Tagarchief: Digitalisering

Mark Baas (Avitec) over de Nederlandse CAD Standaard: “Dankzij de NLCS is tekenwerk een stuk duidelijker”

Medewerkers-van-Avitec-zijn-blij-met-de-NLCS-tekeningen-omdat-d
Lees het gehele artikel

Gebruiksgemak, uitwisselbaarheid en vooral uniformiteit. Dat zijn volgens Mark Baas de grote voordelen van de NLCS. Zelf levert de CAD-tekenaar van ingenieursbureau Avitec advies & techniek zijn ontwerpen al ruim tien jaar op conform de Nederlandse CAD Standaard. Hij ziet ook steeds meer vakgenoten overstappen. “Het belang van de NLCS wordt steeds groter.”

Baas kwam in 2011 in dienst bij zijn huidige werkgever, samen met een andere CAD-tekenaar. “We kwamen allebei net van school”, herinnert hij zich. “En eigenlijk zijn we ons meteen in de NLCS gaan verdiepen. We zagen de grote meerwaarde: dankzij de NLCS is tekenwerk een stuk duidelijker. Ga maar na: er bestaat geen onderscheid meer in symbolen, lijntypes, laagnamen en andere aanduidingen.”

Dezelfde taal

Die uniformiteit heeft volgens Baas grote voordelen. Zo is de stevige tijdsinvestering om tekenwerk van derden te interpreteren voorgoed verleden tijd. De tijdwinst die daarmee gepaard gaat, is significant. “Voorheen kostte het best wat tijd om andermans ontwerpen om te zetten naar uitvoeringsontwerpen. En als we een ontwerp tussentijds even naar de opdrachtgever wilden sturen – bijvoorbeeld om goedkeuring te vragen voor de oplossing van een ontwerpconflict – was ook niet altijd alles duidelijk. Nu spreken we allemaal dezelfde taal en is het tekenwerk wél in een oogopslag helder.”

Uitvoering reconstructie door Avitec.

Rijke bibliotheek

Toch was de NLCS in 2011 nog geen gemeengoed in de branche. Maar in de loop der jaren zag Baas meer en meer partijen overstappen. Helemaal sinds overheden de NLCS als tekenstandaard verplicht stellen, is het commitment sterk gegroeid. Het mooie aan de NLCS, stelt Baas, is dat iedere tekenaar zijn ontwerpen nog steeds een eigen signatuur kan meegeven. Bijvoorbeeld door te werken met zelf ontworpen symbolen, die je eenvoudig toevoegt aan de bibliotheek.

“Bij Avitec doen we bijvoorbeeld veel rioleringswerk”, aldus Baas. “Daarom hadden we behoefte aan symbolen voor putten op ware grootte en voor hoekverdraaiingen. Unieke objecten, en toch ziet iedere NLCS-gebruiker in één oogopslag wat we bedoelen.”

Nieuwe op- en afritten

Momenteel werkt Avitec aan een aantal aansprekende projecten, zoals de herinrichting van ‘Het Oude Centrum’ van Emmen. Of neem de realisatie van nieuwe op- en afritten aan de N34 bij Klijndijk. “Dat laatste project doen we in opdracht van de provincie Drenthe”, aldus Baas. “Ik heb de 3D-modellen gemaakt in AutoCAD Civil 3D, een uitgebreid pakket met fijne gereedschappen. Zelf vind ik het werken met gradings en surfaces erg gemakkelijk. Ook het aanmaken van machinemodellen gaat perfect in Civil 3D, bijvoorbeeld voor het op de juiste locatie en hoogte aanbrengen van zandcunets.”

Rust en duidelijkheid

De nieuwe op- en afritten maken de N34 een stuk veiliger, verwacht Baas. “Bij de oude op- en afritten draaide je de provinciale weg op vanuit een soort T-splitsing, zowel bij Emmen-Noord als bij Odoorn. In de nieuwe situatie creëren we bij het bestaande viaduct nieuwe rotondes die verkeer veel gestroomlijnder de weg op leiden. Dankzij de NLCS verliep het ontwerpen van die nieuwe situatie erg overzichtelijk. Ik selecteerde bijvoorbeeld steeds uitsluitend de laag waarin ik op dat moment werkte, en schakelde de rest uit. Dat zorgt voor veel rust en duidelijkheid op je beeldscherm. En met één druk op de knop controleer je aan het einde je hele tekening op alle NLCS-voorwaarden.”

Mark Baas.

Duidelijke software

Om conform de NLCS te werken, gebruikt Baas diverse softwarepakketten, zoals InfraCAD, InfraCAD Map en InfraCAD CE. Hij omschrijft ze alle drie als duidelijk, toegankelijk en overzichtelijk. “Neem InfraCAD Map: als basis voor een nieuw project laad je eenvoudig een kaart in van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Ook importeer ik vaak luchtfoto’s om te controleren of er ter plaatse veranderingen zijn. Dat scheelt me heel wat reistijd!”

InfraCAD is op zijn beurt ideaal voor het berekenen van hoeveelheden, een functie die na de nieuwste upgrade zelfs passtukken en bochten berekent. En ook InfraCAD CE biedt veel mogelijkheden, aldus Baas. “Zoals het uitwerken van dwarsprofielen. Eigenlijk zouden we met CE nog veel meer kunnen, zoals het omzetten van meetpunten. Daar gaan we in de toekomst verder in duiken.”

Dé tekenstandaard

Die toekomst is wat Baas betreft NLCS-gekleurd. Hij ziet de NLCS als een meer dan waardevolle toevoeging aan zijn dagelijkse werkzaamheden. Terug naar een situatie zonder? Dat zou hij zeker niet meer willen. “Niet alleen omdat ik al tien jaar niets anders doe dan tekenen conform de NLCS, maar vooral vanwege de vele voordelen. Ik verwacht dat de NLCS zich gestaag verder ontwikkelt en steeds meer dé algemeen geaccepteerde en gebruikte tekenstandaard wordt.”   

Over Avitec

Avitec is met 30 jaar ervaring partner in civieltechnische en infrastructurele werken. Met alle expertises in huis levert Avitec een totaalconcept: van initiatieffase tot aan de gebruiks- en onderhoudsfase. Met een vast en vakkundig team van zo’n 120 collega’s realiseert Avitec werken duurzaam, efficiënt en resultaatgericht, met oog voor de optimale balans tussen mens, dier en natuur. Avitec advies & techniek is het ingenieursbureau van de Avitec Groep.

Over CAD Accent | Arkance Systems

CAD Accent | Arkance Systems is Autodesk-specialist met een sterke focus op Bouw en Infrastructuur. Het bedrijf helpt klanten met de implementatie van BIM, het optimaliseren van werkprocessen en werkmethodieken, en het standaardiseren van CAD-omgevingen. CAD Accent is onderdeel van Arkance Systems, een Europese organisatie van specialisten die met een compleet portfolio van hardware, software en diensten organisaties ondersteunt met de digitale transformatie naar BIM en Industry 4.0.

NLCS 

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.

Voordelen van integraal plannen in de infra

TWW
Lees het gehele artikel

Iedere aannemer in de (grond,- weg- en water)bouw kent het belang van het efficiënt plannen van mensen en middelen. Maar dan moet je wel weten wát je gaat plannen en beseffen dat software een belangrijk hulpmiddel hierin kan zijn. BouwInfosys biedt -niet alleen als één van de grootste maar zeker ook als één van de snelst groeiende softwarehuizen in Nederland- gespecialiseerde software voor de bouw,- infra- en installatiebranche. 

Integraal plannen in de infra is van groot belang. De softwareoplossingen van BouwInfosys kunnen hierin een belangrijk hulpmiddel zijn. (Beeld: ReintenInfra)

Integraal plannen

“Bij het efficiënt plannen van mensen en middelen kijken we altijd naar (her)gebruik van reeds verworven informatie”, zegt Arno Berwers van BouwInfosys. “Ten opzichte van de traditionele manier bieden wij een software-oplossing waarbij alles volledig geïntegreerd is met de backoffice. Zo kun je maximaal profiteren van eenmalige invoer en hergebruik van informatie. En efficiënt integraal plannen dus!”

