Tagarchief: Engcon Group

Draaikantelstuk voor compacte machines neemt enorme vlucht

IMGP0029+
Lees het gehele artikel

Dat in de Benelux zijn waarde met name in het laatste decennium ruimschoots heeft bewezen in het segment van de mobiele graafmachines en rupskranen tussen 10 en 33 ton. Verrassend is de enorme vlucht die het draaikantelstuk recentelijk genomen heeft bij compacte machines in onder andere de groenvoorziening.

“Daar waar wij dachten dat het buiten bijvoorbeeld de wegenbouwsector een uitdaging zou zijn het draaikantelstuk verder uit te rollen naar kleinere machines, omdat de investering ten opzichte van de machine zelf soms fors is, zien we juist een sterke spontane toename in de vraag. Vooral in het afgelopen jaar.” Dat zegt Martin Frid, regiomanager bij engcon. Hij wijt de versnelde groei deels aan het feit dat mensen door de coronacrisis meer tijd in en om huis doorbrengen en de focus hebben liggen op het aanleggen van de tuin of een zwembad.

Groenspecialisten

“Dat betekent dat groenspecialisten zoals hoveniers het een stuk drukker hebben. Dit zijn vaak jonge ondernemers die nu juist kans zien om door te groeien en daarbij heel bedrijfsmatig nadenken over waar ze heen willen en welke gefundeerde investeringsbeslissingen in hun toekomst passen”, constateert Frid. “Zij vragen zich dingen af als: ‘houd ik de bestaande minigraver of investeer ik juist in een nieuwe kraan met de nieuwste technologie’, maar ook ‘hoe maak ik de kraan die ik heb veelzijdiger waardoor ik sneller kan werken en meer opdrachten kan aannemen?’” 

Proportionele engcon DC2 bediening met ergonomische MIG2 joysticks.

Snel, efficiënt en secuur

“Een draaikantelstuk kan op die vragen een uitstekend antwoord bieden omdat werkzaamheden sneller, efficiënter maar toch heel secuur uitgevoerd kunnen worden. Omdat hoveniers vaak projectmatig werken, is de aanschaf van een engcon binnen zeer afzienbare tijd terug te verdienen. Tevens draagt het gebruik van een draaikantelstuk bij aan meer veiligheid op de werkplek en maakt het groenspecialisten een stuk onafhankelijker, omdat ze een breder pakket aan werkzaamheden kunnen aanbieden zonder daar een andere partij of ook andere machines voor in te hoeven huren”, vult Frid aan.

Bijzondere trend

Frid vindt het een bijzondere trend. “Hieruit blijkt dat de markt in de Benelux volwassen wordt, zo ver is dat de techniek binnen de gehele industrie en over het volledige bereik van machines tussen 1,5 en 33 ton omarmd wordt. Dat ook de kleinere ondernemer met compacte kranen wil investeren in deze oplossingen omdat ze begrijpen dat ze daarmee onafhankelijker zijn in een tijd waarin de opdrachten alleen maar toenemen en het daarnaast algemeen bekend is dat het in toenemende mate lastig is om goede mensen te vinden”, besluit Frid.   

Snel, efficiënt en secuur

“Een draaikantelstuk kan op die vragen een uitstekend antwoord bieden omdat werkzaamheden sneller, efficiënter maar toch heel secuur uitgevoerd kunnen worden. Omdat hoveniers vaak projectmatig werken, is de aanschaf van een engcon binnen zeer afzienbare tijd terug te verdienen. Tevens draagt het gebruik van een draaikantelstuk bij aan meer veiligheid op de werkplek en maakt het groenspecialisten een stuk onafhankelijker, omdat ze een breder pakket aan werkzaamheden kunnen aanbieden zonder daar een andere partij of ook andere machines voor in te hoeven huren”, vult Frid aan.

Bijzonder trend

Frid vindt het een bijzondere trend. “Hieruit blijkt dat de markt in de Benelux volwassen wordt, zo ver is dat de techniek binnen de gehele industrie en over het volledige bereik van machines tussen 1,5 en 33 ton omarmd wordt. Dat ook de kleinere ondernemer met compacte kranen wil investeren in deze oplossingen, omdat ze begrijpen dat ze daarmee onafhankelijker zijn in een tijd waarin de opdrachten alleen maar toenemen en het daarnaast algemeen bekend is dat het in toenemende mate lastig is om goede mensen te vinden”, besluit Frid.   

Er moet door alle spelers nog meer prioriteit aan veiligheid worden gegeven!

Stig Engström_bucket kopiëren
Lees het gehele artikel

Helaas is de realiteit anders. In 2020 zijn in Zweden opnieuw 30 mensen op de werkplek om het leven gekomen. De nulvisie is dus nog lang niet bereikt. De moed om in nieuwe technologie te investeren en om hogere eisen aan elkaar stellen, is volgens mij de sleutel tot een veiligere werkplek. Dat leidt ook tot een hogere winstgevendheid en meer efficiëntie.

Ik hoopte dat 2020 het jaar zou worden waarin krachtige maatregelen werden genomen om het aantal ongelukken op bouwterreinen te verminderen. Helaas gebeurde dit niet. 2020 zal iedereen natuurlijk bijblijven als het jaar dat de wereld door Covid-19 werd verlamd. Maar dit mag verbetering van de veiligheid niet in de weg staan.

Tijdsdruk, verloren focus, onervaren personeel of het voortdurend wisselen tussen verschillende graafmachines en uitrustingsstukken zijn vaak voorkomende oorzaken van ongevallen. Hier kan technologie een oplossing bieden.

