Tagarchief: Fundex

MYRIX, het nieuwe data-portaal voor funderingsmachines

IMG_2815 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met het online portaal MYRIX maakt Fundex alle machinedata nu ook real-time inzichtelijk voor zijn klanten. Daarnaast is ook alle paaldata zichtbaar in het portaal en wordt via een service-ticketsysteem de hele geschiedenis van de machine bijgehouden. Alle documentatie is bovendien up-to-date zichtbaar. Alsof dat nog niet genoeg is, kunnen ook palenplannen in MYRIX worden ingeladen, zodat eveneens real-time zicht is op alle productiedetails.

“Tien jaar geleden zijn we begonnen met het loggen van data uit onze funderingsmachines, zodat wij als fabrikant bij mogelijke problemen heel snel diagnose kunnen stellen”, begint Anton Hectors van Fundex. “We merkten dat er bij onze klanten ook steeds meer vraag kwam naar inzichtelijke data, onder andere voor kwaliteitscontrole, onderhoudsintervallen, paaldata, documentatie, noem maar op. Sinds medio 2020 rusten we alle nieuwe funderingsmachines uit met een MYRIX-modem, zodat de data automatisch wordt verstuurd. Wanneer de machine tevens is uitgerust met het Fundex Data Acquisitie (FDA) systeem, is naast alle machinedata ook alle paaldata automatisch in MYRIX inzichtelijk. Dan bestaat bovendien de mogelijkheid om heel snel de eigenschappen van een nieuwgevormde paal te bekijken en te beoordelen of deze goed is aangebracht. De data kan worden gebruikt om paalrapporten op te stellen die uiteindelijk aan de opdrachtgever aangeleverd worden of voor intern gebruik.”

Met het online portaal MYRIX maakt Fundex alle machinedata nu ook real-time inzichtelijk voor zijn klanten.

MYRIX

John Brakman van Fundex legt uit. “In het dashboard krijgt de klant een overzicht van alle Fundex-machines, wat de status is en waar ze zich bevinden. Per machine kan vervolgens verder in detail worden ingezoomd op de verschillende variabelen, zoals de status van de motor, de hydrauliek of de machine toe is aan een onderhoudsbeurt, enzovoort. In de toekomst zal MYRIX steeds verder worden uitgebreid en zullen er ook meldingen worden uitgestuurd op moment er bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt gepland moet worden, enzovoort. Gebruikers kunnen tot in detail de historische data bekijken. Daarnaast kunnen presets worden aangemaakt, voor het geval men vaker dezelfde variabelen wil inzien. Wij als fabrikant gebruiken deze data voor diagnose, onze klanten met name voor de productievoortgang.” Hectors vult aan: “Zo kunnen ze de output van machines vergelijken die op dezelfde bouwput zijn opgesteld en het verschil in wachttijden, inboren, et cetera beoordelen. Alles met als doel de efficiëntie van de machines te verbeteren.”

Wanneer de machine is uitgerust met PPS (pile positioning system) kan tevens het actuele palenplan worden getoond. Brakman: “Het palenplan kan digitaal worden ingeladen en wordt real-time geactualiseerd, zodat ook op kantoor de voortgang van een project kan worden gevolgd. Kortom, MYRIX combineert alle data in één overzichtelijk portaal. MYRIX is ook beschikbaar als retrofit op bestaande machines.”     

Waar komen we vandaan? En waar staan we nu?

IMG_2577 kopiëren
Lees het gehele artikel

Eigenlijk hebben de trillingen van boorstellingen altijd problemen veroorzaakt. Ook al was daar eind jaren vijftig nog weinig aandacht voor. Dat had ook niet zoveel zin, heien was eenvoudigweg de enige manier om gebouwen te funderen. Ed Revoort doorloopt de funderingsgeschiedenis, van de bonkende heistelling tot de trillingsvrije technieken van vandaag. 

Ed Revoort, directeur van Funderingstechnieken Verstraeten, draait ruim 40 jaar mee in de funderingswereld en volgde de ontwikkelingen op de voet. “Terugkijkend was niemand gelukkig met de heistelling”, constateert hij. “Vanaf het eerste moment veroorzaakten de trillingen problemen in de directe omgeving. De problemen waren wellicht minder groot, maar riepen absoluut vragen op.”

Heien met flinke klappen

Sec gezien moet een fundering de last van een gebouw overbrengen naar een draagkrachtige laag, die wordt opgezocht met palen. “Aanvankelijk koos men hiervoor houten palen”, vertelt Revoort, “die met flinke klappen de grond ingingen. Maar al vanaf het eerste moment werd nagedacht over andere manieren. We zagen heipalen voor ons die met een draaiende beweging in de grond werden geboord, het liefst grondverdringend waardoor geen grond naar boven hoefde te worden getransporteerd.”

In Bolsward bood de Fundex boorstelling uitkomst bij de uitbreiding van het gemeentehuis.

Grondverdringend funderen

De firma’s De Wit en De Waal brachten in die tijd al een grondverdringende funderingstechniek op de markt. Een techniek met ongekende voordelen. De palen zakten na boring niet meer verder de grond in, waardoor ze volledig konden worden belast. Storende geluidsoverlast en scheuren en verzakkingen bij omliggende gebouwen bleven uit, waardoor veel funderingsbedrijven de techniek later overnamen.

De funderingsmachines

“Dit was voor Funderingstechnieken Verstraeten het moment om de machines te ontwikkelen die de palen in de grond konden boren”, vertelt Revoort. “We brachten de machinebouw onder in een aparte bv en beschermden de ontwerpen met patenten. De basis voor de Fundex-funderingstechnieken was gelegd, een innovatieve techniek voor trillingsvrij boren. Andere (familie)bedrijven specialiseerden zich in funderingstechnieken in brede zin en verkochten later hun bedrijf aan de grote aannemers. Deze konden hierdoor meerdere methoden aanbieden. Fundex bleef overigens zelfstandig.”

Het trillingsvrije systeem staat klaar voor de uitbreiding van Rustenburg in Voorburg.

Gefundeerd advies

‘Door deze keuzemogelijkheid ontstond er behoefte aan advies. Wanneer konden prefab betonpalen worden ingezet? Wanneer voldeden ze aan de veiligheidsvoorschriften en hadden ze wel het gewenste draagvermogen? “De overheid (NEN) bepaalde in 2017 dat voor iedere partij die deze laatste vraag niet exact kon beantwoorden, de parameters 30% naar beneden werden bijgesteld. De regel moest partijen stimuleren om met goede bewezen proefresultaten terug te komen. Maar de aannemers verhoogden enkel het aantal palen, nog niet geremd door enige ambitie op het gebied van duurzaamheid, CO2-reductie of energiebesparing.”

Duurzaam. Trillingsvrij. Geluidsarm

“Gelukkig ligt ook die periode achter ons”, besluit Revoort. “Zoals veel andere funderingsbedrijven beschikt Funderingstechnieken Verstraeten over de rekenmethode die het draagvermogen tot op de kilo nauwkeurig berekent. Daarnaast hebben we de technieken om palen zestig tot zeventig meter de grond in te brengen, passend bij de hedendaagse hoogbouw. We kunnen nieuwe funderingen aanleggen en bestaande funderingen aanpassen en dat allemaal geluidsarm en trillingsvrij. We hebben de boortechniek mede ontwikkeld. Dat merk je.”