Tagarchief: Esri Nederland

Plan, ontwerp, bouw, onderhoud en beheer slimmere projecten met GIS

pic-5
Lees het gehele artikel

Rijkswaterstaat, waterschappen, spoorbedrijven, havenbedrijven, aannemers, ingenieurs, en nutsbedrijven maken breed gebruik van GIS (geografisch informatiesysteem) in hun processen. Het is dé plek waar je data kan inzamelen, visualiseren, analyseren en delen met anderen. GIS biedt op verschillende manieren ondersteuning. Met ArcGIS is Esri marktleider in GIS-technologie.

ArcGIS is het meest volledige Geografisch Informatiesysteem (GIS) op de markt. ArcGIS verzamelt verschillende databronnen om vragen objectief en betrouwbaar van een antwoord te voorzien. Het plaatst data op een kaart en kan, aan de hand van analyse tools, inzicht bieden in complexe vraagstukken. “Een kaart zorgt ervoor dat iedereen naar dezelfde data kijkt en over hetzelfde praat”, zegt Miguel Lesy van Esri Nederland, een bedrijf dat gezien kan worden als de grondlegger van GIS-technologie. “Dat verzekert een betere samenwerking tussen verschillende stakeholders.” 

Meer dan 400.000 organisaties wereldwijd maken gebruik van Esri-technologie.

Kaartlagen

Het delen van ontwerpen en analyses kan via ArcGIS op een laagdrempelige manier én kan worden aangepast aan de doelgroep. Lesy: “Je werkt namelijk met verschillende kaartlagen en kiest ervoor welke data je communiceert met wie en onder welke vorm. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld burgers informeren over bouwwerkzaamheden. Of kunnen aannemers informatie ophalen van omwonenden bij de renovatie van een pand. Ook tussen verschillende organisaties wordt de kaart gebruikt als communicatiemiddel. Bij grote bouw- en infraprojecten kan elke stap van het proces gedeeld en aangepast worden. Impactanalyses rond klimaat en duurzaamheid worden meteen beschikbaar gesteld aan alle betrokken partijen. Die kunnen dan hun eigen informatie en analyses toevoegen en opnieuw delen met de relevante stakeholders.”

Met ArcGIS krijgen gebruikers meer inzicht, kunnen hun processen beter ondersteunen en goed onderbouwde beslissingen nemen.

Papier kan weg

Het GIS van Esri biedt op nog veel meer manieren ondersteuning. Lesy geeft een aantal voorbeelden. “ArcGIS helpt graafschade te voorkomen doordat KLIC en ontwerp/uitvoeringsinformatie beschikbaar is in één omgeving, zowel op kantoor als in het veld, in 2D en in 3D. Medewerkers kunnen meteen zien wat in de ondergrond ligt en waar. Inspectie- en keuringsprocessen verlopen met een GIS ook veel efficiënter. Papier kan weg, met ArcGIS kunnen veldwerkers meteen in 2D en 3D alle relevante informatie opvragen én nieuwe informatie toevoegen. Medewerkers kunnen in het veld meteen werkprocessen of aanvragen in werking brengen. ArcGIS is daarnaast een eenvoudig asset management systeem dat trouwens standaard integreert met de grootste EAM-applicaties. Het kan gebruikt worden voor identificatie, integratie, planning, routering, uitvoering, analyse en rapportage. Aansluitend kan ArcGIS inzicht bieden in de status van zowel statische als bewegende assets. ArcGIS brengt verschillende realtime bronnen samen op één centrale plek. Hiermee kunnen organisaties meteen in real-time analyses uitvoeren en bijsturen waar nodig is.”

Met ArcGIS kijkt iedereen naar dezelfde gegevens.

Open data

ArcGIS biedt ontzettend veel data aan binnen het platform. Gebruikers kunnen te allen tijde hun eigen data toevoegen of gebruik maken van de data beschikbaar in ArcGIS. En dat bevat onder meer Kadastrale informatie van Nederland (BRK), ondergrondinformatie (BRO), topografische data (BGT en BRT), adressen en gebouwen (BAG), demografische data, grenzen van gemeenten, provincies, waterschappen, hoogtegegevens (AHN), leefomgevingsdata, verkeer en infrastructuur, weer, geluids- en wateroverlast en nog veel meer…     

Zowel openbare informatie als eigen data kunnen samengebracht worden op de kaart. Met ArcGIS kijkt iedereen dus naar dezelfde gegevens, resumeert Lesy. “Dat zorgt voor een stroomlijning in communicatie en verwachtingen. Verschillende scenario’s zijn meteen inzichtelijk en er kan co-creatief aan projecten gewerkt worden.”

