Tagarchief: Enka Solutions

Multifunctioneel geocomposiet vormt unieke dilatatie tussen diepwand en permanente betonwand

Projectbeeld-1_Lichter-(3)
Lees het gehele artikel

Aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de twee sluishoofden van de Nieuwe Sluis Terneuzen in een bouwkuip. De betonnen buitenstructuren van de sluishoofden worden ‘rechtstreeks’ tegen de bouwkuipwanden (diepwandpanelen) gestort. Om beide constructies te scheiden en onafhankelijk van elkaar te kunnen laten bewegen, wordt gebruik gemaakt van de unieke eigenschappen van EnkaDrain CK20. Een multifunctioneel geocomposiet en in deze toepassing met recht een wereldwijd toonaangevende oplossing.

Enka Solutions heeft een breed portfolio EnkaDrain geocomposieten voor verticale en horizontale applicaties, zoals drainage, vibratiedemping en in dit geval dilatatie. Deze producten zijn toepasbaar in zowel bouw- als civieltechnische projecten, bijvoorbeeld langs kelderwanden, bij brughoofden en in tunnelbouw. “De specifieke bouwmethodiek van de sluishoofden vroeg om een uniek product”, begint Kennard van Malenstein, Sales Manager Enka Solutions bij Low & Bonar. “Er was relatief weinig ruimte om te bouwen. Traditionele methodes tussen de twee constructies waren daarom geen optie. De alternatieve oplossing moest in een lange functionele levensduur voorzien vanwege de verwachte langdurige zettingsperiode en vervorming. Er diende daarbij rekening te worden gehouden met het uitbuigen van de bouwkuipwanden na droogzetting, en met een druk van 50 kN/m2 bij het storten van de 24 m hoge betonnen constructie.” 

De PVC-laag voorkomt doordringen van betonmelk tijdens het storten van de betonnen constructies van de sluishoofden waardoor er geen ‘hard’ contact tussen die twee constructies kan ontstaan. (beeld: Patrick Vanhopplinus)

Stabiel, maar flexibel

“In overleg met de aannemerscombinatie en na uitgebreide berekeningen en proeven om de werking in deze unieke toepassing te simuleren, is gekozen voor EnkaDrain CK20 als de juiste oplossing”, vervolgt Van Malenstein. “EnkaDrain CK20 is uiterst veelzijdig qua toepassingsmogelijkheden en beantwoordde aan de behoeftes van de klant. Dit type EnkaDrain bestaat uit een 20 mm zeer stabiele kern van onze Enka-technologie, die aan één zijde is voorzien van een waterdoorlatend geotextiel en aan de andere zijde van een speciale PVC-folie. EnkaDrain is licht van gewicht en daarom snel en eenvoudig te installeren tegen de tot 24 meter hoogte reikende wanden. Het fungeert hier als verloren bekisting en waarborgt blijvende dilatatie. Tijdens de installatie is de PVC-folie naar binnen gericht. De PVC-laag voorkomt doordringen van betonmelk tijdens het storten van de betonnen constructies van de sluishoofden waardoor er geen ‘hard’ contact tussen die twee constructies kan ontstaan. Door de stabiele, maar toch flexibele kernstructuur biedt het geocomposiet ruimte voor vervorming (z-richting). Tegelijkertijd is het compressiebestendig en in staat om de verwachte druk van 50 kN/m2 op te vangen, waardoor de buiten- en binnenwandconstructie ook bij zetting en vervorming geen contact met elkaar zullen krijgen.”

Maatwerkrollen in deelleveringen

In totaal heeft Low and Bonar inmiddels ruim 12.000 m2 aan EnkaDrain CK20 geleverd voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. “Op wens van de aannemerscombinatie hebben we maatwerkrollen in deelleveringen geleverd om snijverliezen tot een minimum te beperken.” Low and Bonar is overigens ook betrokken geweest bij het andere mega-sluiscomplex dat recent in Nederland is opgeleverd. “Voor de Zeesluis bij IJmuiden hebben we in nauwe samenwerking met Geopex, ingenieurs van de Baggerij en projectmanagers van OpenIJ, speciale zinkstukken ontwikkeld waarin onze EnkaDrain ZB 350 geïntegreerd is om bij eventuele extreme onderdruk het opkomend grondwater onder het colloïdaal beton te kunnen transporteren naar de daarvoor bedoelde uitstroomopeningen. Ook hier werd een aangepaste maatvoering geleverd. We denken altijd graag mee en leveren voor elk project passende oplossingen”, besluit Van Malenstein.     

