Tagarchief: Flowserve

De tijd is aangebroken om kritisch naar Nederlandse gemalen te kijken

DSC07642
Lees het gehele artikel

De toenemende wateroverlast in ons land zorgt voor schade, angst, verdriet en kost ons land enorm veel geld. De tijden zijn veranderd en ons kikkerlandje, dat van oorsprong geroemd wordt om watermanagement, heeft het zwaar in de strijd tegen het binnenlandse water. GWW Magazine zit aan tafel met Flowserve, wereldwijd bekend om de ontwikkeling en fabricage van pompsystemen. Jan Vervoort, verantwoordelijk voor de drinkwater- en gemalenmarkt in Noord-Nederland, Ronald Lammerink, verantwoordelijk voor de drinkwater- en gemalenmarkt in Zuid-Nederland en Tim Bastiaansen, engineering specialist hydraulics, praten vanuit hun expertise over de huidige stand van zaken als het om gemalen gaat.

Gemaal Katwijk: Een mooie combinatie van oud en nieuw, drie oude pompen hebben een upgrade gekregen en er is een vierde, nieuwe bijgeplaatst.

Een tweede leven voor oude gemalen

Jan opent het gesprek: “Je merkt dat we in andere tijden leven. Door de klimaatveranderingen hebben we te maken met steeds hogere waterpeilen en de zeer frequente, hevige regenbuien zorgen voor een hoeveelheid af te voeren water die ongekend groot is. In de praktijk betekent dit dat veel gemalen niet meer opgewassen zijn tegen hun taak. Ook zien we dat we de natuur steeds vaker een handje moeten helpen, omdat het natuurlijk verval niet meer genoeg is om water snel genoeg af te voeren. Een goed voorbeeld daarvan is de bouw van een nieuw gemaal tijdens de nu uitgevoerde renovatie van de Afsluitdijk. Omdat er niet meer voldoende gespuid kan worden als gevolg van de zeespiegelstijging zijn er aanvullend nu ook pompen nodig.  De pompen van Flowserve zorgen ervoor dat het water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee komt. De mens wordt dus afhankelijk van mechanische oplossingen. Daar zien we als Flowserve dan ook een dankbare taak in, we zetten onze kennis en kunde niet alleen in om een technisch probleem op te lossen, er gaat ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid mee gepaard. Dat motiveert ons elke dag enorm.”

De experimentele testloop voor het testen van nieuwe waaiers op schaal.

Bij Flowserve is men van mening dat de meest efficiënte en meest betaalbare manier om gemalen toekomstbestendig te maken ligt in het aanpassen van bestaande gemalen. “Een tweede leven geven aan een gemaal, met behulp van hypermoderne aanpassingen is effectief en duurzaam”, zegt Ronald. “Je lost niet alleen het probleem van waterafvoer op, maar bespaart ook nog eens kosten en het draagt bij aan minder CO2-uitstoot. We hebben al veel gemalen in Nederland een tweede leven mogen geven.” Als voorbeeld noemt Tim de aanpassingen aan het gemaal in Katwijk: “Een mooie combinatie van oud en nieuw, we hebben drie oude pompen een upgrade gegeven en er een vierde, nieuwe bijgeplaatst. Datzelfde is gedaan bij het gemaal Wetering, van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De capaciteit is verhoogd en bovendien zijn alle pompen nu uitgevoerd met een visveilige hydrauliek.”

De model intake test stand.

