Tagarchief: GIS

Kan GIS Nederlandse treinen op de rails houden?

Prorail-case
Lees het gehele artikel

Overal in Europa, maar in het bijzonder in Nederland, is er weinig ruimte om nieuwe ontwikkelingen door te voeren, zeker op het gebied van mobiliteit en transport. Hoe gaat Nederland om met de nood aan uitbreiding van de transportinfrastructuur? Hoe kan er meer worden gedaan met minder ruimte? 

Naar verwachting neemt het aantal treinreizigers toe. Er worden maar liefst 30% meer mensen verwacht tegen 2030. ProRail, de organisatie die de spoorweginfrastructuur van de staat beheert, had een manier nodig om deze verkeerstoename op te vangen zonder een spoor bij te bouwen – specifiek, zonder een fysiek spoor bij te bouwen. 

Virtuele weergave met een digitale tweeling 

Omdat de meest voor de hand liggende oplossing (bijbouwen) uitgesloten was, besloot ProRail haar capaciteitsprobleem vanuit een andere invalshoek te analyseren. Om dit te doen, bouwden ze een virtuele weergave van het huidige netwerk – een methode die bekend staat als een Digital Twin (een digitale tweeling). Digital Twins worden gebruikt om zowel natuurlijke als gebouwde omgevingen na te bouwen. Ze moderniseren de manier waarop organisaties gegevens in realtime vastleggen en visualiseren. 

ProRail 5D GIS-visualisatie.

De Digital Twin van ProRail biedt vele manieren om de efficiëntie te verbeteren, te beginnen met het onderhoudsprotocol. Elk uur rijden een tiental treinen over dezelfde locatie, wat betekent dat zelfs één storing kan leiden tot grote hinder. De Digital Twin van ProRail identificeert het minimale aantal spoorafsluitingen dat nodig is om het onderhoud zo veilig mogelijk uit te voeren, meer sporen open te houden en meer treinen te laten rijden om het groeiende aantal reizigers te kunnen verwerken. 

Stap aan boord van de toekomsttrein 

De onderhoudsoplossing van ProRail is slechts één voorbeeld van hoe geografische Digital Twins bijdragen aan innovatie over de hele wereld, in organisaties van alle soorten en maten. Vrijwel elk project of initiatief kan worden versneld door het gebruik van deze methode. Digital Twins en Esri-technologie brengen je daar sneller heen.    

Expert in GIS en cartografie

kaart-loonse-en-drunense-duinen-v4
Lees het gehele artikel

Red Geographics helpt bedrijven met het optimaliseren van de manier waarop zij met geografische, ruimtegebonden data omgaan. De expert in GIS en cartografie houdt er een eigen filosofie op na en is actief op bijna alle continenten. 

Vijftien jaar geleden startte Hans van der Maarel met Red Geographics, min of meer uit onvrede bij zijn vorige werkgever. “We leveren ondersteuning, advies, software en training op het gebied van Geografische Informatie Systemen (GIS), geografische informatica, Spatial ETL, 3D-visualisatie en digitale cartografie. De rode draad door onze dienstverlening is klanten een goed humeur bezorgen door ze de juiste gereedschappen (softwareproducten) aan te bieden of ze een mooie ‘kaart’ te bezorgen.” Zo realiseerde Red Geographics kaarten voor de nieuwe Atlas van National Geographic, maar ook voor Buienradar bijvoorbeeld.

Training en advies

Red Geographics is dealer van FME, MAPublisher en Avenza Maps. “De focus ligt op de Benelux, maar we hebben klanten over de hele wereld”, zegt Van der Maarel trots. “Eigenlijk zijn we op alle continenten wel op een of andere manier actief, behalve op Antarctica. We geven ze advies over het gebruik van deze producten, verzorgen trainingen en kunnen desgewenst complete werkprocessen opzetten.
Daarbij werken we veel in opdracht van landelijke en lokale overheden, het Kadaster en natuurlijk voor bouw- en infra-aannemers. Met FME helpen we klanten beter hun data te begrijpen. Het is een platform voor het integreren en transformeren van (geografische) data. In de praktijk doen we er van alles mee, dat kan lopen van de eigen kilometerregistratie tot het voorbereiden van Rijkswaterstaat-data over boeien en lichten langs het water voor een set waterkaarten voor de ANWB. Zo hebben we met FME Heijmans ondersteund bij het opbouwen van een proces om uit hun eigen meetgegevens de DTB- en KernGIS-leveringen richting Rijkswaterstaat te kunnen doen.”   