“Made in Holland” geogrids met Enka Solutions

Beeld-2-EnkaGrid-MAX-stabiliseert-kraanopstelplaats-windmolenpa
Lees het gehele artikel

Als toonaangevend en wereldwijd actieve producent van technische geokunststoffen biedt Low & Bonar met Enka Solutions een breed scala aan producten die bijdragen aan een optimaal ontwerp binnen bouw- en civieltechnische projecten. Uiteraard maken geogrids daar deel van uit.

“Geogrids worden reeds decennia toegepast in gewapende grondconstructies en verschillende types verhardingen en kennen nog steeds een groeiende acceptatie vanwege bewezen technische prestaties en besparingen op onder andere bouwtijd, carbon footprint en verlenging van de ontwerplevensduur van projecten. Enka Solutions biedt daarom onder de merknaam EnkaGrid® een breed scala aan hoogwaardige geogrids aan, geproduceerd op onze locatie in Arnhem en wereldwijd toegepast”, aldus Van Malenstein, Sales Manager Enka Solutions.

EnkaGrid® MAX in fundering van nieuwe snelweg.

EnkaGrid MAX

EnkaGrid MAX is een stijf biaxiaal geogrid, voor verhardingsconstructies variërend van onverharde wegen tot zwaar belaste kraanopstelplaatsen en spoorwegen. EnkaGrid MAX is verkrijgbaar in verschillende sterktes, waardoor er voor elk project een geschikt product is. 

Mechanismen die de prestaties van geogrids bepalen zijn complex, maar lastspreiding en laterale opsluiting van het granulaat zijn de belangrijkste. Beide zijn gerelateerd aan de interactie tussen geogrid en granulaat. De rek van een geogrid tijdens de gebruiksduur is over het algemeen niet meer dan 2,0%. Daarom moet het product bij lage spanningsniveaus reeds voldoende treksterkte hebben om belastingen op te kunnen nemen. Tegenwoordig wordt de term stabilisatie echter ook steeds meer geaccepteerd voor geogrids die worden gebruikt bij lage rek (Giroud Han 2016). Op basis van deze definitie is de radiale secante stijfheid in kN/m een belangrijkere parameter dan trek‑sterkte. Voor biaxiale geogrids kan deze worden getest conform EN ISO 10319. Voor afwijkend gevormde hexagonale geogrids is een aangepaste testmethode (ETA 12/0530) ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van EnkaGrid was het doel uiteraard om maximale prestaties te leveren. Omdat EnkaGrid MAX bestaat uit voorgespannen strips, worden hoge waarden bereikt op genoemde parameters. Zo bereikt de EnkaGrid MAX 30 een treksterkte van 12 kN/m bij 2% rek, wordt de nominale treksterkte al bereikt bij < 7% rek, en bedraagt de radiale secante stijfheid zelfs 725 kN/m bij 0,5% rek.

Nieuwe 3-in-1 oplossing

“Om een goede scheiding en filtratie te garanderen, worden biaxiale geogrids vaak gecombineerd met een onderliggend afzonderlijk geïnstalleerd geotextiel. Voor klanten betekent dit echter extra werk bij aanschaf, planning en uitvoering. Daarom introduceren wij EnkaGrid MAX C. Een 3-in-1 oplossing”, aldus Van Malenstein. “Door EnkaGrid MAX nu al af-fabriek te combineren met een non-woven geotextiel, kunnen we nog beter inspelen op de wensen van onze klanten. Gangbare varianten zullen uit voorraad leverbaar zijn, maar onze productiemethode stelt ons in staat om klantgericht in te spelen op specifieke projectwensen.”

EnkaGrid ® MAX C voor stabilisatie, scheiding en filtratie

EnkaGrid PRO 

Van Malenstein: “EnkaGrid PRO is ons uniaxiale geogrid. Ook deze wordt geproduceerd uit voorgespannen strips. Wij passen EnkaGrid PRO vooral toe in gewapende grondconstructies, zoals geluidsschermen en steile wandconstructies. Afhankelijk van de inpassing in het omringende landschap kunnen combinaties met prefab betonelementen of staalnetten worden gemaakt. Maar ook een combinatie met onze EnkaMat is mogelijk, als men een groene taludconstructie wil bouwen. EnkaGrid PRO heeft een BBA-certificering en op basis daarvan kunnen zogenaamde ‘Long Term Design Strengths’ worden bepaald, die de ontwerper kan gebruiken in zijn of haar ontwerpberekening.”

Technische ondersteuning

“Vanuit onze expertise staan wij voor kwaliteitsproducten. Maar het gaat ons niet alleen om het leveren van producten”, zegt Van Malenstein. “Onze toegevoegde waarde zit juist ook in de ondersteuning van onze technische specialisten tijdens de ontwerpfase. Hiermee dragen we bij aan optimalisatie, waarbij onze kennis en ervaring het verschil maken.”