Ontwikkelen en testen

Flowserve gaat steeds een stap verder in het innoveren en optimaliseren van pompen. Ontwikkeling en onderzoek worden gedaan bij Flowserve op de campus in Etten-leur, met als kers op de taart het testcentrum Vossendaal. Daar worden de pompen op schaal getest en ook de stromingspatronen in de aanstroomconstructies worden in een schaalmodel test beoordeeld en waar nodig verbeterd. Tim: “Een unieke mogelijkheid om te visualiseren wat er gebeurt. We meten er de aanstroompatronen met verf injectie en voeren er cavitatietesten uit. De pompen zijn opengewerkt met plexiglas, zodat het proces live te volgen is. Testen is echt een onderdeel van onze engineering.” Jan voegt toe: “Op die manier biedt Flowserve zekerheid, we testen en valideren in eigen huis.” Ronald vult aan: “We kunnen bij Vossendaal pompen op een schaal van ± 30 cm testen en deze betrouwbaar verschalen tot waaierdiameters van nu 460cm doorsnede. Met onze kennis, bagage en beschikbare middelen kunnen we enorm veel. Een mooi voorbeeld is het gemaal Sasse uit 1928, dat niet meer functioneerde. Na onze upgrade kan het gemaal er weer minimaal 40 jaar tegen!”

De pompen zijn opengewerkt met plexiglas, zodat het proces live te volgen is.

Wereldwijd inzetten op water

“Nogmaals, we moeten ons in Nederland gaan afvragen hoe we planmatig de gemalen toekomstbestendig kunnen maken. Veel water in binnenstedelijk gebied kan door het huidige afwateringstelsel niet meer afgevoerd worden. De gemalen zijn er niet op berekend, dus daar is een upgrade nodig. Oude gemalen in de polder zijn niet berekend op bebouwing in de polder, terwijl dat steeds meer voorkomt, door uitbreiding van gemeentes. Wat doen we daar mee?”, zegt Jan tot besluit. “Flowserve heeft de wereldwijde inzet op water als focuspunt, maar we staan te trappelen om de boel in eigen land goed te regelen, in ieders belang.”     

Expert in pomptechnologie ontwikkelt vispasseerbare pomp

CVPS_F_pump3_V1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Bij de Nederlandse tak van het bedrijf ligt de expertise ook in de watermarkt. “Niet zo gek,” volgens Ronald Lammerink en Jan Vervoort, sales engineers bij Flowserve, “aangezien we in Nederland van oudsher strijden tegen en leven met water.”

“Met het speciale team van onze Water Unit houden we rekening met de specifieke wensen vanuit die markt. Zowel op het gebied van klantcontact als op het gebied van operationele uitvoering, kunnen we daarom de watermarkt optimaal bedienen”, zegt Vervoort.

Vispasseerbare pompen

Een belangrijk aspect bij veel waterschappen en civiele aannemers is het toepassen van ‘visveilige’ pompen, vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water, omdat Nederland veel vismigratie knooppunten kent. “Men is niet altijd op de hoogte van het feit dat bestaande pompen een upgrade kunnen ondergaan om ze geschikt te maken als vispasseerbare pomp”, zegt Lammerink. “Flowserve ontwikkelde een nieuwe waaiervorm waarmee pompen met een propeller-waaier (ook wel axiaal waaier genoemd) kunnen worden geoptimaliseerd voor vispassage.” Naast de unieke waaier heeft Flowserve ook een stalen pomphuis met gepatenteerde geïntegreerde persbocht ontworpen voor metalen pompen. Beide ontwikkelingen kunnen zowel bij nieuwe als bestaande pompen worden toegepast. Ook kan Flowserve nu een betonnen slakkenhuispomp met propeller hydrauliek beter vispasseerbaar maken. “Met een derde van de investeringskosten van een nieuwe pomp, maak je een bestaande pomp en daarmee een gemaal volledig vispasseerbaar.”

Geassembleerd vispasseerbaar binnenpakket gereed voor plaatsing in het gemaal.

Innovatie is de sleutel tot succes

“Dit soort innovatieve ontwikkelingen blijven stimuleren is de sleutel tot succes”, zegt Vervoort. “Zeker in het kader van circulair denken. Er zijn in Nederland veel gemalen die meer dan vijftig jaar oud zijn, waarbij het ombouwen van de bestaande installatie een aanzienlijk voordeel oplevert ten opzichte van nieuwbouw. Het scheelt in kosten en ombouwtijd, waarbij eveneens wordt bespaard op GWW-, infrastructurele-, civiele- en elektromechanische werkzaamheden. Door het upgraden van een bestaande pomp te combineren met groot onderhoud, komt het uiteindelijk de beschikbaarheid van een gemaal ten goede.” Met deze risico-arme aanpak heeft Flowserve duidelijk een streepje voor. Bovendien is het in de optelling ook nog CO2-reducerend.

