Tagarchief: Franki Grondtechnieken

Het grootste bodeminjectieproject van Nederland

N206-luchtfoto-april2022-0011_0001
Lees het gehele artikel

In de nieuwe situatie ligt een deel van de N206 ir. G. Tjalmaweg straks (ver) onder het grondwaterniveau. Voor het realiseren van de waterdichte wegconstructie wordt een specialistische grondtechniek toegepast: waterglasinjectie. Franki Grondtechnieken is heer en meester in deze techniek en heeft met dit project meteen een record te pakken. Het is volgens directeur Jan-Wim Verhoeff verreweg het grootste bodeminjectieproject van Nederland en misschien zelfs van Europa.

De verdiepte ligging van de nieuwe Tjalmaweg wordt in den droge gebouwd. “De bodeminjectietechniek biedt een oplossing voor een probleem dat je op geen enkele andere manier kan oplossen”, zegt Verhoeff stellig. “Concreet maken wij een waterremmende laag in de diepe ondergrond, zodat de wegconstructie in een gebied met een hele hoge grondwaterstand toch in den droge aangelegd kan worden. Daarvoor wordt wel eerst een soort van ‘badkuipconstructie’ geconstrueerd door aan weerzijden damwanden aan te brengen. Door middel van waterglasinjectie wordt een waterremmende laag gecreëerd op diepte, zodat de bak als het ware wordt afgesloten. Vervolgens wordt het grondwater onttrokken en kan men droog ontgraven.”

Er worden maar liefst 96.000 (!) injectieslangetjes aangebracht met een totale lengte van 1.500 kilometer

96.000 injectieslangetjes

Bovenstaande klinkt heel eenvoudig, maar er gaat vanzelfsprekend de nodige voorbereiding aan vooraf. Wat te denken bijvoorbeeld van het aanbrengen van maar liefst 96.000 (!) injectieslangetjes met een totale lengte van 1.500 kilometer. “Het hele traject is verdeeld in dertien compartimenten, die allemaal afzonderlijk worden geïnjecteerd en ontgraven. Daarmee behoudt de aannemer de nodige flexibiliteit en kunnen de werkzaamheden als in een treintje worden uitgevoerd”, legt Verhoeff uit. “De injectieslangetjes worden met behulp van een stelling ingetrild tot op een diepte van ongeveer 15 meter. Dat is aanzienlijk dieper dan benodigd voor de wegconstructie en ook lang niet zo diep als ontgraven wordt. Het gewicht van de grond boven de injectielaag is nodig om de waterremmende laag in evenwicht te houden met de waterdruk onder de laag. Zie het als een evenwichtsconstructie die daarmee veel minder kostbaar is dan een bouwkuip met onderwaterbeton en funderingspalen.”

Vanwege de omvang van het project heeft Franki Grondtechnieken een tweetal onderaannemers ingeschakeld om samen al die injectieslangetjes tijdig te kunnen aanbrengen.

Niet-milieubelastend

Vanwege de omvang van het project heeft Franki Grondtechnieken een tweetal onderaannemers ingeschakeld om samen al die injectieslangetjes tijdig te kunnen aanbrengen. “We staan met permanent twee stellingen op het project, maar hebben ook fases gekend waarin er tot wel zes stellingen tegelijk aan het werk waren”, zegt Verhoeff. “Zodra een compartiment gereed is, pompen we vanuit onze injectiecontainer de waterglassubstantie door de slangetjes. Aan de onderkant van het slangetje bevindt zich een injectieventiel, zodat we een en ander goed kunnen doseren. Het mengsel bestaat uit een combinatie van water, waterglas en een harder die vloeibaar wordt verpompt en in de bodem omslaat in een gel. De afstand tussen de slangetjes is zodanig bepaald dat er op diepte uiteindelijk een doorgaande gellaag wordt gevormd. Deze waterremmende laag is overigens van tijdelijke aard, want lost na verloop van tijd op. We maken daarbij gebruik van een niet-milieubelastende harder die bijvoorbeeld ook in waterwingebieden kan worden ingezet.”

