Tagarchief: Eventually

Symposium Bouwen in Water

foto-van-oord-1
Lees het gehele artikel

De discussie oproepen

Iedereen roept dat de zeespiegel de komende eeuwen met 1 of zelfs 2 meter gaat stijgen, maar concrete plannen worden niet gemaakt. Zelfs na 15 jaar Deltaplannen komt men niet verder dan een viertal cartoons die potentiële oplossingen moeten voorstellen in het Deltaprogramma. Dat leidt niet tot discussie en besluitvorming, vindt em. prof. drs. ir. Han Vrijling aan de TU Delft. Samen met Rein van Vliet van Eventually organiseert hij daarom begin volgend jaar het symposium Bouwen in Water.

Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een slimme en duurzame herinrichting van de Westerschelde. “Als ik met mijn klassieke waterbouwogen naar de Westerschelde kijk, dan schat ik zo in dat een zeespiegelstijging van 1 of 2 meter niet goed uitpakt voor Antwerpen”, zegt Vrijling. “Er staat nu soms al water op de kade. Als daar een meter bijkomt, zijn de gevolgen niet te overzien. De oplossing? Een stormvloedkering of de Westerschelde afsluiten met een dam?”

Vrijling ziet verder een groot contrast tussen de havens van Rotterdam en die van Antwerpen. “De havens van Rotterdam zijn de afgelopen decennia langzaam verplaatst van het binnenland naar het zeefront. Vroeger lagen ze midden in de stad, nu helemaal erbuiten in de Europoort. Een groot contrast met Antwerpen. Hier moeten grote schepen zich door de kronkelige getijdewegen van de Westerschelde een weg banen naar de havens in de stad. Kunnen we dat volhouden op termijn? Is het niet veel beter om een eiland te creëren in de monding van de Westerschelde waar je aan zeezijde grote schepen ontvangt en vervolgens met kleinere schepen de Westerschelde op vaart?” Voer voor discussie.

Tijdens het symposium worden plannen en concrete ideeën gelanceerd voor de toekomst van de Westerschelde.

Een ander punt dat Vrijling aanhaalt, is een idee dat eerder al werd geopperd door oud-minister Smit-Kroes. “Een tweede N-Z verbinding in het kader van het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T). Een weg van Rotterdam over de Zeeuwse dammen, over of onder de Westerschelde heen richting Noord-Frankrijk. Ook dat wordt weer actueel als je een dam, eiland of stormvloedkering bouwt in de Westerschelde. Want een waterkering is op den duur onontkoombaar in het kader van veiligheid, de stijging van de zeewaterspiegel en verdere economische ontwikkelingen van het gebied en het achterland.” 

“Tijdens het symposium op 19 januari 2023 in het Ahoy Convention Centre lanceren we plannen en concrete ideeën voor de toekomst van de Westerschelde. Hopelijk roept dat discussie op. Want er wordt nu nog te veel vanuit de heup geschoten, zonder het concreet te maken. Het zaait angst. En dat is niet nodig, want samen kunnen we ook deze uitdagingen aan.”     

Alle details symposium Bouwen in Water

foto-van-oord-1
Lees het gehele artikel

Fascinatie over een industrie-energie eiland met stormvloedkering

Het 2e symposium Bouwen in Water richt zich op de op termijn noodzakelijke herinrichting van de Westerschelde. Centraal staat de mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel industrie-energie eiland met een waterkering. Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een slimme en duurzame herinrichting van de Westerschelde.

Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een slimme en duurzame herinrichting van de Westerschelde.

Bouwen in Water is een initiatief van Rein van Vliet van Eventually en prof. drs. ir. Han Vrijling aan de TU Delft. “Een waterkering in de Westerschelde is op den duur onontkoombaar in het kader van veiligheid, de stijging van de zeewaterspiegel en verdere economische ontwikkelingen van het gebied en het achterland”, zegt Van Vliet. “Samen met een groot aantal stakeholders hebben we een ‘masterplan’ bedacht dat beantwoordt aan alle toekomstige uitdagingen. Tijdens het symposium op 19 januari 2023 in het Ahoy Convention Centre willen we de duurzame herinrichting van de Westerschelde onder de aandacht brengen. Deskundige (internationale) sprekers met interessante en spraakmakende visies en ideeën staan garant voor een kwalitatief hoogstaand internationaal congres.”

stormvloedkering 

Drs. Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers, en de heer drs. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland en plaatsvervangend Commissaris van de Koning zijn uitgenodigd om samen met de heer prof. drs. ir. Han Vrijling van TU Delft, de officiële opening van het congres te verzorgen. Tijdens het congres passeren een aantal belangrijke onderwerpen de revue. Van Vliet somt er enkele op: “North Sea Ports is verzocht in te gaan op de toekomstige ontwikkelingen in de Westerscheldehavens, terwijl Royal Haskoning DHV aandacht besteedt aan de noodzaak van Westerschelde Stormvloedkering voor de bescherming van het achterland en de bevaarbaarheid van de Westerschelde. De waterkering biedt mogelijkheden voor een tweede N-Z verbinding in het kader van het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T), waarover de Europees coördinator een toelichting geeft. Daarnaast zoomt de TU Delft in op ‘nature based solutions’ want de Westerschelde heeft een prachtige natuur die we moeten koesteren. Verder delen we de plannen voor een industrie-energie eiland, slim gekoppeld aan de stormvloedkering, met aan de zeezijde ruimte voor een containeroverslaghaven en verdere ontwikkeling van industriële activiteiten die op het vasteland niet wenselijk zijn. Denk aan de petrochemie, opslag van gevaarlijke stoffen, LNG en zelfs plaats voor een tweede kerncentrale. Tot slot behandelen we de juridische aspecten rond de bouw van het meesterwerk in het kader van de vrije doorvaart.”

Bovenstaande is volgens Van Vliet slechts een greep uit de vele interessante thema’s die aan bod komen. “Er is grote belangstelling voor het symposium, zowel uit binnen- en buitenland, dat we uiteraard afsluiten met een netwerkborrel. Alvast tot ziens op 19 januari 2023.”