Snel, eenvoudig en inzichtelijk

“Als een bedrijf een materieelstuk heeft gekocht, dan wordt dit door de administratie reeds aangemaakt. Alles is dusdanig ingericht en geïntegreerd in het systeem, dat het materieelstuk vervolgens efficiënt beheerd kan worden: van eenvoudig plannen in een grafisch drag-and-drop planbord tot het registreren van keuringen in het werk of onderhoud op de machines”, zegt Berwers en vervolgt: “De werkplaats heeft inzicht in deze planning en kan er zelf invloed op uitoefenen. Zo kan er snel samen met de planner besloten worden een keuring of het onderhoud naar voren of achteren te schuiven zodat het materieelstuk beschikbaar is wanneer het nodig zou zijn.” 

“Op het moment dat een werk is aangenomen, bepaalt de uitvoerder hoe het project wordt aangevlogen: welke werkzaamheden moeten wanneer uitgevoerd worden en welke machines en mensen zijn daarbij nodig. In ons systeem maken we onderscheid tussen een lange- en korte termijnplanning. Ook deze zijn weer aan elkaar gekoppeld.”

Lange termijnplanning

“De uitvoerder maakt voor grotere werken (vaak samen met de projectleider) de projectplanning voor het werk. Die projectplanning geeft de planner al een beeld hoeveel en welke machines er wanneer nodig zijn. Stel: hij weet dat er in week 35 voor een project 2 rupskranen en 3 shovels nodig zijn. Het systeem helpt de planner om direct inzicht te verschaffen in de beschikbare middelen. Zijn er voldoende rupskranen beschikbaar en waar staan die? Als blijkt dat er voor die periode onvoldoende beschikbaar zijn, kan de planner kijken of de planning kan worden aanpast of dat hij extra rupskranen moet inhuren. Dat inhuurmaterieel kan overigens ook eenvoudig in het systeem worden opgenomen zodat je die direct kunt plannen of aanvragen zodat het proces niet in gevaar komt. Erg belangrijk, in deze tijd van krapte.”

Aannemingsbedrijf Jos Scholman werkt met de geïntegreerde ERP software van BouwInfosys voor het inplannen van mens en materieel. (Beeld: Jos Scholman)

Korte termijnplanning 

“De voordelen van integraal plannen komen voort uit het feit dat je inzicht hebt in beschikbare en gevraagde capaciteit, en deze kunt matchen met elkaar”, volgens Berwers. “Het ideaalbeeld is uiteraard dat je minimaal je eigen materieelstukken bezet hebt en daarnaast niet meer nodig hebt dan je kunt inhuren.” Nadat de lange termijnplanning is vastgelegd, gaat de uitvoerder in de praktijk de werkelijke materieelstukken aanvragen in de korte termijnplanning. “Met de tablet vraagt hij eenvoudig een rupskraan aan voor dinsdag t/m vrijdag. De planner ziet de aanvraag in het planbord en gaat de beschikbare rupskraan inplannen. Het systeem vraagt of er nog bepaalde hulpstukken mee moeten en toont welke er van toepassing zouden kunnen zijn. Deze zijn direct mee te plannen.”

De voordelen van integraal plannen komen voort uit het feit dat je inzicht hebt in beschikbare en gevraagde capaciteit, en deze kunt matchen met elkaar. (Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Materieel, hulpmiddelen én mensen

“Naast het materieel en de hulpmiddelen, wil je uiteraard ook mensen kunnen inplannen. Dit gaat net zo makkelijk in ons systeem. Doordat alles aan elkaar gekoppeld zit, weet elk persoon exact welk werk hij gaat uitvoeren, waar hij moet werken en welk materieel inclusief hulpstuk hij mee moet nemen. Hij weet ook direct hoe lang hij die dag is ingepland: de verwachte urenregistratie verschijnt op zijn telefoon en hij hoeft deze enkel te bevestigen of aan te passen. Zelfs de verlof-, verzuim- en werktijdenregistratie van alle medewerkers zijn geïntegreerd in het systeem. Alles draagt bij aan efficiënter werken en draagt bij aan foutreductie.
Daar zit het enorme voordeel ten opzichte van losse planprogramma’s en apps”, zegt Berwers tot besluit.     

Slimmer werken en organiseren met één App

DSC04334
Lees het gehele artikel

Computers -en computerprogramma’s- zijn uitgevonden om het leven van de mens gemakkelijker te maken. In de praktijk blijkt echter dat kleine en middelgrote bedrijven in de infrasector stranden als het om automatisering gaat. De digitaliseringsslag die nodig is om de uitdijende stroom aan papieren in te dammen én bij te kunnen blijven voelt als een onneembare vesting. De steeds meer uitdijende wet- en regelgeving en kwaliteitseisen doen hier nog een schepje bovenop. 

Of iemand nu uitvoerend medewerker of directeur is, Infrabox maakt het voor iedereen makkelijk en inzichtelijk.

De redenen voor het stagneren zijn uiteenlopend: men heeft weinig kennis van automatisering; heeft het gewoon te druk; nieuwe wet- en regelgeving en eenvoudigweg niet direct voorhanden zijnde inzetbare software. Bedrijven beschikken vaak wel over een financieel pakket, gebruiken een besteksapplicatie en werken veel met Excel om lijstjes te maken en bij te houden. Dit geflankeerd met een tsunami aan papieren formulieren. Het verwerken van deze alsmaar groeiende stroom aan papieren en inefficiënte inzet van verschillende digitale tools vraagt onnodig veel aan kostbare tijd, tijd die beter gebruikt kan worden om te doen waar men echt goed in is, als vakkundig bedrijf. Zou het niet fantastisch zijn als er software is die een einde maakt aan dit administratieve drama? Die App is er sinds kort en draagt de naam Infrabox.

Infrabox is een allesomvattende oplossing, die niet alleen interessant is voor de ZZP’er of de MKB’er, maar ook grote bedrijven volledig zou kunnen ontzorgen.

Software in dienst van de ondernemer

We praten over een App die met zulke slimme oplossingen komt, dat we kunnen spreken van een verlossing voor de infrasector. Infrabox zag het levenslicht dankzij de inspanningen van vier ‘knappe koppen’. Een gesprek met de makers: René de Kwaadsteniet, Walter Sweep, Johan de Krom en Martijn de Krom. René is mede-eigenaar en counseler bij Building Changes, Walter is software architect en Johan en Martijn hebben een middelgroot aannemingsbedrijf in de infrasector. Alle ingrediënten dus voor een goed recept om de meest praktische software voor de infra te ontwikkelen die er ooit was. “Software moet weer in dienst staan van de ondernemer en kunnen communiceren met opdrachtgevers, onderaannemers, inleners en toezichthouders”, zegt René. “Infrabox werkt voor jou, in plaats van andersom.” Daar voegt Walter aan toe: “Binnen de infrasector hebben de middelgrote en grote bedrijven wel een krachtig ICT-uitvoeringsvermogen. Zij kunnen investeren in een ICT-afdeling, inhuren van adviseurs en de aanschaf/ontwikkeling van dure software. Het MKB en de ZZP’er heeft dat allemaal niet. Zij willen wel digitaliseren, papierloos werken en makkelijker ‘in control’ zijn, maar komen niet verder dan standaard applicaties die veelal niet direct gericht zijn op de taken die de infra met zich meebrengt. Deze ondernemers worstelen soms al meer dan 10 jaar met de manier waarop zij zo ‘gedwongen’ dienen te werken. Infrabox lost nu al die vraagstukken in één ‘klapp’ op!”