Aantoonbare vispasseerbaarheid gewaarborgd

“Uiteraard is de vispasseerbare pomp uitgebreid getest en goed bevonden“, zegt Lammerink. “Onze experts hebben veel onderzoek gedaan, hetgeen – na toestemming van het Ministerie – is afgesloten met een praktijktest met 1500 levende vissen. Daarmee is de vispasseerbaarheid van het nieuwe binnenwerk aangetoond. Samen met ingenieursbureau Sweco, Visadvies en de Universiteit Twente, hebben we met Rijkswaterstaat, andere ingenieursbureaus, de NEN en enkele klanten in de waterschapsector de bevindingen gedeeld en bekeken waar we naar toe willen. We hebben onszelf strenge eisen gesteld en deze vastgelegd. Hierna heeft de NEN samen met alle belanghebbenden de regie genomen en is de norm bepaald. Zo is de NEN 8775 ontstaan.” Inmiddels zijn er al diverse projecten uitgevoerd met de door Flowserve (om)gebouwde pompen. “Op dit moment werken we aan het project ‘Afsluitdijk’. Voor dit project hebben we de grootste vispaseerbare pomp binnen Europa tot nu toe ontwikkeld. We leveren voor dit project zes pompen van dat ontwerp, elk met een waaier met een diameter van 460 cm”, besluit Vervoort.     

Pompen vormen het kloppend hart van de Nederlandse watermarkt

groepsfoto-1-kopieren
Lees het gehele artikel

We hoeven maar naar twee belangrijke, actuele zaken te kijken om het belang van pompen in te zien: een veranderende waterhuishouding ten gevolge van klimaatverandering en de toenemende vraag naar schoon drinkwater.  We strijden tegen en leven met water in Nederland, van oudsher. In absolute samenhang daarmee beschikt Flowserve over een uniek historisch erfgoed, namelijk expertise in pomptechnologie. In een gesprek met Bart van der Slik, Manager Verkoop Nederland en Jan van Diesen, Manager Project Management, wordt ons uitgelegd waar de koploperspositie in pomptechnologie vandaan komt.

Flowserve visveilige betonnen slakkenhuis pomp CVPS-F85.

 

Eigenaar van intellectueel eigendom en erfgoed

“Over het algemeen wordt Flowserve geassocieerd met het verpompen van olie en gas. De expertise van de Nederlandse tak van het van origine Amerikaanse Flowserve, ligt daarnaast heel duidelijk in de watermarkt”, opent Van der Slik het gesprek. Daar voegt Van Diesen aan toe: “Stork is destijds in delen opgesplitst en Flowserve heeft in die tijd de pomp divisie van Stork in Hengelo overgenomen. Zo is Flowserve eigenaar geworden van het intellectueel eigendom en erfgoed van de Stork Engineered pomptechnologie. Met deze kennis en kunde zijn we vervolgens onder eigen vlag verder gegaan. Flowserve mag daarom niet verward worden met de merknaam Stork, die nog steeds bestaat.”

Sterk vertegenwoordigd in de watermarkt

Flowserve kent verschillende ‘strike zones’ -lees: markten- waarin het zich met een strategische focus begeeft, water is er daar één van. “Het specialisme in waterverplaatsing en drinkwater, is strategisch gezien een echte Nederlandse aangelegenheid voor Flowserve”, oppert Van der Slik. “Dat neemt niet weg dat we onze lokale expertise op globale schaal inzetten. Daarvoor hebben we zelfs een Global Business Developer in dienst.” Dat Flowserve Nederland wereldwijd opereert, blijkt uit een voorbeeld dat Van Diesen aandraagt: “Het door orkanen geteisterde zuiden van Amerika en het daaruit voortkomende gevaar van overstromingen, heeft de Amerikaanse stad Dallas ertoe gezet om bij ons grote waterverzet pompen aan te kopen. Saillant detail daarbij is dat het hoofdkantoor van Flowserve in Dallas staat : een mooi voorbeeld van de reikwijdte van Flowserve als multinational.”

