Tagarchief: Digital Twin

BIM, Digital Twin en een digitale omgeving toegepast bij gehele Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Lees het gehele artikel

TEC, een permanent samenwerkingsverband tussen toonaangevende internationale ingenieursadviseurs Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos, ondersteunt het ontwerpproces en adviseert de gemeente bij het toekomstbestendig maken van de tunnels in Amsterdam. Onder andere door de ontwikkeling van een BIM-omgeving en een Digital Twin, dit doen zij samen met Infranea, specialist in 3D-ontwerp, BIM-diensten en VR-simulaties bij complexe infrastructurele werken.

Van scan naar model naar Digital Twin.

Integrale aanpak van het gehele tunnelareaal

Binnen het programma wordt er integraal gewerkt met verschillende disciplines zoals tunnelveiligheid, brandveiligheid, installaties, bedienings-, controle- en monitoringssystemen. De bijbehorende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de ontwerp-, realisatie- en inbedrijfsstellingsfase. Het BIM-kernteam, bestaande uit Maarten Visser (TEC/Witteveen+Bos), Roy van Hattem (TEC/Royal HaskoningDHV) en Peter Schakel (Infranea) zorgt niet alleen voor een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen, maar ook dat innovatieve, moderne middelen en technieken binnen alle AWA-projecten worden geïmplementeerd.

Doorsnede in 3D-BIM van de Amsterdam Arena Tunnel.

Uniform toekomstgericht wegtunnelsysteem en verkeerscentrale

Het doel van het AWA-programma is tweeledig: ten eerste het realiseren van veilige en beschikbare wegtunnels die voldoen aan alle eisen. Ten tweede de tunnels toekomstbestendig te maken. Dit bereik je door een generieke aanpak te hanteren en zo uniformiteit te creëren binnen de individuele projecten. Met als resultaat dat alle tunnels straks klaar zijn voor de toekomst: veilig te gebruiken eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden.

Daarbij wordt een generieke aanpak gehanteerd om uniformiteit te creëren binnen de individuele projecten op het gebied van bediening en bewaking. Met als resultaat een functioneel, uniform en toekomstgericht wegtunnelsysteem en verkeerscentrale.

Training met de camera validatie tool.

BIM en Digital Twin

Roy van Hattem, BIM-adviseur vanuit TEC en Peter Schakel, Digital Twin expert vanuit Infranea, leggen uit dat er beperkte gegevens vanuit het verleden digitaal beschikbaar zijn van de bestaande tunnels. “Het is dus zaak dat we eerst informatie verzamelen over de bestaande assets en een goed plan maken hoe wij deze projecten procesmatig gaan aanvliegen: eerst denken, dan doen. Aan de hand van de 3D-tunnelscans zijn bestaande tunnels in kaart gebracht. De puntenwolk die als product uit een 3D-tunnelscan komt is als basis gebruikt om de 3D BIM-modellen op te stellen. Met dit startproduct zijn daar vervolgens de ontwerpmodellen aan toegevoegd. Nu werkt de Alliantie (gemeente Amsterdam/Heijmans Infra/Siemens Mobility) van de Piet Heintunnel de modellen voor het definitief en uitvoeringsontwerp verder uit. We werken samen in één digitale omgeving, de samenwerking verloopt goed en de modellen worden conform plan uitgewerkt. BIM is ooit begonnen als randvoorwaarde om een Digital Twin te kunnen maken. Voor ons is het veel meer een kwestie van Bouw Informatie Management: het 3D-model wordt gebruikt om data te koppelen en snel ontwerpaanpassingen in door te voeren. Iedereen werkt met zijn eigen input mee aan het optimaliseren van het BIM-model, die op één centrale plek wordt beheerd, altijd accuraat is en voor alle partijen in alle fasen toegankelijk. Zeker in de huidige tijd met beperkingen die Corona met zich meebrengt, is dat cruciaal.”

De camera validatie tool van de Piet Heintunnel.