Alles wat je mag verwachten om zonder zorgen digitaal te werken

We vragen Johan welke mogelijkheden Infrabox biedt. Hij antwoordt: “Met Infrabox kun je al je contactpersonen, orders, werken, materieel beheer, urenbriefjes en de productie in echte toegankelijke ‘straattaal’ vastleggen, waarbij je de voortgang van werken in één oogopslag ziet. Daarnaast kun je de resultaten en kwaliteit van werken makkelijk beheren en presenteren aan de opdrachtgever en controlerende instanties. Het gedoe van ‘natte’ handtekeningen is vervangen door een druk op de knop als digitale handtekening en je regelt digitaal de KAM- en VGM-aspecten.  Een ander heel belangrijk aspect is de ontzorgende ondersteuning van deskundigen, echte mensen, die bij Infrabox klaar zitten om je te helpen. Infrabox zorgt ervoor dat alles papierloos werkt.”

Walter: “De interface is zo gemaakt dat je heel gemakkelijk je weg vindt. Wie Whatsapp of Facebook kan gebruiken, kan Infrabox gebruiken. De App is ontwikkeld en wordt gefaciliteerd vanuit de state-of-the-art technologie van Oracle en werkt vanuit je browser zowel op desktop als op smartphone en tablet. Een enorme toegevoegde waarde is dat Infrabox je plug and play meeneemt door processen die te maken hebben met compliancy modellen zoals de ISO9001, VCA, SEB, BRL, CO2-prestatieladder en de Wet op de Kwaliteitsborging, et cetera. Die laatste gaat in de nabije toekomst heel belangrijk worden, met Infrabox ben je hier klaar voor.”

René: “Infrabox werkt ‘bottom up’ en is vanuit ‘de straat’ ontwikkeld. Van order tot oplevering. Alle vereiste bonnen en overzichten worden automatisch gegenereerd. De functie om bijvoorbeeld toolbox meetings te organiseren met digitale handtekeningen snijdt direct hout; zie Infrabox in zijn functionaliteit maar als een soort Facebook voor de infrasector. Je voegt ‘vrienden’/partners toe, eventueel op projectbasis en je communiceert binnen het project met hen zoals je gewend bent op social media. Hoe mooi is dat?” Het hele proces wordt dus stapsgewijs op een ‘foolproof’ manier aangeboden. Of iemand nu uitvoerend medewerker of directeur is, Infrabox maakt het voor iedereen makkelijk en inzichtelijk.

Door ‘vrienden’ te worden in Infrabox ben je bezig met ketenintegratie in Infrabox.

Het vakmanschap en de trots op het werk weer centraal

Walter: “Infrabox zorgt ervoor dat de kwaliteit van registreren weer op het niveau komt van 15 jaar geleden, toen medewerkers hun productielijsten, materiaalstaten en urenbriefjes bij hun meerdere moesten inleveren, die daar met een haviksoog overheen keek.

Tegenwoordig mag je al blij zijn als er 8 uren worden geschreven met een summiere beschrijving van de werkzaamheden.” Johan vult aan: “Infrabox maakt de medewerker weer meer verantwoordelijk en trots op het vakwerk, zonder dat dit belastend extra administratief werk oplevert. Selfies maken is men gewoon; maar draai de camera eens om en maak een foto van je werk waar je trots op bent. Uploaden doe je direct op het betreffende werk. Ook je meerderen en de opdrachtgever waarderen dit.” 

Het enige pakket met ketensamenwerking

Johan: “Door ‘vrienden’ te worden in Infrabox ben je bezig met ketenintegratie in Infrabox. Spelenderwijs wordt zo bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder niveau 5 gefaciliteerd vanuit het bekende materieel, vastgelegde draaiuren en kilometers. Binnen Infrabox zitten alle compliancy modellen ‘voorgekauwd’ en al werkend zal Infrabox jou en je onderaannemers op de bouwplaats proactief ondersteunen bij het verkrijgen van gevraagde gegevens. Een werkplekinspectie is zo maar 1 knop van je verwijderd.”

Uploaden doe je direct op het betreffende werk.

Meer dan betaalbaar

Infrabox is een allesomvattende oplossing, die niet alleen interessant is voor de ZZP’er of de MKB’er, maar ook grote bedrijven volledig zou kunnen ontzorgen. Walter: “En dat voor slechts € 10,- per gebruiker/ per maand. Reken maar eens uit wat je voordeel is bij zo’n laag bedrag. Je krijgt er alles voor. Infrabox zorgt ervoor dat je niets kunt vergeten en dat je altijd werkt binnen de richtlijnen en afspraken. De kwaliteits- en KAM-aspecten zijn met Infrabox dik op orde en als ondersteuning zijn en worden deze ook continu afgestemd en gecheckt door een hogere veiligheidskundige.” 

De conclusie is dat Infrabox werkt en het leven van de gebruiker gemakkelijker maakt. Met de toenemende complexiteit van processen binnen de infrasector is Infrabox een lichtend baken op een stormachtige zee.     

Slimme functionaliteit in calculatiesoftware berekent verwachte CO2-uitstoot in een project

DSC05096—kopie
Lees het gehele artikel

Ieder infrabedrijf kent ondertussen de CO2-Prestatieladder en de voordelen die een gunstige trede op die ladder kan bieden in aanbestedingen. Maar hoe kun je nu aannemelijk maken wat de uitstoot in het project zal zijn en dat naderhand ook aantonen? Daar hebben ze bij BouwInfosys slimme functionaliteit op bedacht.

Zij maken dit aantoonbaar met het CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. (Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

CO2-Prestatieladder

Arno Berwers van BouwInfosys constateert dat steeds meer bedrijven in de infra werken met de CO2-prestatieladder. “Een systeem waarbij je vijf verschillende treden kunt behalen met als uiteindelijke doel bedrijven te stimuleren om hun uitstoot te verminderen. Structurele reductie van CO2-uitstoot levert een hogere plaats op de CO2-ladder op. Bij aanbestedingen wordt het steeds belangrijker dat je kunt aantonen dat je duurzaam en met zo min mogelijk CO2-uitstoot een project kunt realiseren. Dan helpt het natuurlijk enorm als de informatie gestructureerd is vastgelegd in een systeem.”

Van der Weerd Grafhorst BV wil bijdragen aan een duurzame wereld. (Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Focus op het materieel

“Bij infrabedrijven is het veelal het eigen, maar ook het ingehuurde materieel waarvan in kaart gebracht moet worden wat de verwachte uitstoot is binnen een project. De nominale uitstootwaarde van een materieelstuk per brandstofsoort wordt door de fabrikant opgegeven. Het registreren van die specificaties van de diverse materieelstukken is dus een must om een goede opgave te maken die je kunt gebruiken in een aanbesteding”, weet Berwers.

(Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Calculeren met CO2-uitstoot

“Als vooraanstaand leverancier van ERP-oplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw, werkt BouwInfosys continu samen met gebruikers bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Vanwege de behoefte aan een calculatieoplossing voor CO2-uitstoot, ontwikkelden wij binnen de bestaande calculatiesoftware voor de infra functionaliteit waarmee de verwachte uitstoot in het project berekend kan worden. Zo is de aannemer zonder extra inspanning in staat om de CO2-uitstoot mee te nemen in de aanbesteding.

(Beeld: Van der Weerd Grafhorst)

Calculatiemodule

De calculatiemodule is onderdeel van de totale ERP-oplossing waardoor het nu dus mogelijk is om -aan de hand van de bekende gegevens van de materieelstukken- de verwachte uitstoot van CO2 en NOx te berekenen. Een voorbeeld: je geeft aan de voorzijde in de calculatie de materieelstukken op die je bij een project nodig hebt (shovel, rupskraan, etc). Op de achtergrond wordt dan de berekening van de CO2-uitstoot gedaan, waarbij er ook onderscheid wordt gemaakt in de uitstoot per brandstofsoort. Is het belangrijk een lage uitstoot te hebben, dan calculeer je met de materieelstukken met de laagste uitstoot en maak je gebruik van blauwe diesel.”

Jos Scholman, aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, omarmt technologische en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. (Beeld: Jos Scholman)

Efficiënt en betrouwbaar

“Zoals gezegd is het van steeds groter belang dat er naderhand kan worden aangetoond wat de emissie in het werk geweest is. Om dat proces zuiverder en reëler te krijgen moet je het geautomatiseerd uit één systeem kunnen halen”, vindt Berwers. “De gegevens die aan de voorzijde van de calculatie gebruikt worden in de calculatiefase, kunnen na afloop worden gebruikt voor de vergelijking met de werkelijke emissie op basis van draaiuren en brandstofsoort. Efficiënt én betrouwbaar dus.”