Het plaatsen van prefab betonnen slakkenhuizen.

 

Wat betekent de strategische visie op lokaal niveau?

Flowserve beschikt over een stringent juridisch profiel, zo vernemen we. Van Diesen zegt daarover: “De UAV-voorwaarden in Nederland matchten echter niet met dit juridisch profiel. Flowserve heeft daarom intensief met klanten gesproken, aan risico evaluatie en benchmarking gedaan en aan de hand daarvan besloten om het globale risicoprofiel te vertalen naar een lokaal profiel, rekening houdend met de specifieke wensen van deze markt.” Van der Slik vult aan: “Onze klanten hadden nog wel eens het idee dat we de laatste jaren een strikte houding hadden aangenomen, maar dankzij de nieuwe risicoscreening kunnen we weer meedoen in de markt. Om de daad bij het woord te kunnen voegen, is ook de organisatie inrichting aangepast. Zo beschikken we nu over een specifieke Water Unit, met onder andere twee sales engineers -Jan Vervoort en Ronald Lammerink- die 100% op water gericht zijn. Met deze organisatie inrichting, met specifiek op de markt gerichte teams voor zowel het klantcontact als de operationele uitvoering, kunnen we de watermarkt weer optimaal bedienen.”

Verschillende entiteiten onder één dak

De doorvertaling van de strategie van Flowserve naar lokaal niveau vindt op een slimme manier plaats. In Etten-Leur is de Flowserve Campus gevestigd: “Daar vind je verschillende entiteiten onder één dak: de Seal Manufacturing Hub, het Seal Quick Response Center, het Pump Parts Manufacturing Center en het Pump Quick Response Center (QRC). Het is een aftermarket operatie. Het Pump QRC is gespecialiseerd in het upgraden en repareren van bestaande pompen. Bedenk daarbij dat Nederland vol staat met pompen die ooit door Stork geleverd zijn en je begrijpt het belang van deze unit”, aldus Van Diesen.

Daarnaast vinden we binnen de Flowserve Campus de International  Field Service groep, gespecialiseerd in installatie en onderhoud. “Ook de Central Engineering groep werkt vanuit onze Campus, en bedient de diverse entiteiten. Zij zijn leidend in product engineering en ontwikkeling en doen dit voor Flowserve wereldwijd. Zelfs de installatie in het buitenland wordt door onze eigen teams gedaan”, schetst Van Diesen. “Tel daarbij het feit op dat we over een eigen testcentrum beschikken waar we tot 18 Megawatt kunnen testen en we met 150 kV direct op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. We testen daar tevens voor derde partijen. Tenslotte is ook in Hulst nog een Pump Quick Response Center van Flowserve gestationeerd, voor snelle en doeltreffende reparaties. Hulst is onder andere ingericht voor de drinkwatermarkt.”

Doorsnede spui en pompcomplex Den Oever, bron: Levvel – Project Afsluitdijk.

 

Visveiligheid gewaarborgd

Van der Slik: “Flowserve staat bekend om zijn visveilige pompoplossingen. Daar is dan ook uitvoerig mee getest. We hebben hier veel onderzoek naar gedaan, onze experts hebben zelfs meegeholpen om hiervoor een NEN-norm te ontwikkelen voor de watermarkt.” Duurzaamheid stopt daar echter niet voor Flowserve. “Een mooi voorbeeld van één van onze markt onderscheidende toepassingen zijn onze speciale lagers, zonder vetsmering. Emissievrij dus, door minder afgifte van schadelijke stoffen aan het water”, zegt Van Diesen tot besluit.    


Flowserve B.V.

