Tagarchief: Frontboring

Open frontboring met waterslot onder spoorrails

Lees het gehele artikel

Als gevolg van een verstopte duiker onder het spoor stonden in Oudesluis regelmatig diverse tuinen onder water. Bij nader inzien bleek de sterk verouderde duiker ook nog eens lek. Reden voor ProRail om snel actie te ondernemen. Kouwenberg Infra stond in voor het boren van een nieuwe duiker onder het spoor door en het dempen van de bestaande duiker. De specialist in sleufloze technieken is daarbij in goed overleg op diverse punten afgeweken van het initiële plan van de spoorbeheerder.

Kouwenberg Infra is al vele jaren gespecialiseerd in het ontwerpen en aanbrengen van leidingen en duikerconstructies onder wegen, vaarwegen en spoorwegen. “We zijn gewend om deze werkzaamheden in onderaanneming uit te voeren, maar hebben ons voor het project in Oudesluis als hoofdaannemer ingeschreven op de uitvraag van ProRail”, begint Sjoerd Janssen van Kouwenberg Infra. “Het betrof een UAV-GC-contract waarbij we verantwoordelijk waren voor het complete plaatje inclusief nulmeting, inspecties, bodemonderzoek, afstemming met omwonenden en risicobeheersing.” Zijn collega Teun van Ras vult aan: “Daar zit ook direct onze kracht: dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we voor elke situatie een passende oplossing bedenken om zoals in dit geval een bestaande constructie veilig en kwalitatief te dempen om vervolgens even verderop gecontroleerd een nieuwe boring onder het spoor door te maken.”

Bestaande constructie gedempt

“De bestaande stalen duiker was 19 meter lang met twee betonnen inspectieputten naast het spoor en twee kleine uitliggers richting de watergang”, legt Janssen uit. “De staat van het hele object liet nogal te wensen over, zo bleek tijdens een schouwing. De inspectieputten stonden op instorten en de duiker was vanwege diverse lekkages helemaal dichtgeslibd. Het spoor vertoonde zelfs ter plaatse van de bestaande duiker verzakkingen.” Van Ras: “Om nog meer problemen met de oude duiker te voorkomen, zijn we in overleg met ProRail afgeweken van het initiële plan zoals beschreven in het Bestek. In plaats van het reinigen en doorspuiten van de bestaande duiker, met kans op het wegspoelen van zand en slib onder het spoor, hebben we de bestaande constructie eerst volledig dichtgezet en ontlucht. Vervolgens zijn ook de inspectieputten en uitliggers verwijderd.”

Door het toepassen van een waterslot is voorkomen dat er spoeling onder het spoor plaatsvindt door het aanwezige grondwater.

Van een schildboring naar open frontboring

Circa 145 meter verderop werden vervolgens de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe duikerconstructie. De nieuwe duiker is 26 meter lang, uitgevoerd als een GVK-buis 860mm uitwendig en loopt van watergang tot watergang. Inspectieputten zijn daarmee overbodig. Van Ras: “Ook hier zijn we voorafgaand in overleg met ProRail gegaan om het plan te finetunen. Hieruit is het oorspronkelijke plan, het uitvoeren van een schildboring, omgezet naar een open frontboring met waterslot, met name vanwege de beperkte ruimte om het benodigde containerpark op te tuigen. Ook bleek de ondergrond niet draagkrachtig genoeg om de boorkop te kunnen dragen. Door het toepassen van een waterslot is voorkomen dat er spoeling onder het spoor plaatsvindt door het aanwezige grondwater. In drie weken tijd hebben we de klus op locatie geklaard, van het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van de bekisting in de watergangen tot het droogpompen van de put, het boren zelf en daarmee het verbinden van beide watergangen.”

“Het maken van een boring onder het spoor door met of zonder waterslot, is voor ons dagelijkse kost. De grootste uitdaging zat hem voor ons in de voorbereiding en de contractbeheersing als hoofdaannemer voor ProRail”, blikt Janssen terug. “Maar ook daarin zijn we geslaagd. Sterker nog, de volgende klus voor ProRail dient zich alweer aan: het realiseren van een vijftal spoorkruisingen op het emplacement van Rotterdam Centraal Station.”