Tagarchief: Grenscorridor N69

Gegarandeerde grondleveranties

IMG_4118
Lees het gehele artikel

Om hoofdaannemer Boskalis op dat gebied volledig te ontzorgen, zijn Van Grunsven en Langenhuijzen Transport én Slibbank Nederland als partners opgetrokken om gezamenlijk de klus te klaren. Een samenwerking die naar meer smaakt. Voor alle partijen.

“Een aannemer wil steeds meer ontzorgd worden en aan de voorkant weten wat ze ‘kwijt’ zijn, zeker op grote projecten zoals de N69”, begint Anton van Grunsven, directeur van Van Grunsven en Langenhuijzen Transport. “Het inschakelen van een willekeurige grondbank en dito transportbedrijf maakt het er vaak niet makkelijker op voor de hoofdaannemer. Het vraagt bovendien om de nodige coördinatie. Wij zijn in dat ‘gat’ gesprongen door als transportbedrijf en grondbank een gezamenlijke aanbieding te maken. Inclusief alle randzaken, het plaatsen van weegbruggen en coördinatie. Wij verzorgen dus alles wat op ons pad komt en nemen risico’s weg bij de hoofdaannemer.”

Regionale aanvoer

In de periode van november 2019 tot april 2021 heeft de combinatie ruim 700.000 ton aan zand en grond aangevoerd en nog eens 100.000 ton aan bouwstoffen geleverd. “De wens was om de aangevoerde grond zoveel mogelijk uit de regio te betrekken en zo werk met werk te maken,” weet Bjorn Vissers van Slibbank Nederland. “Daarin zijn we als Slibbank Nederland gespecialiseerd. Voor de leveranties van zand en grond hadden we een aanbod gekregen van meer dan 1.000 verschillende partijen. Daarvan hebben we er een kleine 500 kunnen toepassen in dit project omdat het op het moment van planning voldeed aan de behoefte van het werk en de civieltechnische eisen. Het merendeel van de stromen is inderdaad uit regionale werken in heel Brabant gehaald, slechts een enkele keer zijn we buiten de provincie getreden. Op die manier hebben we bouwprojecten en grondbanken in de regio goed kunnen bedienen als vast afzetkanaal.”

Complexe puzzel

Vanzelfsprekend voldoen alle leveranties aan de wettelijke eisen. Vissers: “Op het moment dat er een partij grond wordt aangeboden, wordt de kwaliteit daarvan zowel civieltechisch als milieuhygiënisch beoordeeld. We stellen een rapport op en zorgen bij akkoord voor de contractvorming en de volledige administratie conform Besluit Bodemkwaliteit. Voor de aanvoer naar de N69 werd vervolgens via de planning van Van Grunsven en Langenhuijzen Transport de logistiek ingepland. Op het werk was vervolgens een coördinator van ons aanwezig om zowel de grondstromen als de vrachtauto’s te begeleiden. De wens van Boskalis was namelijk om de gronden direct op de juiste locatie toe te passen.” Van Grunsven vult aan: “De coördinator vormde tevens het eerste aanspreekpunt voor de uitvoerder van Boskalis. Elke dag was namelijk anders.     

De aanvoer hing nauw samen met enerzijds de planning van Boskalis en anderzijds het aanbod vanuit de markt. Dat was soms een complexe puzzel, ook nog eens rekening houdend met vaste rijroutes om de druk op de omliggende dorpen te beperken.”

Op het werk was een coördinator van Slibbank Nederland aanwezig om zowel de grondstromen als de vrachtauto’s te begeleiden.

Sluitende administratie

Als je bedenkt dat een zandwagen gemiddeld 30 ton kan meenemen, hebben er aardig wat voertuigbewegingen plaatsgehad. “Minstens 30.000 voertuigbewegingen”, rekent Van Grunsven ons voor. “Los van ons gezamenlijk contract met de Slibbank hebben we ook nog een contract voor de aanvoer van warm asfalt en afvoer van freesasfalt. Daarbij hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk combinaties te maken voor een maximale bezetting van onze wagens. In feite zijn alle grondstromen op het werk dus via ons aan- of afgevoerd. Het grondwerk is door Boskalis zelf aangevoerd. Om alles in goede banen te leiden en het overzicht te behouden, zijn aan de voorkant en achterkant van het werk weegbruggen geplaatst. Zo is alles gewogen het werk in gegaan, dat heeft geresulteerd in een sluitende administratie.”

Van Grunsven en Langenhuijzen Transport en Slibbank Nederland zijn als partners opgetrokken om gezamenlijk de klus te klaren.

Het project is inmiddels voor de Slibbank afgerond. Ook voor Van Grunsven en Langenhuijzen Transport is de bulk achter de rug. “Neemt niet weg dat we nog best wat warm asfalt zullen aanvoeren de komende periode. Op het moment dat de ketenparken worden ontmanteld, zullen we ook nog een bijdrage leveren om het landschap netjes achter te laten.” Beide heren kijken terug op een fijne en vlotte samenwerking. “Als twee specialistische bedrijven zijn we voor dergelijke infraprojecten complementair aan elkaar. We kunnen infra-aannemers volledig ontzorgen. Dat vertrouwen hebben we van Boskalis gekregen en waargemaakt. De samenwerking smaakt naar meer.”     

