Tagarchief: Digitalisering

Steeds meer formulieren digitaal binnen grond-, weg- en waterbouw 

pexels-photo-3862135
Lees het gehele artikel

Steeds meer bedrijven in de civiele technieksector en de grond-, weg- en waterbouw maken gebruik van digitale formulieren. Daarmee is het invullen van analoge formulieren die zoekraken of door onduidelijkheden verkeerd worden ingevuld verleden tijd. Bedrijven zien voordelen in het gebruik van digitale formulieren, zoals bijvoorbeeld het feit dat men met één app alle formulieren in één keer kan opvragen. Het is dus niet meer nodig grote mappen mee te nemen naar de werkplaats.

Digitalisering in de grond-, weg- en waterbouw

De laatste jaren is er in de civiele techniek een behoorlijke slag geslagen in het digitaliseren van werkprocessen. Denk daarbij aan de aanleg van het wegennet, dijken, kanalen en bruggen. Nog voor de eerste schop in de grond wordt gezet, gaan hier allerlei processen aan vooraf. Zo kan men niet zomaar beginnen met graven, daarvoor is toestemming van de overheid nodig. Het is dus belangrijk dat alle processen gestroomlijnd worden, zodat de kans op fouten zo gering mogelijk is.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld de verantwoording. Op de werkplek worden er bepaalde keuzes gemaakt. Waarom wordt er hier gegraven en niet op een andere plek? Zijn alle buizen op de juiste plek aangesloten? Wordt er wel veilig gewerkt op de werkplaats? Er zijn immers behoorlijk wat wetten en regels die het werken in de grond-, weg- en waterbouw reguleren. Om deze reden worden steeds vaker digitale formulieren ingezet deze sector.

Een veilige werkplek voor iedereen

De bedoeling is dat alle monteurs en overige medewerkers op hun werkplek veilig kunnen werken. Daarvoor wordt meestal werkplekinspectie gedaan. Deze inspectie werd voorheen analoog uitgevoerd aan de hand van een boekwerk van formulieren. De digitale formulieren van software als Incontrol zorgen ervoor dat checklists beter worden uitgevoerd. Voorheen moest men zelf een checklist in elkaar zetten in Word of Excel. Tegenwoordig is dit niet meer nodig, want de formulieren kunnen via een bestaande template in de software worden gelaten.

Uiteraard is het mogelijk dat zich er een incident of ongeval voordoet. In zulke gevallen moet er een uitgebreide rapportage worden opgesteld. Ook om deze reden kiezen steeds meer bedrijven voor het digitaliseren van rapportages. Deze zijn dan eenvoudig op te vragen en in te zien. Voordeel is bovendien dat formulieren niet meer naar kantoor hoeven worden gebracht. Door het gebruik van digitale formulieren worden de resultaten meteen met kantoor gedeeld. Op die manier kan er effectiever te werk worden gegaan.

Paperless werken

Steeds meer bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw zetten bovendien in op paperless werken. Er worden ieder jaar duizenden inspecties uitgevoerd. Bij een analoge oplossing betekent dit dat er grote aantallen papier gebruikt worden. Dit leidt tot inefficiëntie en verspilling van materiaal. Bedrijven kiezen daarom voor een digitale oplossing zoals een kwaliteitsmanagementsysteem. Het opzetten van formulieren is met een softwareprogramma gemakkelijk uit te voeren. Na de afronding van inspectie worden de rapportages automatisch opgemaakt. Zo is precies in te zien waar de knelpunten in de verschillende werkprocessen zitten. Op deze manier kunnen binnen- en buitendienst gemakkelijker resultaten delen.

Waar gewerkt wordt in de bouw, moeten bedrijven voldoen aan de eisen van het VCA-certificaat. Ook hiervoor zetten bedrijven vaker digitale formulieren in. Ook klachten, verbeterpunten en ongevallen worden digitaal vastgelegd. Het is niet meer nodig om moeilijke handschriften te ontcijferen. Met de data kan eenvoudig een analyse worden gemaakt.

Digitale maatvoering in de bouw

magnet3dexchange_desktop-user_f_20181116_0001-kopieren
Lees het gehele artikel

verhoogt je rendement met zekerheid

Daar waar we digitalisering in ons dagelijkse leven heel normaal vinden, blijft digitalisering in de bouw nog een uitdaging… Verandering is lastig. Maar soms heel erg nodig. Want iedere bouwer herkent de problematiek. Maar het implementeren van dergelijke digitale veranderingen kost tijd en vraagt vertrouwen.

Dat beseft Ad van Gils ook. Hij is adviseur en trainer in digitale maatvoering bij Topcon Positioning Netherlands. Het bedrijf biedt kennis en oplossingen om slimmer te werken op het snijvlak van infrastructuur en technologie. “We merken dat veel bedrijven het niet makkelijk vinden om van de oude, vertrouwde werkwijze af te stappen. Maar tóch zet de digitalisering in de bouw door”, verwacht Van Gils. “De voordelen zijn immers ongekend.”

Snelle en eenvoudige maatvoering op de bouw met de uitgebreide 3D-laser LN-100.

 

Eerste stap

Er is gedigitaliseerd op individuele onderdelen, maar software en processen zijn nog weinig geïntegreerd, constateert Van Gils. “We kunnen niet klakkeloos gegevens van oude digitale tekeningen overnemen. Nauwkeurigheid is van groot belang, zeker nu er meer en meer met prefab bouwelementen wordt gewerkt en de toleranties daarbij klein zijn. Dan is het belangrijk om digitaal exacte data van de werkelijke situatie op te nemen en vanuit daar te gaan ontwerpen. Nieuwe technologieën helpen daarbij en veranderen de wijze waarop we de gebouwde omgeving plannen, ontwerpen, bouwen en onderhouden.”

