Tagarchief: Emulsie Asfalt Beton

Efficiënt en duurzaam asfaltonderhoud is Emulsie Asfalt Beton (EAB)

P1000621 kopiëren
Lees het gehele artikel

Het asfaltmengsel “Emulsie Asfalt Beton” van Rapid Asfalt draagt bij aan gunstige wMKI-waarden en past daarmee perfect in het duurzaamheidsbeleid.

Gunstige MKI-waarde

Emulsie Asfalt Beton (EAB) is een mengsel van mineraal-aggregaat (brekerzand), bitumenemulsie, katalysator (minimale hoeveelheid cement) en water. Door het minimale gebruik van primaire grondstoffen, koude verwerking en de dunne laagdikte, heeft EAB een gunstige MKI-waarde. “De toepassing van EAB laat op alle milieueffecten een significant lagere belasting zien in vergelijking met een (dun) warm bereide deklaag”, zo geeft Rob de Kleine -directeur van Rapid Asfalt- aan. Hij rekent het ons voor: “De MKI van EAB verwerkt op een gemiddelde locatie in Nederland, is voor een microdeklaag met EAB 0/3 berekend op €0,14/m2 en voor EAB 0/6 op €0,20/m2. Maar duurzaamheid zit niet alleen in MKI, het heeft ook zeker betrekking op de levensduur en de focus voor kwaliteit in uitvoering. De productie en verwerking op locatie is daarom van essentieel belang”, vervolgt De Kleine en legt uit dat de eerdergenoemde grondstoffen in een mobiele meng- en verwerkingsinstallatie geproduceerd en gemengd worden. “Koud bereid en daarmee energie- en CO2-besparend. Het mengsel wordt vervolgens direct in één arbeidsgang op de deklaag van bestaande wegen aangebracht. Met als bijkomend voordeel: het wegdek is al na 30-60 minuten weer overrijdbaar.” Rapid Asfalt dus! Bovendien kan een weg voorzien van een EAB-microdeklaag -afhankelijk van de drukte op de weg- weer tenminste zeven tot tien jaar mee. En aan het einde van de levensduur is het materiaal voor 100% recyclebaar als gewoon asfalt; een enorm gunstige levenscyclus dus!

EAB is in diverse kleuren leverbaar, voor het accentueren van bijvoorbeeld fietssuggestiestrook.

Toepassingsmogelijkheden EAB zijn veelzijdig 

Als specialist in de toepassing EAB, richt Rapid Asfalt zich al ruim dertig jaar op de verwerking van dit product op asfaltwegen en houdt daarmee de Nederlandse wegen in topconditie. “De toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig, daar EAB geschikt is voor alle verkeersintensiteiten. EAB wordt niet alleen toegepast om deklagen aan te brengen, te herstellen of te beschermen, maar ook als rijspoorvulling en voor het vastleggen van asfaltwapening. Samen met onze opdrachtgevers kijken we welke van onze EAB-systemen de meest geschikte onderhoudsoplossing is.”

Voldoet aan diverse eisen

EAB heeft zich als product reeds lang bewezen, het voldoet aan diverse wensen en eisen ten aanzien van de asfaltproblematiek én milieueisen. “Daar bovenop komt de gunstige prijs en het feit dat er weinig bijkomende werkzaamheden nodig zijn, zoals bermaanvullingen, frezen, putten ophalen, straatwerk aansluiten et cetera. Bovendien is er sprake van minimale omgevingshinder, omdat de weg weer snel berijdbaar is. Dit maakt het product ook zeer geschikt voor bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.” De Kleine besluit: “De EmulsieAsfaltBetontechniek is een duurzame oplossing voor wegenonderhoud en overheden zien dit terug in hun ‘financiële’ beleid.”     

Duurzaamheid in asfaltonderhoud met Emulsie Asfalt Beton

P1000621
Lees het gehele artikel

Infraprojecten worden nu en in de toekomst aanbesteed op MKI-waarde met als doel de sector te verduurzamen (in het kader van het overheidsbeleid en de circulaire economie). Het gunstige asfaltmengsel van Emulsie Asfalt Beton (EAB) van Rapid Asfalt draagt bij aan gunstige MKI-waarden en past daarmee perfect in het duurzaamheidsbeleid.

Gunstige MKI

EAB is een mengsel van mineraal-aggregaat (brekerzand), gemodificeerde bitumenemulsie, cement en water. Doordat er weinig primaire grondstoffen worden gebruikt en er slechts een dunne laag wordt aangebracht, heeft EAB een gunstige MKI-waarde. “Maar duurzaamheid zit niet alleen in MKI, het heeft ook zeker betrekking op de levensduur en de focus voor kwaliteit in uitvoering”, zegt Rob de Kleine, directeur van Rapid Asfalt. “De verwerking is daarom van essentieel belang.” De Kleine legt uit dat de eerdergenoemde grondstoffen in een mobiele meng- en verwerkingsinstallatie geproduceerd en gemengd worden. “Koud bereid en daarmee energie- en CO2 besparend. Het mengsel wordt vervolgens direct in één arbeidsgang op de deklaag van bestaande wegen verwerkt. Met als bijkomend voordeel: het wegdek is al na 30-60 minuten weer overrijdbaar. Rapid Asfalt dus!” 