De groenste verbinding van Brabant

IMG_3772-2-bronvermelding-H+N+S-Landschapsarchitecten(ENT_ID=16
Lees het gehele artikel

Dat zegt Michel Schreinemachers, Partner Architect bij NEXT Architects, en medeverantwoordelijk voor het integraal ruimtelijk inrichtingsplan van de 8,5 kilometer nieuwe provinciale weg. “Het heeft geleid tot een hoogwaardige landschappelijke inpassing. Wegbeleving, kunstwerken, beplanting, hydrologie en ecologie versterken elkaar.”

Het minimaliseren van de impact, het maximaliseren van de ruimtelijke kwaliteit en het maximaliseren van ecologie en duurzaamheid, het zijn drie belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de nieuwe N69. Aan Boskalis Nederland, in samenwerking met een integraal team bestaande uit onder andere H+N+S Landschapsarchitecten en NEXT Architects, de taak om die eisen te vertalen. Schreinemachers: “We zijn betrokken vanuit verschillende invalshoeken. In dezelfde teamsamenstelling hebben we al eerdere vergelijkbare projecten gerealiseerd, zoals De Centrale As in Friesland en het Ruimte voor de Rivieren-project Isala Delta. Terugkerende thema’s zijn de nadruk op de ruimtelijke kwaliteit, de landschappelijke inpassing, en het behoud van ecologische verbindingen inclusief vleermuis hop-overs.”

De vormgeving van de kunstwerken is gebaseerd op een heel efficiënt constructieprincipe.

Optimalisatie en vormgeving

“Onze rol als architect in het team was het maken van het integraal ruimtelijk inrichtingsplan waarin de vormgeving van alle kunstwerken en wegmeubilair is vastgelegd”, vervolgt Schreinemachers. “We hebben de abstracte eisen uit het beeldkwaliteitsplan van wUrck vertaald naar concrete ontwerpen. In het beeldkwaliteitsplan was bovendien een verbreding van het wegprofiel nog niet bepaald. Die vertaalslag hebben we moeten maken, evenals de aanvullende duurzaamheidsambities. Daarbij dienden we rekening te houden met de boogstraal van 185 meter voor de onderzijde van de kunstwerken, die was meegegeven in het beeldkwaliteitsplan. De vormgeving van de kunstwerken was gebaseerd op een heel efficiënt constructieprincipe. Kortom, een mooie uitdaging voor ons om op basis van dit constructieprincipe en de beoogde vormgeving op zoek te gaan naar het optimum. Door de brugdekken naar het midden toe te verjongen, wisten we het ontwerp zodanig te optimaliseren wat resulteerde in een forse besparing van beton. De bruggen werden nog veel slanker, zonder de beoogde expressieve vormgeving uit het oog te verliezen.”

Gebiedsiconen

“Door de slanke vormgeving gaan de nieuwe kunstwerken zoveel mogelijk op in het landschap”, resumeert Schreinemachers. “Behalve de ranke vormentaal van de brugdekken, is ook veel aandacht besteed aan de aanlanding die bij de voetgangersviaducten doorlopen in taluds. Het resulteert in veel elegantere verbindingen. In het project worden tevens negen gebiedsiconen gerealiseerd, voornamelijk op plekken waar de oude routes worden afgesneden door de nieuwe N69. Het zijn subtiel vormgegeven artistieke betonnen objecten die straks tevens als ontmoetingsplek fungeren met informatievoorziening over het landschap. Overal wordt ingezet op het behoud of versterken van alle flora en fauna in het gebied door verbindingen te realiseren over of onder de nieuwe weg. Het mooie aan dit project is dat alle partijen de schouders eronder hebben gezet om de uitdaging aan te gaan en te zoeken naar het optimum voor de ruimtelijke kwaliteit die zowel constructief, financieel als ook op duurzaamheid goed scoort.”      ■

Lichtgewicht leuningsconstructies

N69—1
Lees het gehele artikel

Stuk voor stuk licht van gewicht en in verschillende uitvoeringen, waaronder zelfs een leuningconstructie met geïntegreerde zonnecellen voor beide architectonische beekdalbruggen van respectievelijk 250 en ruim 300 meter lengte.

“De nieuwe weg kenmerkt zich door een aantal verschillende typen kunstwerken”, begint Andries Takke van Takke Breukelen. “Voor de esthetische kwaliteit van de leuningconstructies lag een vormgevingsvisie van de kunstwerken ten grondslag. Op basis van de wensen en eisen hebben we voor het project drie typen leuningconstructies ontworpen: een constructie volledig in staal met stalen lamellen, een vergelijkbaar exemplaar met houten Plato-lamellen en een derde type met overwegend glazen panelen voorzien van geïntegreerde zonnecellen.”

Takke Breukelen produceert het leuningwerk altijd project specifiek.

