Tagarchief: Geocon

Monitoring als schakel tussen ontwerp, realisatie en beheer voor de civiele inframarkt

Geocon—Foto-1
Lees het gehele artikel

Infrastructurele projecten worden doorgaans uitgevoerd in een complexe, dynamische omgeving. Een decor waar de belangen groot zijn, onvoorspelbare factoren spelen en meerdere stakeholders actief zijn. Dat alles maakt een glashelder inzicht vooraf en een beheersbaar risico tijdens de uitvoering noodzakelijk. Geocon, expert in monitorings- en positioneringsoplossingen voor de civiele infrastructuur, zorgt daarvoor. Deskundig, betrouwbaar en altijd met de focus op de beste oplossing.

Geocon is de schakel tussen ontwerp, realisatie en beheer tijdens infrastructurele projecten. Groot én klein. “Door via meten en monitoren de juiste informatie te genereren, maken we de materie inzichtelijk”, zegt Carlos Bosma, bedrijfsleider van Geocon. “Concreet zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers hun projecten met een grote betrouwbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid kunnen uitvoeren. We creëren waarden, in alle schakels binnen de keten. Vooral als het gaat om risicobeheersing, ontwerpverificatie en kwaliteitsborging van projecten. Doelen die we integraal en vanuit een breed perspectief benaderen, met diverse meettechnieken, processen én onze mensen. En altijd met de aard van het project als nadrukkelijk uitgangspunt. We verkopen geen meetsystemen, maar integreren een dienst die de klant succes brengt, die risico’s op de projectlocatie minimaliseert en hem de zekerheid geeft dat het project conform de planning met succes wordt gerealiseerd. Dáár ligt onze kracht. En dat doen we binnen uiteenlopende infrastructurele omgevingen. Zo zijn we veelal in de weer met het monitoren van bouwkuipen. Niet raar als je weet dat ongeveer 90 procent van de projectrisico’s in de civiele bouw ónder de grond spelen. Verder richten we ons regelmatig op spoormonitoring en zie je ons vaak in omgevingen waar tunnels en caissons gepositioneerd moeten worden. Een zeer specifiek werk waarvoor de grootste nauwkeurigheid vereist is. Simpelweg omdat je het in één keer goed moet doen.” 

Altijd maatwerk

Het activiteitenpalet van Geocon omvat grofweg vier onderdelen die als een compleet pakket of afzonderlijk kunnen worden afgenomen. De start wordt gevormd door een monitoringsplan, waarbinnen het maken van een heldere, alomvattende risicoanalyse en systeemontwerp centraal staat. Onderdeel 2 omvat de verzameling van de gewenste data met behulp van een integraal monitoringsysteem en hoogwaardige sensoren. “De derde fase staat in het teken van de dataverificatie”, aldus Bosma. “Een activiteit die onder meer de analyse en rapportering van de verzamelde gegevens betreft. Het slotstuk is het bijsturen tijdens de uitvoering. De informatie die wij boven water hebben gehaald, kan soms aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen en aanpassingen om tot het beoogde resultaat te komen. Ook daarvoor doen we met onze meet- en monitoringsexpertise belangrijk voorwerk.” 

De 3B’s

De aanpak van Geocon rust op drie solide pijlers: de waarborg voor een tiptop dienstverlening.

Belofte

Door altijd op zoek te zijn naar de beste oplossing verzekert Geocon de klant van een betrouwbaar resultaat.

Bewijs

• Een gestructureerde en bewezen werkmethodiek die kwaliteit waarborgt.

• Een integrale oplossing die bestaat uit de best passende technologie om de vraag te beantwoorden.

• Passend in werkmethoden en -processen van de gebruiker/klant.

Basis

• Dé specialist voor integrale monitorings- en positioneringsoplossingen.

• Netwerk van medewerkers met specialistische kennis, ervaring en talent.

• Open en veilige bedrijfscultuur met respect voor elkaar.