Tagarchief: Geo-ict

GEO-ICT zorgt voor revolutie in de GWW

artikel_gww-1-kopieren
Lees het gehele artikel

De infrasector is volop bezig met een grootschalige digitalisatieslag. Deze tamelijk traditionele bedrijfstak bevindt zich in een stroomversnelling. De ontwikkelingen gaan razendsnel, met name op het gebied van Geo-ICT. Nog steeds met de laarzen in de klei, maar wel hightech aangestuurd. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Het in Mijdrecht gevestigde Geodirect is zich als geen ander bewust van de effecten van digitale revolutie in dit vanouds tamelijk traditionele werkveld en heeft hierop een scherpe, toekomstgerichte visie. “Er is niets mooiers en bevredigender dan bedrijven en organisaties écht te helpen bij het optimaliseren en verduurzamen van werkprocessen”, zegt Sales Engineer Eric van der Hoek. “Wij richtten ons op de verschillende facetten binnen bouwprocessen, waarbij plaatsbepaling en geo-informatie een rol spelen. Voornamelijk vanaf de planvorming tot en met de realisatie van projecten.”

Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.

 

Stonex GPS

“We zijn in 2010 begonnen met het ondersteunen van aannemers die in eigen beheer wilden inmeten en uitzetten met behulp van GPS. De gebruiksvriendelijkheid van apparatuur en software was essentieel, plus de intensieve begeleiding van de mensen die ermee moesten gaan werken”, vervolgt Van der Hoek. “Toen we startten met Geodirect hadden we de beschikking over één ontvanger, de Stonex S9. Een van de eerste ontvangers die gewoon overal ontvangst had met centimeter nauwkeurigheid, gecombineerd met software waar de gebruiker geen landmeetkundige kennis voor nodig had. Door de snelle ontwikkelingen in de markt hadden we echter snel in de gaten dat de software veel meer moest kunnen. Om processen daadwerkelijk te kunnen optimaliseren, zijn we gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden op het gebied van databases en koppelingen met andere systemen, zoals ERP. Zo stuitten we op Atlantis van iLogs, een uniek systeem, ontwikkeld voor netbeheerders, waarmee een groot deel van wat wij zochten mogelijk was.”

Geolantis.360 platform

Van der Hoek: “Een intensieve samenwerking met onze relaties om de softwareomgeving geschikt te maken voor onder andere de aannemerij heeft uiteindelijk geresulteerd in ons huidige Geolantis.360 platform. Een aantal aanjagers in de technische ontwikkelingen waren bijvoorbeeld de implementatie van Synfra, waarbij we de volledige procesautomatisering in het 24-uurs huisaansluitingenproces hebben ingericht voor een aantal aannemers op basis van XML-berichtenuitwisseling. Tegelijkertijd hebben we de Geolantis.360 INSPECTOR app ontwikkeld voor het grootschalig areaalbeheer van Havenbedrijf Rotterdam en hebben we op verzoek van onze klanten het volledige KLIC-proces geïntegreerd. Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.”

Stonex-ontvangers zijn uitgerust met het meest geavanceerde GNSS board, leveren hoge prestaties tot 800 kanalen en ondersteunen alle satellietconstellaties.

 

Meten met drones

Iedere dag komen er nieuwe uitdagingen bij die Geodirect in staat stellen om verder te innoveren. “Het portfolio aan aanvullende en altijd overlappende producten groeit daar organisch in mee”, stelt Van der Hoek. “De inzet van drones is daar een mooi voorbeeld van. Voor het meten met drones zijn we 3 jaar geleden gestart met 3Dsurvey-software in combinatie met de welbekende drones van DJI. Later hebben we dit uitgebreid met Pix4D, 3DR SiteScan en de distributie van de WingtraOne drone. Onze dronemapping oplossingen worden dagelijks door veel bedrijven in de GWW ingezet. Bijvoorbeeld om de voortgang van grondverzet bij te houden, actuele hoeveelheden te bepalen bij asfaltcentrales en de uitrol van glasvezel in het buitengebied.