Esri werd in 1969 opgericht in de Verenigde Staten. Meer dan 400.000 organisaties wereldwijd maken gebruik van Esri-technologie. In Nederland zijn dat meer dan 1.800 organisaties, goed voor maar liefst 70.000 gebruikers. “Als organisatie investeren we elk jaar 30% van onze omzet in Research & Development om onze koppositie in vooruitstrevende GIS-technologie te blijven behouden. Met ArcGIS krijgen gebruikers meer inzicht, kunnen hun processen beter ondersteunen en goed onderbouwde beslissingen nemen. Plan, ontwerp, bouw, onderhoud en beheer slimmere projecten met ArcGIS.”

Meer informatie over ArcGIS voor GWW op esri.nl/aec.     

GIS als basis voor ontwerp

pic-3
Lees het gehele artikel

In de bouw is locatie het leidend uitgangspunt, duidelijke kaarten zijn daarom onmisbaar. Zij verbinden mensen en maken efficiënte samenwerking mogelijk. Als marktleider in GIS vindt Esri het belangrijk dat organisaties het verschil kunnen maken, door het inzicht dat kaarten en geografische analyses bieden.

ArcGIS wordt gebruikt voor vele grote projecten.

ArcGIS is het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri. Sinds het ontstaan in 1969 is GIS continu ontwikkeld, onder meer door de bijna 200 medewerkers in Nederland. Business developer Frank de Zoeten: “Onze klanten op het gebied van GWW zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, of de provincie, maar ook waterschappen, spoorbedrijven, havenbedrijven, aannemers, ingenieurs, en nutsbedrijven.” ArcGIS wordt momenteel bijvoorbeeld gebruikt door de Groene Boog bij de aanleg van de A16/A13 in Rotterdam, maar ook bij de verbreding van de afsluitdijk door BAM en een project als de dijkversterking van de Stadsdijken in Zwolle, door Dijkzone Alliantie Zwolle.

De Zoeten legt uit dat ArcGIS niet alleen voor zulke grote projecten gebruikt wordt, maar ook voor bijvoorbeeld het onderhoud van wegen. “Aannemers en onderaannemers gebruiken dan vaak onze mobiele ArcGIS-oplossingen. Om een deel van de weg te beheren kunnen zij dan de huidige situatie zien, plannen wanneer onderhoud nodig is, werk uitzetten en de nieuwe situatie eenvoudig updaten in het systeem.” 

Ontwerp in ArcGIS.

Verzamelen en visualiseren

ArcGIS verzamelt en visualiseert veel verschillende data. De Zoeten: “Er is ontzettend veel informatie beschikbaar in databronnen, zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO) of Grootschalige Topografie (BGT). Zo is bij wegenbouw elk paaltje vastgelegd.” Er zijn natuurlijk ook de kabels, leidingen, waterbergingen, grondsoorten, bomen, wegen en meer.” ArcGIS-gebruikers kunnen deze informatie ook combineren met andere datasets en een ‘digital twin’ maken van de werkelijke omgeving. Portalen kunnen worden gekoppeld zodat informatie deelbaar is met andere opdrachtgevers.

Esri streeft ernaar om GIS als basis aan te bieden voor bouwplannen. “Tot nu toe bouwden gebruikers een dergelijke oplossing als maatwerk, maar nu is dit een product geworden. We hebben in samenwerking met Autodesk gewerkt aan een integratie met hun ontwerpsoftware, dit heeft geleid tot ArcGIS GeoBIM. Hiermee kunnen we ontwerpmodellen en GIS nog beter integreren in een ontwerpomgeving.” Esri gaat de komende maanden met ArcGIS GeoBIM de markt op. “De interesse van aannemers is al erg groot, omdat de software de communicatie en samenwerking met anderen vereenvoudigt en efficiënter maakt.”

Een professional aan de slag met ArcGIS.

De Zoeten legt uit dat de ambitie van Esri is dat organisaties zichzelf slimmer kunnen maken met geo-informatie en ArcGIS. “We zorgen ervoor dat via ArcGIS onder meer toegang is tot veel open data. Ook eigen informatie of data van een andere leverancier kunnen worden toegevoegd.” Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van hun klanten, organiseert Esri regelmatig innovatiesprints. “Een vraagstuk uit de markt, waar geen kant en klare oplossing voor is, wordt dan in een week tijd door Stakeholders besproken. Onlangs ging dit over het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Leerpunten hierbij waren dat informatie beter en sneller gedeeld kan worden. Waterschappen werken ook nog veel in 2D, hier is winst te behalen.” Een week als deze kan leiden tot het inzicht in hoe ArcGIS als standaard-oplossing kan ingezet worden binnen bestaande processen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Kijk dan op esri.nl/aec.      