Digitale maatvoering op de bouw.

 

Het grote plaatje

“Groot denken is het uitgangspunt”, zegt Van Gils. “Want wanneer alle bouwdisciplines werken met accurate en actuele informatie, kan iedereen het werk sneller, nauwkeuriger en efficiënter uitvoeren. Building Information Modeling (BIM) wordt daarbij gezien als een cruciale stap in digitalisering, maar er is nog meer nodig. We moeten naar het grotere plaatje kijken. In elke fase van de bouw, op diverse manieren draagt digitalisering bij aan een stuk zekerheid, nauwkeurigheid en dus faalkostenreductie. Daarnaast zorgt de verbeterde processnelheid voor een hoger rendement. Het is zoveel makkelijker in gebruik als de techniek je eenmaal eigen is. En precies dáár zien we dat veel bedrijven vooral voor zichzelf drempels opwerpen.”

Slim beginnen

Investeren in digitalisering kost geld en tijd en men denkt vaak dat het te moeilijk is. “Een stukje onwetendheid”, constateert Van Gils. “Het overschakelen naar digitale processen hoeft ook niet overal in het bouwproces tegelijkertijd. Je kunt klein beginnen, slim beginnen. Neem een activiteit en kijk waar een digitaal proces voor verbetering kan zorgen. Topcon is er in elke stap van dit proces om te helpen: waar loop je tegen aan, wat heb je nodig, wat mis je dan nog, hoe kunnen we dit verbeteren. Daar zit onze kracht: toegankelijkheid zit in ons DNA en we beseffen dat bewustwording een belangrijke factor is. Er moet besef komen dat het even tijd kost om iets nieuws eigen te maken. Pak daarom een (klein) project waar de deadline niet al ‘morgen’ is, laat de mensen er mee werken en geef ze de kans om er efficiëntie mee op te bouwen. Het is het waard om die energie erin te stoppen.”

Data wordt steeds belangrijker. Digitalisering op het bouwterrein is een must om effectief te kunnen samenwerken.

 

Opschakelen bij rendement

Elke stap in digitalisering in elke fase draagt bij aan productiever werken. Volgens Topcon is het delen van kennis en data nodig om verbetering van de workflow te krijgen. Projecten worden winstgevender doordat ze op tijd, binnen budget en volgens specificaties worden opgeleverd.  “Wanneer je merkt dat digitalisering rendement oplevert, ga je opschakelen”, vervolgt Van Gils. “Een grote stap is wanneer je de workflow tussen de kantoorlocatie en de projectlocatie digitaliseert: wanneer mensen in het veld realtime een update krijgen op hun tablet en zo altijd met de laatste versie werken. Maar andersom net zo: als data van het inmeten direct wordt doorgezet naar de werkvoorbereider op kantoor, ziet die meteen of het volledig en correct is ingemeten. Inmiddels is dat gedeelte zó gebruiksvriendelijk gemaakt, dat willen wij ze graag laten zien. Laten ervaren!” Van Gils besluit: “Wanneer we dát doen en bedrijven sneller gaan digitaliseren, gaan ze werken volgens een efficiëntere workflow met betere resultaten.”    

Drempels om volledig te digitaliseren vallen eindelijk weg

infrakit_final_hires_007-kopieren
Lees het gehele artikel

Digitalisering lijkt het toverwoord van deze tijd. Eenvoudig de volledige bouwplaats monitoren en managen? Dat kan, volledig digitaal. De wens om dat te doen is groot, maar de drempel om ook daadwerkelijk tot actie over te gaan eveneens. Het is dan ook echt werk voor specialisten, die software, hardware en Cloud connectiviteit samenbrengen tot een slim geheel.

Dankzij de specialisten die er alles aan doen om bij te blijven als het om de nieuwste technologieën gaat, is machinesturing in al haar complexiteit voor iedereen weg gelegd. Optima Infra is zo’n specialist. Zij werken met Infrakit om in real-time intelligente projectinformatie beschikbaar te maken. Deze innovatieve aanpak resulteert in een snellere afronding van het project, terwijl de kwaliteit verbetert, fouten verminderen en vertragingen afnemen, met kostenbesparingen tot gevolg.

cor-lont-kopieren

Cor Lont, directeur van Optima Infra.

 

Deelnemers verbinden en data makkelijk delen Projectdeelnemers worden door Infrakit verbonden in een gedeeld informatiebeheersysteem. Dankzij open formats en Cloud technology ontstaat er een geoptimaliseerde informatiestroom die samenwerking mogelijk maakt voor alle stakeholders binnen een infra-bouwproject. Cor Lont, directeur van Optima Infra, vertelt: “Infrakit heeft een intuïtieve visuele benadering voor toegang tot alle informatie op de kaart of in geautomatiseerde rapporten. Dit zorgt ervoor dat het hele team met gemeenschappelijke doelen werkt en up-to-date informatie gemakkelijk in handen heeft, ook mobiel. 3D-machinebesturing is vaak een ondergeschoven kindje, veel partijen hebben moeite om alle merken machines te beheersen. Juist de onafhankelijkheid van Infrakit hierin past bij ons. Open formaten en Cloud technologie maken uitwisselbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid mogelijk. Zeer comfortabel, het werkt bijzonder fijn.”

infrakit6b-tinys-versie-2-kopieren

Schematische weergave van het digitaliseringsproces.

 

Van kantoor naar cabine: alles digitaal en in 3D Optima Infra is een bekende speler in de infrasector. Met een mooi portfolio aan opdrachten waarbij allerhande landmeetkundige activiteiten de revue passeren -bijvoorbeeld het vervaardigen van 3D-modellen van projecten of het maken van volumeberekeningen- manifesteert Optima Infra zich als specialist. Minstens zo belangrijk echter is hun expertise in machinesturing. Lont legt uit: “We leveren en installeren de daartoe benodigde hardware op de machines. Denk dan aan apparatuur als controleschermen, GNSS-ontvangers en sensoren die onontbeerlijk zijn. Uiteraard worden alles keurig door ons geïnstalleerd en gekalibreerd. Wanneer alles in werking gezet is kan de machinist op zijn eigen scherm de betreffende 3D-modellen zien.”