Procesoptimalisatie

“Glasvezel buitengebied is een mooi voorbeeld van verregaande procesoptimalisatie”, zegt Eric van der Hoek. “Door drones in te zetten beschikken telecomaannemers binnen een tijdsbestek van nog geen halve dag over de actuele situatie en kunnen direct met centimeterprecisie de beste route bepalen. Om tot het definitief ontwerp te komen maken aannemers gebruik van de Geolantis.360 INSPECTOR app voor het schouwen. Tijdens de schouwing kunnen we zelfs door middel van de unieke database koppelingen het definitieve ontwerp real-time bijwerken, zodat de aannemer ook direct inzicht heeft in de kosten, welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (zoals aantal gestuurde boringen, opbreken van straatwerk, graven van sleuven e.d.) en kunnen vergunningen aangevraagd en de materialen tijdig besteld worden. Het definitieve ontwerp wordt vervolgens digitaal gedeeld met de monteurs die ook gebruik maken van de app. Na de aanleg wordt er direct met open sleuf ingemeten door de monteurs. Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden geregistreerd met een GNSS ontvanger of digitaal geschetst in de COLLECTOR app en de revisie wordt automatisch gesynchroniseerd met de werkvoorbereider op kantoor.”

Momenteel werkt Geodirect met een aantal fabrikanten, netbeheerders en aannemers samen aan toepassingen op het gebied van logistiek en de registratie van verwerkte materialen in de ondergrond. “Dit heeft wat ‘voeten in de aarde’ gezien de verschillende belangen, maar gelukkig staan alle partijen open voor innovatie en verduurzaming. De digitale revolutie in de GWW is per slot van rekening nog maar net begonnen”, besluit Van der Hoek.   


Geodirect | Nexterdays Solutions

Vermogenweg 107, 3641 SR Mijdrecht

T +31 297 769 101

E info@geodirect.nl

www.geodirect.nl

“Wij maken geodata inzichtelijk”

benedenstrooms-noordzijde-3
Lees het gehele artikel

Ieder bedrijf dat werkt in opdracht van Rijkswaterstaat, ontkomt niet aan hun strikte voorwaarden waar data aan moet voldoen. Kragten is al ruim twintig jaar betrokken bij projecten van RWS en weet als geen ander wat die vereisten zijn. Dat maakt Kragten bij uitstek dé partner om een project probleemloos te laten verlopen en af te ronden. 

Een kijkje op de website van Kragten leert dat het bedrijf van zeer veel markten thuis is. Projecten variëren van het ontwerp van Safaripark Beekse Bergen en de eerste C2C rotonde in Nederland tot bodemdaling in Den Haag en shapefiles voor de GIS-database Garantiebank. “Wij doen inderdaad veel”, beaamt Peter van de Ven, senior-adviseur Geo-informatie. “Zelf maak ik onderdeel uit van de vakgroep Geo-informatie. Wij houden ons bezig met het inwinnen van data, maken er werkbare analyses van en geven dat weer in diverse presentatievormen aan de klant. Met name dat laatste wordt steeds belangrijker. Wil de klant de data als een te bewerken tekening, pdf of in een online omgeving zichtbaar hebben? Wij ontwikkelen viewers, online omgevingen, waarin de klant real-time kan meekijken wat de stand van zaken is maar ook hoe het eindproduct wordt.” 

Onder de grond is het vaak een wirwar van kabels en leidingen.

Op de millimeter nauwkeurig

Kragten is betrokken bij tal van landmeetkundige projecten van uiteenlopende opdrachtgevers. Zoals het meten en rapporteren van de (doorvaart)hoogten van alle bruggen en viaducten van RWS. Ook voert zij deformatiemetingen uit om de constructiestaat van een brug te bepalen. Tom Wesselink, Vakgroephoofd GeoDatamanagement, legt uit hoe. “Bij metingen werken we met vliegtuigen, drones en landmeters. In dit voorbeeld voeren landmeters met de modernste apparatuur de metingen uit omdat het op de millimeter nauwkeurig moet zijn. De data zetten wij vervolgens om naar leesbare tekeningen en rapportages.”

