Tagarchief: Familiebedrijf

Van Aalsburg | Modern familiebedrijf klaar voor de toekomst

IMG_1405 kopiëren
Lees het gehele artikel

Met de derde generatie aan het roer, is het bedrijf uitgegroeid tot een groot en dynamisch bedrijf, dat in alles ademt één grote familie te zijn. Een gesprek met Dick van Aalsburg over dit familiebedrijf, de ambities en de bedrijfsvergroting in relatie tot duurzaamheid en innovatie. 

Maar liefst zes broers en vele neven, achterneven en zwagers werken op alle niveaus samen. “De passie voor het vak, het ambacht dat van vader op zoons is overgedragen in combinatie met moderne technieken, zit bij iedereen die bij ons werkt in het DNA. Maar het is vooral de betrokkenheid, laagdrempeligheid, het plezier en de oprechte aandacht voor elkaar dat mensen in hun kracht zet”, zegt Dick. “Zo ontstaan mooie dingen. Niet alleen voor, maar juist ook mét onze klanten.” Onderscheidend door deze bedrijfsvoering, waar flexibiliteit, een beproefd langetermijnbeleid en klanten centraal staan, speelt ook duurzaamheid een grote rol.

Dankzij de duurzame inzetbaarheid van product, materiaal, mens en machine werkt Van Aalsburg ook in de toekomst aan een duurzame samenwerking met haar klanten.

Duurzame eilanden met wilgen

Van Aalsburg heeft patent op de duurzame eilanden gemaakt van wilgenmatten. “Onze constructies zijn uniek in Nederland. Toch willen we die niet alleen vanuit ambacht en ervaring aanbieden. Door bouwteams te vormen met opdrachtgevers kunnen we sneller, duurzamer, degelijker en goedkoper ontwerpen. Het is evident dat men weet dat je op deze manier een nieuw stuk natuur kunt creëren. Want hier zit de toekomst”, meent Dick. “Beschoeiingen, zinkstukken, legakkers… in alle constructies staat de wilg centraal. En duurzaamheid”, voegt Dick toe.

Duurzaamheid in de breedste zin van het woord

“Niet alleen wérken met duurzame materialen, maar ook op een zo duurzaam mogelijke manier. Zoals inzet van materieel en de manier van aanleggen, daar zijn we continu op een innovatieve manier mee bezig.” De onlangs gerealiseerde bedrijfsvergroting is voorzien van zonnepanelen en heeft een eigen trafohuis, totaal goed voor meer dan 800 panelen, waarmee in de toekomst ook met waterstof of elektrolyse iets gedaan kan worden. “Vooral bij projecten in Natura2000-gebieden waar specialistische machines worden ingezet, is dit ideaal. Om ook de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te borgen, investeren we slim in robotisering die het fysiek zware werk deels overneemt.” Dick besluit: “We bereiden ons waar mogelijk zo goed als kan voor op de toekomst, want de lange termijn is dichterbij dan je denkt.”   

Dé oplossing voor sterke dijken en droge voeten

piping-control-dijkverbetering-twente-kanaal-2018-2019-kopieren
Lees het gehele artikel

Het familiebedrijf  Van den Herik is waterbouwer in hart en nieren. De passie voor werken met water ontstond in 1945, toen grote delen van de Rotterdamse havens waren verwoest. Oprichter, Jan Hendrik van den Herik, werkte als steenzetter mee aan de wederopbouw. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een multi-disciplinaire onderneming, sterk in zowel waterbouwkundige projecten als het opsporen van conventionele explosieven. Van den Herik kenmerkt zich door veelzijdigheid, een duurzame aanpak én haar innovatieve vermogen. Eén van haar innovaties is piping control.

Een groot probleem is de dijkveiligheid van rivieren, er wacht ons in de komende jaren een enorme dijkversterkingsopgave voor naar verwachting 1900 kilometer dijk. Een van de grotere veroorzakers van die dijkonveiligheid is piping. Water sijpelt onder de dijk door, neemt zand mee waardoor de dijk verzwakt en kan bezwijken. Het goede nieuws is dat er een oplossing is, namelijk het aanbrengen van verticaal zanddicht geotextiel. “In 2013 kwam het Waterschap Rivierenland met de vraag om een methode te ontwikkelen voor het aanbrengen van dit geotextiel”, vertelt Jeroen Terlingen, manager projectondersteunende afdelingen. “Ons idee voor de uitwerking van een mogelijke aanbrengtechniek kwam als beste uit de bus: Piping Control. Dit is een in eigen huis ontwikkelde, innovatieve methode om het geotextiel verticaal in de teen van de dijk aan te brengen en daarmee piping een halt toe te roepen.”

Diep in de grond

Voor het aanbrengen van het materiaal gebruikt Van den Herik een diepfreesmachine. Op deze machine hebben ze een module van zo’n 3,5 meter hoog gebouwd dat het geotextiel diep in de grond kan aanbrengen. Dit met verhoudingsgewijs zeer weinig omgevingshinder. “De diepfreesmachine vouwt het doek ondergronds uit waarbij het doek direct aan weerszijden wordt aangevuld met zand en klei volgens de oorspronkelijke opbouw van de bodem. We kunnen hiermee 350 meter per dag aanbrengen. Het betreffende deel van de dijk wordt direct gedicht. Dit geeft belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele methoden. Ten eerste is het niet meer zichtbaar, ten tweede is er geen extra ruimtebeslag, wat bij de aanleg van een extra berm wel het geval is.”

De als ‘clean ship’ gecertificeerde Hopperzuiger (TSHD) Charlock in actie voor de kust van Bloemendaal.

 

Duurzamer en voordeliger

Uit onderzoek van zes waterschappen blijkt dat alleen daar al ongeveer 540 km van de ruim 940 km onderzochte dijk onvoldoende bestand is tegen het faalmechanisme piping. Piping Control heeft meer voordelen. In de praktijk blijkt het voordeliger dan de traditionele methoden. “Als we kijken naar de 540 kilometer dijk uit het genoemde onderzoek, dan zijn de kosten voor het toepassen van traditionele oplossingen erg hoog. Geschat wordt drie à vier miljard euro. Met Piping Control kunnen de kosten gehalveerd worden. Daarnaast levert Piping Control een CO2-besparing op van 1.000 kg voor iedere 100 m dijk. Dat is een besparing van ongeveer 35% CO2.”

Topje van de ijsberg

De methode heeft zich inmiddels in praktijk bewezen bij Rijswijk en Ingen alsook op de LiveDijk van de Willemspolder. Recent is het toegepast voor de dijkverbetering Twentekanaal waar het systeem doorontwikkeld is zodat het geotextiel nu ook zanddicht aangesloten kan worden op kunstwerken en er oneindige lengtes geotextiel zonder onderbreking aangebracht kunnen worden. Bovendien beschikken we nu over een monitoringssysteem waarmee voor iedere aangebracht meter Piping Control aangetoond kan worden dat het conform de eisen is aangebracht.  Kortom, het is de oplossing voor veilige dijken en droge voeten, waarbij ook in het buitenland volop kansen liggen om Piping Control als preventieve maatregel toe te passen.   


Van den Herik

Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht

T +31 184 41 28 81

E sliedrecht@herik.nl

www.herik.nl