Sinds september 2021 is Franki Grondtechnieken actief op de Tjalmaweg. “We zijn momenteel in het laatste compartiment bezig met het aanbrengen van de gellaag, terwijl de wegconstructie in de eerste compartimenten al zo goed als klaar is. Ook weer een bijkomend voordeel van deze methode.” Zelfs voor een gespecialiseerde funderingsaannemer met meer dan 110 jaar ervaring is de Tjalmaweg voor Franki Grondtechnieken een bijzonder project. “Door de enorme schaal is de logistiek van een andere orde dan bij een traditionele bouwput van 50 bij 100 meter. De planning is cruciaal. Als het bij ons stokt, volgt de rest vanzelf. De samenwerking met Boskalis is dan ook uiterst plezierig. We hebben het project als partners aangevlogen en gezamenlijk ons best gedaan om het treintje te laten slagen. En met succes.”   

‘Ons werk zie je niet, maar het belang ervan is des te groter’

franki_bouwput-rivm-utrecht
Lees het gehele artikel

Trillingsvrij boren wordt steeds meer de standaard. Franki Grondtechnieken is specialist en wordt ingezet op complexe projecten. Dat vraagt een hoge mate van improvisatie en oplossingsgericht denken.

De oorsprong van Franki Grondtechnieken gaat terug tot begin 1900. Edgard Frankignoul richt de Compagnie Internationale des Pieux Armés Frankignoul op nadat hij in 1909 het octrooi verwierf op de Franki-paal. Het in 1934 opgerichte Franki Grondtechnieken is onderdeel van Franki Foundations Belgium met zusterbedrijven in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De gehele Franki groep is sinds 2008 onderdeel van de BESIX Group. 

Basis van grootse projecten

Aan het roer van Franki Grondtechnieken staat Jan-Wim Verhoeff. Hij is trots op het werk dat ze doen. Met recht, want een snelle blik op de projecten waarbij zij betrokken zijn, leert dat het niet de minste projecten zijn. Denk aan de Noord-Zuid lijn, de Spoorzone Delft, de complete bouwput met fundering voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG in Utrecht en het project Groene Boog ofwel de aansluiting van de A16 op de A13. “Wij leggen letterlijk de basis voor deze projecten”, vertelt Verhoeff. “Ons werk zie je niet, maar het belang ervan is des te groter. Zo hebben de funderingspalen van RIVM en CBG in Utrecht een lengte van 60 meter en een diameter van 2 meter. Het gebouw moet dusdanig stabiel staan dat het trillingsvrij is. Als expert in speciale funderingstechnieken, zoals trillingsvrij funderen en het aanbrengen van in de grond gevormde wanden, worden wij juist bij dit soort projecten ingeschakeld. Enerzijds voor de uitvoering van specifieke funderingswerken maar ook voor de uitvoering van complete bouwputten waarbij wij de coördinerende rol van de hoofdaannemer overnemen. 

Ondergronds puzzelwerk

Bij het ondergronds funderen staan de mensen van Franki geregeld voor grote uitdagingen. “Mooi voorbeeld is de Noord-Zuid lijn waar wij graafwerkzaamheden hebben verricht voor de wanden van de stations. Het is midden in Amsterdam dus weinig ruimte terwijl je met grote graafmachines werkt. Dat vergt ook veel aandacht voor de veiligheid van ons personeel maar ook van het publiek. De aanvoer van al het materiaal en materieel is ook een logistieke puzzel. Dat geldt tevens voor ons werk in Delft waar wij de ondergrondse tunnelwanden voor de spoortunnel hebben gegraven. Maar wat wellicht nog de grootste uitdaging is bij ons werk, is dat wij bij wijze van spreken in den blinde graven. Uiteraard is gedegen grondonderzoek de basis van ons werk. Dat is echter geen garantie dat je helemaal niets tegenkomt. Omdat wij veel technieken in huis hebben, kunnen wij op dat soort momenten ook snel met een oplossing komen. Dat is de grote kracht van Franki Grondtechnieken.”