Nul-op-de-meter project

“Als Takke Breukelen proberen wij altijd zoveel mogelijk een complete oplossing aan te bieden”, vervolgt Andries. “Dat betekent dat zodra de aannemer het betonwerk oplevert, wij zorgen voor de aankleding met lichtgewicht constructies. Bij voorkeur worden we al in een vroeg stadium ingeschakeld, zodat we vanaf het ontwerp al kunnen aantonen dat de constructies voldoen aan alle eisen. Niet alleen qua veiligheid, maar ook als het gaat om duurzaamheid. We werken vervolgens het ontwerp volledig uit, produceren de leuningen en monteren de constructies op locatie, inclusief alle aansluitingen en eventuele elektrische installaties, zoals de variant met geïntegreerde zonnecellen op de N69. Het is de ambitie om van de N69 een energie neutrale weg te maken, een nul-op-de-meter project. Alle elektrische energie die nodig is tijdens het gebruik van de weg zoals de openbare verlichting en de waterpompen in de diverse pompkelders, wordt gevoed door zonnecellen met een verwachte opbrengst van ruim 25.000 kWh per jaar. Op basis van studies is bepaald welke posities op de schermen wel en welke niet met zonnecellen ingevuld zouden moeten worden. Voor een uniform beeld zijn de ‘celloze’ panelen voorzien van een zeefdruk.”

Takke Breukelen produceert het leuningwerk altijd project specifiek. “We treden graag op als partner en denken graag mee vanaf het prille begin”, zegt Andries. “Daar kunnen we het verschil maken, want die ‘bagage’ nemen we vervolgens mee in de productie en montage. Daar zit echt onze toegevoegde waarde. Het materiaal is ondergeschikt. Ook al zijn we van origine, al acht generaties lang, een constructiebedrijf, we prediken absoluut niet dat staal de oplossing is voor alle uitdagingen. Het gaat erom dat we een oplossing creëren. De ene keer is dat in hout, de andere keer in staal, glas, composiet of beton. We kijken altijd welk materiaal het beste tot zijn recht komt in een project voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.”     

Regenwater bergen en gecontroleerd afvoeren

Lees het gehele artikel

Remondis Smart Infra ’s-Hertogenbosch is, vanuit de vestiging in ’s-Hertogenbosch, het voormalige Van der Linde Pomptechniek, verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering en realisatie van de installaties.

Remondis Smart Infra, met acht vestigingen in Nederland, is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van pompinstallaties om regenwater en rioolwater af te voeren naar oppervlaktewater dan wel de waterzuivering voor eindgebruikers als gemeenten, provincies en waterschappen. “Op de N69 bouwen we twee installaties die uiteindelijk worden overgedragen aan de provincie Noord-Brabant en één aan de gemeente Valkenswaard”, zegt Frank Olijrhook van Remondis Smart Infra ’s-Hertogenbosch. “Dit heeft te maken met het feit dat het beheer van een fietstunnel onder de N69 door de gemeente Valkenswaard wordt verzorgd, daaronder valt dus het bergen van regenwater.”

Optimalisatieberekeningen

Bij de nieuwe N69 is er sprake van twee halfverdiepte liggingen en diverse onderdoorgangen. “Regenwater zoekt altijd het laagste punt op. Op strategisch uitgekozen locaties wordt daarom voorzien in bergingssystemen en pompinstallaties om het regenwater op te vangen en gecontroleerd te verpompen naar oppervlaktewater in de buurt”, legt Olijrhook uit. “Aan de hand van optimalisatieberekeningen en regenvalsimulaties hebben we in samenwerking met Boskalis per locatie de juiste balans gevonden tussen het bergingsvolume enerzijds en de pompcapaciteit anderzijds. Door een tijdelijke buffer in te bouwen, kunnen pieken worden afgevlakt en kan het regenwater met een relatief ‘normale’ pomp afgevoerd worden. Er zijn drie installaties gepland: op de Broekhovenseweg, de Molenstraat en één bij de onderdoorgang op de Monseigneur Smetstraat. Die laatste wordt straks beheerd door de gemeente, de andere twee door de provincie.” 

Schakelkast en pompenluik met veilgheidsroosters.

Het bufferen van het regenwater gebeurt in alle drie de situaties onder de weg. Olijrhook: “Bij de Broekhovenseweg en de Molenstraat gaat het om een buizensysteem in combinatie met putten en een pompcapaciteit van respectievelijk 45 en 55 m3 per uur. Op de Monseigneur Smetsstraat wordt een betonnen kelder van 40 minhoud dwars onder de weg gerealiseerd die tevens onderdeel vormt van de betonconstructie van het kunstwerk erboven. Hier volstaat een pomp met een capaciteit van 32 m3 per uur. Overigens worden alle installaties alternerend uitgevoerd volgens het N+1-principe. Als één pomp weigert, is er altijd een back-up. De pompen worden bovendien gelijkmatig belast. Doordat we veelal vroegtijdig in een project aanhaken, kunnen buffersystemen perfect in het civiel ontwerp worden geïntegreerd.”     

40.000 ton gebonden asfaltgranulaat AGRAC

Lees het gehele artikel

Het gecertificeerde AGRAC-mengsel is in de mengcentrale van Gebroeders Van den Brand en Van Oort (GBO) in Uden onder strikte condities geproduceerd conform de eisen en productiecontrole van BRL2506 met KOMO en NL BSB certificering. Het gaat in totaal om maar liefst 40.000 ton, wat neerkomt op een kleine 1.200 vrachten.

“De toepassing van AGRAC als funderingslaag bezorgt de wegconstructie een hogere druksterkte, grotere stijfheid en werkt uiteindelijk levensduurverlengend”, legt Wilko van Oort uit. Hij is samen met Dirk van den Brand eigenaar en tweede generatie van het familiebedrijf. “Het samenstellen van het AGRAC-mengsel is een specialistische taak en dient onder strenge voorwaarden en controles op onder meer druksterkte te gebeuren. Op onze locatie in Uden kunnen we met onze menginstallatie AGRAC en diverse andere soorten cementgebonden bouwstoffen en mortel produceren. Bij de N69 is AGRAC type 1 toegepast. Van elke badge zijn monsters genomen die na 7 én na 28 dagen in het laboratorium zijn getest op druksterkte.” 

