Tagarchief: Duurzaam waterbeheer

Waterdichtingstechnologieën essentieel voor eenduurzaam waterbeheer

MF-20181016-140-Watertoren-Feluy
Lees het gehele artikel

Wateropslag, en meer bepaald een efficiënte wateropslag, is sinds het begin van de mensheid een prioriteit. Wat zijn de uitdagingen bij wateropslag en hoe doet men aan duurzaam waterbeheer?

Waterreservoirs vervullen meerdere functies. Ze kunnen worden gebruikt voor opslag van drinkwater, industrieel afvalwater, waterzuivering … Om economische redenen worden deze reservoirs uit beton gemaakt.

Omgevingsfactoren

Heel belangrijk om rekening mee te houden, is dat water een zeer gevoelige hulpbron is die kan worden beïnvloed door negatieve omgevingsfactoren zoals bacteriën, virussen, algen, pH-veranderingen en ophoping van mineralen en opgehoopte gassen. Verontreiniging kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder leidingen, bouwmaterialen van reservoirs en insijpelen van mineralen en gassen. Een goed ontworpen waterreservoir zal deze negatieve gevolgen specifiek weten aan te pakken en te beperken. Daarnaast moet er in een vroeg stadium ook een procedure voor de controle van de waterkwaliteit worden voorzien, met een regelmatig onderhoudsplan, om de groei van algen, bacteriën en virussen te voorkomen. Vooral als het gaat om een reservoir dat drinkwater bevat.

Er zijn enkele belangrijke factoren die men onder controle moet houden om de efficiëntie van elke wateropslag te garanderen:

  • Vochtigheid: aangezien de betonstructuur van het waterreservoir altijd in contact is met water, blijft ze permanent vochtig. In combinatie met zuurstof is dit een perfecte omgeving voor corrosie van de interne wapeningsstaven. Dit verschijnsel is uiterst gevaarlijk en moet vermeden worden, aangezien dit de integriteit van de opslagtank aantast.
  • Slijtage van het oppervlak van het reservoir door chemische aantasting: in sommige gevallen kan de pH van het water zuur zijn en zo een chemische aantasting van het betonoppervlak veroorzaken. In andere gevallen kan de pH zacht zijn en zo schade toebrengen aan het beton. Bovendien kan dit fenomeen nog versterkt worden door beweging van het water in het reservoir.
  • Scheuren in het reservoir: in betonnen bekkens zijn scheuren gewoonlijk te wijten aan hydraulische inkrimping of structurele gebreken. Water kan alleen in het reservoir worden opgeslagen als de scheuren die kunnen optreden, worden overbrugd door een membraan dat het reservoir waterdicht maakt en flexibel genoeg is om de integriteit van het reservoir te waarborgen.
  • Waterkwaliteit: in het specifieke geval van opslag van drinkwater is de waterkwaliteit van groot belang. Daarom moeten het ontwerp en alle materialen die op het oppervlak van het reservoir worden aangebracht, voldoen aan specifieke vereisten die kunnen verschillen van land tot land.
Waterreservoirs vervullen meerdere functies. Ze kunnen worden gebruikt voor opslag van drinkwater, industrieel afvalwater en waterzuivering

Duurzaam waterbeheer

Uit wat voorafgaat, is duidelijk dat de opslag van water in een reservoir een uitdaging is. Hoe pakt men deze uitdagingen aan om  een duurzame wateropslag te garanderen? Het beschermen en waterdicht maken van de betonstructuur is hierbij cruciaal. Hiertoe zijn verschillende technologieën op de markt zoals cementgebonden membranen, epoxycoatings, polyureamembranen (PUA) en een membraan op basis van Xolutec-technologie.

Cementgebonden membranen

Cementgebonden coatings worden al jaren gebruikt om beton te beschermen. Ze gelden als de oudste technologie op de markt en kunnen ingedeeld worden in twee categorieën: flexibele coatings met polymeeradditieven en rigide coatings. Beiden bestaan uit een samenstelling van cement, zand, enkele hulpstoffen en in het geval van flexibele coatings ook polymeren.

Epoxycoatings

Epoxycoatings zijn wijdverspreid op de markt en werden vele jaren geleden geïntroduceerd. Ook zij zijn verkrijgbaar in twee versies: systemen zonder mesh, dit zijn de eenvoudigste systemen met vaak één primerlaag voor hechting op beton en twee lagen epoxycoating. De tweede versie zijn de systemen met mesh. Dit zijn systemen met een gaas in de eerste laag om spanningen veroorzaakt door het openen van barsten in de ondergrond te verspreiden en de reflectie ervan in de coating te vermijden.

Water lijkt misschien een heel eenvoudige stof, maar dat is het niet.