Er is altijd een weg

Als specialist in de toepassing EAB, richt Rapid Asfalt zich al ruim dertig jaar op de verwerking van dit product op asfaltwegen en houdt daarmee de Nederlandse wegen in topconditie. “De toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig want EAB is geschikt voor alle verkeersintensiteiten. EAB wordt toegepast om deklagen aan te brengen, te herstellen of te beschermen, maar ook als rijspoorvulling en voor het vastleggen van asfaltwapening. Afhankelijk van de ontstane problemen door veroudering en rafeling van het wegdek, kijken we samen met onze opdrachtgevers welke van onze EAB-systemen de meest geschikte onderhoudsoplossing is. Er is altijd een weg.”

Goede LCA prestaties

De Kleine vertelt dat het systeem een conserverende werking heeft: “Nadat Rapid Asfalt de weg heeft voorzien van een microdeklaag met EAB, kan deze -afhankelijk van de drukte op de weg- weer minimaal zeven tot tien jaar mee. Aan het einde van de cyclus is het materiaal ook weer recyclebaar als gewoon asfalt; een enorm gunstige levenscyclusanalyse dus!”

EAB is ook in diverse kleuren leverbaar, voor het accentueren van bijvoorbeeld fietssuggestiestroken.

Voldoet aan diverse eisen

EAB is een lang bewezen product, dat voldoet aan diverse wensen en eisen ten aanzien van de asfaltproblematiek én de milieueisen. “Daarbij komt een gunstige prijs en het feit dat er weinig bijkomende werkzaamheden nodig zijn, zoals bermaanvullingen, frezen, putten ophalen of straatwerk aansluiten. Bovendien is er sprake van minimale omgevingshinder omdat de weg weer snel berijdbaar is. Dat maakt het product ook zeer geschikt voor bedrijventerreinen en parkeerplaatsen.” De Kleine besluit: “De emulsieasfaltbetontechniek is een duurzame oplossing voor wegenonderhoud en ook wegbeheerders zien dat.”

EAB: milieuvriendelijk en efficiënt alternatief voor warm asfaltonderhoud

p1000621-002-kopieren
Lees het gehele artikel

Emulsie Asfalt Beton. Een koud bereid en daarmee energie- en CO2 besparend mengsel van mineraal-aggregaat (brekerzand), gemodificeerde bitumenemulsie, cement en water. Deze grondstoffen worden in een mobiele meng- en verwerkingsinstallatie geproduceerd en gemengd en direct in één arbeidsgang op de deklaag van bestaande wegen verwerkt. Het grote voordeel is dat het wegdek al na 30 tot 60 minuten weer overrijdbaar is. Rapid Asfalt dus! Het perfecte alternatief voor warm asfaltonderhoud.

Rapid Asfalt, specialist in de toepassing van Emulsie Asfalt Beton (EAB), richt zich al ruim dertig jaar op de verwerking van dit product op asfaltwegen en houdt daarmee de Nederlandse wegen in topconditie. Aan het woord is Rob de Kleine, directeur van Rapid Asfalt: “De toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig want EAB is geschikt voor alle verkeersintensiteiten. We passen verschillende EAB-systemen toe, afhankelijk van de ontstane problemen door veroudering en rafeling van het wegdek. Samen met onze diverse opdrachtgevers, zoals wegbeheerders, aannemers en andere bedrijven, zoeken we naar de meest geschikte onderhoudsoplossing.”

Microdeklagen met emulsie asfalt beton

AB wordt toegepast om deklagen aan te brengen, te herstellen of te beschermen, maar ook als rijspoorvulling en voor het vastleggen van asfaltwapening. De Kleine licht toe: “Zo krijgt en behoudt het wegdek de gewenste stroefheid, textuur en vlakheid. En door het toevoegen van signaalkleuren kunnen verschillende weggedeelten worden geaccentueerd. Zoals bij fietssuggestiestroken, kruisingen en busbanen, wat een effectieve manier is om duidelijkheid in het verkeer te geven.” Rapid Asfalt heeft twee computergestuurde verwerkingsmachines en een fietspadmachine voor het kleinere werk.

Gunstig voor het milieu

“De technieken die wij gebruiken bevatten relatief weinig primaire bouwstoffen. Er wordt tenslotte maar een dun laagje aangebracht. Een gunstige MKI dus! Ook heeft het systeem een conserverende werking: nadat Rapid Asfalt de weg heeft aangepakt kan deze weer minimaal zeven tot tien jaar mee, afhankelijk van de drukte op de weg. Is de weg versleten, dan is het materiaal ook weer recyclebaar als gewoon asfalt. Daardoor is de emulsieasfaltbetontechniek een duurzaam oplossing voor wegenonderhoud.”

Gunstig in prijs

Vooral in de huidige tijd waarin volop bezuinigd wordt, is het EAB systeem van Rapid Asfalt een probaat middel. “De prijs is gunstig, er zijn weinig bijkomende werkzaamheden zoals bermaanvullingen, frezen, putten ophalen of straatwerk aansluiten. Bovendien is er sprake van minimale omgevingshinder omdat de weg weer snel berijdbaar is. Dat maakt het product ook zeer geschikt voor bedrijventerreinen en parkeerplaatsen. Het is mooi dat wij al heel wat wegen in Nederland hebben voorzien van een dunne EAB deklaag”, besluit hij.