Kabel- en leidingsleuven in 3D

Haar expertise zet Kragten ook in om plekken waar gegraven wordt in 3D weer te geven. “Onder de grond is het vaak een wirwar van kabels en leidingen. Een sleuf die gegraven wordt, moet veelal ook weer snel dicht om verkeershinder te beperken. Het is dan heel handig als je een 3D model hebt van die sleuf. Aan de hand van een video-opname gemaakt met een smartphone, kunnen wij de beelden omzetten naar 3D. Dat maakt heel inzichtelijk wat er allemaal onder de grond zit.”    

Integrale geo-oplossingen uit Groningen

foto-2-mug
Lees het gehele artikel

Waar landmeetkundige bureaus de markt vaak met slechts een enkel specialisme bedienen, is de disciplinewaaier van MUG Ingenieursbureau véél bonter. Als onderdeel van de Dijkstra Groep heeft de organisatie met een uitgebreid scala ontwerp-, advies- en ingenieursdiensten alles paraat om projecten compleet en bovenal integraal aan te pakken. Vanaf de nulmeting tot en met de oplevering en beheer. Private en publieke opdrachtgevers zien MUG dan ook als een praktisch denkende specialist die ketenbreed tot oplossingen komt waarmee iedereen verder kan.

Infra, milieu, archeologie, geo-ICT, geo-data en geo-info: de expertise van het vanuit het Groningse Leek en Wognum (Noord-Holland) opererende MUG bestrijkt meerdere disciplines. Oók wanneer deze in projectmatig opzicht tot een integraal geheel gecombineerd moeten worden. “De mogelijkheid om de materie vanuit verschillende specialismen te benaderen, is de voornaamste kracht van ons bureau”, aldus Hans Hainje, hoofd van de zeventig medewerkers tellende afdeling Geo-ICT en Geo-Info. “Waar mogelijk zoeken we naar de verbinding tussen de afzonderlijke technieken. Het stelt ons in staat om slimmer te faseren en sneller tot het beoogde resultaat te komen. Zo zijn we momenteel onder meer betrokken in het project Aanpak Ring Zuid Groningen. In de aanleg/reconstructie van de zuidelijke ringweg Groningen, uitgevoerd door twee Duitse en vier lokale aannemers, speelt MUG vele rollen. We zijn hier betrokken bij het wegontwerp, het omgevingsinformatiemanagement en alles wat met monitoren, meten en maatvoering te maken heeft.”

Meetspecialisten op het spoor: nachtelijke werkzaamheden tijdens buitendienststelling.

Werklocatie

De aanpak van MUG begint bij het vakmanschap van de mensen. De binnen het bureau actieve specialisten beschikken over een ruime kennis. Van techniek, wetten, regels en verplichtingen. Maar ook van de alledaagse praktijk, de dynamiek van een werk en de perspectieven van de klant. Daarnaast maakt het bureau gebruik van een gemêleerde batterij aan apparatuur en hulpmiddelen, waaronder hypermoderne laserscanners, supersnelle total stations, slimme apps, samenwerkingsportalen en 3D-reality. Het resultaat is een uitgebalanceerde mix van kennis, kunde, hardware en software die zoveel mogelijk op de werklocatie wordt benut. “We verlenen onze diensten niet vanachter een bureau, maar vormen juist het verlengstuk van de uitvoerder in het veld”, aldus Hainje. “Daardoor zijn we flexibel, kunnen we snel schakelen en zitten we altijd kort op de bal.”    

Een betrouwbaar beeld van de kabelsituatie

proefsleuf-rotterdam
Lees het gehele artikel

De wet WION verplicht netbeheerders om te zorgen voor actueel en betrouwbaar kaartmateriaal en tekeningen van de kabels en leidingen in de ondergrond. Terra Carta heeft het opsporen van deze ondergrondse netten volgens eigen zeggen verheven tot een kunst. “Als wij zeggen dat een kabel of leiding daar ligt, dan kun je er met zekerheid van uitgaan dat dat klopt. Dat klinkt logisch, maar is het zeker niet altijd in de markt”, zegt directeur Karel Meinen.