Engcon ontwikkelt slimme oplossingen waarmee onjuiste bediening wordt vermeden en ongelukken worden voorkomen. Het mag simpelweg niet mogelijk zijn om het verkeerd te kunnen doen!

Oplossingen die zorgen dat iedereen aan het einde van de werkdag veilig thuiskomt, moeten in onze branche de standaard worden. We moeten het veiligheidsbewustzijn over werkplekken verhogen, want ongevallen vormen een ernstig en onnodig probleem binnen onze sector.

Engcon heeft het veiligste snelwisselsysteem ontwikkeld dat op de markt verkrijgbaar is. Een systeem dat waarschuwt met zowel geluids- als lichtsignalen zodra een uitrustingsstuk verkeerd wordt aangekoppeld. De bestuurder moet het uitrustingsstuk eerst helemaal op de grond plaatsen, voordat het kan worden losgekoppeld.

Engcon biedt ook een gestandaardiseerd vergrendelingspaneel aan, waarmee de machinist de vergrendeling van uitrustingsstukken altijd op dezelfde manier verricht, ongeacht het type graafmachine. Het is immers een vreemd feit dat zelfs graafmachines van hetzelfde merk verschillende oplossingen hebben voor belangrijke functies. Dit kan worden vergeleken met auto’s waarbij de gas- en rempedalen op verschillende plaatsen zitten, afhankelijk van het model.

Sinds 2013 heb ik er op aangedrongen dat de branche het eens zou moeten worden over een gemeenschappelijke nulvisie. Mijn collega’s stelden voor om een wereldwijd veiligheidsinitiatief “Dig Smart. Dig Safe” te ontwikkelen, om een debat te creëren over de toepassing van doordachte technologie om ongelukken te voorkomen. In eerste instantie leek mij dit initiatief onnodig, maar omdat er in 7 jaar niet genoeg is bereikt, besef ik dat we het debat moeten voortzetten. Het doel van het initiatief is het bereiken van een door de branche erkende nulvisie qua aantallen ongevallen op de werkplek. Dit vergt klaarblijkelijk tijd.

Engcon kan de branche niet op eigen kracht veranderen. Andere producenten moeten ook veiligere producten ontwikkelen. Belangrijke spelers moeten hogere veiligheidseisen in hun aanbestedingen opnemen. En ondernemers moeten investeren in veilige producten.

Als dit nog niet genoeg is, dragen door de overheid vastgestelde bepalingen bij. Uiteindelijk moet het echter wel om een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen gaan. Daar ben ik van overtuigd. Samen kunnen we dit!

Engcon rapporteert positief resultaat voor 2019 – met een 13 procent hogere netto omzet

krister-blomgren_ceo-engcon_wide-kopieren
Lees het gehele artikel

De netto omzet van Engcon Group in 2019 bedroeg iets meer dan 1,3 miljard SEK. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte het jaar daarvoor. Dit is het  tiende jaar op rij met een hogere omzet. Het afgelopen jaar kenmerkte zich ook met onderscheidingen, vestigingen in nieuwe markten en strategische keuzes voor de toekomst. Daarnaast bleef de vraag naar de producten van Engcon gestaag stijgen.

De netto omzet van Engcon Group in 2019 bedroeg 1.349.553.000 SEK (1.195.319.000 SEK) met een bedrijfsresultaat van 194.590.000 SEK (192.413.000 SEK), waarmee de winstmarge afnam van 16 procent in 2018 naar 14,5 procent in 2019.

“Natuurlijk voelt het goed om het boekjaar 2019 af te sluiten met een positief resultaat. In het najaar begonnen we de economische neergang te merken, maar toch konden we een hogere netto-omzet realiseren. Dit is mede dankzij onze vestigingsstrategie in nieuwe markten. Een goede aanvulling voor zwaardere tijden in de nabije toekomst”, zegt Krister Blomgren, CEO van Engcon Group.

Engcon kent al jaren een stabiele stijging. Het bedrijf groeit in Frankrijk, de VS en Nederland en zal in 2020 nieuwe kantoren openen in Australië en Korea. Intern heeft het bedrijf zich gericht op het aantrekken van medewerkers op sleutelposities om klaar te zijn voor de toekomst en nieuwe ontwikkelingen.

“We zullen een aanhoudend agressieve groeistrategie blijven volgen, met voornamelijk autonome groei in nieuwe markten. We zien wereldwijd een snel groeiende markt voor draaikantelstukken”, vervolgt Krister Blomgren.

De strategie van Engcon voor de komende jaren is gericht op verdere groei, hogere efficiëntie en een duidelijke focus op de verbetering van het dagelijkse leven van graafmachinisten.

“We zijn 2020 ingegaan met een goed jaar achter ons. Maar we hebben last van Covid-19 en de verkoop varieerde sterk in het voorjaar. Toch gaan we verder op de ingezette weg om nog dichter bij onze eindklanten te komen en om de eerste keuze te blijven als leverancier van draaikantelstukken voor alle graafmachines in de wereld. 

 

Hoogtepunten 2019:

·       Er wordt 90 miljoen geïnvesteerd in de productiefaciliteit in Strömsund, Zweden;

·       Uitgeroepen tot een van de Best Managed Companies in Zweden tijdens de eerste keer dat de prijs wordt uitgereikt;

·       Het aantal werknemers stijgt tot boven de 300 medewerkers;

·       Door het Zweedse zakenblad Di tot Master Gazelle gekroond vanwege 10 jaar continue groei;

·       Introductie van Team Engcon, een intern wellness-initiatief om de gezondheid van het personeel te verbeteren;

·       Gestart met de wereldwijde campagne “Dig Smart. Dig Safe”, voor meer veiligheid op de werkplek;

·       De netto-omzet overschrijdt SEK 1,3 miljard.