De grote voordelen van een écht geïntegreerde ERP-oplossing voor bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw worden daarmee steeds duidelijker, net als de toegevoegde waarde van BouwInfosys. Wilt u meer weten over deze werkwijze en over de oplossingen van BouwInfosys voor bedrijven in de infra? Kijk dan op www.bouwinfosys.nl of bel met 088-2444600.     

Snel en efficiënt met GIS aan de slag

Lees het gehele artikel

Als doorgewinterde GIS-specialist ondersteunt SmallToGo bedrijven bij de implementatie van het Geografische Informatie Systeem, zowel voor het ‘zware’ GE Smallworld GIS als het meer laagdrempelige TatukGIS. Met name die laatste is volgens Danny van Hooren van SmallToGo voor veel bedrijven in de weg- en waterbouw een zeer interessante oplossing. Een gesprek met de GIS-specialist over de vele (maatwerk) mogelijkheden.

“Netwerkbeheerders en grote infrabedrijven zijn veelal gebaat bij de uitgebreide functionaliteiten van GE Smallworld GIS-applicaties, maar voor veel andere bedrijven is het ‘iets te veel van het goede’”, begint Van Hooren. “TatukGIS is dan absoluut een interessant alternatief. Zeker voor de weg- en waterbouw biedt het platform volop functionaliteiten. Zij werken doorgaans met CAD, maar hebben aan de andere kant veel raakvlakken met GIS. Wij komen dan in beeld om de link te leggen tussen beide systemen. Ook in 3D.”

Deze afbeelding laat een live koppeling zien tussen CAD en GIS. Opvoeren in de ene applicatie is direct zichtbaar in de andere applicatie. Zo kun je snel van de gegevens gebruik maken die worden ingevoerd.

Optimale synergie

“In een CAD-programma kun je heel gedetailleerd ontwerpen, GIS daarentegen is meer een informatiesysteem”, legt Van Hooren uit. “Wij bouwen voor GE Smallworld GIS of TatukGIS klantspecifieke applicaties waarbij het CAD-systeem en de GIS-applicatie real-time met elkaar synchroniseren. Als een gebruiker iets in CAD tekent, is het met een druk op de knop zichtbaar in de GIS-applicatie, zodat de GIS-specialist -die zich vooral bezighoudt met analyses- direct aan de slag kan met hetgeen de CAD-tekenaar heeft getekend. Een win-win. Desgewenst bouwen we specifieke functionaliteiten en klantspecifieke modules om bijvoorbeeld bepaalde unieke bedrijfsprocessen te ondersteunen. In TatukGIS kan het allemaal met dezelfde hoge kwaliteit als andere pakketten, maar tegen veel lagere kosten. En een veel snellere implementatie. We kunnen heel snel omgevingen inrichten zonder al te hoge kosten en licenties.”

SmallToGo is value added reseller voor TatukGIS in de Benelux. “We verkopen de software, implementeren deze op maat van elk bedrijf en verzorgen de interne opleiding van de medewerkers. Ook aan specifieke functionaliteiten kunnen we zoals gezegd gehoor geven. De TatukGIS Editor is op dit moment op de markt de snelst aan te passen en uit te breiden GIS-applicatie. Aan de achterkant kunnen we de data verrijken en slimmer maken met behulp van data uit ‘open bronnen’ die vrijelijk beschikbaar is, zoals de PDOK voor de weg- en waterbouw. Het platform voor hoogwaardige geodata. Kortom, we zorgen ervoor dat elke organisatie snel en efficiënt aan de slag kan met GIS.”     

Monitoringsoft- en hardware voor de GWW

XAxis_Jeffrey_Tromp
Lees het gehele artikel

Kern van alles: het thema ‘Senzorro signaleert alles’. Zeker als het om effectief grondwatermanagement gaat. Senzorro is bovendien goed in ‘koppelen’. 

In de infrastructuur wordt veel apparatuur voor monitoring gebruikt maar die communiceert voornamelijk via eigen software. Dat moet veel efficiënter kunnen, bedacht Jeffrey Tromp, founder van Senzorro. Hij ontwikkelde vervolgens een speciaal cloud-based softwareplatform dat de data van alle verschillende monitoringsapparatuur registreert en verwerkt tot bruikbare inzichten. Zowel die van de eigen hardware als de hardware van derden.

SZ-S02 Pro Sensor

Volledig geautomatiseerd monitoren

Tromp weet nog precies wanneer het muntje viel. In 2010 legde hij tijdens het project Spoorzone Delft de basis voor het huidige softwareplatform. “Destijds was het nog veel manueel werk omdat meetnetten in die tijd zodanig kostbaar waren en niet geschikt voor grootschalige inzet. Ook de apparatuur was niet bepaald vooruitstrevend. We bevonden ons ten tijde van dat project al ruimschoots in de 21e eeuw, maar er werd gebruik gemaakt van techniek uit de 20e eeuw.”

Aanvankelijk ‘knoopte’ Tromp op Spoorzone Delft alle verschillende systemen op de achtergrond aan elkaar. “Van alle registratiesystemen voor onder meer het registeren van verzakkingen, trillingen en grondwatermonitoring werd de data aanvankelijk manueel verwerkt. Alles werd met de hand uitgelezen, verzameld en verwerkt in een Excel-file. Het was een dagtaak.” Via een bekende relatie werd Tromp ‘ingevlogen’. “Ik heb daar de eerste versie van onze applicatie gepresenteerd en het management van zowel de bouwcombinatie als ProRail was direct overtuigd. Met behulp van onze applicatie werd de data van monitoring apparatuur volledig geautomatiseerd verwerkt en vertaald naar bruikbare inzichten. Onze applicatie is gedurende het gehele project (ruim 7,5 jaar) gebruikt. Van daaruit is het idee ontsproten om het platform breed in de markt te gaan inzetten.”

Sander Derlagen, directeur van Senzorro, vult aan: “Het is inmiddels uitgegroeid tot de ‘Office365 voor omgevingsmanagement’ waarin data van alle aanwezige apparatuur en sensoren op een project wordt verzameld, maar ook bijvoorbeeld data vanuit de BRO (basisregistratie ondergrond). Onder sensoren verstaan we tevens klachten of opmerkingen van omwonenden. Ook die data kunnen in het platform worden geïintegreerd om de ‘klanttevredenheid’ te monitoren.”

SZ-N02 Pro Datalogger

Vernieuwend grondwatermonitoring

Tijdens het Spoorzone-project verbaasde Tromp zich tevens over de gebruikte apparatuur. “Er werd in mijn ogen verouderde techniek gebruikt, veel kabels, zware accu’s et cetera. Na de afronding van het project ben ik zelf gaan experimenteren met het ontwikkelen en bouwen van apparatuur voor in eerste instantie grondwatermonitoring. Na twee jaar ontwikkelen samen met een wetenschapper die ook nu nog steeds een belangrijke positie heeft binnen ons bedrijf, is het op de markt gebracht. Het resultaat is een veel compacter en efficiënter model dan tot dan toe gebruikelijk. Het concept is ‘hufterproof’ en zeer betaalbaar. Het bestaat uit een waterdruksensor met een kabel naar een dichtgeseald kastje zonder ook maar één schakelaar of knopje. Je kunt het gerust, afhankelijk van meetfrequentie en batterijsterkte, tot wel acht jaar lang in een peilbuis laten zitten zonder ernaar om te hoeven kijken. Het toestel communiceert draadloos, eventueel zelfs via satellietcommunicatie, met onze eigen software-applicatie waarop de eindgebruiker kan inloggen. Desgewenst verzorgen we op een project een grondige radio-analyse met een uitgebreide rapportage zodat de opdrachtgever gegarandeerd is van een 100% werking van het netwerk.”

