Tagarchief: Geopolymeerbeton

Meesterproef met geopolymeerbeton bij spoorwegonderdoorgang in Heiloo

geobeton2-kopieren
Lees het gehele artikel

Bij een in aanbouw zijnde spoorwegonderdoorgang in Heiloo zijn voor het eerst in West-Europa tussenwanden in gewapend geopolymeerbeton gerealiseerd. Eén van de grote voordelen van dit beton is dat de CO2-footprint aanmerkelijk lager is dan bij traditioneel cementbeton. Bij het project in Heiloo wordt een reductie van vijftig procent bereikt.

Mobilis is daarmee de eerste civiele aannemer in Nederland die een onderdeel van een spooronderdoorgang in gewapend geopolymeerbeton bouwt. “De tussenwand in Heiloo is onze eerste ‘meesterproef’, om de wereld te tonen dat Geo-beton™ gewoon prima maakbaar, prima transporteerbaar en prima verwerkbaar is, tot wel 3 uur na fabricage bij een betonmortelcentrale”, stelt initiatiefnemer Herman van den Noort van Mobilis.

Een onderdeel van de spooronderdoorgang wordt gebouwd met gewapend geopolymeerbeton.

 

Volkomen gelijkwaardig

Het traditionele beton op basis van cement, zand, grind en water is verantwoordelijk voor ten minste 8 procent van alle door de mens wereldwijd veroorzaakte CO2-uitstoot. Die uitstoot komt vooral tot stand bij de productie van het bindmiddel cement, waarvoor veel energie voor de ovens nodig is. Van den Noort: “In geopolymeerbeton zit helemaal géén cement, maar een combinatie van cementvervangende minerale stoffen afkomstig uit bekende industriële reststoffen als hoogovenslak en vliegas en uit natuurlijke bronnen zoals biomassa-assen of sedimenten als rivierslib. Deze stoffen worden ‘alkalisch geactiveerd’ met behulp van stoffen als waterglas en natronloog.”

Het door Mobilis in samenwerking met Delta Concrete Consult ontwikkelde type geopolymeerbeton is volgens Van den Noort volkomen gelijkwaardig aan traditioneel beton. “We hoeven er géén primaire grondstoffen uit een ver buitenland bij in te zetten en het verhard beton blijft circulair inzetbaar en recyclebaar – en dat alles tegen vergelijkbare productie- en realisatiekosten.” Mobilis was met deze nieuwe betonsoort één van de drie finalisten van de TBI Innovatieprijs 2018.

geobeton3-kopieren

Na een kleine aanpassing in de receptuur zijn nu zes secties, elk met een lengte van circa twintig meter, van de tussenwand gestort.

 

Succesvolle praktijktesten

Mobilis heeft eerst succesvolle praktijktesten gehouden met het eigen Geo-beton™ in gewapende constructiedelen. Op eigen initiatief is het daarna voorgedragen voor overheidsprojecten en is er contact gezocht met Rijkswaterstaat en ProRail. Van den Noort: “Grote publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail zijn zeer geïnteresseerd in het initiatief van Mobilis. In Nederland zijn, na de ondertekening van het internationale Milieuakkoord in Parijs en het nationale Betonakkoord – dat ook door Mobilis is ondertekend – grote marktpartijen steeds nadrukkelijker op zoek naar duurzame alternatieven voor gangbare grondstoffen en producten.”

In oktober 2019 is in Heiloo voor de spooronderdoorgang in de Vennewatersweg een proefstort gedaan van een wand in gewapend Geo-beton™. Van den Noort: “Het gaat om een nieuw product en dat vraagt gewenning bij alle betrokkenen in alle fasen.” Na een kleine aanpassing in de receptuur zijn nu zes secties van de tussenwand gestort, elk met een lengte van circa twintig meter. De tussenwand vormt bij dit tunnelproject een onderdeel met een verlaagd risicoprofiel, de secties zijn indien nodig in principe eenvoudig te vervangen. Dankzij de in twee secties aangebrachte sensoren kan de komende tien jaar worden gemonitord hoe het geopolymeerbeton zich gedraagt.

