tien jaar, zijn we nu bezig met de ontwikkeling van een bermbeton met gebiedseigen materiaal, ook weer zonder toe- of aanvoer van primaire bouwstoffen. Op die manier kunnen we tussen de 700 en 1.000 meter bermbeton per dag realiseren, compleet en kant-en-klaar afgewerkt. Dat is ruim drie keer zoveel als op de traditionele manier.”   

Grondstabilisatie in het HWBP

img_20150420_135448-bewerkt
Lees het gehele artikel

Voor dijken en waterwerken is de grondstabilisatie techniek een oplossing die interessant wordt als er grondverbeteringen, semi-gebonden of constructieve funderingen nodig zijn. Deze drie toepassingen bij waterwerken en dijken kunnen verduurzaamd worden door het inzetten van grondstabilisatie. 

Met grondstabilisatie worden de bestaande materialen ter plekke gebonden en opgewaardeerd tot een gewenste constructiesterkte. Dit kan variabel zijn per project en is op maat te maken. Het hergebruik van het materiaal is mogelijk doordat Terrastab beschikt over een scala aan bindmiddelen, additieven en aangepaste machines voor deze toepassingen. De constructie kan uitgevoerd worden met invloeden van eb en vloed en heeft een minimale milieubelasting. 

100% HERGEBRUIK
Met een eigen laboratorium maakt Terrastab het mogelijk bijna alle bodemmaterialen te kunnen hergebruiken door de inzet van innovatieve additieven. Samen met TU Delft ontwikkelt Terrastab alternatieve bindmiddelen en andere innovaties. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen hergebruiken als basis voor een grondverbetering of constructieve stabilisatie.

CO2-REDUCTIE
Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO2-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot besparen.

SNELLE BOUWTIJD
Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer van materiaal kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast.

Zo ook bij de dijkversteviging in Yerseke. De zeedijk aan de Oosterschelde nabij Yerseke diende volgens de veiligheidseisen te worden verbeterd. De dijk bestond over bijna de hele lengte uit (zee)klei met een dusdanig slechte draagkracht dat dit niet meer kon functioneren als funderingsmateriaal voor de zetsteenconstructie. Daarnaast liet deze ziltige klei ook teveel water door waardoor het gevaarlijke situaties op zou kunnen leveren. De traditionele aanpak zou zijn om de ziltige kleilaag van zo’n 28.000m³ te ontgraven en daarvoor in de plaats een laag van 80 cm granulaire hoogovenslakken aan te brengen. Doordat de af te graven klei eerst in depot moest en daarna pas afgevoerd kon worden, bracht dit een te lang tijdsbestek met zich mee. Ook de enorme hoeveelheid transportbewegingen en verwerkingstijd zou een probleem opleveren voor de omgeving.

Terrastab bood de oplossing door het materiaal ter plekke te gebruiken en te stabiliseren tot een draagkrachtige fundering. Zo kon er tijd, CO2, materiaal en geld bespaard worden in het project.

Grondstabilisatie in het HWBP

img_20150420_135448-bewerkt
Lees het gehele artikel

Voor dijken en waterwerken is de grondstabilisatie techniek een oplossing die interessant wordt als er grondverbeteringen, semi-gebonden of constructieve funderingen nodig zijn. Deze drie toepassingen bij waterwerken en dijken kunnen verduurzaamd worden door het inzetten van grondstabilisatie. 

Met grondstabilisatie worden de bestaande materialen ter plekke gebonden en opgewaardeerd tot een gewenste constructiesterkte. Dit kan variabel zijn per project en is op maat te maken. Het hergebruik van het materiaal is mogelijk doordat Terrastab beschikt over een scala aan bindmiddelen, additieven en aangepaste machines voor deze toepassingen. De constructie kan uitgevoerd worden met invloeden van eb en vloed en heeft een minimale milieubelasting. 