Made in Holland

Senzorro biedt ingenieursbureaus, infra-aannemers en overheden (gemeentes en waterschappen) een totaaloplossing. “De hardware verkopen we, de software is beschikbaar op abonnementsbasis en uit te breiden met tal van modules”, zegt Derlagen. “De techniek en hardwarecomponenten worden zoveel als mogelijk lokaal in Nederland geresourced, echt made in Holland.” Tromp: “Naast het buy-local principe in het kader van social return, bieden de korte lijnen ook mogelijkheden om snel eventuele projectspecifieke aanpassingen te doen zonder dat er een externe buitenlandse partij bij nodig is.” De komende jaren kunnen we van Senzorro nog veel meer hardware- en software-ontwikkelingen verwachten. “We focussen ons volledig op de ontwikkeling van nieuwe monitoringsoplossingen voor omgevingsmanagement.”     

Digitaal inmeten met GPS

P2370098
Lees het gehele artikel

In samenwerking met Enexis Netbeheer, marXact en DiaFlow (onderdeel van SPIE Nederland) gebruikt BAM Energie & Water vanaf nu UNI-GR1 GPS-meetstokken voor het inmeten van huisaansluitingen op elektra, water, gas en media. Het inmeten met GPS is veel nauwkeuriger en efficiënter. Enexis Netbeheer krijgt zo een nog beter beeld van alle kabels en leidingen in de grond. Bij graafwerkzaamheden in de toekomst betekent dit minder kans op het raken van een kabel of leiding. Met als gevolg minder overlast voor bewoners.

René Douma, Bedrijfsleider BAM Energie & Water: “Eindelijk kunnen we huisaansluitingen digitaal inmeten en uitzetten met onze UNI-GR1 GPS-meetstokken. Onze monteurs hoeven niet meer met een meetlint in de weer. Dat gaat nu met een druk op de knop. Geen overname fouten meer. Het is fijn weer een stap dichter bij ‘heel nauwkeurige’ data te zijn en zo graafschade in de toekomst te verkleinen. Weer een hele positieve stap wat betreft veiligheid!”

“Eindelijk kunnen we huisaansluitingen digitaal inmeten en uitzetten met onze UNI-GR1 GPS-meetstokken.”

Enthousiaste monteurs

BAM Energie & Water heeft de UNI-GR1 GPS-meetstokken uitvoerig getest. Met als resultaat enthousiaste monteurs. Ze vinden de marXact GPS-meetstokken gebruiksvriendelijk en handzaam. Ze kunnen direct alles sneller en precies inmeten, ook op moeilijk bereikbare plekken. Er zijn geen afwijkingen meer. En de ingemeten data is meteen digitaal beschikbaar.

Bart Hollink, Proces Manager BAM Energie & Water: “Normaal gesproken meten onze monteurs huisaansluitingen handmatig in. Na het vaststellen van een nulpunt meten ze met meetlinten de liggingsinformatie van huisaansluitingen in. Dit kan nauwkeuriger. Onze landmeters gebruiken al langer GPS-meetstokken voor het inmeten van het hoofdnet. GPS gebruiken voor huisaansluitingen is voor ons een logische stap. Zo slaan we twee vliegen in één klap: blije monteurs en data van betere kwaliteit.”

Wat gebeurt er met de ingemeten data?

Via het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP) wisselen netbeheerders en aannemers gegevens over ondergrondse infrastructurele werkzaamheden met elkaar uit. Als de monteur de huisaansluitingen met de marXact UNI GPS heeft opgemeten, levert hij de digitale data via tekenapplicatie SPIE’s DiaFlow en het programma DigiFlow aan het DSP.

Tommy van der Heijden, CEO en medeoprichter van marXact: “Deze onderlinge samenwerking is eigenlijk zoals digitaal inmeten zou moeten zijn, in onze optiek. Je stelt de eindgebruiker, in dit geval BAM Energie & Water, in staat om de werkwijze te kiezen die voor hen het best werkt. Werken met tools waar je snel vertrouwd mee raakt, is niet alleen goed voor je eigen motivatie, maar stelt je ook in staat sneller te beginnen met data genereren en inmeetprojecten af te ronden. Dat is wat je hier ook ziet.”

Wim Rommens, Product Owner Aansluitketen Enexis Netbeheer: “Innovaties in de aansluitketen waardoor de veiligheid vergroot wordt, de datakwaliteit toeneemt en het proces efficiënter doorlopen kan worden, juichen we van harte toe. Doordat op deze manier de locaties van de elektriciteitskabels en gasleidingen exact ingemeten zijn, wordt de kans op graafschades verkleind. Deze marXact GPS-meetgegevens zijn daarnaast dusdanig betrouwbaar, waardoor we bij de dataverwerking ook verbeteringen in de overige – met de hand gemeten – gegevens kunnen aanbrengen!”

Als de monteur de huisaansluitingen met de marXact UNI GPS heeft opgemeten, levert hij de digitale data via tekenapplicatie SPIE’s DiaFlow en het programma DigiFlow aan het DSP.

KLIC! En het proces is compleet

Van der Heijden: “Onlangs hebben wij als marXact een eigen KLIC-viewer ontwikkeld en kosteloos toegevoegd aan onze eigen UNI-Connect inmeetsoftware. Hierdoor voldoen gebruikers direct aan de onlangs verplichte richtlijn om KLIC-data digitaal op graaflocaties te bekijken. Deze functie maakt deel uit van ons doel om digitaal inmeten gemakkelijk en betaalbaar te maken voor een ieder die in het veld werkt, omdat we hen hiermee helpen om wetgeving te volgen én graafschade te voorkomen. Twee vliegen in één (gratis) klap dus!”     

Het belang van software in de workflow

MAGNET_HeroImage_2259x1275_px-copy
Lees het gehele artikel

Workflow management moet ervoor zorgen dat informatie-uitwisseling tussen verschillende afdelingen goed en efficiënt verloopt. Daarbinnen speelt software een cruciale rol. Het MAGNET-softwarepakket van Topcon Positioning Netherlands is de oplossing om workflows voor zowel buitenpersoneel als bedrijfsbureau in élke fase van een bouwproject te stroomlijnen.

Alle gegevens worden via MAGNET Enterprise opgeslagen in de cloud, zodat het hele projectteam altijd en overal toegang heeft tot nauwkeurige en consistente meetgegevens van het project.

Laagdrempelig inmeten en uitzetten

“De insteek is om maatvoering voor de bouwsector zo laagdrempelig mogelijk te maken”, zegt Wanda Brandsen van Topcon.”MAGNET is te gebruiken op het bouwterrein, in de cloud én op kantoor. Doordat de software te koppelen is met Topcon’s meetinstrumenten zoals een GNSS-ontvanger, total station, 3D scanner of 3D machinebesturing, kan de gebruiker altijd en overal de correcte gegevens creëren en raadplegen. Het zal de productiviteit over het gehele project verbeteren.”

De software is o.a. te koppelen met Topcon’s machinebesturing. De gebruiker kan altijd en overal de correcte gegevens creëren en raadplegen, wat de productiviteit over het gehele project verbetert.

Van werkvoorbereiding tot voltooid project

“De meest gebruikte elementen van MAGNET binnen de GWW- en bouwsector zijn Field, Enterprise en Office”, weet Jaydee Verhoeven, begonnen op de Supportafdeling van Topcon waar hij zijn ervaringen in het veld, uitgebreide technische kennis en vergaande affiniteit met de GWW-sector heeft ingezet. Inmiddels is hij Accountmanager Machine Control. Hij licht toe: “Op het bouwterrein wordt gewerkt met MAGNET Field voor het inmeten, uitzetten en het verzamelen van landmeetkundige en bouwplaatsgegevens met een total station of GNSS-systeem. De eenvoud en gebruiksvriendelijkheid zorgt ervoor dat je snel en efficiënt kunt werken en zo écht de focus op het werk kunt houden.” Verhoeven legt uit dat alle gegevens via MAGNET Enterprise worden opgeslagen in de cloud. “Zo heeft het hele projectteam altijd en overal toegang tot nauwkeurige en consistente meetgegevens van het project. Bovendien is er altijd een back-up.” De kracht van MAGNET Office is volgens Verhoeven dat medewerkers op kantoor simpele 2D tekeningen om kunnen zetten naar complete 3D tekeningen en modellen. “Dit 3D-model is ook te gebruiken voor volumeberekeningen, het opzetten van de grondbalans en het accuraat calculeren en factureren ervan. Alle data is vervolgens te koppelen aan de machinebesturing van Topcon in het veld en zo is de cirkel weer rond.”

