Tagarchief: ENGIE

Lancering animatiefilm ‘Anders aanbesteden, anders samenwerken’

maxresdefault
Lees het gehele artikel

Waterschapsbedrijf Limburg heeft onlangs samen met een aantal samenwerkingspartners (ENGIE, Eliquo en de Combinatie Mobilis Croonwolter&dros) een animatiefilm geproduceerd over het werken met raamcontracten. In vogelvlucht vertelt de animatiefilm de aanleiding en de achtergronden van de innovatieve raamcontracten en gaat in op de vele voordelen. De gekozen aanpak van raamcontracten en bouwteams is voor iedereen in de bouwsector een absolute must. De animatiefilm “Anders aanbesteden, anders samenwerken” legt uit waarom.

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter kan bewijst de aanpak van het werken met raamcontracten en bouwteams van Waterschapsbedrijf Limburg.

Raamcontracten en bouwteams

Bij deze aanpak ligt de nadruk op een gelijkwaardig partnership met meerjarige samenwerking en voordeel halen uit synergie. Voor grote multidisciplinaire en monodisciplinaire werken is op basis van de Europese aanbestedingsregels een algemene tender uitgeschreven. Met de “winnaars” zijn meerjarige raamovereenkomsten gesloten. Zij komen in aanmerking voor de uitvoering van projecten. Voordat partijen tot uitvoering van een project overgaan, staat open en transparante samenwerking met de aannemers centraal. De ontwerpfase, ook wel de bouwteamfase genoemd, doorlopen partijen voor een groot deel gezamenlijk; daarbij gaat het om kennisdelen, uitwisseling van ideeën en ervaringen en gezamenlijke beheersing van risico’s, kansen, kosten en doorlooptijd.

Beter, sneller, goedkoper én plezieriger!

De voordelen van deze aanpak zijn legio, zowel voor Waterschapsbedrijf Limburg als voor de betrokken aannemers. Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg: ‘Voor ons levert de kortere doorloop tijdsbesparingen en dus kostenbesparingen op. Daarnaast zijn door de gezamenlijke start van een project de voorcalculaties en de inschatting van de risico’s beduidend beter. Het resultaat: Een eerlijke prijs, geen gedoe met meerkosten plusmeer werkplezier!  Samen met de raamcontractanten zijn we zo meer dan ooit in staat om met innovatieve ontwikkelingen in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd.’

Kijken!

Een goed praktijkvoorbeeld verdient navolging. Voor sectordirecteur Bedrijfsondersteuning Nicole Hendrix is het belangrijk om de nieuwe aanpak met een breed publiek te delen en uit te dragen. Dat gebeurt in de vorm van een animatiefilm. Over het eindresultaat is ze enthousiast. ‘Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkingspartners is de animatiefilm een uitstekende aanbeveling geworden voor heel bouwend Nederland om het concept van raamcontracten na te volgen.’ Kijken, dus!

Over Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we innovatief en duurzaam, efficiënt en effectief. Het afvalwater is afkomstig van 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven die zijn aangesloten op het rioolstelsel. We transporteren het afvalwater naar een van onze 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties waar we het zuiveren en teruggeven aan de natuur. Het zuiveringsslib wordt hergebruikt als brandstof. Jaarlijks produceren we 150 miljoen m³ gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib en vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen. Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.

‘De Michiel de Ruijtertunnel is een beetje onze tunnel’

Lees het gehele artikel

In opdracht van gemeente Amsterdam voert ENGIE werkzaamheden uit in de Michiel de Ruijtertunnel. Zij monteert extra hittebestendige bekleding, installeert beweegbare camera’s en verbetert de besturing van de tunnel. Er zijn twee redenen waarom ENGIE hiervoor dé partij is. De ene is puur emotioneel. ‘De Michiel de Ruijtertunnel is een beetje onze tunnel’. De andere reden ligt op strategisch vlak. De manier waarop de aanpassingen in de Michiel de Ruijtertunnel worden voorbereid, sluit naadloos aan op de visie van ENGIE. 

“Meerdere ENGIE-medewerkers stonden aan de wieg van de eerste tunneltechnische-installaties”, vertelt Ruud Schenk, directeur van ENGIE Infra & Mobility. “Zij kennen de situatie in de Michiel de Ruijtertunnel nog en weten wat zij hier straks aantreffen. Het is voor hen bijzonder om mee te werken aan dit project. Wat het project voor Schenk zelf boeiend en onderscheidend maakt is de voorbereiding van de aanpassingen in een bouwteam.”

Een onderscheidende aanpak

Waar opdrachtgevers in de regel werken in de markt zetten en vervolgens afwachten voor welk bedrag opdrachtnemers het werk aanbieden, heeft de gemeente Amsterdam bij de Michiel de Ruijtertunnel gekozen voor een zogenaamde bouwteamfase. Scoping, planning en budget worden definitief vastgesteld door een team waarin zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zitting hebben. In het team worden kennis en kunde, maar ook verantwoordelijkheden en risico’s gedeeld. 

Ruud Schenk: ‘Partijen zullen zich steeds vaker verbinden om de wereld een beetje beter te maken’

De tijd is er rijp voor

“Ik geloof dat we goed in de markt staan”, vertelt Schenk hierover. “Binnen ENGIE Infra & Mobility zijn we altijd op zoek naar de optimale balans tussen duurzaamheid, economie en bereikbaarheid. Maar ik geloof ook dat we niet de enige zijn die met deze ambitie in het werk staat. De tijd is er rijp voor om samen met de hele keten te zoeken naar de beste oplossing. Dat plaatst alle teamleden in een aantrekkelijker en uitdagender positie en vergroot de kans op het beste resultaat.”

Transitie – Verbinding – Optimisme

De visie van ENGIE Infra & Mobility is gestoeld op signalen in de samenleving. Schenk: “We leven in een tijd van transities. De kijk op energie opwekken, smart industry en samenwerkingsvormen is volop in beweging. Vanaf nu zullen partijen zich steeds vaker met elkaar verbinden om de wereld een beetje beter te maken. De aanpassingen in de Michiel de Ruijtertunnel zijn hiervan een prachtig voorbeeld. Het is tevens een aanpak die stemt tot optimisme. Als we het op deze manier aanpakken gaan we onze ambitie ‘Samen werken aan een duurzaam, bereikbaar Nederland’ zeker waarmaken.”