Tagarchief: geotechnisch onderzoek

Uniek. Snel. Nauwkeurig. Geotechnisch onderzoek vanuit de lucht

via15-viaduct kopiëren
Lees het gehele artikel

Op gedeeltes waar het vliegtuig geen metingen kon verrichten – onder bruggen en kunstwerken – zette Kavel 10 de auto in. Zo kon zij GelreGroen een zeer volledig beeld overhandigen. Niet alleen van de weg, maar ook van de stroken van 500 meter links en rechts van de bestaande wegen.

Kavel 10 verzamelde de data binnen een week en verwerkte deze binnen zes weken. “Hierna konden we GelreGroen waardevolle producten aanleveren”, vertelt Stefan Brouwer, verkoper, landmeter en mede-eigenaar van Kavel 10. “GelreGroen kreeg een zogenaamde gecombineerde ‘puntenwolk’, overzichtsfoto’s en obliekbeelden van het gebied. Vanuit de ingewonnen data is een Digitale Terrein Meting volgens NLCS-lagenstructuur aangeleverd. De data hiervoor zijn deels verzameld met LiDAR-metingen vanuit het vliegtuig en deels met LiDAR en 360°-camera vanaf de auto.” De gereden en gevlogen data stelde Kavel 10 beschikbaar via haar eigen online-dataportaal.

Team Kavel 10 (Foto Studio Charles)

Snel en nauwkeurig

Kavel 10 is in Nederland de enige partij die voor het verzamelen van geodata vliegtuigen inzet. “Data inwinnen vanuit het vliegtuig gaat heel snel”, zegt Brouwer hierover. “Daarnaast behoort de ingezette meettechniek tot de meest nauwkeurige landmeettechnieken van dit moment. De meetresultaten zijn tot op enkele centimeters nauwkeurig. Daarom heeft GelreGroen ook voor ons gekozen.”

Meetdata combineren

“Het was een leuke klus. Alles wat we aanbieden, hebben we hier kunnen toepassen. We hebben de verschillende meettechnieken gecombineerd. Er zijn overzichtsfoto’s gemaakt die GelreGroen goed kan inzetten als onderlegger in tekenprogramma’s. We hebben verticale en 45°-luchtfoto’s genomen waarmee GelreGroen vanuit elke windrichting onder een hoek van 45° naar objecten kan kijken, zodat ook borden leesbaar worden. Onze aanpak biedt hierdoor veel voordelen voor overheden, aannemers en ingenieursbedrijven. Er is wel toestemming nodig, maar er zijn geen beperkingen om ons werk – waar dan ook – uit te voeren. Ook terreinen zoals vliegvelden, zware industrie en natuurgebieden pakken we moeiteloos mee en hoeven niet te worden afgesloten.”     

Geotechnisch onderzoek naar de staat onder de grond

Amsterdam 2 kopiëren
Lees het gehele artikel

De kademuren in Amsterdam zijn een lust voor het oog. Ze herbergen een stuk historie, brengen sfeer en zorgen voor wonderschone plekjes aan het water. Maar willen we deze kademuren behouden, dan moeten ze nu worden hersteld of vervangen. 

Het herstel van de Amsterdamse kademuren is al jarenlang een issue. Veel kademuren vereisen ingrijpend onderhoud. Over een traject van zo’n 10 kilometer is de situatie zelfs zorgelijk. Voor een gestructureerde aanpak heeft gemeente Amsterdam nu een projectbureau opgericht, dat de bruggen en kademuren op hoofdlijnen inspecteert en vervolgens (raam)overeenkomsten sluit met ingenieursbureaus en aannemers voor onderzoeken en renovatie. Een van de overeenkomsten is gesloten met Geonius, dat op 27 locaties het geotechnisch onderzoek voor de kademuren uitvoert.

Onderzoek geeft inzicht in de bodemopbouw onder de bestaande kademuren.

Een uitdaging van formaat

Het onderzoek is veelomvattend en vereist een intensieve voorbereiding. “Het beeld dat we hebben van de kades is summier”, vertelt Mark Rurup, directeur van Geonius Groep. “Ze zijn deels opgebouwd uit hout en deels uit metselwerk; van het gedeelte onder de grond hebben we eigenlijk geen goed beeld. Daarbij zijn de kades smal en gevuld met kabels en leidingen. Een bijkomende uitdaging: tijdens de onderzoeken moet het stadsleven zonder veel hinder doordraaien.”

De rol van Geonius

“We bepalen voor elke locatie wat de beste aanpak is”, vult Jos Verbeek, manager Geotechniek, aan. “Welk materieel kunnen we inzetten en welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig? Door middel van sonderingen, boringen en laboratoriumproeven krijgen we inzicht in de bodemopbouw onder de bestaande kademuren. Dit doen we in de stadsdelen Centrum en Nieuw-West. We voeren de sonderingen en boringen deels uit op de kade, deels vanaf een ponton op het water. Natuurlijk doen we er hierbij alles aan om de scheepvaart te ontzien.”

