Tagarchief: Geosonda

Pionier in grondmechanisch onderzoek verbreedt scope

Lees het gehele artikel

Al sinds 1987 houdt Geosonda zich bezig met het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek. Het dienstenpakket is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Als onderdeel van de ABO Group is Geosonda in staat om het hele spectrum van bodemonderzoek en advies in eigen beheer op te pakken. Een gesprek met directeur Aad van der Burg over de vele disciplines en het eigen grondlaboratorium in Breda.

Combineren van expertises

Geosonda beschikt over een enorme vloot aan apparatuur om de bodem te verkennen. “Ons machinepark varieert van grote sondeervoertuigen met rupsen tot kleinere rupsvoertuigen en zelfs demontabele apparatuur voor moeilijk bereikbare locaties”, zegt Van der Burg. “Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de expertise van ons zusterbedrijf Sialtech, gespecialiseerd in mechanische grondboringen met pulsbooreenheden en sonische boorstellingen, en van het recent door ABO Group ingelijfde Geo-Supporting met de beste specialisten voor inpandig sonderen.”

Sinds 1 januari dit jaar beschikt Geosonda ook over een eigen grondlaboratorium.

Grondlaboratorium

Sinds 1 januari dit jaar beschikt Geosonda ook over een eigen grondlaboratorium. Van der Burg: “Het laboratorium is samen met ons zusterbedrijf Translab uit België opgezet. Met deze toevoeging zijn we in staat om kwaliteitsvolle geotechnische proeven en analyses in eigen huis uit te voeren. Denk dan aan samendrukkingsproeven, tri-axiaalproeven, het onderzoeken van korrelverdelingen, doorlatendheid en volumegewichten en overige kleine grondparameters.” 

Alles in eigen huis

Grondmechanisch onderzoek in de infrasector bestaat uit meerdere componenten: sonderen, boren en labonderzoek. “De samenwerking met onze zusterbedrijven en het eigen grondlaboratorium maakt dat we in staat zijn om veel sneller en in eigen beheer klanten te bedienen. We hebben dus alles in huis om uitgebreid grondmechanisch onderzoek te doen en kunnen zelfstandig inschrijven op bestekken”, resumeert Van der Burg. “En dankzij ABO Milieuconsult kunnen we ook alle milieukundige vraagstukken oppakken. Kortom, één aanspreekpunt voor een breed palet aan diensten.”     

Voordelig de bodem in kaart brengen

Lees het gehele artikel

Geosonda behoort tot de pioniers in grondmechanisch onderzoek en houdt zich al sinds 1987 bezig met sonderen. Volgens directeur Aad van der Burg: “Een relatief voordelige methode om de diepe grondlagen te verkennen. Als onderdeel van de ABO Group kunnen we samen met onze zusterbedrijven het hele spectrum van bodemonderzoek en advies oppakken.”

De scope van Geosonda is op zijn zachtst gezegd zeer uitgebreid. “Jaarlijks zijn wij betrokken bij zo’n 1.500 projecten die we allemaal op een veilige, kwalitatief hoogstaande en kostenefficiënte manier tot uitvoering brengen”, zegt Van der Burg met gepaste trots. “Dat varieert van het uitvoeren van sonderingen voor een klein aanbouwtje tot grote infrastructurele werken en hoogbouw projecten. Daarnaast worden we veel betrokken bij funderingsherstelprojecten, veelal op moeilijk bereikbare locaties, en verzorgen we desgewenst de benodigde geotechnische adviezen.”

Aad van der Burg, directeur van Geosonda.

Snel en adequaat reageren

“Momenteel zijn we volop aan het sonderen voor reconstructies van provinciale wegen”, vervolgt Van der Burg. “In nauwe samenwerking met onze zusterbedrijven verzorgen we het complete spectrum in geotechnisch bodemonderzoek voor bijvoorbeeld de N207 in Leiden, de N214 in Giessenburg en de N211 in Wateringen. Daarnaast voeren we veel sonderingswerkzaamheden uit voor projecten gerelateerd aan de energietransitie voor de bouw van nieuwe elektriciteitshuisjes, trafostations, gestuurde boringen, windmolens en zonneparken. Aangezien onze werkzaamheden deels plaatsvinden langs het spoor, HSL, trambaan of rijksweg beschikken we over de benodigde certificeringen en hebben onze mensen alle gevraagde veiligheidsopleidingen genoten. Ze zijn ook niet te beroerd om in de nachtelijke uren te werken, een aspect dat zich steeds vaker aandient en waar we snel en adequaat op kunnen inspelen. Zelfs in de huidige drukke tijden, zijn we in staat snel te reageren op nieuwe aanvragen.”