Merkonafhankelijkheid is een USP

Optima Infra biedt haar diensten -voorbereiding, installatie en support- aan voor alle merken machines en machinesturing. Lont is er duidelijk over: “Merkonafhankelijk werken is een Unique Selling Point en stelt ons in staat om vrijwel iedereen te kunnen bedienen. Dat kunnen we alleen dankzij Infrakit. Daarmee kunnen we de hele digitalisering van het bouwproces in gang zetten en makkelijk alle drempels wegnemen bij onze klanten.”

infrakit_final_hires_003-kopieren

Met Infrakit kan de hele digitalisering van het bouwproces mogelijk gemaakt worden.

 

Qua compatibiliteit en connectiviteit is Infrakit dus onvolprezen. Het pakket werkt Open Source en dus merkonafhankelijk. Lont is er dan ook enorm over te spreken: “Infrakit is te koppelen aan andere software, of dat nu om administratieve pakketten gaat, of om machinebesturing op afstand.”

InfraBIM uitrollen

Optima Infra heeft haar hoofdkantoor in Friesland, maar beschikt inmiddels over een vestiging in Didam. “We bedienen steeds meer Duitse klanten namelijk”, schetst Lont. Hoe zit het met de serviceverlening op Infrakit? “Die nemen we samen met Infrakit voor onze rekening, maar de hoofdmoot ligt altijd bij ons als reseller.” Lont licht nog een tipje van de sluier op: “We zijn nu bezig met het uitrollen van InfraBIM, waarmee data en processen gecoördineerd kunnen worden. InfraBIM is BIM maar dan volledig toespitst op de Infrasector. Infrakit wordt nu neergezet als machinebesturing, maar is zeker ook ideaal voor inventarisatie en delen van gegevens. Het fijne is dat daarmee iedereen binnen een project dezelfde taal spreekt. Kort samengevat: Infrakit biedt de mogelijkheid om gegevens te delen, InfraBIM zegt hoe je die gegevens moet delen.”  

GEO-ICT zorgt voor revolutie in de GWW

artikel_gww-1
Lees het gehele artikel

De infrasector is volop bezig met een grootschalige digitalisatieslag. Deze tamelijk traditionele
bedrijfstak bevindt zich in een stroomversnelling. De ontwikkelingen gaan razendsnel, met name
op het gebied van Geo-ICT. Nog steeds met de laarzen in de klei, maar wel hightech aangestuurd.
Hoe krijgen ze dat voor elkaar? 

Het in Mijdrecht gevestigde Geodirect is zich als geen ander bewust van de effecten van digitale revolutie in dit vanouds tamelijk traditionele werkveld en heeft hierop een scherpe, toekomstgerichte visie. “Er is niets mooiers en bevredigender dan bedrijven en organisaties écht te helpen bij het optimaliseren en verduurzamen van werkprocessen”, zegt Sales Engineer Eric van der Hoek. “Wij richtten ons op de verschillende facetten binnen bouwprocessen, waarbij plaatsbepaling en geo-informatie een rol spelen. Voornamelijk vanaf de planvorming tot en met de realisatie van projecten.”

Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.

Stonex GPS

“We zijn in 2010 begonnen met het ondersteunen van aannemers die in eigen beheer wilden inmeten en uitzetten met behulp van GPS. De gebruiksvriendelijkheid van apparatuur en software was essentieel, plus de intensieve begeleiding van de mensen die ermee moesten gaan werken”, vervolgt Van der Hoek. “Toen we startten met Geodirect hadden we de beschikking over één ontvanger, de Stonex S9. Een van de eerste ontvangers die gewoon overal ontvangst had met centimeter nauwkeurigheid, gecombineerd met software waar de gebruiker geen landmeetkundige kennis voor nodig had. Door de snelle ontwikkelingen in de markt hadden we echter snel in de gaten dat de software veel meer moest kunnen. Om processen daadwerkelijk te kunnen optimaliseren, zijn we gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden op het gebied van databases en koppelingen met andere systemen, zoals ERP. Zo stuitten we op Atlantis van iLogs, een uniek systeem, ontwikkeld voor netbeheerders, waarmee een groot deel van wat wij zochten mogelijk was.”

Geolantis.360 platform

Van der Hoek: “Een intensieve samenwerking met onze relaties om de softwareomgeving geschikt te maken voor onder andere de aannemerij heeft uiteindelijk geresulteerd in ons huidige Geolantis.360 platform. Een aantal aanjagers in de technische ontwikkelingen waren bijvoorbeeld de implementatie van Synfra, waarbij we de volledige procesautomatisering in het 24-uurs huisaansluitingenproces hebben ingericht voor een aantal aannemers op basis van XML-berichtenuitwisseling. Tegelijkertijd hebben we de Geolantis.360 INSPECTOR app ontwikkeld voor het grootschalig areaalbeheer van Havenbedrijf Rotterdam en hebben we op verzoek van onze klanten het volledige KLIC-proces geïntegreerd. Inmiddels vertrouwen ruim 10.000 gebruikers dagelijks op de Geolantis KLIC Viewer app om het risico op graafschade te voorkomen.” 

Stonex-ontvangers zijn uitgerust met het meest geavanceerde GNSS board, leveren hoge prestaties tot 800 kanalen en ondersteunen alle satellietconstellaties.