Dieplader met CAT 980 en mengcentrale op de achtergrond.

GBO is in augustus 2020 gestart met de productie en heeft de leveranties afgestemd op de planning van Boskalis. “De laatste batches zijn afgelopen periode geleverd. We hebben het AGRAC niet alleen gemengd, maar ook het transport verzorgd in samenwerking met A. van Grunsven Transport. Daarnaast hebben we op het project de betonbaan van de Luikerweg en diverse verhardingslagen opgebroken en de vrijkomende puinstromen verwerkt in onze mobiele puinbreker op de projectlocatie. Aan het einde van het project komen we nog eens terug om de duikerbrug in de N397 bij het ketenpark te slopen.”

Gebroeders Van den Brand en Van Oort is een bekende naam in de infrawereld en beschikt over twee puinrecyclinglocaties: de thuisbasis in Uden en Puinrecycling Oss (aan de kade in Oss). Daarnaast beschikt GBO nog over een zandwinlocatie: de Maashorstplassen in Schaijk. “Behalve het slopen van asfalt- en betonwegen, verzorgen we ook het grondverzet en de leveranties van alle soorten bouw- en grondstoffen. Kortom, een compleet pakket voor de wegenbouw.” 

Leverancier van geotechnische data

Johan1
Lees het gehele artikel

Dat zegt Kees-Jan van der Made van Wiertsema & Partners, één van de grotere onafhankelijke geotechnische onderzoeksbedrijven van Nederland. “We zijn een belangrijke leverancier van geotechnische data en hebben veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van software. Geo-ICT is binnen ons bedrijf dan ook een snelgroeiend onderdeel.” 

Samen met zusterbedrijf Marine Sampling Holland is Wiertsema & Partners gespecialiseerd in het efficiënt uitvoeren van grondonderzoek zowel onshore als offshore. “Onze mensen werken met het modernste materieel en wij beschikken naast boor- en sondeermaterieel over een zeer goed aangeschreven geotechnisch laboratorium, alsmede een monitoring- en adviesafdeling. Met meer dan 40 jaar ervaring behoren wij tot de top 3 van de geotechnische ingenieursbureaus in Nederland”, stelt Van der Made. “De BRO versnelt de ontwikkelingen op Geo-ICT-gebied. Mede dankzij deze openbare databank ligt het geautomatiseerd rekenen en AI, digital twinning van de ondergrond en het verkleinen van risico’s vanuit de ondergrond door deze 3D inzichtelijk te maken, binnen handbereik, zodat de ondergrond een belangrijke bijdrage kan leveren aan grote maatschappelijke opgaven.”

De infrasector digitaliseert in toenemende mate. De Basis Registratie Ondergrond (BRO) heeft hierin een belangrijke rol en is voor geotechniek een regelrechte gamechanger.

Wiertsema & Partners is volledig ingericht om efficiënt met het nieuwe XML-dataformaat van de BRO te werken. “Met het in huis ontwikkelde GIS-based softwarepakket GeoLoket hebben we nu alle relevante data van BRO, DINO en eigen data beschikbaar voor projecten”, legt Van der Made uit. “Hierdoor hebben wij en onze opdrachtgevers altijd een actueel overzicht van het verloop van projecten en kan de data efficiënter geanalyseerd en gebruikt worden. Desnoods kunnen we de benodigde data ook nog eens voorbewerken voor een efficiëntere inzet bij onze opdrachtgevers. We staan in de markt bekend om onze deskundigheid en pragmatische, oplossingsgerichte aanpak. Geo-ICT is hier niet meer uit weg te denken.”     

Tijdelijke en permanente gewapende grondconstructies

IMG_4660
Lees het gehele artikel

Voets Gewapende Grondconstructies is door Boskalis al in het voortraject betrokken. “Gewapende grondconstructies integraal in het ontwerp meenemen, bevordert niet alleen de duurzaamheid van een project, maar pakt uiteindelijk ook economisch aantrekkelijker uit”, zegt bedrijfsleider Gino Jongmans.

Voets is gespecialiseerd in het detailontwerp van gewapende grondconstructies, alsmede het leveren en aanbrengen ervan. “Boskalis is een bekende relatie en vertrouwt al vele jaren op onze expertise”, schetst Jongmans. “Ze zien ons vaak als een strategisch partner en we worden er dan in een vroeg stadium bij gehaald. Ook al is de bijdrage voor de N69 relatief gering, toch zijn onze constructies onderdeel geworden van het integraal ontwerp.” Constant Brok, ontwerpleider bij Voets voor de N69, vult aan: “Voor de kunstwerken 09 en 13 is gewapende grond als een definitieve constructie toegepast, deels als fundering en deels als wanden. Op zes andere locaties hebben we tijdelijke gewapende grondconstructies gebouwd die fungeren als hulpconstructie.”