Het geografisch informatiesysteem voor goed onderbouwde beslissingen 

construction workers sprung a leak
Lees het gehele artikel

De data voor de antwoorden op deze vragen zijn vaak wel beschikbaar, maar versnipperd. GIS, het geografisch informatiesysteem van Esri Nederland, kan deze data combineren, analyseren en visualiseren en daarmee de vragen beantwoorden.

Dankzij de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn ook publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond voorhanden.

De eerste versie van het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri ontstond in 1969 en sinds de tachtiger jaren is zij wereldwijd marktleider op dit gebied. Alleen al in Nederland zijn dagelijks 180 medewerkers actief om het digitale platform te optimaliseren. Om haar klanten zo goed mogelijk te bedienen, maakt Esri gebruik van private en publieke databronnen zoals de Basisregistratie Ondergrond (BRO), de centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Dat maakt het platform voor klein- en grootschalige partijen tot hét geografische informatiesysteem.

Kleurgebruik verduidelijkt de weergave.

Geografische ligging als uitgangspunt

Met ArcGIS, het GIS-platform van Esri, kunnen uiteenlopende data worden verzameld en gevisualiseerd; kabels, leidingen, waterbergingen, grondsoorten, bomen, wegen en meer. ArcGIS sorteert deze gegevens op geografisch ligging, waardoor de gebruiker vaak meer informatie krijgt dan hij nodig heeft. Maar hier duikt het onderscheidende vermogen van ArcGIS op ten opzichte van andere systemen. “De gebruiker selecteert de betreffende locatie,” vertelt Frank de Zoeten, business developer bij Esri Nederland, “en ‘schuift’ vervolgens de gewenste informatielagen eroverheen. Zo krijgt hij van ArcGIS een compleet maatwerkverhaal, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘storymap’.”

Risico’s voorkomen

Om de aangeleverde informatie nog actueler en nauwkeuriger te maken, hebben TNO Geologische Dienst Nederland en de Wageningen Universiteit ondersteunende modellen ontwikkeld. De Zoeten: “Met één model kan de ondergrond in plakken van 100x100x0,5 meter dik worden gesneden, die per volumepixel kunnen worden bekeken. Zo ontstaat een zeer gedetailleerd beeld en worden risico’s voorkomen.” 

Gebouwen kunnen driedimensionaal inclusief ondergrond worden weergegeven.

Digital twins

ArcGIS-gebruikers kunnen deze informatie ook combineren met andere datasets en een ‘digital twin’ maken, een digitale kopie van de werkelijke omgeving waarin alle mogelijkheden worden gevisualiseerd. Zo kan de impact van werkzaamheden worden ingeschat, het juiste materiaal voor de ondergrond worden ingepland en mogelijke overlast voor omwonenden inzichtelijk worden gemaakt. 

ArcGis brengt de loop van het gasnetwerk helder in beeld.

Ook voor toekomstige ontwikkelingen

Voor partijen zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, spoorbedrijven, havenbedrijven, aannemers, ingenieurs, en nutsbedrijven is het gebruik van ArcGIS niet meer weg te denken. Wereldwijd maken ruim 350.000 organisaties gebruik van de technologie. Zij gebruiken de software voor het inwinnen van actuele ondergrondse informatie, maar ook om ontwikkelingen inzichtelijk te maken zoals dijkversterkingen, de diepte van vaargeulen en de aanleg van kabels en leidingen. De volgende stap kon niet uitblijven. Ook ontwerpen worden steeds vaker rechtstreeks in ArcGIS gevisualiseerd, zodat mogelijke clashes in de ruimtelijke context op voorhand worden voorkomen.

“Dat is misschien wel de beste samenvatting van onze ambitie”, besluit de Zoeten. “Met ArcGIS willen we organisaties slimmer maken. Dankzij onze technologie hebben zij toegang tot heel veel open data. Is dit niet genoeg, dan kan eigen informatie of informatie van een andere leverancier eenvoudig in het systeem worden toegevoegd. Zo krijgen organisaties meer inzicht, kunnen zij hun processen beter ondersteunen en onderbouwde beslissingen nemen.”