Digitalisering van grote meerwaarde

Maarten Visser managet als BIM-manager de gehele integrale aanpak binnen het programma waarin verscheidene teams binnen diverse disciplines werkzaam zijn. “In het programma hebben we meerdere modelleer teams onder leiding van een BIM-coördinator per project. Daarnaast zijn er diverse teams die werken aan de ontwikkeling van de Digital Twin. Het BIM-model dient als basis voor de Digital Twin. Samen hebben ze in hoofdlijnen drie doelen. Als eerste de ontwerpverificatie en -validatie, om te kijken of we het juist en juiste ontworpen hebben. Als tweede testen en proeven; door het inzetten van een Digital Twin kan er al veel getest worden in het digitale traject waarmee we een zo kort mogelijke tunnelsluiting realiseren. En als derde: het ondersteunen bij Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). De software- en hardwaresystemen moeten samenwerken om een veilige situatie te waarborgen. Op basis van de Digital Twin van de tunnel bieden we een zo realistisch mogelijke oefen- en trainingsomgeving.”   

Testdesk met camerabeelden vanuit de Digital Twin.

Digitale omgeving

Een onderdeel van de Digital Twin is de virtuele CCTV cameravalidatie-tool. Hier is het cameraplan van de Piet Heintunnel, gemaakt door de Alliantie, ingeladen. “Zo krijg je een perfect inzicht in de zichtlijnen en of de camera’s op de juiste plekken hangen om de gehele tunnel te kunnen overzien”, legt Peter Schakel uit. “Ook met de Virtual Reality (VR-)bril op kun je dit helemaal beleven.” De digitale omgeving wordt zoals gezegd ook gebruikt voor het opleiden, trainen en oefenen. Binnen het programma is Rik Teuben de testmanager. Hij weet: testen kost geen tijd, het oplossen van bevindingen kost tijd. Doordat TEC en Infranea het softwarematig digitaal testen faciliteren, trek je dat naar voren in het traject, kun je bevindingen al oplossen en bespaar je kosten en tijd, waarmee de doorlooptijd verkort wordt en risico’s voorkomen worden.

“Het is fantastisch te zien hoe we dit tegenwoordig kunnen doen”, zegt Maarten Visser. “De verkeersleider zit op zijn eigen werkplek achter de bediendesk en ziet een beeld uit de digitale omgeving in plaats van een camerabeeld.” Peter Schakel vult aan: “De trainer kan allerlei scenario’s in de simulatie zetten en zo procedures en protocollen oefenen. Het handelen van de verkeersleider vertaalt zich ook in het gedrag van het tunnelsysteem in de digitale omgeving. De trainer kan ad hoc wijzigingen maken in het scenario en nagaan hoe de verkeersleider handelt en met de feedback omgaat. Om dat het zo realistisch is, worden mensen beter getraind en worden ze aantoonbaar vakbekwaam bevonden.” Hiermee is de Digital Twin een integraal onderdeel van het Opleiden, Trainen & Oefenen-programma, opgesteld door Marcel van Wijk, projectleider OTO-programma.

Beheer en onderhoud

“Het toepassen van een Digital Twin van een tunnel is niet eerder gedaan binnen de gemeente Amsterdam. Natuurlijk komt daar veel bij kijken aan afstemming aan de voorkant”, zegt Maarten Visser. “Het is een grote stap. Niet voor iedereen is digitalisering intuïtief”, vult Peter Schakel aan en vervolgt: “Hierin speelt TEC samen met Infranea een belangrijke rol om het laagdrempelig te houden en hierin een fundament te creëren.” Roy van Hattem: “De investering in al deze digitale technieken heeft als doel om voor, tijdens en na de renovatie van de tunnel de impact en hinder te minimaliseren en te controleren, de faalkosten te reduceren en de tunnelafsluiting te verkorten. Daarnaast zijn het waarborgen van de veiligheid, het borgen van kennis, het opleiden en trainen van vakbekwame mensen en de overdracht naar beheer en onderhoud onderdelen van deze aanpak. De Digital Twin kan straks de tunnelbeheerder en zijn aannemers gaan ondersteunen, zowel bij calamiteiten als bij regulier onderhoud. De uniformiteit en herbruikbaarheid van de processen in de Piet Heintunnel, vormen de basis voor de andere tunnels. Dit is een goed referentiekader voor de gemeente. Doordat je hiervan leert, kun je daar verbeteren en dat is pure winst.” Hij besluit: “Dit is niet meer de toekomst, dit is wat we nu doen!”     