Gebiedseigen materiaal

Bouwen met gewapende grond is volgens Jongmans een aanzienlijk duurzamer en economischer alternatief voor een oplossing met stalen damwanden of betonconstructies. “Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het aspect ‘werk met werk’ maken. Vrijkomende gronden elders uit het project worden vaak als aanvulmateriaal van de gewapende grond ingezet voor bijvoorbeeld het ophogen van een landhoofd. Dat is hier bij de N69 ook gebeurd. Het mooie van ons vak is dat we constructies nooit alleen bouwen. Er is altijd een grote affiniteit met de hoofdaannemer, omdat zij de grondbalans beheersen. Een ander voordeel van gewapende grondconstructies is de hoge bouwsnelheid. We kunnen veel sneller bouwen dan traditioneel in staal of beton.” Brok: “Behalve de funderingsconstructie voor beide kunstwerken realiseren we ook de vleugelwanden, de keerwanden naast de brug, met gewapende grond, zand en geogrids. In plaats van onder een helling 1 op 1, kunnen we onder 90 graden bouwen met gebiedseigen grond die later worden afgewerkt met een dunne ‘facing’ van beton.”

Complete oplossingen in gewapende grond

De tijdelijke gewapende grondconstructies bij de N69 zijn vooral bedoeld om ruimte te creëren voor het realiseren van de dekken van de kunstwerken. “De landhoofden zijn vrij laag gefundeerd. Er was massa nodig om weerstand te kunnen bieden en het toekomstige dek te ondersteunen tijdens de bouw”, legt Brok uit. “Dat hebben we opgelost met een gewapende grondconstructie die later in een andere opbouw zijn definitieve vorm aanneemt.” Jongmans: “Wij bieden complete oplossingen aan in gewapende grond, denken integraal mee om zo tot het meest efficiënte ontwerp te komen. Voor het leveren van de benodigde grondwapening werken we met Huesker als vaste leverancier. Behalve dat het voor ons een betrouwbare partner is, is het een heuse wereldspeler in geotextielen. Het N69-project zit voor ons inmiddels in een afrondende fase. We kijken terug op een mooi project waarbij wij in een veilige en gezonde omgeving op een prettige manier met de hoofdaannemer hebben samengewerkt.”     

Fietsbrug van geopolymeerbeton is veelbelovende pilot

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Eén van die oplossingen is geopolymeerbeton, een zeer milieuvriendelijke betonvariant die rondom de aanleg van de nieuwe N69 wordt ingezet voor de bouw van een 16 meter lange nagespannen fiets- en voetgangersbrug. Boskalis initieerde een veelbelovend pilotproject samen met partners Sqape (ontwikkelaar) en Jansen Beton (producent). Het stelt de markt in staat om richting de toekomst letterlijk nieuwe wegen te bewandelen.

De ontwikkeling en toepassing van het geopolymeerbeton sluit naadloos aan op de wens van de Provincie Noord-Brabant om projecten van een zo duurzaam mogelijk karakter te voorzien. “Met dit product geven we samen met onze partners niet alleen een passend en doordacht antwoord op de vraag van de klant”, meent Han Heijsters, binnen Jansen Beton medeverantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid in brede zin. “Tegelijkertijd leren we hier zóveel van dat het gemakkelijker wordt om samen stappen te maken richting nieuwe toepassingen in de toekomst. Met een proefstort in januari en de definitieve stort in juni 2021 is het begin in ieder geval gemaakt. En dat is veelbelovend…”

De betoncentrale van A. Jansen B.V. in Son.

Milieu-impact 60% lager

De geopolymeerbetonsoort die voor de nabij Dommelen gelegen brug wordt gebruikt voor het realiseren van het brugdek, stootplaten en landhoofden, is optimaal afgestemd op de prestaties die de aannemer vereist. “In het speciaal voor dit doel gemaakte betonmengsel is het cement als bindmiddel volledig vervangen door geopolymeren”, legt Heijsters uit. “De gebruikte toeslagstoffen bestaan compleet uit thermisch gereinigd zand en granulaat. Dat resulteert in een milieu-impact die ín vergelijking met traditioneel portlandcementbeton maar liefst 60 procent lager is.” 

Uitvoerig getest

Waar geopolymeerbeton al voorzichtig is gebruikt voor op zand gelegen veilige toepassingen als fietspaden en rotondes, stapt Jansen Beton cum suis met dit project een stuk hoger in. “Je praat hier over een ruim bemeten vrijhangend nagespannen brugdek”, aldus Heijsters. “En dat heeft gevolgen. Voor onder meer de samenstelling van het betonmengsel, de manier van aanbrengen en natuurlijk de veiligheidseisen. Die zijn hier totaal anders en vooral strenger. Dat alles maakt deze toepassing aanzienlijk complexer en veelomvattender. Vandaar ook dat er bij de TU Delft, Sqape en bij ons diverse testen zijn uitgevoerd op onder andere druksterkte, treksterkte en krimp. We spelen op safe en laten niets aan het toeval over.”     

Economische rioolomlegging en -verzwaring

Lees het gehele artikel

Onderdeel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduurzamen. GW Leidingtechniek bedacht al tijdens de tender een economisch alternatief op het initiële programma van eisen.

