Tagarchief: Grondinjectie Nederland

Grond- en bodeminjectietechnieken winnen terrein

image00140
Lees het gehele artikel

Grond- en bodeminjectietechnieken zijn geijkte methoden om bijvoorbeeld de ondergrond te verstevigen, een bouwput vochtvrij te maken of bouwputlekkages te bestrijden. En dat alles zonder groot materieel te hoeven inzetten of overlast te veroorzaken op de omgeving. Grondinjectie Nederland merkt dan ook een sterk toegenomen vraag naar deze geijkte injectietechnieken in de infrasector.

Het toepassingsgebied van grond- en bodem-injectietechnieken is zeer uitgebreid, begint Torben Kastelein van Grondinjectie Nederland. “Zo worden we ingeschakeld voor projecten waarbij we in een bouwkuip een waterremmende laag creëren zodat er minder grondwateronttrekking benodigd is. Deze techniek hebben we recent toegepast voor het creëren van een droge bouwkuip (1.600 m2) bij een project in Amstelveen. Maar ook het dichten van lekkages in bouwkuipen is heel goed mogelijk met injectietechnieken. Denk in dat laatste geval aan damwanden die uit het slot zijn gelopen of lekkages van bijvoorbeeld parkeergarages.”

Grond- en bodeminjectietechnieken zijn geijkte methoden om bijvoorbeeld de ondergrond te verstevigen, een bouwput vochtvrij te maken of bouwputlekkages te bestrijden.

Grondverbetering

De techniek van Grondinjectie Nederland leent zich ook uitstekend voor het ‘verstenen’ van een zandpakket zodat deze eenvoudig afgegraven kan worden zonder dat de omringende bebouwing er hinder van ondervindt. “De zandkorrel verklit dan als het ware aan elkaar en wordt een massief geheel”, legt Kastelein uit. “Deze techniek zetten we inmiddels op grote schaal in, zowel in Nederland als in België. Daarnaast worden we steeds meer ingeschakeld voor grondstabilisatie en -verbetering van bestaande funderingen, met name omdat het steeds droger wordt in ons land als gevolg van klimaatverandering: grondwaterstanden zakken. Doordat we de zandkorrels onder de fundering aan elkaar verlijmen met onze techniek, ontstaat een breder draagvlak voor de fundatie. Met onze hightech (waterglasinjectie)apparatuur kunnen we op een uiterst secure en efficiënte wijze heel gedoseerd injecteren.”

De grote kracht van Grondinjectie Nederland is volgens Kastelein de enorme berg aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken. “De ‘compactheid’ van onze techniek maakt dat we eigenlijk overal wel een oplossing kunnen voorzien met weinig overlast op de omgeving en voor het milieu. We maken uitsluitend gebruik van milieuvriendelijke middelen.”     

Grondstabilisatie door heel Nederland

Lees het gehele artikel

En dat alles zonder groot materieel te hoeven inzetten of overlast te veroorzaken op de omgeving. Een gesprek met Torben Kastelein van Grondinjectie Nederland over de vele mogelijkheden.

Grondinjectie Nederland is een vrij jonge organisatie, bestaat sinds 2017, maar heeft een jarenlange voorgeschiedenis. “We deden dit werk al veel langer, weliswaar op kleinere schaal, vanuit het bedrijf van mijn vader”, zegt Kastelein. In 2017 hebben we het besluit genomen om deze divisie af te splitsen van het ‘moederbedrijf’ en als zelfstandige eenheid verder te gaan. Dat werpt zijn vruchten af. Met name in de infrasector is de vraag heel groot naar onze expertise. We zijn dan ook door heel Nederland én België actief op de meest uiteenlopende projecten. Met onze hightech (waterglasinjectie-)apparatuur kunnen we op een uiterst secure en efficiënte wijze heel gedoseerd injecteren.”

De grote kracht van Grondinjectie Nederland is de enorme berg aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken.

Van korenmolen tot bouwkuip

Het toepassingsgebied van grond- en bodeminjectietechnieken is zeer uitgebreid. “Zo worden we ingeschakeld voor projecten waarbij we in een bouwkuip een waterremmende laag creëren zodat er minder grondwateronttrekking benodigd is”, legt Kastelein uit. “Niet op alle locaties kun je ongehinderd bemalen. Daarnaast verzorgen we grondstabilisatie en -verbetering van bestaande funderingen en dichten we met onze techniek lekkages in bouwkuipen, zoals damwanden die uit het slot zijn gelopen, maar ook lekkages van bijvoorbeeld parkeergarages. Ook kunnen we met onze techniek een zandpakket ‘verstenen’, zodat het eenvoudig afgegraven kan worden zonder dat de omringende bebouwing er hinder van ondervindt. Dat laatste doen we nu op grote schaal in het land. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe kelder die wordt gecreëerd, strak tegen de aloude korenmolen ‘De Phenix’ op Ameland. Ook hier hebben we het zandpakket versteend met onze injectietechnieken. De zandkorrel verklit dan als het ware aan elkaar en wordt een massief geheel. De aannemer kon op die manier de 3 meter diepe kelderbak pal naast de molen zonder problemen uitgraven.”

De grote kracht van Grondinjectie Nederland is volgens Kastelein de enorme berg aan kennis en ervaring van grond- en bodeminjectietechnieken. “De ‘compactheid’ van onze techniek maakt dat we eigenlijk overal wel een oplossing kunnen voorzien met weinig overlast op de omgeving en voor het milieu. We maken uitsluitend gebruik van milieuvriendelijke middelen.”