Tagarchief: Freyssinet

Effectief versterken, verplaatsen en repareren van civiele kunstwerken

Freyssinet-1
Lees het gehele artikel

Bruggen en viaducten zijn een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur. We denken er vaak niet bij na, maar ook deze civiele kunstwerken hebben soms wat liefde nodig. En dat is precies wat Freyssinet doet. Freyssinet heeft zich in Nederland en daarbuiten bewezen als specialist in het versterken, verplaatsen en repareren van allerlei constructies. Christian Carlie, Business Development Manager voor Freyssinet, vertelt alles over het bedrijf, innovaties en de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

In 1943 stond Eugène Freyssinet, de uitvinder van de voorspanning, aan de basis van het innovatieve bedrijf. “We zijn naast expert in voorspanningstechnieken en tuikabels een adviserende en uitvoerende aannemer in vooral de civieltechnische bouwsector. Daarnaast hebben we alle kennis in huis om levensduur verlengend onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld betonreparaties, constructieve versterking, kathodische bescherming en injecties. Juist die combinatie van verschillende technieken en projecten maakt ons uniek!”

Extra voorspanning

“Als je kijkt naar de markt, zie je dat steeds meer civiele kunstwerken versterking nodig hebben. En daar hebben wij veel bewezen oplossingen voor”, aldus Carlie. Eén van deze oplossingen is de externe voorspanning. Deze voorspanning heeft zich bewezen als betrouwbare methode voor het versterken van vooral grotere bruggen. 

Maar bij bijvoorbeeld kleinere viaducten of meer complexe constructies in de utiliteits- en industriebouw is vaak onvoldoende ruimte voor het inpassen van zware ankerblokken of deviatiepunten om de voorspanning op de gewenste punten aan te laten grijpen. “Freyssinet heeft daarom, naast de standaard voorspansystemen, twee alternatieve voorspansystemen ontwikkeld. Hierbij is aanpassing van de te versterken constructie niet nodig, of blijft het tot een minimum beperkt. Dit is ons R-systeem en het X-systeem. De belangrijkste eigenschap van beide systemen is dat de voorspankabels uit een enkele streng bestaan en daardoor eenvoudig in de bestaande constructie worden ingepast. Deze systemen hebben al voor groot succes gezorgd bij verschillende wereldwijde renovatieprojecten.”

“We zijn verantwoordelijk voor alle voorspanning, alle tijdelijke ondersteuningen, opleggingen en het lanceren van het viaduct.” (Beeld: Laila Willems)

Lokale kennis en internationale expertise

Freyssinet biedt oplossingen voor niet-alledaagse bouwkunde- en infravraagstukken. Dat blijkt uit een aantal uitdagende projecten van het afgelopen jaar. Carlie vertelt: “We zijn betrokken bij het lanceren van de KW52A op het Terbregseplein: twee viaducten over het plein heen. We zijn verantwoordelijk voor alle voorspanning, alle tijdelijke ondersteuningen, opleggingen en het lanceren van het viaduct. Een omvangrijk en uniek nieuwbouwproject in opdracht van De Groene Boog.”

Naast dit soort grote nieuwbouwprojecten, ligt de expertise van Freyssinet bij vervangings-, versterkings- en renovatieprojecten. “Zo gaan we in 2023 van start met de vervanging van de tuikabels van de Galecopperbrug. En in het project Ring Zuid Groningen hebben we een tailor-made extern voorspansysteem ontwikkeld en aangebracht op een kunstwerk wat in aantal rijbanen is uitgebreid. In het kader van deze uitbreiding en aardbevingsbestendig bouwen dienen de bestaande pijlerbalken van het noordelijke en het zuidelijke dek gekoppeld te worden door middel van dwarsvoorspanning. En we gaan aan de slag met de externe versterking van een viaduct in Gouda voor de provincie Zuid-Holland. Kortom: het zijn allemaal mooie en toonaangevende projecten, waarbij we lokale kennis combineren met internationale expertise. Zo ontwerpen we, in samenwerking met opdrachtgevers, oplossingen voor onderhouds- en reparatievraagstukken waarbij veiligheid, duurzame oplossingen en overlastminimalisatie centraal staan.”   