Parallelweg 6, 4878 AH Etten-Leur

T +31 76 502 8100
+31 76 502 8200

E RLammerink@flowserve.com

JVervoort@flowserve.com

www.flowserve.com

Meer afvoercapaciteit dankzij specialistisch maatwerk in pompen

spui-en-pompcomplex-den-oever-pompen-doorsnede_40954773534_o-kopieren
Lees het gehele artikel

Het kan niemand ontgaan zijn dat de zes pompen die door Levvel zijn voorzien in de gerenoveerde Afsluitdijk een centrale rol spelen bij het vergroten van de afvoercapaciteit voor de toekomst. De uitvraag van Rijkswaterstaat was duidelijk: de totale pompcapaciteit voor waterafvoer van IJsselmeer naar Waddenzee moet minimaal 235 kubieke meter water per seconde bedragen.

Het is geen sinecure om daar een oplossing voor te vinden. De pompen moeten, naast het kunnen verplaatsen van grote hoeveelheden water, immers aan tal van andere voorwaarden voldoen. Flowserve – de leverancier van de zes pompen – is de uitdaging echter aangegaan en met succes! Bert Waterink, Projectmanager Afsluitdijk bij Flowserve, licht het project met plezier toe.

Het testen van de instroom constructie wordt uitgevoerd door Flowserve te Etten-Leur.

 

Onderdeel van het totaalontwerp

“We waren al langer in gesprek met Rijkswaterstaat, die het idee had opgevat om pompen in te gaan zetten voor meer waterafvoercapaciteit”, opent Waterink het gesprek. “Naar aanleiding van de uitvraag zijn we met Levvel om tafel gegaan en hebben we samen beoordeeld wat de ideale oplossing zou zijn voor dit project en aan welke voorwaarden de pompen moeten voldoen. De vorm en afmetingen van de pompen zijn belangrijk, maar ook zaken als betrouwbaarheid, energieverbruik, visveiligheid en onderhoudskosten zijn van belang.”

In één jaar, de tijd die de tenderfase geduurd heeft, is het ontwerp voor het pompstation ontwikkeld. “Ook hierin is Flowserve nauw betrokken geweest. We denken continu mee met Levvel over in- en uitstroomconstructies en kijken over hun schouder mee naar de voortgang. Bij het pompontwerp gaat het precies omgekeerd, daarin is Flowserve leidend en kijkt Levvel mee over onze schouder. Een goede samenwerking, die zijn vruchten afwerpt”, aldus Waterink. “De zes pompen zijn een zeer belangrijk onderdeel van het totaalontwerp, waarin niets aan het toeval wordt overgelaten.”

Flowserve beschikt over een eigen Test Center in Etten-Leur.

 

Maatwerk pur sang

Het pompontwerp waar Flowserve hard aan werkt is zeer specialistisch maatwerk. “Weliswaar is het basisprincipe al 75 jaar bekend, maar toegevoegde eisen zoals visveiligheid zijn echter wel nieuw. Uniek zijn de afmetingen van de pomp zelf en het totaalproject. Voor mij is dit in de 25 jaar dat ik bij Flowserve werk het grootste pompproject dat ik mag begeleiden.”

Kijken we naar de technische aspecten, dan hebben we het over een waaierdiameter van 4,6 meter per pomp. “De pomp krijgt een twee-schoeps waaier, die een omwentelsnelheid tussen de 27 en 58 toeren per minuut heeft. Het feit dat het om twee schoepen gaat, op deze relatief lage snelheid, maakt de pomp visveilig”, vervolgt Waterink. “De rotor unit zit deels in het betonnen gedeelte, deels in de stalen behuizing. De hoogte van de pompunit zal tussen de 12 en 13 meter komen te liggen. Qua gewicht mag je per pompunit denken aan zo’n 120 ton.”

Met dergelijke afmetingen en gewichten kunnen we ons voorstellen dat er nog een stevige logistieke uitdaging aankomt? “Dat klopt. De eerste uitdaging is de pompunits op de plaats van bestemming te krijgen, de tweede wordt gevormd door het inhijsen van de pompunits en de derde zal het precies positioneren zijn. Het transport op het werk en het inhijsen worden door Levvel verzorgd, het uitlijnen en aansluiten wordt door Flowserve gedaan.”