Hoe een ‘Digital Twin’ tunnelrenovatie sneller en slimmer maakt

antea-mockup-kopiren
Lees het gehele artikel

Een virtuele tweeling voor elke tunnel in Nederland

Tientallen tunnels staan op de nominatie voor renovatie en vervanging. En een tunnel buiten gebruik, is in ons land een garantie voor stremmingen en fileleed. Voor asset owners is er alles aan gelegen om deze operatie zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Volgens adviseur tunnelveiligheid Eric Hof van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat de virtuele tweelingtunnel hierbij helpen.

De opgave waarvoor asset owners staan is bepaald geen sinecure, volgens Hof: “Alleen al in Zuid-Holland moeten acht tunnels gerenoveerd worden. Dit zorgt voor forse obstakels in een wegennet dat nu al enorm onder druk staat. Een tunnel is door een renovatie minstens een half jaar uit de running. Tijd die je hard nodig hebt om te bouwen, tunnelsystemen te testen, operators op te leiden en om hulpdiensten ermee te laten oefenen.”

Een digitale levende tunnelkopie
Asset owners of beheerders zoeken daarom naar versnelling. Zo wordt er gekeken naar de hightechindustrie. Hier is het gebruikelijk om ontwerpen aan de hand van prototypes op voorhand te testen en te valideren. De bouw van een fysieke testversie is voor een kunstwerk een onhaalbare kaart. Maar er is een alternatief. Hof: “Dankzij nieuwe technologie kun je 3D-BIM modellen virtualiseren en dynamische gedragingen simuleren. Hiermee creëer je een digitale en levende kopie van je tunnel: de Digital Twin.”

Een scala aan mogelijkheden
Deze virtuele tweelingtunnel opent een scala aan mogelijkheden. Hof: “Met zo’n virtuele kopie kun je systemen ontwikkelen, testen en valideren nog voordat de tunnel er fysiek is. Neem de PLC-besturingssoftware van tunnelsystemen: deze merkt het verschil niet tussen een virtuele of fysieke tunnel. Wanneer de software virtueel foutloos werkt, zet je die een-op-een over naar z’n fysieke evenknie. De nodige (integratie-)testen heb je virtueel dan al gedaan.”

Virtueel trainen en opleiden
Zo zijn er meer voordelen. De Digital Twin maakt dat de fysieke trainings- en oefenperiode ná tunnelrealisatie fors wordt ingekort. Hof: “Met een virtueel test- en oefenplatform kun je allerlei scenario’s simuleren. Dit stelt je in staat om wegverkeersleiders of tunneloperators, hulpverleners en operationeel beheerders op te leiden terwijl de tunnel nog ge- of verbouwd wordt. Denk aan een operator die in een virtuele verkeerscentrale zijn training doorloopt terwijl een trainer op afstand meekijkt. Of hulpdiensten die alvast virtuele oefeningen doen.”

Digital Twin

Wegverkeersleiders, hulpverleners en beheerders kunnen vroegtijdig digitaal kennisnemen van de gerenoveerde tunnel.


Slimmer onderhoud
Een ander voordeel is dat de virtuele tweeling de volledige levensduur van een tunnel meegaat. Toekomstige modificaties aan de tunnel en z’n systemen zet je automatisch door naar de virtuele kopie. Monteurs en inspecteurs (tegen die tijd uitgerust met VR-bril) hebben tijdens reparaties of inspectierondes handleidingen en de actuele onderhoudsstatus altijd paraat. Hof: “En krijg je over enkele jaren de vraag om de effecten van een nieuw systeem voor zelfrijdende auto’s te onderzoeken? In je virtuele tunnel kun je uitgebreid testen.”

De businesscase
En hoe zit het met de businesscase? “Natuurlijk vergt de bouw van een virtuele tweeling een extra investering aan de voorkant. Maar het is er wel één die zich terugbetaalt. Neem de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Op basis van het aantal voertuigverliesuren kost dit de BV Nederland elke stremmingsdag minimaal een aantal ton aan euro’s. Reken maar uit wat het je oplevert of bespaart wanneer je dankzij een virtuele tweeling deze tunnel, maar dus ook al die tunnels die daarna aan de beurt zijn, twee maanden sneller in gebruik kunt nemen”, zegt Hof tot besluit.