Bijzondere bouwmethodiek voor viaducten Terbregseplein

Foto-1—Freyssinet
Lees het gehele artikel

Wereldwijd biedt Freyssinet een ongeëvenaard scala aan civieltechnische disciplines en vaardigheden. Het in 1943 door Eugène Freyssinet, de uitvinder van de voorspanning, opgerichte bedrijf levert via een netwerk van zestig dochterondernemingen als hoofd- of onderaannemer een bijdrage aan de bouw van uiteenlopende constructies. Zo behoort het realiseren van onder meer tuikabelconstructies en voegconstructies, vijzelen, schuiven en speciale bouwmethodieken voor zowel nieuwbouw als renovatie tot de specialismen. Rondom de bouw van twee viaducten over het Terbregseplein bewijst de onderneming ook binnen het project A16 Rotterdam de ruim aanwezige expertise. 

De lanceerneus onderweg naar het volgende steunpunt inclusief tijdelijke ondersteuning A20.

Freyssinet biedt een solide ondersteuning, tijdens elk project. Niet alleen qua engineering en de vervaardiging van producten, maar ook als het gaat om de implementatie van technische oplossingen ter plaatse. Welke wens of behoefte de opdrachtgever ook heeft, telkens tekent Freyssinet voor een op innovatie en duurzaamheid geënte performance. “Naast specialistische renovatietechnieken zijn we expert in het ontwerpen en uitvoeren van specifieke bouwmethodieken”, zegt Jurgen Jochims, directeur namens het vanuit Oud Gastel opererende Freyssinet Zuidwest B.V. “Een activiteit waarbij we onder meer verkeersoverlast en/of constructieve uitdagingen adequaat en resultaatgericht oppakken.”

Bijzondere bouwmethode

Een van de meest in het oog springende projecten binnen dit kader is de toepassing van de Incremental Launching Method (ILM) voor een tweetal viaducten over het Terbregseplein in Rotterdam. Binnen het hiervoor gecreëerde samenwerkingsverband is Freyssinet verantwoordelijk voor alle voorspanning (zowel langs, dwars als extern), alle tijdelijke ondersteuningen en bolsegmentopleggingen. Als slotstuk tekent het bedrijf voor de lanceeroperatie zélf. Om de werkzaamheden in opdracht van aanneemcombinatie De Groene Boog naadloos aan te laten sluiten op de gedefinieerde randvoorwaarden, was Freyssinet al vanaf de tenderfase betrokken bij het omvangrijke project. “Een belangrijk uitgangspunt hierbij was om de overlast voor het verkeer op zowel de A16 als de A20 zo veel mogelijk te beperken”, vervolgt Jochims. “De keuze voor deze manier van bouwen heeft er mede aan bijgedragen dat Rijkswaterstaat de opdracht uiteindelijk heeft gegund aan De Groene Boog. Na het doorlopen van het ontwerp- en voorbereidingsproces is begin vorig jaar gestart met de opbouw op de projectlocatie. Vervolgens is eind 2021 het eerste segment gelanceerd. Op dit moment staat de teller op vier gerealiseerde segmenten en overspant het eerste betonnen deel de A20.” 

Hoogtepunt

Om de geformuleerde scope uiteindelijk optimaal te realiseren, staat er voor Freyssinet in het Rotterdamse behoorlijk wat werk op de planning. Zo worden de twee kunstwerken binnen een nauwe samenwerking met de collega’s van Freyssinet Polen in totaal van ruim 900 ton voorspanstaal voorzien. Daarnaast levert en installeert de specialist veertig speciale bolsegmentopleggingen. “Voor het ultieme hoogtepunt, de lanceeroperatie, maken we gebruik van speciaal materieel”, aldus Jochims. “Voorbeelden hiervan zijn de inmiddels bekende lanceerneus en de tijdelijke, stalen hulpconstructies met een gewicht van meer dan 400 ton.”