Volgens Meinen is er al een paar jaar reuring in het kader van de wet WION. “Netbeheerders hebben een bepaalde verplichting in relatie tot de ligging van kabels en leidingen, maar zij worstelen net als de andere stakeholders met zaken als ‘wie is waar verantwoordelijk voor?’. Wij als Terra Carta zweven tussen alle actoren in. Of het nu de aannemer is, het ingenieursbureau, de netbeheerder of de grondroerder, ze hebben allemaal baat bij een betrouwbaar beeld van de kabelsituatie. De gegevens moeten gewoon kloppen. De kracht van het gebruik van detectietechnieken ligt niet in de techniek zelf, maar met name bij de kennis van de gebruiker in het toepassingsgebied.”

De grondradar, kabelzoeker en het authentieke proefsleuven graven, weet Terra Carta naadloos op elkaar af te stemmen.

Timmerman

Terra Carta is een opsporingsbedrijf en maakt gebruik van apparatuur om kabels en leidingen op te sporen. “Dat benaderen we anders dan slechts uit te gaan van de techniek”, benadrukt Meinen. “Er komt veel meer bij kijken. Dat begint al bij het weten waar je mee bezig bent.” Meinen maakt een treffende vergelijking tussen een timmerman en de man met de hamer. “De timmerman weet waar hij mee bezig is en heeft kennis van zaken, van zijn gereedschap en de verschillende houtsoorten, terwijl de man met de hamer een stuk expertise mist. Dat beeld kun je transporteren naar de wereld van het opsporen van kabels en leidingen in ons land. Wij profileren ons nadrukkelijk als die ‘timmerman’ en proberen voortdurend de wijze waarop wij werken naar een hoger niveau te brengen. Dat gebeurt ook softwarematig, gebruikmakend van Artificiële Intelligentie voor bijvoorbeeld automatische paraboolherkenning en de identificatie ervan.”

Terra Carta maakt hoofdzakelijk gebruik van drie technieken. “De grondradar, kabelzoeker en het authentieke proefsleuven graven, weten wij naadloos op elkaar af te stemmen”, zegt Meinen. “Al die informatie combineren we met informatie uit de KLIC, zodat detectiepunten toegewezen kunnen aan een bepaalde kabel of leiding. Dat doen we voor een breed scala aan klanten, van Rijkswaterstaat, gemeentes en netbeheerders tot grote aannemers, ingenieursbureaus en Shell.”    

GEO-ICT zorgt voor revolutie in de GWW

artikel_gww-1
Lees het gehele artikel

De infrasector is volop bezig met een grootschalige digitalisatieslag. Deze tamelijk traditionele
bedrijfstak bevindt zich in een stroomversnelling. De ontwikkelingen gaan razendsnel, met name
op het gebied van Geo-ICT. Nog steeds met de laarzen in de klei, maar wel hightech aangestuurd.
Hoe krijgen ze dat voor elkaar? 

Het in Mijdrecht gevestigde Geodirect is zich als geen ander bewust van de effecten van digitale revolutie in dit vanouds tamelijk traditionele werkveld en heeft hierop een scherpe, toekomstgerichte visie. “Er is niets mooiers en bevredigender dan bedrijven en organisaties écht te helpen bij het optimaliseren en verduurzamen van werkprocessen”, zegt Sales Engineer Eric van der Hoek. “Wij richtten ons op de verschillende facetten binnen bouwprocessen, waarbij plaatsbepaling en geo-informatie een rol spelen. Voornamelijk vanaf de planvorming tot en met de realisatie van projecten.”

Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.