Meten met drones

Iedere dag komen er nieuwe uitdagingen bij die Geodirect in staat stellen om verder te innoveren. “Het portfolio aan aanvullende en altijd overlappende producten groeit daar organisch in mee”, stelt Van der Hoek. “De inzet van drones is daar een mooi voorbeeld van. Voor het meten met drones zijn we 3 jaar geleden gestart met 3Dsurvey-software in combinatie met de welbekende drones van DJI. Later hebben we dit uitgebreid met Pix4D, 3DR SiteScan en de distributie van de WingtraOne drone. Onze dronemapping oplossingen worden dagelijks door veel bedrijven in de GWW ingezet. Bijvoorbeeld om de voortgang van grondverzet bij te houden, actuele hoeveelheden te bepalen bij asfaltcentrales en de uitrol van glasvezel in het buitengebied. 

Procesoptimalisatie

“Glasvezel buitengebied is een mooi voorbeeld van verregaande procesoptimalisatie”, zegt Eric van der Hoek. “Door drones in te zetten beschikken telecomaannemers binnen een tijdsbestek van nog geen halve dag over de actuele situatie en kunnen direct met centimeterprecisie de beste route bepalen. Om tot het definitief ontwerp te komen maken aannemers gebruik van de Geolantis.360 INSPECTOR app voor het schouwen. Tijdens de schouwing kunnen we zelfs door middel van de unieke database koppelingen het definitieve ontwerp real-time bijwerken, zodat de aannemer ook direct inzicht heeft in de kosten, welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (zoals aantal gestuurde boringen, opbreken van straatwerk, graven van sleuven e.d.) en kunnen vergunningen aangevraagd en de materialen tijdig besteld worden. Het definitieve ontwerp wordt vervolgens digitaal gedeeld met de monteurs die ook gebruik maken van de app. Na de aanleg wordt er direct met open sleuf ingemeten door de monteurs. Afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden geregistreerd met een GNSS ontvanger of digitaal geschetst in de COLLECTOR app en de revisie wordt automatisch gesynchroniseerd met de werkvoorbereider op kantoor.”

Momenteel werkt Geodirect met een aantal fabrikanten, netbeheerders en aannemers samen aan toepassingen op het gebied van logistiek en de registratie van verwerkte materialen in de ondergrond. “Dit heeft wat ‘voeten in de aarde’ gezien de verschillende belangen, maar gelukkig staan alle partijen open voor innovatie en verduurzaming. De digitale revolutie in de GWW is per slot van rekening nog maar net begonnen”, besluit Van der Hoek.    

De Pen | Alleen door te delen, kunnen we vermenigvuldigen

heijden
Lees het gehele artikel

Bijna ieder bedrijf ziet de noodzaak van digitalisering in. Dat is mooi voor het bedrijf dat het pad omhoog bewandelt, echter een ding moeten we niet uit het oog verliezen: wie digitaliseert en optimaliseert binnen de eigen gelederen, zonder daarbij te anticiperen op toekomstige connectiviteit en uitwisselbaarheid met branchegenoten, zal uiteindelijk stranden op een eigen digitaal eiland.

De reden dat bedrijven niet verder kijken dan binnen de eigen poorten, is dat digitaliseren een complex vraagstuk is. Het is moeilijk om in de toekomst te kijken en het grotere plaatje te zien. Toch is dat wel nodig, om uiteindelijk te komen waar we met de hele branche graag staan. Namelijk een infrasector waarbinnen we echt samenwerken, profiteren van elkaars kennis en ervaring en zonder dat er aan onze boterham geknabbeld wordt, onderdeel uitmaken van een geoptimaliseerde sector.

Wie durft die cultuuromslag te maken?

Om beter samen te gaan werken, zullen we data moeten gaan delen. Dat zal een kwestie van geven en nemen worden. Wie zelf altijd 100% wil profiteren en een ander niets gunt, zal de boot missen. Het succes zit in de balans die er moet komen. Vandaag neem je genoegen met het verdienen van 80% en gunt een ander 120%. Morgen gebeurt het omgekeerde. Dat gaat vanzelf, dat mag u van mij aannemen. Dit vergt echter wel een cultuuromslag en, om de beeldspraak maar weer toe te passen, dat bedrijven bruggen gaan bouwen tussen hun eiland en dat van anderen. 

Deze cultuuromslag vraagt ook om het nemen van verantwoordelijkheid. Een voorbeeld: inkopende partijen in de sector (Gemeenten et cetera) willen nog wel eens een onhaalbaar plan van eisen in de uitvraag zetten. Iedereen ziet dat het niet kan, maar er is altijd een partij die “ja” zegt en dan maar ziet wat ervan te maken is. Dat schaadt de branche ongelooflijk. De lat wordt lager gelegd en al snel wordt hun probleem ieders probleem. Het gevolg: een kwalitatief onder de maat uitgevoerd werk, rechtszaken en verstoorde relaties. Dat hoeft niet. Willen we in de toekomst gelijkschakelen in de infra, dan zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen en onze verantwoordelijkheid moeten inzien.

Het eindresultaat moet leading zijn

De voorgestelde verandering is haalbaar, zeker aan de kant van de opdrachtgever en de uitvoerende kant. Het is de tussenlaag die voor problemen kan zorgen. Daar worden verantwoordelijkheden afgewezen, risico’s verlegd en onmogelijke eisen gesteld. Dat remt enorm en levert vaak schade op. Laten we met elkaar afspreken dat het eindresultaat altijd “leading” is. Dat krijg je niet in een plan van eisen geformuleerd, dat kun je alleen bereiken door te communiceren op menselijk niveau, door gunnen, door delen en elkaar te vertrouwen. Opdrachtgevers zoals gemeenten mogen zich dan niet meer als “expert” opstellen.  De samenwerkende partijen moeten de focus hebben op de doelstellingen binnen een project en niet alleen maar op de kosten. Dat is de cultuurverandering: de bereidwilligheid tonen om onderlinge transparantie na te streven.

