Tagarchief: Enviro Quality Control

Kwaliteitscontrole op afdichtingsconstructies

IMG_4395-bewerkt
Lees het gehele artikel

De N206 ir. G. Tjalmaweg ligt nu ook al verdiept, maar komt straks plaatselijk nóg dieper te liggen. De weg ligt dan zelfs onder het grondwaterniveau. Dit betekent dat de verdiepte ligging waterdicht moet worden gemaakt. De afdichtingsconstructie bestaat uit een Naue Secutex 500 (nonwoven 500 g/m2), Solmax HDPE-folie 2 mm en een Naue Secutex 1000 (nonwoven 1.000 g/m2). Als geaccrediteerde inspectie-instelling is Enviro Quality Control BV door aannemer Boskalis Nederland ingeschakeld om de kwaliteitscontrole uit te voeren.

Als geaccrediteerde inspectie-instelling is Enviro Quality Control BV door aannemer Boskalis Nederland ingeschakeld om de kwaliteitscontrole uit te voeren.

“We zijn een onpartijdig en onafhankelijk inspectieorgaan (type A) en sinds 2005 (als eerste in Nederland) geaccrediteerd onder nummer I188 van de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020 door de Raad voor Accreditatie”, zegt directeur-eigenaar Andries Steerenberg van Enviro Quality Control, die tevens het lekdetectie- en lokaliseringssysteem Geologger op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd.

Lekdetectie- en lokaliseringssysteem

De controle op de waterdichtheid van de constructie wordt door Progeo Monitoring Systeme und Service GmbH uitgevoerd. “Dat doen ze met behulp van het lekdetectie- en lokaliseringssysteem Geologger”, zegt Steerenberg. “Door het aanbrengen van dit lekdetectiesysteem, bestaande uit een meetkabel met om de 5 meter een sensor, kan een beschadiging in de HDPE-folie worden gedetecteerd. De controle op de waterdichtheid vindt plaats tijdens de drie fases van het bouwtraject. Het lekdetectiesysteem blijft achter in de constructie, dus we kunnen eventueel ook tijdens de gebruiksfase de afdichtingsconstructie van de verdiepte ligging monitoren.”

Grondig en betrouwbaar

De kwaliteitscontrole op de aanleg van de afdichtingsconstructie wordt door Enviro Quality Control uitgevoerd. Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar. “De interne kwaliteitsprocedure waarborgt de kwaliteit van ons werk. Maar misschien is de beste waarborg voor onze kwaliteit wel onze mentaliteit. Werk moet goed worden uitgevoerd. ‘Zand erover’ is niet onze manier om met kleine slordigheden om te gaan”, stelt Steerenberg resoluut. Enviro maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde meetmiddelen. “Om de kwaliteit van de kunststoflasverbindingen te controleren bijvoorbeeld, baseren we ons ook op de Duitse DVS-richtlijnen, waarbij de eisen aan het afpelgedrag en de sterkte van de lasverbinding duidelijk stringenter zijn als bij de Nederlandse protocollen. Een afpel in de lasverbinding van 20% is hierbij niet acceptabel.”   

Vooraf beproeven voorkomt afkeur achteraf

Schermafbeelding-2020-09-25-om-09.49.11
Lees het gehele artikel

Enviro Quality Control BV verricht inspecties bij de aanleg van kunststof geomembranen voor afdichting van vuilstortplaatsen, IBC-werken en reststofbergingen. “We zijn een onpartijdig en onafhankelijk inspectieorgaan (type A) en sinds 2005 als eerste in Nederland geaccrediteerd onder nummer I188 van de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020 door de Raad voor Accreditatie”, zegt directeur-eigenaar Andries Steerenberg, die tevens het lekdetectie- en lokaliseringssysteem Geologger op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd.

Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar.

Door vooraf te beproeven in het werk, kan afkeur achteraf worden voorkomen. “We verzorgen onder meer de kwaliteitsbewaking en inspectie van onder- en bovenafdichtingsconstructies van afval- en reststofbergingen en verrichten inspecties bij de aanleg van een werk waarin een IBC-bouwstof wordt toegepast conform protocol AS 6901. Ook het uitvoeren van inspecties tijdens de gebruiksfase van een IBC- werk voor protocol AS 6902 nemen we voor rekening”, legt Steerenberg uit. “We volgen daarbij de internationale normen en hebben een ministeriële erkenning voor het uitvoeren van de inspecties.”

Strenge eisen

Een inspectie door Enviro is grondig en betrouwbaar. “De interne kwaliteitsprocedure waarborgt de kwaliteit van ons werk. Maar misschien is de beste waarborg voor onze kwaliteit wel onze mentaliteit. Werk moet goed worden uitgevoerd. ‘Zand erover’ is niet onze manier om met kleine slordigheden om te gaan”, stelt Steerenberg resoluut. Enviro maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde meetmiddelen. “Om de kwaliteit van de kunststoflasverbindingen te controleren bijvoorbeeld, baseren we ons ook op de Duitse DVS-richtlijnen, waarbij de eisen aan het afpelgedrag en de sterkte van de lasverbinding duidelijk stringenter zijn als bij de Nederlandse protocollen. Een afpel in de lasverbinding van 20% is hierbij niet acceptabel.” 

