Tagarchief: Facto geo

Van beschikbare ruimte naar bereikbare mobiliteit

Lees het gehele artikel

In de grond- weg- en waterbouw krijgt informatievoorziening een belangrijkere rol door de snelheid der ontwikkelingen. FACTO GEO voorziet in realtime 24/7 datavoorziening met de combinatie van getalenteerde medewerkers en de nieuwste technieken.

FACTO GEO werkt in het hele land aan landmeetkundige projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven. Naast landmeetkundig bureau is FACTO GEO dataleverancier. 

Procescontrole middels data

Informatievoorziening krijgt een steeds belangrijkere rol binnen GWW-projecten. Niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening gaan snel, ook worden projecten complexer door de verwachte hoge bouwsnelheid binnen de actuele bouwopgave, circulariteit, energietransitie, veiligheid, het bouwen in stedelijke omgeving en uitdagende contractvormen. Projectleider André Harsevoort: “FACTO GEO ziet dat civiele aannemers of leveranciers vanaf de tekentafel voorspelbare, transparante  scenario’s en resultaten verwachten. Zij wensen niet alleen van begin tot het eind controle, ze willen ook kunnen finetunen tijdens het proces. Daarom is FACTO GEO niet alleen dataleverancier voor de gehele bouwketen, maar ook voor een totaal project. We vertalen een programma van eisen naar een toetsingsproces middels metingen,  voorzien in eigendomsgegevens, leveren projectregistratiedata via het landelijk dekkende 06-GPS-netwerk en verschaffen asset informatie in het opleverdossier voor het beheer. 06-GPS is onderdeel van de Facto Groep. Het creëert een grote meerwaarde dat we de kennis over GPS-techniek op deze manier in eigen huis hebben. Het  genereert korte lijnen, snelle datalevering en direct resultaat. Asset informatie leveren we in de standaarden die de klant wenst.”

“Asset informatie leveren we in de standaarden die de klant wenst.”

Meettechnieken 

FACTO GEO maakt de keuzes voor oplossingen, equipment en materieel op basis van de snelle ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. “Je kunt hierbij denken aan robotisering in de landmeetkunde, global mapping, sensortechnieken, en de inzet van scannende total stations, vliegtuigen en drones”, vertelt Harsevoort. “Met deze tools en onze kennis en ervaring kunnen we 24/7 data genereren en delen met de klant.”

Keten brede activiteit

Doordat FACTO GEO keten breed actief is, zijn de projecten uiteenlopend . “Door de energietransitie werken we veel voor energieleveranciers. Maar ook hebben we online gemonitord tijdens de betonstort van een zware fundatie in een zettingsgevoelig gebied. De klant kon direct ingrijpen als er iets mis dreigde te gaan of als er bijgestuurd moest worden. Een ander projectvoorbeeld is de constante monitoring van een vierhonderd jaar oud, monumentaal pand damwand in binnenstedelijk gebied, waarin tijdens het werk als gevolg van zettingen een scheur was ontstaan. Doordat het project een poosje stil kwam te liggen, was er behoefte aan monitoring van het bouwwerk. Onze monitoringsinstrumenten -met daaraan gekoppeld een software-alarmsysteem- werden op afstand aangestuurd en stuurden elke paar minuten data-output door aan de klant. Voor de omgeving bracht die monitoring een groot gevoel van veiligheid. Soms werkt FACTO GEO met partners, bijvoorbeeld binnen een hoogspanningsproject voor de tracé-inmeting met een vliegtuig. Na deze tracé-inmeting worden de data verwerkt met FACTO GEO ‘s kadastrale kennis en know how op het gebied van moduleren in een puntenwolk.”  

“Kortom, het werken binnen zoveel disciplines heeft een vliegwieleffect en creëert meerwaarde voor iedere klant en elk individueel project”, concludeert Harsevoort.     

Meetmethodiek afstemmen op de vraag

facto-geo-uitzetten-gww
Lees het gehele artikel

Door het hele land werken de vakmensen van FACTO GEO aan projecten in de infrastructuur.
Het grootste, onafhankelijke landmeetkundig ingenieursbureau van Nederland kan door zijn omvang en capaciteit indien nodig snel schakelen en inspelen op kritieke situaties. In alle gevallen wordt de aanpak, de inzet van de meetmethodiek en het gewenste resultaat afgestemd op de vraag en het uiteindelijke doel. 