Technologisch innoveren betekent marge inleveren

Je kunt sensoren niet met elkaar laten samenwerken als één van de partijen continu zijn verantwoordelijkheden verlegt. Technologische innovatie op een branche brede schaal bereik je alleen door her en der marge in te leveren. De winst komt achteraf. We zullen moeten luisteren naar de mensen die in het veld werken, als we techniek en technologie naar een hoger plan willen tillen. Daar gebeurt het, daar wordt het resultaat zichtbaar. De sector loopt achter in digitalisering omdat men buiten, in het veld, gemakkelijk is. Het is niet ongebruikelijk dat men in het veld papieren lijsten loopt in te vullen en die naar kantoor stuurt, zodat iemand anders de gegevens kan ingeven in de computer. Elke tussenliggende schijf geeft kans op falen en alles gaat ten koste van winst en flexibiliteit.

Software wordt vaak op kantoor ontwikkeld door bedrijven waarvan de ontwikkelaars geen modderige laarzen in de kofferbak hebben liggen. Het is allemaal puur theoretisch. Het gevolg is dat de software niet gebruikt wordt in het veld, omdat het tegenvalt. Toch knap dat die bedrijven zonder digitalisatieslag goed kunnen draaien.

Realiseer koppelingen

Stel vragen bij het inkopen van hardware en software. Vragen als: “Kan ik de brondata die ik via jullie wegschrijf exporteren naar andere systemen?” en “Kan ik makkelijk koppelingen maken met andere systemen?” Koppelen betekent de horizon verbreden. Wees dus niet te protectionistisch en start met delen. De toekomst is rooskleurig voor hen die open staan voor uitwisseling van gegevens..  

De constructeur digitaliseert!

Lees het gehele artikel

Een wereld waarin de constructeur al zijn berekeningen op kladblokken schrijft en samen met de tekenaar over de tekentafel gebogen zit lijkt geleidelijk aan verder naar de achtergrond te verschuiven. Ook bij advies- en ingenieursbureau Lievense wordt er volop gedigitaliseerd. Niet alleen de jonge generatie, maar ook zeer ervaren experts zijn nieuwsgierig naar de nieuwe mogelijkheden en uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt en bijten zich hierin vol enthousiasme vast.

Wichard Bron, constructeur bij Lievense: “Een ontwikkeling die hierbij een belangrijke rol speelt is parametrisch ontwerpen. Hierbij wordt een ontwerp gegenereerd op basis van relaties tussen data. Het ontwerpproces wordt drastisch versneld en er is er veel meer flexibiliteit mogelijk. Belangrijker nog is dat wij onze klanten nog beter kunnen ondersteunen bij complexe (constructieve) vraagstukken. Nu rijst de vraag: Begint de constructeur op termijn overbodig te worden? Kunnen ontwerpprocessen zodanig geautomatiseerd worden dat de constructeur niet meer noodzakelijk is? Bij Lievense denken wij van niet.”

De Harselaartunnel kent een optimaal constructief ontwerp.

 

Beoordelen van de juistheid van de oplossing

“Wij zijn van mening dat het parametrisch ontwerpen juist een goed verlengstuk is van de constructeur aangezien hij onmisbaar is in het beoordelen van de juistheid van een oplossing. Doordat in kortere tijd meerdere varianten kunnen worden beschouwd, is het nóg beter mogelijk om de klant de optimale oplossing voor zijn probleem te leveren. Bovendien kan een veel beter beeld gevormd worden over het gedrag van de constructie. Er kan goed onderzocht worden welke parameters invloed hebben. Mede hierdoor kunnen risico’s eerder ingeschat worden”, vertelt Bron.

Een goed voorbeeld is een door Lievense ontwikkelde applicatie voor het ontwerpen van de toeritten van onderdoorgangen. In dit model kan een beschouwing worden gedaan van een U-bak waarbij zowel constructieve als geotechnische beschouwingen integraal uitgevoerd kunnen worden. Door naderhand de resultaten terug te koppelen aan een kostenmodel kan in een vroeg stadium een optimale zoekrichting worden vastgesteld. Bijvoorbeeld door verschillende paalsystemen met elkaar te vergelijken. Met name in de voorfase is dit erg interessant. In korte tijd kan onderzocht worden wat haalbaar is en interessant is op kosten­gebied. Niet alleen voor onderdoorgangen, maar ook voor bruggen heeft Lievense applicaties ontwikkeld.

Een deskundige constructeur gecombineerd met een goed parametrisch model leidt tot een optimaal constructief ontwerp en daarmee een tevreden klant!   

Digitalisering op de bouwplaats

topcon_1_x-53x_auto-excavator_f_20180703_0031-kopieren
Lees het gehele artikel

Sneller. Duurzamer. Efficiënter. Veiliger. Nauwkeuriger. Het zijn veelgebruikte termen rondom een bouwproject. Maar om slimmer te werken, heb je wel de juiste tools nodig.

“We zijn als land behoorlijk innovatief én inventief in het verzinnen van oplossingen op allerlei gebied. En dat is niet alleen iets typisch Nederlands, maar ook typisch Topcon!” Dat zegt Marcel ten Westenend, accountmanager bij Topcon Positioning, een bedrijf dat wereldwijd geodetische oplossingen biedt.

Beter overzicht en beheer van je project met behulp van software.

 

Expertise

Topcon gelooft dat ze met haar technologie, kennis van processen en betrokken medewerkers ruimtelijke ordening slimmer, rendabeler en productiever kan maken. “De kunst is om te luisteren naar de wensen van de klant en zo sámen tot de beste oplossingen te komen om bestaande omgevingen in kaart te brengen en om nieuwe omgevingen te bouwen. Zo denken we mee hoe we de workflow kunnen verbeteren en daar kan digitalisering een onderdeel van zijn.” De oplossingen van Topcon worden al decennialang wereldwijd gebruikt in GeoPositioning, bouw & infra en landbouw.