Enviro maakt gebruik van uitsluitend gekalibreerde meetmiddelen.

Geologger

De mogelijkheid om al bij aanleg van kunststof geomembranen een inspectiehulpmiddel in te bouwen, werd door Enviro naar Nederland gehaald. Steerenberg: “Het lekdetectie- en lokaliseringssysteem, Geologger, is sindsdien één van onze specialismen. Met Geologger is het mogelijk om lekkage in een folieafdichting te signaleren en zelfs de exacte plaats van de lekkage te bepalen, zodat meteen een reparatie kan worden uitgevoerd. Bij een standaard combinatieafdichting wordt lekkage pas ontdekt als er water in het stortlichaam wordt aangetroffen of als er in het grondwater in de directe omgeving verontreinigingen worden aangetroffen. Het kan jaren duren voordat men erachter komt dat er een lek is. Bovendien weet men dan nog niet waar het lek zit, zodat reparatie niet mogelijk is. Geologger biedt die zekerheid wel. Preventieve vervanging van de bovenafdichting kan daarmee worden voorkomen.”

De mogelijkheid om al bij aanleg van kunststof geomembranen een inspectiehulpmiddel in te bouwen, werd door Enviro naar Nederland gehaald.

RijnlandRoute

Deze nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en de A44 bij leiden wordt deels verdiept aangelegd. Hierbij wordt een folieconstructie van 100.000 m2 toegepast die in opdracht van Boskalis door Enviro Quality Control BV wordt geïnspecteerd. Het lekdetectiesysteem Geologger zal hier ook worden toegepast.     

Inspecties op 100% kwaliteit kunststofafdichtingen

Inspectie bij aanleg kunststoffolie kopiëren
Lees het gehele artikel

Daarnaast beschikt EQC zelfs over een eigen lekdetectie- en lokaliseringssysteem. EQC maakt zich al 15 jaar sterk voor een 100% kwaliteit van de lasverbindingen. Een gesprek met Andries Steerenberg, oprichter en eigenaar van Enviro Quality Control.

Geologger

We zijn al vijftien jaar een geaccrediteerde inspectie-instelling en waren als eerste in de markt geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor de inspectie van kunststofafdichtingen, zegt Steerenberg. “Een van onze hoofdactiviteiten is dan ook de inspectie van afdichtingsconstructies (boven en onder) bij afval- en reststofbergingen. Opdrachtgevers zijn verplicht de afdichting te laten keuren en inspecteren door een onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instelling. Daarnaast hebben we het lekdetectie- en lokaliseringssysteem Geologger geïntroduceerd om 24/7 online te monitoren of een afdichtingsconstructie dicht is en dicht blijft. Op stortplaatsen die zijn afgedicht worden veelal recreatie, golfbanen en zonneparken aangelegd. Dit kan een risico zijn voor de afdichtingsconstructie. Met Geologger kan eenvoudig worden vastgesteld of de afdichtingsconstructie nog intact is.”

Met Geologger kan eenvoudig worden vastgesteld of de afdichtingsconstructie nog intact is.

IBC-bouwstoffen

EQC heeft zijn taken in de loop der jaren uitgebreid met inspecties op zogenaamde IBC-werken. “IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast samen met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen”, legt Steerenberg uit. “Praktische toepassing van IBC-bouwstoffen vindt plaats tijdens de aanleg van onder meer wegconstructies. Om deze bouwstoffen en bodem(water) adequaat te scheiden, worden onder andere geokunststoffen toegepast. Om de kwaliteit van de aangelegde bodembeschermende voorziening tijdens aanleg- en gebruiksfase te borgen, zijn inspectieprotocollen opgesteld. Wij kunnen hierop bij aanleg een verklaring afgeven conform inspectieprotocol AS 6901 ‘Inspectie werk met IBC-bouwstof’, alsmede de jaarlijkse inspectie volgens de AS6902.”

Conform NEN

In 2018 zijn de Protocollen voor het lassen van kunststoffolie geüpdatet om de kwaliteit van de gemaakte lasverbindingen met geokunststoffen te beoordelen. Steerenberg: “De in Nederland geldende NEN-normen aanvaarden dat een lasverbinding 20% mag afpellen. Dat vinden wij als EQC echter onacceptabel, samen met vele opdrachtgevers overigens. Met de huidige stand der techniek is het zeer goed mogelijk om een goede lasverbinding te maken die 100% voldoet. Daarom hebben wij een eigen kwaliteitssysteem opgesteld, waarin we de Duitse DVS normen hanteren, die veel stringenter zijn dan de Nederlandse eisen. Kwaliteit moet geleverd worden. We zijn dan ook als onafhankelijke partij op het werk aanwezig vanaf de eerste folierol die wordt uitgerold tot aan de laatste las die wordt gemaakt. Mochten de omstandigheden ter plekke een 100% lasverbinding in de weg staan (te hoge luchtvochtigheid, te lage temperatuur, enz.) adviseren wij even te wachten. In de praktijk leidt dat nauwelijks tot tijdverlies, maar wél tot een hogere kwaliteit. Beter zorgvuldigheid in het voortraject dan een twijfelachtige uitvoering met de kans op een inferieure lasverbinding.”