GW Leidingtechniek is een bekende naam bij vele waterschappen, drinkwaterbedrijven en infra-aannemers in ons land. “We zijn gespecialiseerd in leidingtechniek en met name op het gebied van afvalwater en rioolwater”, zegt Rense de Keijser, projectleider bij GW Leidingtechniek. “We verzorgen onze werkzaamheden bijna altijd als hoofdaannemer en de laatste jaren steeds meer in bouwteamverband. In dit specifieke geval waren we onderaannemer. Behalve in de uitvoering zijn we namelijk ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp. Dat is ook de reden dat we door Boskalis al vanaf de tender bij de nieuwe N69 zijn betrokken voor het design en construct van twee bestaande leidingtracés.”

GW Leidingtechniek gaat altijd grondig te werk en laat niets aan het toeval over.

Forse besparingen

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee locaties het bestaande rioolstelsel van Waterschap De Dommel. “Bij Riethoven (kruising Takkers) dienden we het bestaande tracé van zo’n 80 meter te vervangen voor een duurzaam alternatief, terwijl op de kruising met de N397 bij Westerhoven het bestaande tracé moest worden omgelegd”, legt De Keijser uit. “In het initiële programma van eisen van het waterschap zouden zeven weken lang tijdelijke pompinstallaties moeten draaien om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij hebben een alternatief bedacht door eerst de nieuwe leidingen zoveel mogelijk te prefabriceren en af te persen om vervolgens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés. Daarbij bleef de oude leiding dus zolang mogelijk intact. Op die manier wisten we de kosten aanzienlijk te reduceren en werd ook het milieu gespaard. De tijdelijke pompinstallaties dienden slechts een beperkt aantal dagen gehuurd en ingezet te worden in plaats van vele weken.”

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee locaties het bestaande rioolstelsel van Waterschap De Dommel.

Prefabriceren

Op de kruising Takkers bij Riethoven heeft GW Leidingtechniek de bestaande PVC-leiding vervangen door een nieuw PVC-vrijvervalriool met mantelbuis. De Keijser: “De oude rioolleiding was vervormd en eerder ovaal dan rond.   

We hebben eerst het nieuwe tracé volledig geprefabriceerd, bestaande uit een 80 meter PVC-buis in een diameter van 315 millimeter waarvan 60 meter in een GVK-mantelbuis rond 530 millimeter. Deze is inclusief put volledig op locatie in elkaar gezet, beproefd en afgeperst. Vervolgens hebben we in één dag het bestaande stelsel buiten gebruik genomen, doorgezaagd, leeggepompt en het nieuwe tracé aangesloten. Binnen acht uur was het rioolstelsel weer in bedrijf.” 

De oude rioolleiding was vervormd en eerder ovaal dan rond.

Inventief

De werkzaamheden bij het knelpunt bij Westerhoven waren iets complexer. De Keijser: “Hier hebben we een GVK-leiding gerealiseerd van 1.200 millimeter in een nieuw tracé, inclusief een viertal putten en een aantal slootkruisingen. Vervolgens is een tijdelijke pompinstallatie aangebracht, zodat we het nieuwe tracé van zo’n 350 meter aan weerszijden konden koppelen aan het bestaande stelsel. Daarna hebben we de oude betonbuizen verwijderd. Vooral het koppelen van het nieuwe tracé aan het bestaande, zeventig jaar oude netwerk, vraagt om de nodige inventiviteit, zeker omdat dergelijke materialen nieuw niet meer te verkrijgen zijn. Daarin schuilt juist onze kracht, met dank aan een enorme berg aan kennis en knowhow in huis. We gaan altijd grondig te werk en laten niets aan het toeval over. Die betrokkenheid en het oplossingsgericht meedenken zit in alle lagen van ons bedrijf ingebakken, niet alleen bij de projectleiding maar ook bij onze mensen buiten in het veld.” 

Behalve in de uitvoering is GW Leidingtechniek ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp.

Volledig zelfvoorzienend

In het veld was het overigens een natte bedoening op de N69. “Het grondwater stond zeer hoog gedurende de periode in 2020 waarin we onze werkzaamheden hebben uitgevoerd”, blikt De Keijser terug. “We hebben daarom tevens in bemaling moeten voorzien. Over een afstand van slechts 100 meter stonden wel tien pompen te draaien.” GW Leidingtechniek is dan ook volledig zelfvoorzienend. “We beschikken over eigen bemalingspompen, rijplaten, draglineschotten, lichtwagens, HDPE-lassers met lasapparatuur en we zijn onder andere gecertificeerd voor het aanleggen van GRE-leidingen oftewel brandvertragende GVK-leidingen en blusleidingen. De laatste jaren zijn we bovendien steeds meer actief met het renoveren van rioolstelsels waarvoor we specifieke oplossingen hebben ontwikkeld, zoals een renovatiemethode zonder het netwerk volledig open te hoeven breken. Om de x-aantal meter creëren we een toegangslocatie om van daaruit met heel weinig hinder en overlast GVK-kokers in het bestaande stelsel in te schuiven. De kokers worden rondom afgevuld zodat het netwerk er weer minimaal 50 jaar tegenaan kan.”

GW Leidingtechniek heeft de nieuwe leidingen zoveel mogelijk geprefabriceerd en afgepersd om vervolgens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés.

“Het bedenken van vernieuwende technieken of alternatieve methodes zit in ons DNA”, resumeert De Keijser. “Ook op de N69 hebben we dat bewezen. Omdat zowel infra-aannemers als waterschappen en drinkwaterbedrijven tot onze klantengroep behoren, communiceren we altijd rechtstreeks met de stakeholders. Boskalis hoefde er in dit geval niet als ‘intermediair’ tussenin te staan. Daarmee slaan we een aantal stappen over in het ontwerpproces en dat werkt heel prettig. We hebben Boskalis voor wat betreft onze scope op de N69 volledig kunnen ontzorgen.”     