De kracht van MAGNET Office is dat medewerkers op kantoor simpele 2D tekeningen om kunnen zetten naar complete 3D tekeningen en modellen.

Zeer nauwkeurig en efficiënt

De alsmaar doorontwikkelde software van Topcon staat garant voor een hogere nauwkeurigheid en efficiënter werken, met als gevolg het voorkomen van dubbelwerk en een reductie van de faalkosten. “Alle machines en meetinstrumenten in het veld kunnen met elkaar communiceren. De software is de sleutel tot het succes!” zegt Brandsen. “Je houdt grip op de processen, de werkstromen en de projecten”, vult Verhoeven aan. Onlangs schreef hij meerdere whitepapers (te downloaden via de website van Topcon) waarin hij stapsgewijs en heel praktijkgericht uitlegt hoe je zelf aan de slag kunt met MAGNET. “Het is een kwestie van doen”, zegt Verhoeven en vervolgt: “Er valt veel te winnen als GWW-bedrijven zélf de 2D tekeningen omzetten naar bruikbare 3D-tekeningen en modellen.”

“Data is altijd al belangrijk en wordt steeds belangrijker”, weet Brandsen. “Zeker met het oog op de toekomst en de wet van kwaliteitsborging die er ongetwijfeld gaat komen. Onze software zorgt ervoor dat je vooraf, tijdens en na oplevering alle gewenste data eenvoudig kunt overleggen.” Verhoeven besluit: “Met de juiste software en apparatuur, kom je tot juiste resultaten en werk je zo productief en efficiënt mogelijk.”     

Met Cleverdesk maak je een ongekende efficiencyslag

iStock-887588832
Lees het gehele artikel

Binnen de GWW is Cleverdesk een graag gebruikt softwarepakket vanwege het feit dat het krachtige communicatieplatform mens en materieel samenbrengt. “Vijftig procent van onze klanten komt dan ook uit de GWW-sector”, legt Jorrit Bust, sales bij Idee101 uit.

Zelf werkt Jorrit nu vier jaar voor Idee101, Cleverdesk bestaat sinds 2017. Sindsdien is de software niet meer weg te denken. “Alle facetten die bij de bedrijfsprocessen binnen de GWW horen komen aan bod in Cleverdesk, behalve boekhouding. Daar hebben we dan weer slimme koppelingen voor die direct werken met de bekendste boekhoudpakketten, zoals AFAS en Exact”, aldus Jorrit.

Je bent nooit te klein of te groot om met Cleverdesk te werken

Cleverdesk komt in twee varianten: Cleverdesk Platform schakelt tussen een bestaand ERP systeem en Cleverdesk en Cleverdesk Pro wordt compleet geleverd met ERP systeem, maar zonder boekhoudfunctie. “Of je nu een klein bedrijf in de GWW hebt, of een groot bedrijf, wanneer je met Cleverdesk gaat werken doe je jezelf en je medewerkers een plezier. De voordelen van Cleverdesk op een rijtje zijn: gemakkelijk projecten beheren en laten voeden door de medewerkers, projecten sneller factureren, sneller plannen, complete integratie in bestaande ICT of ERP omgevingen, uurregels te koppelen aan CAO regels, mobiel uren verantwoorden en de beschikking hebben over een uitgebreide onderhoudsmodule”, somt Jorrit op.

In tegenstelling tot vroeger krijgen klanten die kiezen voor de Platform variant niet meer de keuze uit losse modules, maar krijgen zij het complete pakket aangeleverd. “Uiteraard kan men zelf bepalen wat men dan gebruikt, maar het mooie is dat je bij gebruik vanzelf die efficiencyslag gaat maken. Het spreekt voor zich dat vanuit ons bedrijf alle benodigde support geboden wordt.”

Overzichtelijk plannen op kantoor.

Toekomstbestendigheid gegarandeerd

Cleverdesk is voorbereid om data uit sensoren te ontvangen en te registreren. “Denk bijvoorbeeld aan GPS-gegevens. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het LoRa-netwerk voor IoT-communicatie. Visser in Assen gebruikt Bouwtag, zelfstandige GPS-modules die worden toegevoegd aan klein materieel. Daar kan Cleverdesk goed mee overweg. Door gecentraliseerd op te slaan en centraal gegevens op te kunnen vragen, is iedereen verzekerd van de juiste informatie en worden er faalkosten voorkomen”, aldus Jorrit.

Cleverdesk komt helemaal tot zijn recht in het veld. “Daar is het ook om te doen tenslotte. Met de Cleverdesk app op tablet of smartphone (iOS of Android) en de software op de PC kan er perfect worden samengewerkt. De beheerder bepaalt wie toegang krijgt tot welke informatie, dat kan persoons-, project- of locatie gebonden gedaan worden.”

Dashboards.

Vanuit het veld begonnen

Gevraagd waarin nu het grote verschil zit tussen Cleverdesk en andere softwarepakketten die voor hetzelfde doel worden aangeschaft, legt Jorrit uit: “De meeste softwarepakketten zijn voor kantooromgevingen ontwikkeld en kregen pas later uitbreidingen om ermee in het veld te kunnen werken. Het veldwerk werd daardoor ondergeschikt aan de mogelijkheden die de software in kantooromgevingen bood. Cleverdesk is echter vanuit het veld ontwikkeld, vanuit een sterke behoefte om zo makkelijk mogelijk zaken op te vragen en te registreren als je met de laarzen in de modder staat. De koppeling naar de kantooromgeving is daar een logisch uitvloeisel van.” Gevraagd naar een voorbeeld van de vele toepassingen in het veld, zegt Jorrit: “Levering die op de bouwplaats gedaan worden kunnen bijvoorbeeld direct geregistreerd worden.”

Tot slot zegt Jorrit: “Met Cleverdesk heb je er eigenlijk een virtuele administratiekracht bij. De efficiencyslag is dermate groot dat een projectvoorbereiding van 4 dagen naar 4 uur gereduceerd kan worden. Tel uit je winst. Daarnaast is de interface enorm intuïtief te bedienen, je voelt je er gelijk in thuis en alles wijst zichzelf.”     

Automatische tool als basis van een compleet paalfunderingsontwerp

Foto-1—CRUX
Lees het gehele artikel

Door deze diensten te bundelen met de aanwezige expertise qua omgevingsbeïnvloeding, monitoring, grondonderzoek en grondverbeteringstechnieken, is het bedrijf bij uitstek in staat om complete en waar nodig innovatieve en toekomstbestendige geotechnische ontwerpoplossingen te genereren. Met het recent opgerichte softwarebedrijf CEMS investeert CRUX flink in de ontwikkeling van het automatiseren van haar advies- en engineeringswerkzaamheden. En daarvan plukt de eindgebruiker in het werkveld de volle vruchten, aldus de trotse directeur Jacco Haasnoot.

CEMS, dat voluit staat voor CRUX Engineering MicroServices BV, is sinds 1 januari jongstleden de nieuwe loot aan de CRUX-stam. De start van het bedrijf geeft CRUX de mogelijkheid om de IT-diensten en -producten verder uit te bouwen richting de markt. “Vanuit CEMS gaan we MicroServices aanbieden op het vlak van geotechniek, geohydrologie en monitoring”, legt Haasnoot uit. “Deze MicroServices zijn cloud based tools die via een interface (API, red.) onderdeel kunnen vormen van een ontwerpproces of een andere vorm van geautomatiseerde dienstverlening.” 

Een draagkrachtberekening voor een enkele sondering op een enkel paalpuntniveau.Een draagkrachtberekening voor een groep sonderingen bij meerdere paalpuntniveaus.