Geo-partner met kennis van Geo-data

“We zien onszelf als een Geo-partner met kennis van Geo-data en gaan dan ook altijd als eerste op zoek naar de vraag achter de vraag van onze opdrachtgevers”, begint Tom Balke van FACTO GEO. “Welk doel heeft de opdrachtgever voor ogen met de meetgegevens? Hoe kunnen we meerwaarde creëren? Vaak begint dat met een goed gesprek. Dat schept veel duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Op basis van de uitkomsten adviseren we een aanpak met gebruikmaking van de juiste meetmethodiek. Dat varieert van mobiele scanners tot aan de inzet van drones en alles daartussen, zodat op de meest efficiënte manier de juiste informatie wordt opgeleverd. Desnoods maken we gebruik van een selecte groep onderaannemers, die volgens onze kwaliteitsnormen en servicegerichtheid werken, om het beoogde resultaat te leveren. Bij voorkeur begeleiden we onze opdrachtgevers vanaf de nulmeting tot aan de feitelijk oplevering of soms zelfs nog een stap verder, tot en met het beheer van bijvoorbeeld een weg.”

3D machinemodel

NCLS zit in het bloed

NLCS, dé CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector, stroomt door de aderen van de CAD-operators van FACTO GEO. “Ze worden er mee grootgebracht”, benadrukt Balke. “We kunnen door heel Nederland heel snel geo-specialisten inzetten voor werkzaamheden waarvoor extra aandacht benodigd is of in geval van onverwachte, kritieke situaties. Alle meetgegevens en data slaan wij op en deze worden verwerkt en kwalitatief getoetst met eigen ontwikkelde inwinnings- en verwerkingssoftware. Om uiteindelijk vanuit de meetgegevens de juiste klantspecifieke informatie te leveren maken wij gebruik van specialistische software. Alle communicatie, afspraken en offertes worden beheerd in een uniek klantbeheersysteem. Zo heeft iedereen die bij een project betrokken is altijd de beschikking over de meest accurate informatie en ontstaat er geen ruis op de lijn. Het klantbeheersysteem is volledig op maat voor onze organisatie gebouwd en bevat vele functionaliteiten. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld bij wijzigingen in een bestand alle betrokkenen een melding te sturen. Het komt de voortgang van een project ten goede.”

Machineaansturing

FACTO GEO is gespecialiseerd in het samenstellen van DTM-modellen op basis van scandata. Balke: “Vaak voeren we een nulmeting uit met scans. Uit die scans halen we alle relevante informatie en inventariseren welke objecten aanwezig zijn: denk bijvoorbeeld aan de contouren van wegobjecten, straatmeubilair, bomen, maar ook type verharding en kwaliteit van de wegbelijning. Alle gewenste objecten worden geïnventariseerd en ingetekend in de CAD-tekening. In het digitaal terrein model (DTM) wordt met NLCS alle coderingen aangegeven, zodat het voor de aannemer herkenbaar is met welke objecten hij te maken heeft. Dit stelt opdrachtgevers achteraf in staat om de hoeveelheden te bepalen bij de aanleg van nieuwe werken. Vanuit het eventuele BIM-model van de ontwerpende partij kunnen wij het 3D machinemodel maken voor het volledig automatisch aansturen van de machines. Volgens velen zou dat machinemodel de landmeter overbodig maken, maar wij zien dat toch anders. De besparing moet meer uit de productie komen”, vindt Balke. “Als het werk buiten wordt uitgezet, heeft de machinist altijd een extra controle en wordt er geen foutief model uitgegraven. Ook andere belanghebbenden zien in één oogopslag wat er gebeurt of moet gebeuren.”

Formaat eindmeting afstemmen op eisen en wensen

Als een project eenmaal wordt opgeleverd, komt FACTO GEO terug voor een eindmeting, waarbij de (revisie)gegevens van het uitgevoerde werk worden ingemeten. “Dat kan onze opdrachtgever vervolgens aanleveren aan zijn klant, veelal Rijkswaterstaat of de gemeente. Het formaat van de eindmeting stemmen we op de specifieke eisen en wensen af. Het gaat er tenslotte om, dat de opdrachtgever met de aangeleverde revisiegegevens zijn beheertaak kan vervullen. Voor overheden is dat negen van de tien keer NLCS, maar door Rijkswaterstaat worden ook aanvullende eisen gevraagd zoals Kerngis of DTB.”