De boxed crawler is compact en heeft kunststof rupsbanden. Dat maakt hem zeer geschikt voor de smalle Amsterdamse straten.

Klaar voor de job

Voor Geonius komt de grote opdracht op een uitgekiend moment. “Door de overname van Hoogveld Geo afgelopen zomer beschikken wij nu over meer dan tien sondeerunits en een eigen ponton”, vertelt Verbeek. “De nieuwste aanwinst is de boxed crawler, een sondeerunit met minimale afmetingen. Die komt goed van pas in de smalle Amsterdamse straten. Het apparaat heeft kunststof rupsbanden waardoor het geen beschadigingen aanricht en op een breedte van twee meter haar werk kan doen.”

Geonius is medio juli gestart met de voorbereidende werkzaamheden; sinds oktober voert zij de onderzoeken uit. Het is manoeuvreren, dat is al duidelijk. “Sommige plekken zijn met de auto al moeilijk te bereiken, laat staan met een sondeerunit.”     

Geotechnisch onderzoek en advies onder één dak bij Aelmans Adviesgroep

dsc06910
Lees het gehele artikel

Het uitvoeren van bodemonderzoek is één, daar ook nog iets van vinden is twee. Het is precies waar de Aelmans Adviesgroep in gespecialiseerd is. De kracht schuilt hem in de totaalaanpak, met dank aan de vijf bedrijfsonderdelen die -waar nodig- elkaar naadloos aanvullen. Het ontwerp en de realisatie van Windpark Egchelse Heide is daar een mooi voorbeeld van. Een gesprek met geotechnisch adviseur René Kroonen over het project en de duurzame aanpak van de Aelmans Adviesgroep, zoals de sondeertruck die rijdt op volledig fossielvrije brandstof.

Al sinds de jaren negentig houdt de Aelmans Adviesgroep zich bezig met milieutechnisch bodemonderzoek. “Ook in de geotechniek is de organisatie al vele jaren actief en dat gebeurt sinds drie jaar onder eigen titel”, begint Kroonen. “We verzorgen allerhande milieu-, geotechnisch- of  bodemonderzoek en advies voor de meest uiteenlopende klanten. Denk aan onderzoek en advies voor de reconstructie van wegen of voor het loskoppelen van de hemelwaterafvoer van rioleringen, momenteel een actueel thema. Dat doen we vanuit onze zes vestigingen voor projecten door heel Nederland.”

Aelmans Adviesgroep

Al sinds de jaren negentig houdt de Aelmans Adviesgroep zich bezig met milieutechnisch bodemonderzoek.

Duurzaamheidsprojecten

Sonderen kan iedereen, maar daar iets van vinden is niet iedereen gegeven, vervolgt Kroonen. “Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor het complete plaatje, vanaf de vergunningsaanvraag, onderzoek en advies tot zelfs de grond- of pandaankoop. Alles onder één dak. Windpark Egchelse Heide is zo’n project waarvoor we het complete traject verzorgen. Dat betekent behalve het uitgebreide bodemonderzoek en het begeleiden van het onteigenen van gronden van stakeholders ook het gehele traject rondom de Omgevingsvergunning en de projectleiding in de voorbereidingsfase en straks tijdens de bouw. Doel is dat de vijf windturbines, die straks 21 MW leveren, in het tweede kwartaal van 2021 operationeel zijn. Soortgelijke projecten begeleiden we ook voor zonneparken.

Daarnaast zijn we momenteel bezig in de gemeenten Maastricht en Landgraaf met geotechnisch onderzoek en advies voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, reconstructie van het riool en constructie en kwaliteit van het asfalt. Ook in Gulpen loopt een vergelijkbaar project. Daarnaast worden we door waterleidingmaatschappijen op regelmatige basis ingezet voor tracécontroles op milieukwaliteit om te voorkomen dat monteurs met verontreinigde bodem in aanraking komen. Voor alle projecten geldt dat we meedenken met onze opdrachtgevers in een economisch meest voordelige oplossing.”

De Aelmans Adviesgroep timmert hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid. Kroonen: “We zijn niet alleen duurzaam bezig, maar dragen dat ook nadrukkelijk uit naar buiten. Zo zijn we gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder op niveau 3 en kunnen nu al een sondeertruck inzetten die rijdt op fossielvrije brandstof. Duurzaamheid staat bij ons echt hoog in het vaandel. Onze vestiging in Ubachsberg is geheel zelfvoorzienend in elektriciteit en waar mogelijk zijn sedumdaken aangelegd die onder andere zorgen voor de opvang van het regenwater (dus minder belasting voor het riool), zuurstofproductie en een verhoogde biodiversiteit.”