100% HERGEBRUIK
Met een eigen laboratorium maakt Terrastab het mogelijk bijna alle bodemmaterialen te kunnen hergebruiken door de inzet van innovatieve additieven. Samen met TU Delft ontwikkelt Terrastab alternatieve bindmiddelen en andere innovaties. Met unieke toevoegingen kunnen we nagenoeg alle (bodem-)materialen hergebruiken als basis voor een grondverbetering of constructieve stabilisatie.

CO2-REDUCTIE
Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO2-reductie. Met materiaal ter plaatse of van andere projecten creëren we nieuwe funderingen en verhardingen waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot besparen.

SNELLE BOUWTIJD
Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer van materiaal kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische bouwwerken. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast.

Zo ook bij de dijkversteviging in Yerseke. De zeedijk aan de Oosterschelde nabij Yerseke diende volgens de veiligheidseisen te worden verbeterd. De dijk bestond over bijna de hele lengte uit (zee)klei met een dusdanig slechte draagkracht dat dit niet meer kon functioneren als funderingsmateriaal voor de zetsteenconstructie. Daarnaast liet deze ziltige klei ook teveel water door waardoor het gevaarlijke situaties op zou kunnen leveren. De traditionele aanpak zou zijn om de ziltige kleilaag van zo’n 28.000m³ te ontgraven en daarvoor in de plaats een laag van 80 cm granulaire hoogovenslakken aan te brengen. Doordat de af te graven klei eerst in depot moest en daarna pas afgevoerd kon worden, bracht dit een te lang tijdsbestek met zich mee. Ook de enorme hoeveelheid transportbewegingen en verwerkingstijd zou een probleem opleveren voor de omgeving.

Terrastab bood de oplossing door het materiaal ter plekke te gebruiken en te stabiliseren tot een draagkrachtige fundering. Zo kon er tijd, CO2, materiaal en geld bespaard worden in het project.     

Nieuw procedé voor bermverharding

terrastab-natuurlijk-verharde-zandweg
Lees het gehele artikel

Specialist in grondstabilisatie Terrastab is ook aanwezig op de Infratech 2019. Op stand nummer 1.100 staat het bedrijf met hun allernieuwste uitvinding, een machine voor bermstabilisatie. Terrastab is gespecialiseerd in grondstabilisatie. Daarbij gaat het om het opwaarderen van onbruikbare bodemmaterialen, die hergebruikt worden als fundering voor civieltechnische toepassingen. Voor de ondergrond van fietspaden en windmolenparken tot die van dijken in het kader van dijkversterking.

Accountmanager Erwin Bonestroo: “Wij zijn met onze ontwikkelingen zo ver dat we als enige in Nederland nagenoeg alle bodemproducten een nieuwe constructieve functie kunnen geven. Daarvoor mengen we bodemmateriaal met bindmiddelen en speciaal door ons ontwikkelde additieven, zodat het materiaal weer hergebruikt kan worden. Hierbij is de werkwijze altijd hetzelfde, maar de bindmiddelen steeds anders, afhankelijk van het bodemmateriaal en de functie.” 

Werkwijze is tijd- en kostenbesparend
Van tevoren voert Terrastab in het eigen laboratorium bodemonderzoek uit om te bepalen welke van de bindmiddelen en additieven nodig zijn om met de bodem te mengen en de juiste waarde te halen. Bij de juiste samenstelling zet de firma gespecialiseerde medewerkers in, die met behulp van machines van Terrastab, zorgen voor het stabiliseren en verdichten van de betreffende bodem. Deze methode werkt niet alleen tijd- en kostenbesparend, maar is ook gunstig voor de omgeving, omdat er circa 80 procent minder transportbewegingen hoeft plaats te vinden. 

Innovatief procedé
En de ontwikkelingen staan niet stil. Onlangs heeft het bedrijf een nieuw procedé ontwikkeld voor bermstabilisatie. “Door het bermmateriaal hiermee te behandelen, creëren we een stijve fundering voor grasbetonblokken waardoor die 10 tot 15 jaar verzekerd blijven liggen. Dit scheelt in onderhoud van zowel bermen als asfalt. We hebben hiervoor zelf een machine gebouwd, die we op de komende Infratech laten zien”, besluit Bonestroo.