Hoe Internet of Things en GIS elkaar versterken

fotogis_2
Lees het gehele artikel

Om data effectief in te zetten, zijn heldere analyses nodig. GIS Specialisten is de schakel tussen data en de analyses. Afgelopen jaar heeft zij het Nationaal Data Wegverkeer, Rijkswaterstaat en Skylab ondersteund om verkeersdoorstromingen te verbeteren.

GIS, ofwel Geografisch Informatie Systeem, wordt steeds prominenter. Niet verwonderlijk want GIS brengt ruimtelijke verbanden en patronen in kaart. Data uit allerlei bronnen worden verwerkt in een GIS en vervolgens geanalyseerd en ook gevisualiseerd. Een situatie, probleem of trend wordt zo inzichtelijk gemaakt in begrijpelijke taal.  Dit varieert van metingen van de luchtkwaliteit en sensoren in afvalcontainers tot indoormapping van gebouwen. De experts van GIS specialisten kunnen een dergelijke gestructureerde GIS-afdeling opzetten en onderhouden, inclusief de inwerking van de (vaste) medewerkers. 

Vlot doorrijden

Ook verkeersstromen kunnen middels GIS inzichtelijk gemaakt worden en op basis van die gegevens verbeterd worden. Zo heeft Rijkswaterstaat vanaf midden 2019 door heel Nederland honderden speciale Internet of Things sensoren geplaatst op belangrijke bruggen, dit om verkeersdoorstromingen te verbeteren. “De sensoren meten drie situaties, slagboom open, dicht of niet-functionerend”, legt Marlex de Jong uit. “Onze bijdrage is dat we de data live beschikbaar hebben gemaakt via het platform Blauwe Golf Verbindend en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens en andere verkeersinformatie en navigatiesystemen zoals Flitsmeister en Waze. Dit zorgt voor een betere verkeersdoorstroming op de weg en het water waardoor hulpdiensten sneller ter plaatse zijn. Ook dragen deze innovatieve sensors en platforms bij aan de reductie van de uitstoot van CO2.”

The Things Network

Dit project is een mooi voorbeeld van het samenbrengen van Internet of Things en GIS. Vandaag de dag worden heel veel sensoren gebruikt om van alles te meten. In veel gevallen heeft iedere sensor een eigen app. Bovendien zijn de data lang niet altijd beschikbaar. De Jong: “Wij werken echter uitsluitend met sensoren in The Things Network. Data van verschillende sensoren ‘vangen’ wij op en vertalen deze naar een positie in het GIS systeem. Zo kun je heel goed analyses maken. Belangrijk voordeel is dat de data eigendom blijven van de klant. Met name (semi)overheid wil data kunnen delen met publiek om innovaties te stimuleren.”   

Gebruiksvriendelijke oplossing voor de conversie van KLIC-meldingen naar CAD en GIS

klicconverter-klic-converteren-website-kadaster-kopieren
Lees het gehele artikel

In 2019 veranderde het Kadaster de manier waarop KLIC-bestanden worden geleverd. Door de nieuwe levering ontstond een uitdaging voor aannemers en gemeenten. Zij moeten de data op een andere manier gaan verwerken om tot hetzelfde resultaat te komen.

De KlicConverter is een online service die de standaard KLIC-melding van het Kadaster eenvoudig omzet naar CAD of GIS-bestanden. Hierdoor kan de gebruiker dus snel en eenvoudig werken met de data uit de KLIC-melding in programma’s zoals AutoCAD, QGiS en ArcGIS. Dat maakt de verwerking al een stuk eenvoudiger.

Focus op gebruiksgemak

De conversie is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Dus zonder extra software maar in een webinterface. Deze webinterface heeft een unieke URL zodat de gebruiker niet in hoeft te loggen en de URL gedeeld kan worden met collega’s die ook regelmatig KLIC-meldingen doen. De conversie uitvoeren is een kwestie van de ZIP-file van het Kadaster uploaden en klikken op converteren. Als de conversie is voltooid, is het resultaat te downloaden als DWG of GeoPackage.

Duidelijke tariefstructuur

Bij de KlicConverter heb je geen duur serviceabonnement, maar koop je 100, 200 of 500 conversies. De kosten zijn afhankelijk van het conversieresultaat. Uiteraard zit er een mooie staffel in bij de afname van meer conversies. De prijzen variëren van 38 tot maximaal 75 cent per conversie.

Kijk voor meer info op www.klicconverter.nl of neem contact op via info@klicconverter.nl.