Software en platform

Het nieuwste product draagt de naam PileCore en is daarmee rechtstreeks gelinkt met een van de kernactiviteiten van CRUX: het maken van berekeningen aangaande paalfunderingen. “Vanuit onze geotechnische expertise richten we ons met PileCore op het zogenaamde rekenhart, de plek waar paalberekeningen worden gemaakt”, vervolgt Haasnoot. “Dat rekenhart draait in de cloud en is via verschillende user interfaces te benaderen. Het online automatiseringsplatform voor de ingenieurs- en bouwsector VIKTOR biedt daarvoor de juiste basis. Samen bieden we een omgeving waarin je ontwerpprocessen kunt automatiseren en verschillende softwareprogramma’s aan elkaar kunt knopen. Met als resultaat een optimaal integraal bouwkundig ontwerp dat bovendien sneller, nauwkeuriger en zonder kans op fouten tot stand komt.”

Compleet ontwerp

Met de combinatie van software en een digitaal platform bieden de beide partners een maatgericht instrument waarmee de gebruiker díe informatie en functionaliteiten tot zich kan nemen die hij of zij nodig heeft. Maar dat is niet alles. “Nogmaals, het verhaal stopt niet bij het maken van berekeningen voor paalfunderingen alléén”, aldus Haasnoot. “De software en het platform vormen de basiscomponenten van een compleet geautomatiseerd proces waarbinnen je vanuit diverse disciplines en met alle rekenkracht die een computer tegenwoordig biedt in no time een compleet ontwerp kunt maken. Bijvoorbeeld voor een infrawerk, appartementencomplex of distributiecentrum. Juist in die veelzijdigheid en brede toepasbaarheid zit ‘m de kracht van deze nieuwe tool.”     

Morgen mogelijk maken wat gisteren beloofd is

Henk-van-Haaster—Van-Brienenoordbrug—foto-CGI-Nederland(ENT
Lees het gehele artikel

Als hij begint te vertellen over wat hij met zijn team allemaal doet, kan hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. Henk van Haaster werkt op de kop af 20 jaar bij CGI en heeft de verantwoording over iAMLAB. “De afkorting staat voor infra en assetmanagement lab”, legt Henk uit. “Ontstaan omdat we zien dat digitalisering het verschil kan maken.”

Henk is voor CGI al sinds 2001 actief in het datadomein en brengt data bij elkaar, visualiseert en presenteert dit. “Met iAMLAB zetten we nieuwe technologieën in om digitalisering op gang te brengen. We willen allemaal een veiliger, bereikbaarder en leefbaarder Nederland. Om dat te creëren moet informatie toegankelijk samengebracht worden.

Herkennen, verkennen en experimenten

Hoe creëer je waarde voor de eindgebruiker? Dat is een essentiële vraag die het iAMLAB-team zichzelf continu stelt. “De toekomst kan alleen maar beginnen als we de informatie die we verzamelen willen delen, dezelfde taal spreken en definities standaardiseren”, vervolgt Henk. “Vervolgens dienen we ons daaraan te conformeren. Mijn team is multidisciplinair. Bij vraagstukken draait het om herkennen, verkennen en experimenteren. Is de uitkomst van een onderzoek bewezen in een ‘proof of value’ voor use cases, dan kan geoperationaliseerd worden. Hiermee voorkom je desinvesteringen.”

CGI’s iAMLAB experimenteert samen met klanten en leveranciers om de volgende generatie Asset Management omgevingen te bouwen, inclusief technologieën zoals 3D, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality, sensor data voor voorspellend onderhoud en semantische databases voor het verrijken van bouwinformatiemodellen. “Dat zetten we graag in de etalage, want dat zijn de voordelen die we graag schetsen. Ook Lidartechnologie mag aan het rijtje toegevoegd worden, het maken van puntenwolken voor objectherkenning. Op basis van de praktijk buiten kun je data verbeteren.”

Vlnr: Wouter Koenen, Mandy Sepers, Huibert Alblas, Britt Bekkenutte, Folkert de Vries, Annie Papalexiou, Tom Rozekrans, Henk van Haaster, Chantal Achterberg, Alexander Chatzizacharias.

Integraal werken in 3D op basis van reeds beschikbare data

Met een Digital Twin Asset Manager kun je met een VR bril of in AR de fysieke wereld combineren met administratieve en real time data. “Of dat nu gaat om het meten in een weiland of in binnenstedelijk gebied, of het plegen van onderhoud aan een PLC-kast bij een spoorwegovergang, het principe is dat wij ervoor zorgen dat bestaande gegevens over de omgeving of het object beschikbaar komen terwijl je op locatie staat. Deze gegevens kunnen op relevante onderdelen direct meer inzichten geven. Ook gaan we hiermee in 3D denken, in plaats van in platte tekeningen. Stel je een vergadertafel voor waarop platte 2D tekeningen van een brug liggen, maar de aanwezigen zien door hun telefoon, tablet of VR-bril gewoon een brug in 3D, die van alle kanten te bekijken is en waar bij onderdelen alle relevante info wordt getoond. Dat klinkt misschien science fiction-achtig, maar dat is wat wij doen. We werken integraal in 3D, op basis van reeds beschikbare data. Wij visualiseren data op een manier die ervoor zorgt dat er sneller, efficiënter en met minder fouten gewerkt kan worden.”

Samenwerken op een geheel nieuw level

iAMLAB plaveit de weg voor het werken van morgen. “Beter gezegd, het samenwerken van morgen. Als voorbeeld noem ik het werken onder de grond. Hoe mooi is het wanneer je de grond open wilt trekken en binnen een samenwerkingsplatform, waar je je actie aangekondigd hebt, krijg je relevante meldingen te zien over wat je gaat tegenkomen in de ondergrond? Allemaal op basis van gecombineerde data van verschillende organisaties. En die meldingen blijf je krijgen gedurende het project, zodat je nooit iets over het hoofd ziet. Dit is geen utopisch verhaal, besef dat de EU eist dat netbeheerders liggingsgegevens digitaliseren voor planningswerkzaamheden. Door het inzetten van Computer Vision technieken kun je een aanzienlijk deel van de 19 miljoen aansluitleidingen geautomatiseerd vectoriseren.”

Er is een enorme bereidheid om te gaan samenwerken, concludeert Henk. “Dat maakt het mogelijk om alles wat elkaar beïnvloed aan elkaar te koppelen. Laat iAMLAB de aanjager zijn in dat proces, de partij die kan omdenken, vraagstukken 360 graden kan ronddraaien en die met oplossingen komt die eigenlijk morgen pas uitgevonden hadden moeten worden.”     

Digitaal werken: niet de toekomst maar nu!

Lees het gehele artikel

BouwInfosys levert sinds de oprichting in 2002 de beste ERP software voor aannemers in de grond-, weg- en waterbouw. Maarten Janssen en Ron Panhuizen vormen de huidige directie en hebben zelf de aannemersopleiding in Tilburg gevolgd. Combineer dat met de jarenlange ervaring in de automatisering van aannemers in de bouw en infra en je hebt hét kennisbedrijf met een enorme schat aan ervaring in de branche. 

Digitaal werken met de softwareoplossing van BouwInfosys is eenvoudig voor de gebruiker en biedt echt een toegevoegde waarde. (Beeld: BouwInfosys)

Voor en met de klant

“Dag in dag uit werken we aan de verbetering en verdere uitbreiding van onze software. Dat doen we niet alleen vóór onze klanten, maar vooral samen mét onze klanten”, vervolgt Berwers. “We kijken zorgvuldig naar de behoefte vanuit de praktijk en vertalen deze naar de software zodat die optimaal aansluit bij de branche.” Niet zo verwonderlijk dat BouwInfosys blijft groeien en een steeds grotere klantenkring bedient. Daarbij richten ze zich tot een specifieke doelgroep: het klein- en middenbedrijf. “Een heel bewuste keuze”, zegt Berwers, “omdat we graag dicht bij onze gebruikers staan. Onze software verbindt inmiddels tienduizenden gebruikers die we middels onze eigen servicedesk altijd kunnen helpen. We doen alles om onze klanten te ontzorgen.”

