Tagarchief: Eindhoven Noordwest

Vijf kunstwerken in gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest

Lees het gehele artikel

Eindhoven Noordwest is een gebiedsontwikkeling voornamelijk gericht op de hightechindustrie. Om het gebied Eindhoven Noordwest te ontsluiten en de bereikbaarheid van de stad, verschillende bedrijventerreinen en Eindhoven Airport te verbeteren, wordt de infrastructuur uitgebreid en aangepast. Combinatie Heijmans-Ploegam realiseert in opdracht van de gemeente Eindhoven de tweede fase. Het project omvat de aanleg van de complete hoofdinfrastructuur inclusief de bouw van vijf kunstwerken, waarvan twee onder architectuur van Ney & Partners. Eerder was Ploegam, weliswaar in een andere samenstelling, ook al betrokken bij de eerste fase.

Fase 2 behelst de aanleg van een weginfrastructuur van 4,3 kilometer lengte met daarin drie verkeersbruggen, twee fietsbruggen en verder nog een aantal ecologische verbindingszones, faunapassages en paddenpoelen.

Gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest ligt ten westen van Eindhoven Airport. De gemeente Eindhoven heeft de vernieuwde infrastructuur opgesplitst in drie fases. Fase 1, bestaande uit de bouw van onder meer de iconische fietsbrug Tegenbosch is inmiddels afgerond, fase 2 is nu in volle gang. Fase 3 volgt in een later stadium en behelst onder meer de aanleg van een tunnel onder de A2 en N2. Heijmans en Ploegam zijn gezamenlijk de tender voor fase 2 ingegaan. “We kennen elkaar van eerdere projecten en zijn in deze aanbesteding samen opgetrokken om de nodige synergieën te behalen”, zegt Joris Bevaart, projectmanager bij Ploegam. “Met onze afzonderlijke disciplines en expertises vullen we elkaar perfect aan op dit werk.” Heijmans richt zich vooral op het civiele werk en het asfalt, terwijl Ploegam sterk is in grondverzet.

Van de vijf kunstwerken worden er drie over het Beatrixkanaal gerealiseerd en twee in het ‘vrije veld’.

Bouwteamverband

Fase 2 behelst de aanleg van een weginfrastructuur van 4,3 kilometer lengte met daarin drie verkeersbruggen, twee fietsbruggen en verder nog een aantal ecologische verbindingszones, faunapassages en paddenpoelen. Voor zowel één verkeersbrug (kunstwerk 02) als één fietsbrug (kunstwerk 03) was het architectonisch ontwerp van Laurent Ney van Ney & Partners leidend. Aan de bouwcombinatie om het in bouwteamverband ‘maakbaar’ te maken. “Het is één van de redenen waarom de gemeente Eindhoven voor een geïntegreerde contractvorm in bouwteam verband heeft gekozen”, weet John Strik, projectmanager Integrale Regio Projecten bij Heijmans. Bevaart vult aan: “Een andere reden was het niet in het bezit hebben van alle gronden ten tijde van de aanbesteding. De gemeente Eindhoven wist op die manier de nodige flexibiliteit in te bouwen in de planning en bouwfasering zodat de onteigening van de gronden niet tot vertraging zou leiden in de voorbereiding.”

Om het gebied Eindhoven Noordwest te ontsluiten en de bereikbaarheid van de stad, verschillende bedrijventerreinen en Eindhoven Airport te verbeteren, wordt de infrastructuur uitgebreid en aangepast.

Integraalviaducten

Van de vijf kunstwerken worden er drie over het Beatrixkanaal gerealiseerd en twee in het ‘vrije veld’. Strik: “Het ontwerp van de kunstwerken over het kanaal (KW01-KW05-KW06) is in lijn met de reeds bestaande kunstwerken: functioneel. De slanke onderbouw wordt in het werk gestort en de bovenbouw uitgevoerd met prefab liggers. De twee iconische kunstwerken daarentegen worden volledig in het werk gestort. Het zijn zogenaamde integraalviaducten waarbij de vormgeving (boogvorm) bepalend is voor de constructieve werking. De grote uitdaging zit hem in de zeer slanke constructie met dekdiktes tussen de 350/400 mm bij overspanningen tussen de 20 en 25 meter. Daarnaast moeten de grote spatkrachten afgedragen worden bij de landhoofden naar de ondergrond en vraagt de interactie tussen krachten/grond/palen de nodige aandacht. Het krachtenspel gedraagt zich heel anders dan bij een traditioneel kunstwerk.”