 

Automatisering is de toekomst

“Er wordt steeds meer geautomatiseerd, zo ook de machinebesturing. Maar nog altijd heeft de machinist het totaaloverzicht op het werk. Helaas worden échte machinisten, met gevoel voor hun machines, steeds zeldzamer. Niet alleen door krapte op de arbeidsmarkt, maar ook om machines onder de knie te krijgen moet je ze leren kennen. En leren kost tijd en tijd is geld. Daarom kijken wij graag mee welke handelingen te automatiseren zijn zodat je de optimale prestatie van zowel mens als machine kunt blijven garanderen.”

Gebruiksvriendelijk softwareplatform

Topcon ontwikkelde een ideaal softwareplatform voor management en beheer van het (digitale) bouwproject: MAGNET. “De kracht van een systeem zit in de gebruiksvriendelijkheid. Het moet goed en overzichtelijk zijn, ongeacht de grootte van het project. Alle verzamelde data wordt in een totaalregistratie vanaf de start bijgehouden in het bijbehorend softwareplatform. Doordat de modules gekoppeld kunnen worden, kan het voor diverse toepassingen worden ingezet.”

Beter overzicht en beheer van je project met behulp van software.

 

Support

Voor het koppelen van machines onderling, zodat data onderling uitgewisseld worden, is er SiteLink ontwikkeld. “Het bestaat al sinds 2008, Topcon was daar als één van de eersten mee bezig. Doordat de machines tegenwoordig allemaal uitgerust zijn met een sim-kaart is er constant contact met de machine en de machinegebruiker. Grote voordeel is dat onze supportafdeling realtime mee kan kijken, kan adviseren, data kan versturen naar de machine en zo nodig kan ingrijpen op afstand. Maar ook de opdrachtgever zelf heeft continu realtime overzicht op het project en kan zo het proces beter managen.”

Optimalisatie van grondbalans/-verzet en transport

“We constateren dat er op het gebied van grondverzet en asfalt, een behoorlijke hausse aan de gang is. ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’ geldt ook hier. Ten Westenend noemt als voorbeeld het totaal-asfalt-concept; SmoothRide. “Hiermee maak je vooropnames van het te maken wegdek, scan je de oude situatie en zet je processen uit voor het digitaal terreinmodel die nodig is voor de aansturing van de machines. Het machinebesturingssysteem wordt gekoppeld aan de CANbus van de machines. De machinist hoeft alleen nog maar richting te houden en de transportband boven de vrachtwagen te houden. Het frezen gebeurt volautomatisch. Nagenoeg hetzelfde systeem zet je in op de asfaltspreidmachine en de asfaltwals. Zo creëer je een optimalisatie van de grondbalans/-verzet en het transport ervan. Hier zit natuurlijk de grote winst voor de aannemers. Dankzij zorgvuldige voorbereidingen, voorkom je overbodig werk, beperk je de herstelkosten tot een minimum en minimaliseer je de CO2-uitstoot. Zo werk je niet alleen efficiënter, maar ook bewuster en daar dragen wij graag een steentje aan bij!”   

4PS focust met nieuwe website op duurzame relaties

Lees het gehele artikel

Met grote trots lanceert 4PS op 7 oktober 2019 een nieuwe website! Deze past met zijn robuuste, donkere uitstraling perfect bij de bouwbranche. Ook is hij specifieker gesegmenteerd per branche (bouw, GWW en installatie) en is het snel duidelijk welke oplossingen 4PS voor bedrijven binnen de bouwnijverheid heeft. Uiteraard is ook de gebruiksvriendelijkheid sterk verbeterd.

DIGITALISERING ZIT ‘M IN EENVOUD

Met bijna 20 jaar ervaring in de bouwnijverheid en meer dan 350 klanten kan men bij 4PS wel zeggen dat ze de branche goed kennen. Dit willen ze op de website dan ook naar voren laten komen. “Ons doel is om met onze business software bedrijven in de bouwnijverheid helpen grip te krijgen op hun bedrijfsprocessen. Want digitalisering zit ‘m in eenvoud” vertelt Bianca de Bruin, Marketing Manager bij 4PS.

WEBSITE 4PS IN EEN NIEUW JASJE

Daar ondersteunt deze website bij. Bianca vervolgt: “Met een paar klikken ziet de bezoeker welke oplossingen wij bieden en welke producten hierop aansluiten. Daarnaast willen we als kennispartner onze kennis en ervaring delen met de branche. Tenslotte wil het oog natuurlijk ook wat. Onze huisstijl is doorgevoerd in de hele website. Het robuuste uiterlijk sluit volgens ons perfect aan bij de branche. Iedere dag blijven we verder  bouwen aan de website en deze updaten met nieuwe oplossingen, het laatste nieuws, evenementen en interessante marktontwikkelingen.”

VOOROPLOPEN MET MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Sinds 2019 biedt 4PS haar softwareoplossing 4PS Construct ook aan op het moderne ERP-platform Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dit betekent dat alle Microsoft technologieën geïntegreerd zijn en de software altijd, overal en op elk device beschikbaar is. Klanten werken dus altijd met de nieuwste software en profiteren automatisch van de laatste ontwikkelingen. Het is niet de vraag of, maar hoe bedrijven dit gaan inzetten binnen hun projecten voor een optimaal resultaat.