Polyureamembranen (PUA)

Enkele jaren na cementgebonden en epoxycoatings kwamen PUA-coatings op de markt. Het applicatieproces vereist dat het materiaal warm wordt gespoten, waardoor een zeer korte droogtijd van slechts enkele seconden voldoende is. Eens gedroogd, bieden polyureamembranen uitstekende scheuroverbruggende eigenschappen zonder mesh.

Membraan op basis van Xolutec-technologie

Xolutec™ is de nieuwste technologie op de markt en is het resultaat van verschillende jaren ontwikkelingswerk met als doel een oplossing  te vinden voor de problemen met beton in uitdagende omgevingen zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties. Door de intermoleculaire interactie te optimaliseren tussen de harsvormende blokken ontstaat een verbeterd XPN (vernette polymeerstructuur) met unieke kenmerken voor diverse toepassingen. De belangrijkste voordelen voor de gebruikers zijn de lagere totale gebruikskosten door de langere onderhoudscycli en langere ingebruikstelling, het lange termijn esthetisch aspect en verbeterde duurzaamheid. 

Het is van groot belang om, afhankelijk van de specifieke omstandigheden (structuur van het reservoir, de betonkwaliteit, oppervlaktekwaliteit, nieuwbouw of renovatie,…) te garanderen dat de toegepaste technologie en oplossing daadwerkelijk voldoen aan de vereisten van de werf. De opslag van drinkwater vereist extra zorg en is strikt genomen onderworpen aan nationale normen waaraan commerciële producten moeten voldoen om te worden goedgekeurd.     

Is duurzaam waterbeheer in binnenstedelijk gebied mogelijk?

aco-duurzaam-stedelijk-afwatering-systeem-concept-kopieren
Lees het gehele artikel

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal zichtbaar. Extreme regenbuien en grote periodes van droogte veroorzaken overlast en schade. Daarom informeren veel gemeenten inmiddels hun inwoners al over mogelijkheden om tuinen klimaatbestendig in te richten en worden er zelfs klimaatsubsidies verstrekt voor infiltratieoplossingen in tuinen. Maar is dat genoeg? Kunnen gemeentes het grootschaliger aanpakken? In dit artikel nemen wij je mee in onze zoektocht naar dé oplossing.

Regenwater slim gebruiken

Het is bekend dat regenwater in binnenstedelijk gebied door alle bebouwing en verharding niet altijd afgevoerd kan worden naar wadi’s of oppervlaktewater. Dit zal alleen maar problematischer worden want de verwachting is dat over 5 jaar 70% van de wereldbevolking in steden woont. Hierdoor zal er meer bebouwing komen en minder mogelijkheden om regenwater af te voeren. Met alle gevolgen van dien. Want door de klimaatverandering worden regenbuien intensiever,  wordt de riolering meer belast en neemt de kans op wateroverlast toe. Hoe zorgen we voor een optimale stedelijke leefbaarheid?

aco-stormbrixx-kopieren

ACO Stormbrixx een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssysteem.

 

Een gesprek met Rieks Hulst van ACO, een bedrijf dat innovatieve en kwalitatief hoogwaardige afwateringsproducten en -systemen levert, biedt uitkomst. “Alles wat ACO doet staat in het teken om mensen en natuur optimaal te laten profiteren van water. Omdat verdroging van het groen in stedelijk gebied een even groot thema is als waterberging heeft ACO het concept Duurzame Stedelijke Afwatering Systeem (D-SAS) ontwikkeld. Dit systeem combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving. Om D-SAS mogelijk te maken hebben wij diverse oplossingen die bomen en struiken groen houden en het riool ontlasten tijdens hevige neerslag. Vaak zitten wij al vroegtijdig bij opdrachtgevers aan tafel om samen een integrale visie te ontwikkelen over het ‘managen’ van hemelwater. Met name op het gebied van infiltratie is de visie de laatste jaren gewijzigd. Vandaag de dag wil men het regenwater het liefst ter plekke infiltreren. In de stad is echter de ruimte beperkt en wil men graag, vanwege alle kabels en leidingen in de grond, ondiepe infiltratieoplossingen. Daarom hebben wij onlangs de infiltratiegoot ontwikkeld, die zelfs berijdbaar is door vrachtauto’s.”

aco-infiltratiegoot-kopieren

De ACO infiltratiegoot in doorsnede.