Twee van de vijf kunstwerken zijn inmiddels nagenoeg gereed. Kunstwerken KW03 en KW05 zijn momenteel nog in aanbouw en KW06 zal volgend jaar gebouwd gaan worden. “Volgens planning wordt het grootste deel van fase 2 medio november opgeleverd, inclusief de weginfrastructuur. Er is dan zo’n 60.000 ton asfalt aangebracht en 200.000 m3 aan grond verzet. Begin 2022 volgt het laatste deel van fase 2, waaronder een fietsbrug over het Beatrixkanaal, waarvoor nu de gronden worden aangekocht door de gemeente Eindhoven”, besluit Bevaart.   

Samenwerking met Strukton Civiel voor derde fase wegenstructuur Eindhoven Noordwest

Lees het gehele artikel

Maandag 9 november heeft gemeente Eindhoven de samenwerkingsovereenkomst met bouwbedrijf Strukton Civiel getekend voor het aanleggen van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De derde fase behelst de onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2 tot aan de rotonde op bedrijventerrein GDC Acht.

Onderdoorgang

Met deze onderdoorgang, die alleen is bedoeld voor gemotoriseerd verkeer, is GDC Acht beter en sneller bereikbaar. Er ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best. GDC Acht is zo minder afhankelijk van alleen de A2/N2. Na de ondertekening gaat het bouwteam (een samenwerking van de gemeente en Strukton Civiel) aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitwerken van het ontwerp. De werkzaamheden buiten starten in 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 wordt de A2/N2 tijdelijk deels afgesloten voor de bouw van de onderdoorgang. Door slim te faseren blijft verkeer in twee richtingen over de rijksweg altijd mogelijk.

Dirk Noordhoflaan

De nog aan te leggen weg tussen de verlengde Spottersweg en de rotonde op GDC Acht gaat de Dirk Noordhoflaan heten. De weg is vernoemd naar de oud-topman van Philips omdat hij veel heeft betekend voor de werkgelegenheid in de regio. Dirk Noordhof trad in 1941 als ingenieur in dienst bij Philips. Na zeven jaar werd hij hoofdingenieur in de Hoofdindustriegroep Licht. Later was hij als respectievelijk adjunct-directeur en directeur mede verantwoordelijk voor de groei van die Hoofdindustriegroep. Eind jaren 60 werd Noordhof benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Philips. In 1971 werd hij vicepresident.

Verder bekleedde Noordhof verschillende nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Eindhovense Fabrikantenkring en voorzitter en erelid van de Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. Dat fonds had als doel het bevorderen van de goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1990 bestaat er ook een Ir. Noordhofprijs. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste vakman of – vrouw in Zuidoost-Brabant. Dirk Noordhof is in 2004 overleden.

Spottersweg

Bij de werkzaamheden in Eindhoven Noordwest wordt ook de Spottersweg aangepakt. Deze wordt verlegd en verlengd tot aan de Erica in Oirschot. Hier wordt later ook een verbinding gemaakt met de naar het westen te verplaatsen aansluiting van de A58, als onderdeel van het project InnovA58. Dit nieuwe deel van de Spottersweg gaat ook Spottersweg heten. De werkzaamheden aan de Spottersweg horen nog bij de tweede fase van de wegenstructuur, net als het aanleggen van de Dirk Noordhoflaan, tot aan de onderdoorgang.

Meer informatie

Meer informatie over Eindhoven Noordwest en de wegenstructuur in dat gebied, is te vinden op eindhoven.nl/noordwest.