Gevalideerd product

Mobilis is inmiddels met diverse opdrachtgevers in gesprek over een project. Van den Noort: “De constructieve veiligheid van Geo-beton™ is geborgd; het gaat om een gevalideerd product. We gaan het nog volop verder ontwikkelen en testen, maar we willen nu onze schouders er onder zetten en de toepassing van geopolymeerbeton versnellen.”     

Betonnen keerwanden op termijn 100% circulair

Lees het gehele artikel

Het streven naar een 100% circulaire economie brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zeker in de wereld van beton. De huidige normen rechtvaardigen het gebruik van hernieuwbare grondstoffen tot maar 20% als het gaat om constructieve toepassingen. Toch heeft Bosch Beton een belangrijke stap gezet met de realisatie van een compleet nieuwe fabriek die op termijn in staat is om de productie van keerwanden 100% circulair te kunnen uitvoeren.

“We zien steeds meer mogelijkheden voor verduurzaming van beton, zowel in samenstelling als in productie”, begint Brechtje van den Beuken-van den Bosch van Bosch Beton. “Onze nieuwe betonfabriek in Barneveld is sinds 1 juni van dit jaar in bedrijf en helemaal geënt op een duurzaam proces. Uniek voor Nederlandse begrippen.” Het energieverbruik wordt gecompenseerd met ruim 18.000 zonnepanelen op het dak, maar ook het productiewater is een gesloten systeem. Dit wordt opgevangen, gefilterd en opnieuw ingezet. De fabriek is Breeam Outstanding ontworpen. Maar de keerwandproducent gaat nog een stap verder.

Hogesterktebeton

Een product een tweede leven kunnen geven, vereist een hoge kwaliteit. Bosch Beton geeft dan ook de voorkeur aan hogesterktebeton. “Keerwanden in een C60/75-betonkwaliteit kennen een zeer fijne poriënstructuur en zijn beter bestand tegen het indringen van zuren, vorst en dooizouten. Dat speelt in Nederland misschien iets minder, maar is een belangrijk aspect in de omringende landen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het product meegaat. Met een levensduur van vijftig tot zelfs honderd jaar kan een keerwand bijvoorbeeld heel eenvoudig een tweede leven krijgen.

Een tweede voordeel van hoge­sterktebeton is dat het slanker bouwen mogelijk maakt tot wel 40%. De Deutsche Bundesbahn bijvoorbeeld schrijft een betonkwaliteit voor van C30/40 met een wanddikte van 25 centimeter om de beoogde levensduur te garanderen. Wij weten diezelfde levensduur te garanderen met een slechts 15 centimeter dikke wand. De initiële investering is misschien hoger, maar het levert uiteindelijk aanzienlijke besparingen op.”

Geopolymeerbeton

Om uiteindelijk tot een circulaire economie te komen, zal men volgens Van den Beuken – van den Bosch op een andere manier moeten omgaan met investeringen. “De initiële investering moet niet leidend zijn. Bekijk het over de lange termijn en gun producten een tweede leven. Innovaties gaan heel snel, er vinden mooie ontwikkelingen plaats. Zo hebben we hoge verwachtingen van geopolymeerbeton die op termijn het cementbeton kan vervangen. Daarnaast verwachten we een verschuiving naar custom made producten, waarbij we ook met restmaterialen van de opdrachtgever zelf werken. Onze nieuwe fabriek is hierop al ingericht. De weg naar een 100% circulaire economie zullen we immers samen met onze opdrachtgevers en aannemers moeten bewandelen.”   


Bosch Beton

Grote Bosweg 1, 3771 LJ  Barneveld

T 0342 44 1050

E keerwand@boschbeton.com

www.keerwand.nl