Duurzame rioleringsproducten

Productielocatie-Martens-beton
Lees het gehele artikel

“Voorbereiding en uitvoering liepen grotendeels parallel aan elkaar”, zegt Kevin Helmons van Martens Beton. “Doordat we een grote voorraad van de meest voorkomende putten aanhouden, kunnen aannemers snel starten. Daarnaast zijn onze levertijden door ons hypermoderne productieproces erg kort.”

Het rioleringsontwerp was in de tender reeds op hoofdlijnen vastgelegd, weet Tim Pellikaan van Martens Beton. “Toch hebben we onze expertise kunnen laten gelden in de productselectie en exacte dimensionering van de rioleringsproducten voor het gehele tracé. Vooral bij de onderdoorgangen gaat het om buizen en putten van forse afmetingen, mede door de hoge grondwaterstand en de verdiepte ligging moet er veel water gebufferd kunnen worden.” Zo heeft Martens Beton onder ander zorggedragen voor de productie en levering van circa 330 betonbuizen Ø 500mm ongewapend en type Forte, ruim 380 betonbuizen Ø 1000 mm ongewapend, 22 betonputten in afmetingen 133×133 tot 190x190cm en ruim 150 putten 80x80cm. Helmons vult aan: “Daarnaast hebben we ook nog eco-duikers geleverd. We zijn met recht trots dat we voor zo’n prestigeproject door een partner als Boskalis worden ingeschakeld. Dat geeft maar aan welke positie wij in de markt bekleden.”

Slim ontwerp

Martens Beton beschikt over een enorm breed assortiment met verschillende varianten buizen op voorraad die ook nog eens door elkaar heen gebruikt kunnen worden. “Dat laatste is best wel uniek”, zegt Pellikaan. “Dankzij een slim ontwerp zijn onze producten ook nog een duurzame keuze. We behalen met onze rioleringsproducten de laagste MKI-waarde in de markt, met name omdat we tot wel 50% besparen op materiaal (beton) ten opzichte van de concurrentie. Zo produceren we standaard putten 80/80 en 100/100 in wanddiktes van slechts 10 centimeter, zonder op sterkte in te leveren. Dat scheelt enorm en heeft een positieve invloed op de MKI-waarde. Vooral bij EMVI-aanbestedingen, die we steeds vaker tegenkomen, blijkt dat met een lage MKI-waarde de kans groter is de aanbesteding te winnen. We denken hierin graag mee met onze opdrachtgevers.”

Overzichtsfoto voorraad betonbuizen Martens Beton.

Prefab pompputten

Martens Beton heeft verschillende verkoopkanalen. Helmons: “De afdelingen Martens Beton en Martens Prefab Beton werken vaak nauw samen op projecten. Zo ook bij de N69, waarvoor de divisie Prefab Beton in hele korte tijd twee grote prefab pompputten heeft geproduceerd. Bij aanvang van het project waren de afmetingen ervan nog niet bekend. Ook daarin denken we graag mee. Door de synergie tussen beide afdelingen kunnen we ieder vraagstuk dat gedurende een Design & Construct-project ontstaat snel en passend beantwoorden.” 

Innovaties

Over vraagstukken gesproken, Martens Beton participeert samen met onder andere Boskalis in het consortium ViCi, in de uitvraag van Rijkswaterstaat een oplossing te bedenken voor circulaire viaducten. “Hierbij is uitgegaan van de Bebo-boogbrug, waarvoor we in de Benelux exclusief licentiehouder zijn. Daarnaast blijven we ons productgamma aan rioleringsproducten ook continu doorontwikkelen. De Qube-betonbuis is onze rioolbuis met het nieuwe perspectief. Het nieuw ontwerp is volledig gericht op een zo efficiënt mogelijke verwerkbaarheid waarbij de betonbuis over de gehele lengte op maat is te zagen. De Qube heeft bovendien een bijzondere verbinding met een rubberring gepositioneerd in een ringkamer op het spie-eind. Het zorgt voor een snelle en zeer efficiënte glijverbinding. De Qube-buis is momenteel verkrijgbaar in de diameters 1000, 1250, en 1500 mm. Later dit jaar wordt het assortiment uitgebreid met andere diameters. Dit nieuwe type buizen wordt inmiddels toegepast op diverse werken binnen Nederland. Ook Boskalis heeft de Qube-serie al naar volle tevredenheid ingezet.”     

Waardevol bekistingsadvies

Lees het gehele artikel

In het voortraject heeft MZ Bekistingen met Boskalis meegedacht over de uitvoering van de randkisten van de gekromde dekken en een offerte mogen uitbrengen. Dat leidde uiteindelijk tot een reeks deelopdrachten.

MZ Bekistingen wil graag eerder betrokken worden en meedenken met de klant om later mee te kunnen doen.

