Tagarchief: Den Hartog

Hernieuwbare olie uit plastic

plastic-naar-olie-sihlbrugge-process-kopieren
Lees het gehele artikel

Een volgende stap in de bedrijfsstrategie die zich richt op meer CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen. Met dat doel neemt brandstoffenleverancier Den Hartog deel aan het Nederlands-Belgisch consortium dat ‘de eerste rendabele olie-uit-plasticfabriek’ gaat bouwen.

Krachtige combinatie

Het Nederlands-Belgisch consortium bestaat uit aannemer en technisch dienstverlener Joh.Mourik en dochteronderneming Petrogas, Den Hartog BV en de Belgische afvalverwerker RenaSci. Met Mourik dat met zijn bedrijfsdivisie BlueAlp het patent heeft op het nieuwe plastic-naar-olie-procedé, Petrogas dat als ontwerp- en constructiebureau voor de olie- en gasindustrie instaat voor de bouw van de nieuwe fabriek, RenaSci dat verstand heeft van afvalverwerkingsconcepten, en Den Hartog voor het vermarkten van het eindproduct. In dit geval is dat diesel die voldoet aan de EN590 norm.

Bewezen technologie

De nieuwe recyclingfabriek die verrijst op het terrein van RenaSci in Oostende, gaat vanaf volgend jaar olie winnen uit moeilijk te verwerken plasticsoorten, met dus als eindproduct CO2-uitstoot besparende diesel. Deze plastics, zoals landbouwplastics en folies, worden nu nog verbrand of gestort. De BlueAlp-technologie heeft zich al bewezen in een proeffabriek in Zwitserland. Jaarlijks komt er totaal 120.000 ton afval binnen in Oostende dat wordt gescheiden voor hergebruik. De olie-uit-plasticfabriek maakt deel uit van een overkoepelend afvalverwerkingsecosysteem. De “olie uit plastic“ fabriek in Oostende heeft op jaarbasis een verwerkingscapaciteit van 21.000 ton afvalplastic dat anders moet worden verbrand of gestort.

Bedrijfsstrategie

Het concept is zo interessant omdat van al het afval dat er binnenkomt weer een product wordt gemaakt, daarmee verder invulling gevend aan de bedrijfsstrategie van Den Hartog die zich richt op meer CO2 besparende en minder milieubelastende brandstoffen.

Milieubelasting minimaliseren

Deze brandstoffen zal een plek krijgen in de CO2 Saving Diesel-lijn van Den Hartog. Binnen deze lijn zijn meerdere CO2 besparende brandstoffen te vinden waaronder ook hoge blends biodiesel die aan alle normen voldoen. Deze brandstoffen kunnen tot 89% CO2 beparen. Afnemers van deze uitstoot besparende ‘diesel’ zijn met name partijen in de business-to-business markt: Vooral bedrijven die moeten scoren op MKI-waardes (Milieu Kosten Indicator) en bedrijven die scherp sturen op CO2 besparing. Voorbeelden zijn transportbedrijven en wegenbouwers.

CO2-besparende biobrandstof met lage MKI-waarde

den_hartog_3_20190219_104209
Lees het gehele artikel

De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling en CO2-uitstoot in Nederland zijn de industrie en het wegverkeer, door massale verbranding van fossiele brandstoffen. Om daar wat aan te doen, is er in Parijs in 2015 een klimaatakkoord bereikt, waarbij onder andere is afgesproken dat de opwarming van de aarde tegen moet worden gegaan, dat er een transitie moet komen naar niet-fossiele brandstoffen en dat de CO2-uitstoot teruggedrongen moet worden. Ook in de grond- weg- en waterbouw zien we dat CO2– en MKI-waardes (milieu kosten indicator) een steeds grotere rol spelen. Bedrijven zoeken vaker naar oplossingen, zoals het gebruik van alternatieve brandstoffen in het wagenpark en voor de machines om zo hun ecologische footprint te verkleinen.      

Eén van de partijen die hier volop mee bezig is, is Den Hartog BV. Het bedrijf levert producten van topkwaliteit, zoals de Mobil smeermiddelen. Daarnaast levert het ook brandstoffen. Den Hartog heeft een grote voorraad brandstoffen in het eigen depot aan de Lek in Groot-Ammers, met een capaciteit van maar liefst 23 miljoen liter. Met ook het vervoer en de chauffeurs in eigen beheer, kan Den Hartog garant staan voor een snelle opvolging en daarmee een snelle levering van brandstoffen en smeermiddelen. Den Hartog is lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen, welke voor Nederland een koploperspositie ambieert in het decarboniseren van brandstoffen in verschillende transportsectoren. 

Den Hartog

Op het Den Hartog tankpark kan 23 miljoen liter worden opgeslagen. Hiervan is 4 miljoen liter CO2 Saving Diesel.


Milieubelasting minimaliseren
“We zijn een grote voorraadhoudende partij die zorgt voor gegarandeerde levering en gecontroleerde kwaliteit. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De overheid stuurt enorm op CO2-reductie. Met onze CO2 Saving Diesel spelen wij hierop in.” Niek Roessink, business development manager bij Den Hartog, vertelt: “De gewone biodiesel heeft beperkingen qua bijmengpercentage, daarnaast is deze biodiesel kwalitatief gezien soms slechter dan diesel. Het heeft de reputatie brandstoffilters te blokkeren en brandstofsystemen te beschadigen. Biomass to Liquid (BTL-) biobrandstof heeft dit nadeel niet.”

Meer dan 89% CO2 reductie bij CO2 Saving Diesel
CO2 Saving Diesel bevat zeer weinig zwavel en aromaten. Hierdoor worden de fijnstof en roet uitstoot flink verlaagd tot 46% en zwaveluitstoot gereduceerd tot praktisch nul. De uitstoot van stikstof is teruggebracht met 14%. De pure variant bespaart meer dan 89% op de CO2 emissie. De manier waarop deze brandstof wordt geproduceerd zorgt ervoor dat de kwaliteit beter is dan de “ouderwetse diesel”. Deze pure variant voldoet volledig aan de EN15940 normering.  

Den Hartog

In grond-, weg- en waterbouw maken aannemers gebruik van CO2 Saving Diesel om bestekken te kunnen winnen.


Toegevoegde waarde voor menig ondernemer door
74% MKI-besparing
Het grote voordeel van de CO2 Saving Diesel is dat het perfect mengbaar is met gewone diesel. Den Hartog biedt daarom verschillende blends aan. Hoe meer er wordt toegevoegd hoe meer CO2 er wordt bespaard. De producten van Den Hartog kunnen zonder aanpassingen probleemloos worden toegepast in de huidige generatie dieselmotoren. “Het verdient zichzelf terug doordat de klant hier weer meer business door kan genereren”, licht Niek toe. “Infrastructuur gerelateerde bedrijven krijgen binnen aanbestedingen steeds vaker te maken met MKI- waardes. Daarom hebben wij van onze CO2 Saving Diesel een Levens Cyclus Analyse laten maken, hiermee is ook de MKI-waarde bekend. Vergeleken met de MKI-waarde van een normale fossiele diesel is er een besparing van ruim 70% mogelijk. De LCA wordt ter beschikking gesteld aan de Nationale Milieu Database (NMD). Deze gegevens stellen onze klanten in staat om voor hun producten of diensten ook weer een milieuverklaring op te stellen.”