Tagarchief: geo-data

Digitalisering in de Geo-wereld dankzij zelfontwikkelde tools en software

Lees het gehele artikel

Ongeveer twintig jaar geleden werd ‘geo-maatschap’ Geomaat opgericht door drie noordelijke aannemers. Twee decennia later heeft het bedrijf een vestiging in Groningen en Amersfoort en werken er ruim honderd specialisten aan een tal van expertises. Zo houdt Geomaat zich bezig met landmeten, maatvoeren, 3D-laserscannen, mobile mapping, drone mapping en slimme data-analyses. 

Bob Wind, vestigingsmanager in Amersfoort, vertelt bevlogen over de innovaties en ontwikkelingen binnen het landmeetkundige ingenieursbureau. “De infrasector zit in ons DNA verankerd. We werken voor veel grote maar ook voor kleinere aannemers door het hele land. Neem nou de Aanpak Ring Zuid in Groningen, de Vechtdalverbinding en de Rijnlandroute. Behalve in de wegenbouw zijn we ook volop actief op en rond het spoor, de offshore en de woning- en utiliteitsbouw. Kenmerkend voor onze organisatie is de wil om te verbeteren. De technologie gaat hard, ook bij ons. Zo hebben we een afdeling Proces & Innovatie die dagelijks werkt aan de verbetering van ons werkproces en nieuwe slimme software en tools bouwt. Zo staat de ontwikkeling binnen onze verschillende expertises nooit stil. Onze afdeling Proces & Innovatie is momenteel zelfs bezig met het ontwikkelen van Artificial Intelligence-technieken.” 

Artificial Intelligence-technieken 

“In samenwerking met TNO ontwikkelen we software voor het inzetten van Artificial Intelligence”, zegt Wind. “Hiermee maken we slimme berekeningen en automatische analyses op onze 3D-puntenwolken. We gebruiken neurale netwerken en lerende systemen, zoals Google dat ook doet. Het doel van de AI-technieken is om aan al die miljarden punten in de 3D-puntenwolk volledig geautomatiseerd een identiteit toe te kennen, om zo alle objecten te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan objecten als bomen, belijning, geleiderail, markeringen en lichtmasten. Een ontwikkeling die het leven van wegenbouwers maar ook voor beheerders een stuk makkelijker gaat maken. In één oogopslag is onder meer zichtbaar hoe de lichtmasten erbij staan of wat de staat is van het wegdek.”

Artificial Intelligence in een puntenwolk.

C5-IRI-tool 

Over de staat van het wegdek gesproken, één van de laatste ontwikkelingen is Geomaat haar C5-IRI-tool, waarmee ze uit de 3D-puntenwolk de langsonvlakheid van het wegdek bepalen. Wind: “Zo maken wij dus digitaal een berekening van het rijcomfort van de weg. Er is zo ontzettend veel informatie uit de scandata te halen. Het mooie is dat als een aannemer op een later moment een andere vraag heeft over hetzelfde traject, wij de puntenwolk openen en ook deze informatie leveren. Dat noemen we: éénmalig inwinnen voor meervoudig gebruik.”

Infra Totaal-concept

De zelfontwikkelde tools en software past Geomaat toe in het Infra Totaal-concept. “Bij grote infrawerken vervullen wij vaak een coördinerende rol”, zegt Wind. “Dat maakt dat we bij het gehele project betrokken zijn. Hierin volgen we de volledige cyclus van het infrawerk. We komen als eerste op een werk (opnemen nul-situatie) en verlaten het als laatste (opleverdossier).”

Vanuit de data die zij inwinnen met de Streetmapper-IV, realiseert Geomaat machinemodellen om asfalt- en freesmachines aan te sturen. “Dit ondersteunen we met de kennis en ervaring van onze weginspecteurs, asfaltontwerpers en 3D-experts. Precieze maatvoering is het fundament van een succesvol infra- of bouwproject. Onze maatvoerders zijn dan ook nauw betrokken en zorgen samen met de werkvoorbereiders voor een goede voorbereiding. Na afronding van het project meten we de situatie opnieuw in en maken we een as-built/revisietekening voor het opleverdossier.”

“Ons motto: passie voor innovatief landmeten en maatvoeren. Dáár werken we met z’n allen aan bij Geomaat”, besluit Wind trots.    

Meetmethodiek afstemmen op de vraag

facto-geo-uitzetten-gww
Lees het gehele artikel

Door het hele land werken de vakmensen van FACTO GEO aan projecten in de infrastructuur.
Het grootste, onafhankelijke landmeetkundig ingenieursbureau van Nederland kan door zijn omvang en capaciteit indien nodig snel schakelen en inspelen op kritieke situaties. In alle gevallen wordt de aanpak, de inzet van de meetmethodiek en het gewenste resultaat afgestemd op de vraag en het uiteindelijke doel. 