 

Infiltratiegoot

Tijdens regenbuien vangt de infiltratiegoot het hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt de riolering ontlast. De infiltratiegoot is voorzien van onderuitlaten met verticale infiltratielonten van milieuvriendelijke duurzame steenwol. Deze lonten zorgen ervoor dat hemelwater in de bodem infiltreert en vervolgens wordt afgegeven aan de ondergrond, zodat uitdroging van de bodem wordt voorkomen. De infiltratiegoot is te voorzien van diverse roosterafdekkingen, zelfs custom-made roosters zijn mogelijk.

CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem

Voor het opvangen van grote hoeveelheden water heeft ACO de Stormbrixx, een CO2 vriendelijk infiltratie- en bergingssyteem voor binnenstedelijk gebied en gebieden voor zwaar verkeer. Het beproefde systeem van stapelbare kunststof elementen kan grote volumes water bufferen en infiltreren. Voordelen van de lichtgewicht en stapelbare Stormbrixx zijn de minimale transportkosten en de beduidend minder handelingen op de bouwplaats.

aco-infiltratiegoot-middel-kopieren

Dit systeem combineert afwatering, berging en de teruggave van hemelwater aan de nabije groene omgeving.

 

Conclusie

Dankzij het ACO D-SAS concept, kunnen gemeentes nu ook maatregelen nemen om de straat of  wijk klimaatbestendig te maken. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijk van infiltratieoplossingen in tuinen, waar ACO met haar EasyGarden programma trouwens ook mooie oplossingen voor heeft. Ik ben benieuwd welke gemeente als eerste de infiltratiegoot gaat toepassen. Maar daar zullen we ongetwijfeld in de toekomst meer over gaan horen.     

Duurzaam waterbeheer in dorp en stad mogelijk met Infiltratiegoot

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Introductie tijdens Vakbeurs Klimaat op 21 november

Hevige regenbuien en langere periodes van droogte vragen om duurzaam waterbeheer. In dorp en stad zijn door alle bebouwing de mogelijkheden voor duurzaam en efficiënt waterbeheer beperkt. Juist daarom ontwikkelde ACO de Infiltratiegoot. ACO introduceert deze innovatieve Infiltratiegoot tijdens de Vakbeurs Klimaat op 21 november.

In binnenstedelijk gebied kan regenwater door bebouwing en verharding niet altijd worden afgevoerd naar wadi’s. Bovendien vragen de aanwezige kabels, leidingen en hoge grondwaterstanden om ondiepe infiltratieoplossingen. De ACO Infiltratiegoot biedt dan uitkomst. De Infiltratiegoot vangt hemelwater op en infiltreert het lokaal, hoog aan het oppervlak, in de bodem. Hierdoor wordt uitdroging van de bodem voorkomen en de riolering ontlast. De geringe inbouwdiepte heeft als bijkomend voordeel dat de aanlegkosten beperkt zijn.

Rechtstreeks de grond in

Aan de hand van de ontwerpeisen en de waterdoorlatendheid van de bodem zijn in de Infiltratiegoot onderuitlaten aangebracht, waardoor het opgevangen regenwater wordt afgevoerd naar zogenaamde infiltratielonten. Deze lonten van milieuvriendelijke en duurzame steenwol infiltreren het hemelwater in de bodem en geven het af aan de ondergrond. Op korte termijn wordt op deze manier de riolering ontlast en op langere termijn wordt hiermee uitdroging van de bodem voorkomen.

Snel en in ieder ontwerp mogelijk

Dankzij de unieke constructie heeft de Infiltratiegoot alleen een draagkrachtige ondergrond nodig, met een voldoende waterdoorlatend vermogen. Er is geen betonfundatie of verdere zijlingse aanvulling met beton nodig. Dat geeft een belangrijke tijdbesparing bij de verwerking. Deze goot volgt dankzij speciale delen moeiteloos alle radii in de bestrating en door de diverse roosterafdekkingen past deze infiltratiegoot in ieder ontwerp.

Over ACO

De ACO-groep is wereldwijd marktleider op het gebied van watermanagement. Dankzij haar jarenlange kennis en ervaring weet ACO hoe belangrijk water is voor mens en natuur. Collect, clean, hold en release zijn belangrijke thema’s bij ACO. Aan deze thema’s hebben zij diverse oplossingen verbonden voor het opvangen, behandelen, bergen en afvoeren van (regen)water. Met deze oplossingen zorgt ACO ervoor dat mensen en natuur optimaal gebruik maken van water.
Als producent en ontwikkelaar van innovatieve en duurzame afwateringsproducten en –systemen biedt ACO oplossingen voor consumenten en professionals in de civiele-, installatie- en bouwtechniek. Dankzij haar jarenlange kennis en ervaring adviseren zij ontwerpers, aannemers, installateurs en opdrachtgevers met elk afwateringsvraagstuk. ACO heeft 5.000 medewerkers in dienst in meer dan 40 landen.