Stonex GPS

“We zijn in 2010 begonnen met het ondersteunen van aannemers die in eigen beheer wilden inmeten en uitzetten met behulp van GPS. De gebruiksvriendelijkheid van apparatuur en software was essentieel, plus de intensieve begeleiding van de mensen die ermee moesten gaan werken”, vervolgt Van der Hoek. “Toen we startten met Geodirect hadden we de beschikking over één ontvanger, de Stonex S9. Een van de eerste ontvangers die gewoon overal ontvangst had met centimeter nauwkeurigheid, gecombineerd met software waar de gebruiker geen landmeetkundige kennis voor nodig had. Door de snelle ontwikkelingen in de markt hadden we echter snel in de gaten dat de software veel meer moest kunnen. Om processen daadwerkelijk te kunnen optimaliseren, zijn we gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden op het gebied van databases en koppelingen met andere systemen, zoals ERP. Zo stuitten we op Atlantis van iLogs, een uniek systeem, ontwikkeld voor netbeheerders, waarmee een groot deel van wat wij zochten mogelijk was.”

Geolantis.360 platform

Van der Hoek: “Een intensieve samenwerking met onze relaties om de softwareomgeving geschikt te maken voor onder andere de aannemerij heeft uiteindelijk geresulteerd in ons huidige Geolantis.360 platform. Een aantal aanjagers in de technische ontwikkelingen waren bijvoorbeeld de implementatie van Synfra, waarbij we de volledige procesautomatisering in het 24-uurs huisaansluitingenproces hebben ingericht voor een aantal aannemers op basis van XML-berichtenuitwisseling. Tegelijkertijd hebben we de Geolantis.360 INSPECTOR app ontwikkeld voor het grootschalig areaalbeheer van Havenbedrijf Rotterdam en hebben we op verzoek van onze klanten het volledige KLIC-proces geïntegreerd. Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.” 

Stonex-ontvangers zijn uitgerust met het meest geavanceerde GNSS board, leveren hoge prestaties tot 800 kanalen en ondersteunen alle satellietconstellaties.

Meten met drones

Iedere dag komen er nieuwe uitdagingen bij die Geodirect in staat stellen om verder te innoveren. “Het portfolio aan aanvullende en altijd overlappende producten groeit daar organisch in mee”, stelt Van der Hoek. “De inzet van drones is daar een mooi voorbeeld van. Voor het meten met drones zijn we 3 jaar geleden gestart met 3Dsurvey-software in combinatie met de welbekende drones van DJI. Later hebben we dit uitgebreid met Pix4D, 3DR SiteScan en de distributie van de WingtraOne drone. Onze dronemapping oplossingen worden dagelijks door veel bedrijven in de GWW ingezet. Bijvoorbeeld om de voortgang van grondverzet bij te houden, actuele hoeveelheden te bepalen bij asfaltcentrales en de uitrol van glasvezel in het buitengebied. 

Procesoptimalisatie

“Glasvezel buitengebied is een mooi voorbeeld van verregaande procesoptimalisatie”, zegt Eric van der Hoek. “Door drones in te zetten beschikken telecomaannemers binnen een tijdsbestek van nog geen halve dag over de actuele situatie en kunnen direct met centimeterprecisie de beste route bepalen. Om tot het definitief ontwerp te komen maken aannemers gebruik van de Geolantis.360 INSPECTOR app voor het schouwen. Tijdens de schouwing kunnen we zelfs door middel van de unieke database koppelingen het definitieve ontwerp real-time bijwerken, zodat de aannemer ook direct inzicht heeft in de kosten, welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (zoals aantal gestuurde boringen, opbreken van straatwerk, graven van sleuven e.d.) en kunnen vergunningen aangevraagd en de materialen tijdig besteld worden. Het definitieve ontwerp wordt vervolgens digitaal gedeeld met de monteurs die ook gebruik maken van de app. Na de aanleg wordt er direct met open sleuf ingemeten door de monteurs. Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden geregistreerd met een GNSS ontvanger of digitaal geschetst in de COLLECTOR app en de revisie wordt automatisch gesynchroniseerd met de werkvoorbereider op kantoor.”

Momenteel werkt Geodirect met een aantal fabrikanten, netbeheerders en aannemers samen aan toepassingen op het gebied van logistiek en de registratie van verwerkte materialen in de ondergrond. “Dit heeft wat ‘voeten in de aarde’ gezien de verschillende belangen, maar gelukkig staan alle partijen open voor innovatie en verduurzaming. De digitale revolutie in de GWW is per slot van rekening nog maar net begonnen”, besluit Van der Hoek.