Geosonda beschikt over een enorme vloot aan apparatuur om de bodem te verkennen. “Ons machinepark varieert van grote sondeervoertuigen met rupsen tot kleinere rupsvoertuigen en zelfs demontabele apparatuur voor moeilijk bereikbare locaties. Data die we generen uit het bodemonderzoek wordt gebruikt voor funderingsadviezen, bouwputadviezen, bemalingsadviezen, zettingsberekeningen, enz., aspecten die we al dan niet via onze zusterbedrijven kunnen oppakken. Dat maakt het plaatje compleet.”     

Voordelig diepe grondlagen verkennen

Lees het gehele artikel

Geosonda richt zich op terreinonderzoek in de ruimste zin van het woord en behoort sinds 1971 tot de pioniers in grondmechanisch onderzoek.

“Sonderen is een relatief voordelige methode om de diepe grondlagen te verkennen. Jaarlijks zijn wij betrokken bij zo’n 1.500 projecten die we allemaal op een veilige, kwalitatief hoogstaande en kostenefficiënte manier tot uitvoering brengen”, zegt Aad van der Burg van Geosonda. 


Geosonda beschikt over geavanceerde apparatuur om de bodem te verkennen.

Voordat een bouwproject van start kan gaan, moet eerst altijd een bodemonderzoek worden uitgevoerd om de ondergrond te controleren. “We beschikken over geavanceerde apparatuur om de bodem te verkennen”, vervolgt Van der Burg. “Dat varieert van grote sondeervoertuigen met rupsen tot kleinere rupsvoertuigen en zelfs demontabele apparatuur voor moeilijk bereikbare locaties. Data die we generen uit het bodemonderzoek wordt gebruikt voor funderingsadviezen, bouwputadviezen, zettingsberekeningen, enzovoort. Via ons zusterbedrijf Geomet kunnen we desgewenst voorzien in geotechnische adviezen.”

Geosonda wordt ingeschakeld door architecten, constructeurs en gemeentes, maar ook door collega geotechnische adviesbureaus voor het uitvoeren van het veldwerk. “We verrichten dan als onderaannemer op een project enkel de sonderingen”, legt Van der Burg uit. “We zijn namelijk zeer ervaren in het uitvoeren van sonderingen op allerlei infrastructurele werken, zoals de aanleg van de nieuwe wegen, spoorbanen, viaducten en verkeersportalen langs Rijkswegen. Portalen en masten worden immers steeds groter en vormen ‘bouwwerken’ op zich. Daarvoor is bodemonderzoek ook vaak een vereiste. We zijn volledig VCA gecertificeerd en bekend met alle wet- en regelgeving.” 

Behalve het uitvoeren van sonderingen is de geotechnisch dienstverlener ook gespecialiseerd in geomonitoring, zoals het inmeten en plaatsen van hellingmeetbuizen en zakbakens. “Met behulp van hellingmeetbuizen kunnen horizontale bewegingen worden gemeten, vervolgt Van der Burg. “Deze worden vaak geplaatst naast een damwand of bouwput. Met een zakbaak kunnen we veranderingen in de hoogte van dieper liggende bodemlagen bepalen. Een derde tak tot slot is het monitoren van grondwaterstanden en –stromen gedurende een bepaalde periode. Deze data dient vervolgens als basis voor het geohydrologisch advies.”

De kracht van Geosonda is volgens Van der Burg dat ze flexibel zijn, snel kunnen schakelen en eenvoudig de capaciteit kunnen uitbreiden. “Zeker voor infrastructurele projecten is dat laatste een pré om bijvoorbeeld ’s nachts te kunnen sonderen op en rond wegen en spoorwegen. We zijn vanuit onze vestigingen in Alphen aan den Rijn en Breda landelijk actief. Recente grote infraprojecten waarvoor we zijn ingeschakeld, zijn de Leidsche Rijntunnel en de RijnlandRoute.”