Tagarchief: Evenco Engineering & Consultancy

Leidingenspecialist twaalf en een half jaar

GWW-02-IMG_0063
Lees het gehele artikel

Evenco Engineering & Consultancy heeft iets te vieren. De leidingenspecialist werd 12,5 jaar geleden door Theo Everaers opgericht. “Evenco kan snel inspringen op allerlei verschillende projecten. De afwisseling en uitdaging zijn wat ik leuk vind aan dit werk.”

Everaers is overal actief waar leidingen aangelegd of verlegd moeten worden. “De rode draad is dat wij ons vooral bezig houden met leidingen in relatie tot overige infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook met koelwaterleidingen voor elektriciteitscentrales.” Een recent project van Evenco vond plaats bij de Maas, waar leidingen door de overstromingen hun gronddekking kwijtgeraakt waren. “Het was hier noodzakelijk om nieuwe leidingen aan te leggen. Wij werden hierbij betrokken vanwege onze expertise en flexibiliteit. Mijn relaties weten dat Evenco vakkundig en klantgericht werkt zonder franje. Bij de Maas zijn nieuwe boringen uitgevoerd, tien meter onder de bestaande locatie, om onder grote tijdsdruk nieuwe leidingen te kunnen leggen. 

“Centraal staat dat we onze expertise aan blijven bieden en goed werk verrichten. Dan blijven klanten terugkomen.” Dit werk kan volgens Everaers eenvoudig zijn, of heel complex. Zo werkte Evenco aan de aanleg van twee leidingen onder het Julianakanaal in Elsloo. Hiervoor werd horizontaal gestuurd geboord (HDD). “Voor dit complexe project maakten wij het voorontwerp en namen we deel in het bouwteam. De ruimte was beperkt, de ondergrond ongunstig en langs het kanaal staan verankerde damwanden. De grootste uitdaging was de 5 meter dikke grindlaag, die aan twee zijden moest worden doorboord. Om hier doorheen te komen is deze laag met grout geïnjecteerd.”     

Pragmatisch ontzorgen – Engineering & Consultancy

IMG_0449
Lees het gehele artikel

Evenco Engineering & Consultancy heeft inmiddels flink naam gemaakt in de leidingenwereld. Theo Everaers, directeur/eigenaar van Evenco, richtte het bedrijf elf jaar geleden op en beschikt over een uitgebreid netwerk en een breed dienstenpakket. 

Daar waar leidingen aangelegd of verlegd moeten worden, kan Evenco haar opdrachtgevers over het hele traject ontzorgen. Van (pre-)engineering en aanbesteding tot directievoering en toezicht. “Hieronder vallen dus ook sterkteberekeningen en waterslagberekeningen bij pompgebouwen”, vertelt Everaers. “Daarbij zijn we bekend met elke soort leiding. We ontwerpen hoge- en lagedrukleidingen, stalen, betonnen en kunststofleidingen.”

Boringen in Elsloo

Een aansprekend project uit de afgelopen periode is de aanleg van twee leidingen en één duct voor dataverbinding onder het Julianakanaal in Elsloo door middel van horizontaal gestuurd boren (HDD). “Voor dit complexe project maakten wij het voorontwerp en namen we deel in het bouwteam. De ruimte was beperkt, de ondergrond was ongunstig en er waren damwanden met groutankers langs het kanaal. De grootste uitdaging was de 5 m dikke grindlaag, die aan twee zijden moest worden doorboord. Om hier doorheen te komen is deze laag met grout geïnjecteerd.” 

Evenco biedt ondersteuning bij grote en kleine projecten in uiteenlopende stadia van realisatie. “We zijn als organisatie pragmatisch ingesteld”, vertelt Everaers. “Voor ons geen grote papiermassa’s, maar heldere uiteenzettingen op enkele A4’tjes, goed te volgen voor alle betrokkenen. Zo blijven we toegankelijk en aanspreekbaar, ook bij ingewikkelde projecten zoals in Elsloo.”