Genoeg capaciteit voor de toekomst

De capaciteit per pomp bedraagt nominaal 39,17 kubieke meter water per seconde. “Dat brengt ons met de zes voorziene pompen op het gevraagde aantal van 235 kubieke meter water per seconde.”

De pompmotoren trekken per stuk 1950 kW en zijn voorzien van permanente magneten. Dat maakt de pompen onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar. “Om de motoren te voeden maken we straks gebruik van 690 Volt krachtstroom. De efficiency van de pompen mag je, met een rendement van 70%, gerust hoog noemen. Dat is voor deze toepassing met bijbehorende ontwerpeisen ongekend”, schetst Waterink. De energie die de pompen verbruiken wordt op de Afsluitdijk zelf gecompenseerd door middel van zonne-energie.

Van engineering tot oplevering

“We zitten nu in de engineeringfase. Van het eerste kwartaal 2020 tot en met het eerste kwartaal 2021 zullen we produceren. De aflevering van de pompen staat gepland in april en juni 2021, in twee opleveringen van drie pompen”, somt Waterink op.

Hoe zit het met de aansluiting en aansturing nadat alles gemonteerd is? “Flowserve levert alle benodigde informatie omtrent de aansluiting en aansturing keurig bij Levvel aan.      
Dat document mag je zien als een handleiding, waarin alles staat over starten, stoppen, het gebruik zelf et cetera. Levvel zal op basis daarvan het integrale besturingssysteem ontwerpen.”

Over het onderhoud van de pompen na oplevering kan nog niets gezegd worden: “Hierover zijn we nog in overleg.” Voor Bert Waterink is het project Afsluitdijk een droom die uitkomt. “Ik ben een pompenman in hart en nieren. Dit project is hét waterproject binnen Europa van de afgelopen 25 jaar tot en met de komende 25 jaar. De gerenoveerde Afsluitdijk zorgt ervoor dat we de voeten droog kunnen houden de komende jaren. We schrijven met elkaar geschiedenis en ik ben er meer dan trots op om mijn bijdrage te mogen leveren.”    


Betrouwbare en efficiënte pompsystemen zijn onmisbaar voor het waterbeheer. Flowserve is een multinational en wereldwijd marktleider in diverse sectoren op het gebied van pompen en bijbehorende asafdichtingen.

Boven aanzicht van de Back-pull out van de BCV360 pomp welke via een spacer koppeling verbonden is met een direct aangedreven elektromotor.

 

In 1997 heeft Flowserve STORK engineered pompen in Hengelo overgenomen en daarmee ook de meer dan 100 jaar rijke historie aan kennis en kunde en een groot aantal pomptypes, zoals BSV, BCV, BVOP, VOP, OVOP, SHG en OPH, welke veelal te vinden zijn in de Nederlandse gemalen.

Aandrijving van de BCV360 pomp door een 1 MW langzaam draaiende motor die 60 omwentelingen per minuut maakt .

 

De hoofdvestiging van Flowserve in Nederland bevindt zich in Etten-Leur. Met haar 650 medewerkers waaronder ± 100 engineers, is deze Nederlandse vestiging de grootste vestiging van Flowserve wereldwijd.

Flowserve houdt zich bezig met het reviseren, onderhouden en upgraden van bestaande pompen, alsmede met het ontwikkelen van nieuwe visveilige pompen. Een voorbeeld hiervan is hun CVPS-F, een betonnen slakkenhuis pomp die nu ook in de gerenoveerde Afsluitdijk toegepast zal worden.

Gemaal Katwijk, de pompen zijn vergroot in capaciteit en de bestaande diesel motoren met tandwielkast zijn vervangen door direct middels elektromotoren aangedreven pompen.

 

Als geen ander heeft Flowserve kennis van de hydraulische- en mechanische ontwerpaspecten van pompen en pomp­systemen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever of civiele aannemer wordt de beste oplossing voor de klant bepaald.