(Beeld: ReintenInfra)

Twee productlijnen

“Onze twee productlijnen, InfraOffice en InfraWorks, zijn er volledig op gericht het rendement van onze klanten te verbeteren”, vervolgt Berwers. “Het hele proces -vanaf het eerste contact langs de calculatie, de inschrijving, de uitvoering, de financiële administratie tot en met de nazorg – zit in onze geïntegreerde oplossing. Onze klanten ervaren het als gebruiksvriendelijk, slim, handig en efficiënt.” InfraOffice is een stabiel platform voor kleinere aannemers waarbij het hart van de software de combinatie van financiële- en projectadministratie is. “InfraOffice heeft veel diepgang en functionaliteit maar is makkelijk te doorgronden. Onlangs is het pakket uitgebreid met InfraOffice Online zodat ook medewerkers buiten het kantoor er gebruik van kunnen maken. Bovendien kun je eenvoudig doorgroeien naar InfraWorks, de tweede productlijn van BouwInfosys.” InfraWorks is bedoeld voor de grotere aannemers in de GWW die het gehele proces in één ERP-oplossing willen onderbrengen. “Aannemers met de ambitie om integraal en daarmee zo efficiënt mogelijk te werken. InfraWorks is de meest uitgebreide ERP-oplossing in de markt waarbij de geboden functionaliteit volledig geïntegreerd binnen dezelfde totaaloplossing is ontwikkeld. Van calculatie tot financiële administratie, van grondbank tot en met nazorg. Uniek, aangezien er geen koppelingen naar verschillende systemen nodig zijn. Informatie hoeft slechts eenmalig ingevoerd te worden: je voorkomt meerwerk en reduceert fouten. De software is zowel vanuit kantoor als vanuit het veld (eenvoudig via web of app) toegankelijk. De door ons ontwikkelde specifieke interfaces voor de medewerkers buiten zijn toegespitst op de beperkte functionaliteit die nodig is om het werk te kunnen doen en zijn daardoor overzichtelijk en eenvoudig. Zo kan een uitvoerder de urenregistratie, productie- en KAM-registratie netjes op een tablet registreren en is dit op elk moment door het management te controleren middels een dashboard.” 

(Beeld: ReintenInfra)

Vooruitdenken is vooroplopen

Beide producten worden continue doorontwikkeld om te voldoen aan de gevraagde en vereiste behoeften. “Door vooruit te denken spelen we op voorhand in op nieuwe wet- en regelgeving en lopen we voorop op het gebied van nieuwe benodigde functionaliteit in de markt.” Berwers noemt als voorbeeld het op basis van RAW2020 afrekenen van werken, dat BouwInfosys als eerste in de markt in de Infra-software had opgenomen. “Inmiddels hebben we een zeer fraaie Microsoft integratie ontwikkeld zodat je direct vanuit de applicatie met producten als Microsoft Teams kunt werken voor vergaderen of bellen.” Berwers besluit: “Wij zijn van mening dat met een echt integrale oplossing sneller ontwikkeld kan worden en een betere totaaloplossing geboden wordt.”     

Wij bouwen bruggen tussen digitale en fysieke omgeving

Heathrow-PNG
Lees het gehele artikel

Daardoor neemt de behoefte aan digitale bouwoplossingen toe. En hoewel de stap naar digitaal werken een heel logische is, is het overbruggen van de kloof tussen de digitale en fysieke omgeving soms een behoorlijke uitdaging. Thinkproject ondersteunt deze digitale transitie met strategieën, concepten en sofwareoplossingen waarbij BIM-implementatie, strategische samenwerking en informatiemanagement centraal staan.

Een ambitieus project zoals De Fehmarnbelt-tunnel, kent vele stakeholders en gebruikt de BIM-softwareplatform van Thinkproject als a single source of thruth om mensen, data en informatie met elkaar verbinden en gedurende de volledige project life cycle te ondersteunen. (Beeld: Fermern A/S)

Intelligente softwareoplossingen

Thinkproject is sinds de oprichting in 2000 uitgegroeid tot een toonaangevende leverancier van intelligente oplossingen voor projectsamenwerking en informatiemanagement. “Vanuit de diverse vestigingen door Europa, bedienen we onze klanten in hun eigen taal. Letterlijk én figuurlijk”, zegt Jules van der Weide, managing director bij Thinkproject. “Onze branchedeskundigen beschikken over de benodigde inhoud en expertise om de juiste adviezen, software en service op het gebied van bouwintelligentie te leveren. Ze hebben veelal een achtergrond in civiel, bouwkunde, architectuur of IT. Die kennis en ervaringen vanuit de praktijk combineren we met de expertise op IT-gebied en de intelligentie die je uit data kunt halen. Zo ontstaan nieuwe inzichten hoe je projecten beter kunt managen en hoe je vroegtijdig bij kunt sturen. Allemaal met als doel: het project naar een hoger niveau tillen op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid.”

Jules van der Weide, managing director bij Thinkproject.(Beeld: Thinkproject)

Maak complexiteit weer simpel

Van der Weide benadrukt dat het daarbij belangrijk is om de complexe materie weer simpel te maken. “De software moet eenvoudig in gebruik zijn en niet te veel ballast dragen in dagelijks gebruik. Daarom is ons systeem modulair en op maat opgebouwd: van ontwerp tot ontwikkeling en beheer met alle tussenliggende bouwfases van het project. Ook is het relevant dat het systeem flexibel is en direct aangepast kan worden aan de processen van de klant en voldoet aan alle wet- en regelgeving.” Dat maakt de oplossingen van Thinkproject uniek. “Het systeem kan de gehele levenscyclus van een object ondersteunen maar is gericht op waar de gebruiker vandaag mee bezig is en uit te breiden met waar de gebruiker morgen mee aan de slag gaat.”

Een complex project zoals De Entree in Amsterdam, kan niet zonder een goede digitale infrastructuur. Max Bögl & Partners maken daarvoor gebruik van het thinkproject Common Data Environment (tpCDE). (Beeld: Max Bögl)

Common Data Environment en BIM

Als softwarehuis maakt thinkproject applicaties en platforms om de brug te slaan tussen de digitale en fysieke bouwomgeving. Daarbij spelen BIM-implementatie en Common Data Environment (CDE) een grote rol. “Informatie- en communicatievoorziening middels een workflow zorgt ervoor dat alle partners die verbonden zijn aan het project data-centric gericht kunnen werken. Wij faciliteren de project- en de bouwfase in één en leggen de focus op informatiemanagement en het samenwerken in bouwprojecten. Samenwerken kan alleen succesvol zijn met behulp van een gemeenschappelijke gegevensomgeving waarin alle projectinformatie samenkomt.” Van der Weide beseft dat de aanpak meer bekend is voor gebouwen maar geeft aan dat Thinkproject dit heeft toegespitst op infrastructurele projecten. “Daar zijn we heel ver in: zo is onze applicatie thinkproject Common Data Environment (tpCDE) in Duitsland zelfs marktleider en het feit dat we dit gecombineerd hebben met BIM-methodieken maakt ons uniek.”

Havelland Autobahn, consortium van BAM PPP met PGGM en de HABAU Group, heeft the building SMART International Award 2020 Special Mention gewonnen mede dankzij de BIM-solution van Thinkproject, aldus Thomas Tschickardt – BIM-engineer bij BAM. (Beeld: AlbrechtsBesteBilder)

Van der Weide noemt tot slot enkele prachtige projecten als De Entree, Fehmarnbelt Tunnel (D), Deutsche Bahn (D), Havellandautobahn en Heathrow Airport, waarbij Thinkproject platformen hebben geleid tot betere samenwerkingen. Veelal complexe projecten waar in Thinkproject data en kennis zijn omgezet in onmisbare assets zodat de belanghebbenden in het bouwproject op elk moment van de bouwfase konden beschikken over de juiste data en expertises binnen het project. Van der Weide: “Het is mooi dat onze oplossingen zo gecombineerd kunnen worden dat ze verschillende processen en fasen van een bouwproject kunnen ondersteunen.”