Tagarchief: GeoZICHT

Meer data in minder tijd en met behoud van kwaliteit

Luchtfoto_uitsnede
Lees het gehele artikel

In Zoetermeer werd een agrarisch gebied getransformeerd tot een gebied met een dubbele functie: recreatie en waterberging. Om een as-built model te maken van het grondwerk – met de exacte weergave van hoogtes en kadeprofielen – werd gebruikgemaakt van moderne landmeettechnieken. Drie dagen lang vloog een drone over het gebied van 350 hectare. Daarna waren alle gegevens voorhanden voor een volledig dekkend 3D-beeld met een hoog detailniveau.

Het 3D as-built model van het grondwerk van de Nieuwe Driemanspolder kwam tot stand door de samenwerking tussen ADCIM en GeoZICHT in opdracht van aannemerscombinatie de Dijkencombi. ADCIM is een adviesbureau in civiele techniek, infrastructuur en milieu. Zij bood ondersteuning bij een gedeelte van het uitvoeringsontwerp en verzorgde de maatvoering van de kunstwerken. GeoZICHT – gespecialiseerd in geodetische vraagstukken en inspecties met drones – bracht het complete terrein vanuit de lucht in kaart. Daarna verwerkten zij de duizenden foto’s met fotogrammetrische software tot bruikbare geoproducten, zoals een puntenwolk, terreinmodel en hoge resolutie orthofotomozaïek.

Drie dagen vloog de drone over het terrein. 350 ha grond werd gedetailleerd en nauwkeurig in beeld gebracht. De hoogtes zijn in kleur weergegeven.

Meer data in minder tijd

De hele exercitie gebeurde ook nog eens in hoog tempo. “Het vroeg slechts drie dagen vliegen om het gebied van 350 ha gedetailleerd en nauwkeurig in beeld te brengen”, vertelt Jan Vermeer, teamleider Geodesie en 3D-ontwerper bij ADCIM. “Binnen een paar dagen waren alle gegevens al verwerkt. Een vergelijkbaar resultaat met traditionele landmeettechnieken zou zeker vier tot vijf weken veldwerk vergen en een minder gedetailleerd model opleveren. Waar de traditionele landmeter 1 punt/5 m2 rapporteert, meet de drone ruim 100 punten/1 m2.”

Groeiend vertrouwen

Bob van der Meij, drone-specialist bij GeoZICHT, merkt dat overheden en bedrijven steeds vertrouwder raken met de inzet van drones. Drones leveren dan ook – juist bij het inspecteren van assets zoals bruggen, het karteren van terreinen en het realiseren van 3D-modellen – uiteenlopende meerwaarden op. “We hebben een sterk geodetische achtergrond”, licht van der Meij toe. “Drones zijn voor ons een middel, we gebruiken ze omdat ze efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid bieden. Daarnaast zijn we ROC-gecertificeerd, een vereiste omdat het gebied in het luchtruim van Rotterdam Airport ligt. Nu de sector en de markt professioneler worden, neemt het aantal aanvragen toe.”

Geozicht maakt uw assets inzichtelijk

geozicht-01-inspectie-brug-met-drone-inzet
Lees het gehele artikel

U bent beheerder van bruggen, schoorstenen, elektriciteitsmasten, dijken en dergelijke? Dan weet u hoe lastig en arbeidsintensief het is om regelmatig hun technische status te controleren. Tot u de drones van GeoZICHT te hulp roept. Die maken uw assets in no time inzichtelijk.

Inzicht in de technische conditie, snel zekerheid over mogelijke gebreken en dat met minimale downtime en zonder hinder of gevaar voor uw eigen personeel of bijvoorbeeld weggebruikers. Dat is wat GeoZICHT u te bieden heeft op het gebied van visuele inspectie. Maar er is veel meer mogelijk: thermografische inspectie bijvoorbeeld, waarbij infrarood opnamen temperatuurverschillen in beeld brengen bij industriële installaties, zonneparken, gebouwen enzovoort. Verschillen die kunnen duiden op gebreken of (warmte)lekkage. Of neem de 3D-modellering. Daarbij zet geavanceerde software de door de drone opgenomen beelden om in 3D-puntenwolken en BIM-modellen als basis voor allerhande berekeningen. En voor u het weet komt ook de 2D/3D geodata van pas. Met behulp van de zeer gedetailleerde terreininformatie is het eenvoudig om vanuit de lucht volumemetingen te doen, handig bij hoeveelheidsberekeningen bij stortplaatsen, het vastleggen van nulsituaties en voortgang van projecten.

Steeds grotere meerwaarde

Voor overheden en (semi)publieke organisaties biedt het werken met drones een steeds grotere meerwaarde. Inspecties vanuit de lucht hebben als direct voordeel een sneller en completer inzicht in de situatie en een grotere aantoonbaarheid van de inspectiemomenten en hun resultaten. Daarnaast is er veel minder verkeershinder wanneer er geen rijbanen behoeven te worden afgesloten. Dat het werken met drones ontegenzeggelijk een stuk veiliger is gebleken, constateren ook Rijkswaterstaat, ProRail en Waterschappen.

Gecertificeerd vliegen

Vliegen met drones is een vak en voor zakelijk gebruik is dan ook een vergunning nodig. GeoZICHT heeft het door de Inspectie Leefomgeving & Transport toegekende RPAS Operator Certificate (ROC 60/2018). Daarnaast kan piloot Bob van der Meij gebruik maken van enkele speciale ontheffingen, vanwege de soms zeer specifieke drone-opdrachten voor (semi)overheidsorganisaties en dergelijke.

www.geozicht.nl