Tagarchief: Den Ouden Groep

Wegenbouwbeton met zo laag mogelijke MKI

Lees het gehele artikel

Al het wegenbouwbeton in de N395 wordt door Den Ouden Groep in situ aangebracht. In het voortraject is veel aandacht uitgegaan naar de juiste mengselsamenstellingen om zowel een kortere doorlooptijd als een gunstige MKI-waarde te bewerkstellingen. Een gesprek met Sjoerd van Ingen, projectleider van Den Ouden Groep.

Het machinaal aanbrengen van ruim 9.000 meter aan geleidebanden is vele malen sneller dan wanneer je kiest voor prefab elementen.

We zijn in 2020 door BAM Infra Nederland benaderd om bindend op dit project in te schrijven, zegt Van Ingen. “In het verleden hebben we diverse rotondes succesvol aangepakt en de samenwerking verloopt altijd heel goed. We weten elkaar altijd heel goed te vinden en hebben aan de voorkant de nodige input geleverd qua planning en vooral de mengsels die we kunnen inzetten om zoveel mogelijk CO2 te reduceren. Samen met onze betonleverancier Mebin is getracht om een zo laag mogelijke MKI-waarde te overleggen. Daarop heeft de BAM goed gescoord in het EMVI-plan.”

Sneller

Lijnvormige elementen, printbeton, de wegverharding van de kluifrotonde en fietspaden, het is en wordt allemaal in situ gestort. “Een bewuste keuze”, volgens Van Ingen. “De reconstructie van de N395 wordt gefaseerd en grotendeels in het verkeer uitgevoerd. De doorlooptijd van iedere fase is dus beperkt. Je kunt je voorstellen dat het machinaal aanbrengen van ruim 9.000 meter aan geleidebanden vele malen sneller verloopt dan wanneer je kiest voor prefab elementen die handmatig door een stratenmaker gezet moeten worden. Eveneens vanwege de beperkte doorlooptijd is besloten om de kluifrotonde uit te voeren met een constructieve vezel in plaats van een concept met doorgaande wapening. Daarmee bespaar je toch al gauw een dag of vijf per fase met het aanbrengen van de wapening.”

Duurzamer

Het in situ storten van het wegenbouwbeton in de N395 is in dit geval ook een duurzamere keuze én met een sterker eindresultaat. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van het Den Ouden 2.0 mengsel. “Een mengsel met een aanmerkelijk lagere CO2-uitstoot. Daarmee behalen we een lage MKI-waarde zonder op kwaliteit in te boeten. Enig nadeel is dat het mengsel minder snel uithardt”, erkent Van Ingen. “Waar we wat krap in de fasering zitten, passen we een mengsel toe met een wat hoger portlandgehalte, zoals een deel van de wegverharding van de kluifrotonde. Op initiatief van de provincie Noord-Brabant is tevens een extra post opgenomen om ervaringen op te doen met geopolymeerbeton, dat bijdraagt aan een verdere CO2-reductie. Zo’n 2.000 m2 aan fietspad wordt met dit product uitgevoerd, waarvoor we samenwerken met de centrale van A. Jansen.”

Niet alleen zijn de doorlooptijden ontzettend kort, door wisselende omstandigheden wijzigt ook de planning zo nu en dan. “Gelukkig zijn we als organisatie in staat om daar flexibel op in te spelen en de mengsels op af te stemmen. Op die manier zorgen we voor voldoende uitharding in de juiste periodes, zodat anderen weer vooruit kunnen. Uitloop is namelijk geen optie.” 

BraBoB en Grondbank de Kempen gaan een samenwerking aan met Den Ouden Groep

photo-2019-06-24-22-24-36
Lees het gehele artikel

Met ingang van 24 juni 2019 worden BraBoB en Grondbank de Kempen onderdeel van de Den Ouden Groep. Met deze samenwerking verstevigt Den Ouden Groep haar strategische positie voor een bredere specialistische invulling op het gebied van duurzame infrastructuur, bodemveiligheid en een klimaat adaptieve en duurzame leefomgeving.  

De markt is aan grote veranderingen onderhevig, andere tijden en andere vraagstukken dienen zich aan, waardoor Willy van den Boer en Theo Berends, na 18 jaar, deze weloverwogen keuze hebben gemaakt. Door het plaatsen van BraBoB en Grondbank de Kempen binnen de Den Ouden Groep zien wij vooral innovatieve en circulaire kansen voor de verdere ontwikkeling van onze mensen en onze bedrijfsactiviteiten, aldus de heren.

Voor Den Ouden Groep is dit een passende uitbreiding op het huidige diensten- en producten­portfolio. Hierdoor kunnen we een nog betere totaaloplossing bieden wanneer er, in en rondom de bodem, werkzaamheden plaats moeten vinden. Elke ingreep in de bodem vraagt om professioneel management van grondstromen. Willy en Theo beschikken over veel kennis van milieu en logistiek, en hebben een enorm inzetbaar netwerk, aldus Jeroen den Ouden, Directievoorzitter van Den Ouden Groep.

We kijken uit naar een duurzame samenwerking en verwelkomen onze nieuwe medewerkers en klanten binnen het familiebedrijf Den Ouden.