“We zijn een bekende relatie van Boskalis en in die hoedanigheid ook gevraagd om ons licht te laten schijnen op de uitvoeringswijze van de randkisten van de gekromde dekken”, zegt Pascal Rijkers van MZ Bekistingen. “Ons voorstel was gebaseerd op prefab bekistingen die gerepeteerd zouden kunnen worden. In een later stadium is de uitvoering direct op het werk gedaan met door ons geleverde schenkels. We willen graag eerder betrokken worden en meedenken met de klant om later mee te kunnen doen. Investeren in een relatie met de beste uitkomst voor alle partijen. Dat hebben we ook op de N69 bewezen. Zo hebben we bijvoorbeeld de dubbelgekromde kist voor de fietsgoten zodanig weten te engineeren en produceren op onze 5-assige CNC-machine, dat deze in het veld maar liefst achttien keer ingezet kon worden. Daarnaast hebben we de spie(punt)stukken gemaakt onder de dekken zodat het dek in één keer gestort kon worden op het landhoofd. En zo denken we altijd met onze opdrachtgevers mee. Alles is te maken, zolang er maar goed over nagedacht wordt”, besluit Rijkers.     

Alles kan. Sinds 1951

IMG_9030 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het familiebedrijf is in opdracht van Boskalis ook nauw betrokken bij de aanleg van de nieuwe N69 en wordt ingezet voor een grote diversiteit aan werkzaamheden. Een gesprek met Jasper Fiers die maar wat trots is dat ze een constructieve bijdrage kunnen leveren aan dit “prachtige project in de achtertuin”.

Van oorsprong is Fiers Luyksgestel een agrarisch loonbedrijf, maar in de loop der jaren (sinds 1951) zijn de diensten flink uitgebreid. “We zijn vandaag de dag onder meer actief in loonwerk, infra, cultuurtechniek, bosbouw, grondverzet waaronder bodemsanering en sloopwerken, calamiteitenservice en transport van containers en bouwstoffen.” Jasper behoort alweer tot de derde generatie van het hechte familiebedrijf. “Wij zijn een écht familiebedrijf met een fijn team van mensen, mensen met passie voor het vak en harde werkers. Bij ons wordt de klus altijd geklaard. Linksom of rechtsom.”

Het is volgens Jasper Fiers uitermate prettig samenwerken met de mensen van Boskalis op de N69.

Flexibel

Fiers Luyksgestel is continu met een twaalftal medewerkers vertegenwoordigd op het project in Valkenswaard op steenworp afstand van de thuisbasis. “Ook hebben we aardig wat materieel gestationeerd op de nieuwe N69. Zo staan er een mobiele kraan, twee rupskranen, een platte wagen voor ‘intern’ transport van diverse materialen en diverse kiepwagens voor de aan- en afvoer van grond. Daarnaast hebben we een ploeg van vijf grondwerkers, die assisteren bij de aanleg van het riool en het zetten van putten en is er een ploeg van stratenmakers aanwezig. De aard van de werkzaamheden is dus heel divers voor ons en de initiële scope is intussen al aardig uitgebreid. We worden regelmatig gebeld voor de inzet van extra mens en materieel. Nee zeggen, zit niet in onze natuur. We zijn zo flexibel dat we altijd wel iets kunnen regelen of schuiven. Al is het in de avond of op zondag. Wij zullen er altijd alles aan doen om onze opdrachtgevers vooruit te helpen. Dat wordt gewaardeerd. Het is dan ook uitermate prettig samenwerken met de mensen van Boskalis hier op de N69. En voor ons een prachtproject om een bijdrage aan te mogen leveren.”     

Geen verlichting, tenzij de veiligheid in geding komt

Kempervennen dd191220-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Uitgangspunt was om geen verlichting toe te passen, tenzij de veiligheid in het geding komt. Dat heeft geleid tot een lichtontwerp met in totaal 180 lichtpunten voorzien van speciale louvres en een automatische dimregeling. 

“We werken veel met Boskalis samen en hebben in de tenderfase een voorstel gedaan van hoe de verlichting op de N69 in onze ogen zou moeten worden geïmplementeerd”, zegt Wiljan Noordhoek, projectleider bij Dynniq. “De opdracht was tweeledig: het één op één vervangen van de bestaande verlichting op het zuidelijke tracé en een lichtontwerp voor het nieuwe, noordelijke tracé. En dat alles volgens de eisen en uitgangspunten van de provincie Noord-Brabant: alleen verlichting plaatsen op cruciale plaatsen waar het de veiligheid ten goede komt. Op basis van het nieuwe wegontwerp hebben we die punten bepaald.”

N69 Zuid, locatie “Maaij” masten vallen mooi weg in de natuur.

De masten en armaturen zijn speciaal geselecteerd. “Het doel is om zo min mogelijk lichthinder te veroorzaken voor zowel de weggebruiker als de omgeving”, zegt lead engineer verlichting Nico Bos. “Het lichtniveau moet dus zo gelijkmatig mogelijk verdeeld worden, maar wel voldoen aan een bepaald minimum. Bovendien is de wens om de verlichting te kunnen dimmen in de nacht en de energievraag zo laag mogelijk te houden, omdat deze wordt opgewekt door zonnepanelen aan de kunstwerken. Met al die facetten in het achterhoofd en het oog op eenvoudig beheer en onderhoud weten we het project te realiseren met slechts drie verschillende armatuurtypes. Door toepassing van speciale louvres wordt voorkomen dat het licht het bos instraalt.”

Van schetsontwerp tot montage en van inbedrijfstelling tot overdracht, Dynniq verzorgt hier op de N69 het complete verlichtingsvraagstuk voor Boskalis.