GESPECIALISEERD IN DE BOUWNIJVERHEID

De integrale softwareoplossing van 4PS is speciaal ontwikkeld voor de bouw, GWW en installatietechniek. Alle processen en onderdelen van deze branches zijn hierin geïntegreerd, waarmee 4PS een goede ondersteuning in de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten garandeert. Binnen de organisatie werkt 4PS dan ook vanuit 3 business units met IT-specialisten die zich specifiek bezighouden met de ontwikkelingen binnen deze specifieke branches. Nu de website ook is gesegmenteerd, sluit dit mooi aan bij de werkwijze van 4PS.

OVER 4PS

4PS maakt, implementeert en onderhoudt de beste standaard software voor de bouw, GWW en installatietechniek. Met meer dan 200 professionals, kantoren in Nederland en Engeland én 7 internationale partners werkt men dagelijks aan toepassingen die onderscheidend zijn voor 350 klanten over de hele wereld. De missie van 4PS is dan ook om de wereldwijde bouw, GWW en installatie te verbeteren met innovatieve business software.

Grotere capaciteit spoorgoederenvervoer in 2030 en nog duurzaam ook!

voorbij-rijdende-goederentrein-op-perron-amsterdam-cs_300dpi_410x273mm_c_nr-8088-kopieren
Lees het gehele artikel

Ons spoorwegennet is dichtgegroeid en op dit moment nog onvoldoende concurrerend als alternatief voor weg en water. Daar ondervindt met name de sector voor goederenvervoer hinder van. Het gevolg is dat bedrijven uitwijken naar regulier wegtransport, hetgeen meer gevaar oplevert en niet bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Om de concurrentiepositie te verbeteren en meer duurzaamheid te creëren, heeft de spoorgoederensector (en ook ProRail) een ambitieus doel voor ogen: tot 45 procent meer goederen per spoor vervoeren in 2030. Het is ProRail menens, blijkt uit een gesprek dat we mochten hebben met John Voppen, directeur Operatie bij ProRail.

Goederenvervoer en reizigersvervoer zijn niet te vergelijken met elkaar

“Het is de eeuwige spagaat waarin we zitten. Goederenvervoer en reizigersvervoer hebben gemeen dat ze hetzelfde spoor gebruiken, maar daar houdt dan ook elke vergelijking op”, opent Voppen het gesprek. “Bij reizigersvervoer denken we in gemiddelden. Je kunt reizigerstreinen een jaar van tevoren inplannen. Goederenvervoer daarentegen is zeer dynamisch, ritten worden soms een dag van tevoren ingepland. Beide markten groeien echter, aan ons is nu de dankbare maar zeer uitdagende taak om voor meer capaciteit te zorgen. En dat gaan we doen ook.”

John Voppen, directeur Operatie bij ProRail. (Beeld: ProRail - Maarten Kleingeld)

John Voppen, directeur Operatie bij ProRail. (Beeld: ProRail – Maarten Kleingeld)

 

Verregaande digitalisering ontsluit een wereld aan nieuwe mogelijkheden

Voppen is zeer gedecideerd om de plannen van ProRail een succes te laten worden. “Er is een aantal zaken enorm van belang om tot deze capaciteitsvergroting te komen. Enerzijds zullen we moeten omschakelen naar volledig digitaal werken en anderzijds zijn we aangewezen op samenwerking binnen de gehele transportsector die gebruik maakt van het spoor. Gelukkig staan we niet alleen en zijn partijen zoals bijvoorbeeld de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam drijvende krachten achter de uitwerking van de plannen. Zij staan voor het enorme belang van de BV Nederland dat gepaard gaat met onze plannen. We zullen een andere mindset moeten hebben, we moeten weten wat de verladers op de verlanglijst hebben staan en exact kunnen aangeven welk product we gaan leveren aan hen. We zullen onze dienstverlening naar goederenvervoerders steeds verder verbeteren. Bijvoorbeeld door langere treinen (740 meter) mogelijk te gaan maken.”

Het is geen sinecure. Het toverwoord om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen, is CAPACITEIT. Op langere termijn gaat ERTMS, ofwel European Rail Traffic Management System zorgen voor meer mogelijkheden qua capaciteit. “Het huidige systeem van beveiliging, ATB (automatische trein beïnvloeding) werkt goed, maar is achterhaald en zit op zijn maximale capaciteit. In de komende decennia gaan we ATB vervangen door EMRTS, de internationale standaard voor treinbeveiliging. We gaan dus van koperleiding naar de Cloud. Op korte en middellange termijn zijn, naast genoeg infrastructuur en beschikbaarheid, digitaliseren, naadloze samenwerking in de sector en een mindset change naar goederen essentieel, om tot de beoogde groei te komen. We gaan havenlogistiek aan treinlogistiek koppelen, door de systemen met elkaar te verbinden. Wet- en regelgeving zullen mee moeten gaan in het nieuwe denken. We zitten fysiek al over de grens, om treinen op te vangen en door te leiden naar Nederland. Met name infrastructureel zal er gewerkt moeten worden aan beter en meer spoor, aan bruggen et cetera, een betere benutting van de Betuweroute door onder andere een goede verbinding tussen de Betuweroute en de Noordelijke grensovergangen. De kwaliteit van onze kritieke infra voor goederen, zoals de havenspoorlijn in Rotterdam wordt de komende jaren flink verhoogd.”

emplacement-kijfhoekgezien-vanaf-viaduct-munnikensteeg_300dpi_467x299mm_c_nr-10512-kopieren

Emplacement Kijfhoek, gezien vanaf viaduct Munnikensteeg.

 

De hand in eigen boezem steken

Het draagvlak is breed, zowel nationaal als internationaal. “De voordelen spreken voor zich. Door zo te gaan werken gaat de concurrentiekracht van spoorgoederenvervoer omhoog, zal de prijs per container omlaaggaan. Want de grote groei de komende jaren komt van containers. Zo vormt het spoorgoederenvervoer een excellente modaliteit, die volume van weg en water kan overnemen. Ondanks dat ProRail een echte ‘karrentrekker’ is, steken we toch de hand in eigen boezem. Er valt veel te verbeteren en wij sluiten onze ogen daar nooit voor. We zullen de komende jaren extra capaciteit inzetten om die verbetering te realiseren”, zegt Voppen tot besluit.  