Geo-partner met kennis van Geo-data

“We zien onszelf als een Geo-partner met kennis van Geo-data en gaan dan ook altijd als eerste op zoek naar de vraag achter de vraag van onze opdrachtgevers”, begint Tom Balke van FACTO GEO. “Welk doel heeft de opdrachtgever voor ogen met de meetgegevens? Hoe kunnen we meerwaarde creëren? Vaak begint dat met een goed gesprek. Dat schept veel duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Op basis van de uitkomsten adviseren we een aanpak met gebruikmaking van de juiste meetmethodiek. Dat varieert van mobiele scanners tot aan de inzet van drones en alles daartussen, zodat op de meest efficiënte manier de juiste informatie wordt opgeleverd. Desnoods maken we gebruik van een selecte groep onderaannemers, die volgens onze kwaliteitsnormen en servicegerichtheid werken, om het beoogde resultaat te leveren. Bij voorkeur begeleiden we onze opdrachtgevers vanaf de nulmeting tot aan de feitelijk oplevering of soms zelfs nog een stap verder, tot en met het beheer van bijvoorbeeld een weg.”

3D machinemodel

NCLS zit in het bloed

NLCS, dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector, stroomt door de aderen van de CAD-operators van FACTO GEO. “Ze worden er mee grootgebracht”, benadrukt Balke. “We kunnen door heel Nederland heel snel geo-specialisten inzetten voor werkzaamheden waarvoor extra aandacht benodigd is of in geval van onverwachte, kritieke situaties. Alle meetgegevens en data slaan wij op en deze worden verwerkt en kwalitatief getoetst met eigen ontwikkelde inwinnings- en verwerkingssoftware. Om uiteindelijk vanuit de meetgegevens de juiste klantspecifieke informatie te leveren maken wij gebruik van specialistische software. Alle communicatie, afspraken en offertes worden beheerd in een uniek klantbeheersysteem. Zo heeft iedereen die bij een project betrokken is altijd de beschikking over de meest accurate informatie en ontstaat er geen ruis op de lijn. Het klantbeheersysteem is volledig op maat voor onze organisatie gebouwd en bevat vele functionaliteiten. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld bij wijzigingen in een bestand alle betrokkenen een melding te sturen. Het komt de voortgang van een project ten goede.”

Machineaansturing

FACTO GEO is gespecialiseerd in het samenstellen van DTM-modellen op basis van scandata. Balke: “Vaak voeren we een nulmeting uit met scans. Uit die scans halen we alle relevante informatie en inventariseren welke objecten aanwezig zijn: denk bijvoorbeeld aan de contouren van wegobjecten, straatmeubilair, bomen, maar ook type verharding en kwaliteit van de wegbelijning. Alle gewenste objecten worden geïnventariseerd en ingetekend in de CAD-tekening. In het digitaal terrein model (DTM) wordt met NLCS alle coderingen aangegeven, zodat het voor de aannemer herkenbaar is met welke objecten hij te maken heeft. Dit stelt opdrachtgevers achteraf in staat om de hoeveelheden te bepalen bij de aanleg van nieuwe werken. Vanuit het eventuele BIM-model van de ontwerpende partij kunnen wij het 3D machinemodel maken voor het volledig automatisch aansturen van de machines. Volgens velen zou dat machinemodel de landmeter overbodig maken, maar wij zien dat toch anders. De besparing moet meer uit de productie komen”, vindt Balke. “Als het werk buiten wordt uitgezet, heeft de machinist altijd een extra controle en wordt er geen foutief model uitgegraven. Ook andere belanghebbenden zien in één oogopslag wat er gebeurt of moet gebeuren.”

Formaat eindmeting afstemmen op eisen en wensen

Als een project eenmaal wordt opgeleverd, komt FACTO GEO terug voor een eindmeting, waarbij de (revisie)gegevens van het uitgevoerde werk worden ingemeten. “Dat kan onze opdrachtgever vervolgens aanleveren aan zijn klant, veelal Rijkswaterstaat of de gemeente. Het formaat van de eindmeting stemmen we op de specifieke eisen en wensen af. Het gaat er tenslotte om, dat de opdrachtgever met de aangeleverde revisiegegevens zijn beheertaak kan vervullen. Voor overheden is dat negen van de tien keer NLCS, maar door Rijkswaterstaat worden ook aanvullende eisen gevraagd zoals Kerngis of DTB.”