Digitalisering zit ‘m in eenvoud

vanthek
Lees het gehele artikel

Voor infrabedrijven wordt het steeds belangrijker om digitaal informatie te kunnen uitwisselen, zowel intern tussen collega’s als extern met partners. Als softwareleverancier voor de bouwnijverheid (bouw, installatietechniek en GWW) helpt 4PS bedrijven bij het maken van die digitalisatieslag. Steeds meer bedrijven in de infra weten de weg naar 4PS te vinden. Van’ t Hek Groep behoort tot de early adopters en werkt al dertien jaar naar volle tevredenheid met 4PS Construct. 

Al ruim negentien jaar ontwikkelt 4PS een standaard ERP-oplossing voor de bouwnijverheid op basis van Microsoft Dynamics NAV. “Op basis van de standaard Microsoft-technologie bouwen wij add-ons specifiek voor de drie sectoren in de bouwnijverheid”, zegt Marcel van Noord van 4PS. “Voor de infra­sector ondersteunen we alle processen vanaf acquisitie tot aan facturatie en alles daartussen, zoals calculatie, financiële administratie, apps, materieelbeheer, enz. Kortom, een compleet portfolio om infrabedrijven digitaal te ondersteunen.” Van Noord merkt op dat zij vanuit de business unit GWW ook steeds meer funderingsspecialisten zien aansluiten op 4PS Construct. “Kenmerkend voor deze branche is dat zij vaak als onderaannemer werken en dat vraagt om specifieke functionaliteiten.”

4PS

Grafische Resourceplanning
De funderingsbranche is volgens Van Noord flink in beweging vanwege de enorme drukte in de markt. “Steeds vroeger in een proces wordt er al capaciteit gereserveerd bij funderingsspecialisten. Het is dan ook belangrijk dat zij daar goed op kunnen anticiperen, mens en materieel alvast kunnen inplannen, maar ook snel kunnen inspringen op wijzigingen, een fenomeen dat eerder regel is dan uitzondering in deze branche. Om een goed beeld en overzicht te behouden, beschikt 4PS Construct over een Grafische Resourceplanning waarin de beschikbaarheid van mens en materieel wordt gevisualiseerd.” Jurian Borst, beleidscontroller bij Van ’t Hek Groep, is erg te spreken over deze nieuwe functionaliteit. “Zeker voor onze branche is het van belang dat we mens en materieel zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten, daar verdienen we immers als onderaannemer onze boterham mee. We zijn eigenlijk net een fabriek – onze machines moeten zoveel mogelijk draaien – maar dan op steeds een andere locatie.” Van Noord vult aan: “Belangrijk bij al deze ontwikkelingen blijft de eenvoud in het gebruik. Mensen moeten eenvoudig met de systemen kunnen werken. Apps zijn hierbij steeds belangrijker, vastlegging bij de bron op een laagdrempelige manier en interactie met kantoor.”

4PS

Marcel van Noord, Sales Manager van 4PS.

4PS

Jurian Borst, beleidscontroller bij Van ’t Hek Groep.

 

Een duidelijke meerwaarde
Van ’t Hek Groep werkt al ruim dertien jaar met de software van 4PS. “Het was destijds voor ons een logische keuze, omdat de software gebaseerd is op Microsoft Dynamics NAV”, zegt Borst. “De kracht van het systeem zit hem in het feit dat we gebruik kunnen maken van een flexibele basis. Er komt geen maatwerk aan te pas. Een basis die overigens voortdurend wordt uitgebouwd met nieuwe functionaliteiten, zoals de Grafische Resourceplanning. Wat dat betreft zijn we ook zeer verheugd met de ontwikkeling die 4PS heeft ingezet om de GWW als aparte business unit te beschouwen, waarbij meer aandacht uitgaat naar het materieel, in feite het hart van onze organisatie.” Het digitaal werken heeft Van ’t Hek Groep geen windeieren gelegd. “Onze omzet is sinds 2006 verdrievoudigd. Natuurlijk heeft dat niet alleen te maken met de digitalisatieslag, maar het draagt er wel aan bij”, meent Borst. “De integratie van administratie en projectbewaking levert ons misschien nog wel het meest op. Een uitvoerder/projectleider kan op het werk snel en accuraat facturen controleren en accorderen, terwijl dat voorheen in het papieren tijdperk nauwelijks gebeurde.”

Altijd actueel
Om alle ontwikkelingen in de branche te kunnen volgen, onderhoudt 4PS nauw contact met zijn klanten vanuit de verschillende klantteams. “Op basis van de input van onze klanten bekijken we of een eventueel nieuwe functionaliteit de branche verder kan helpen”, zegt Van Noord. “Zo ja, dan wordt de software verrijkt en komt de aanpassing voor iedereen beschikbaar. Met de introductie van de nieuwste versie Microsoft Dynamics 365 Business Central heeft Microsoft overigens een grote stap gezet. De nieuwe versie is zowel beschikbaar als On Premise versie, maandelijkse huurvariant (subscription) als ook volledig als SaaS (software as a solution) oplossing in de cloud. De klant kan zelf kiezen welke variant het beste past bij zijn eigen visie en strategie. Het goede nieuws is dat dit één en dezelfde oplossing is, ongeacht de wijze waarop de oplossing beschikbaar wordt gesteld. Door met één softwareprogramma te communiceren, ontstaat er geen ruis op de lijn en hebben alle betrokken partijen altijd de beschikking over de meest actuele informatie.”