Tagarchief: DELTA BLOC®

Een kunstwerk onder een kunstwerk

DB 80 AS-E kopiëren
Lees het gehele artikel

Deze op het eerste gezicht standaard opdracht bleek een aanzienlijke uitdaging waaraan de wegontwerpers van Heijmans hun handen vol hadden. Met de specialistische kennis van Heijmans wordt een ‘kunstwerk onder een kunstwerk’ gerealiseerd waardoor de bestaande en nieuwe viaductpijlers veilig worden afgeschermd.

“Een éénduidig wegbeeld is mogelijk door één type voertuigkering te plaatsen of door toepassing van meerdere typen met dezelfde vorm”, zegt Kees Hanegraaf van DELTA BLOC®, toonaangevend producent van voertuigkerende systemen. “In de bestaande situatie staan er vier verschillende systemen: een geleiderail, stalen barriers en twee verschillende types betonbarrier. Hierdoor is er in de loop der jaren een rommelig wegbeeld ontstaan.”

Zeer beperkte ruimte en wisselende ondergrond

“Vanwege de beperkte ruimte in het dwarsprofiel en de huidige bermbeveiligingseisen, is de toepassing van standaard voertuigkeringen onder deze fly-overviaducten niet mogelijk”, vervolgt Hanegraaf. “Een probleem waarmee wegontwerpers veelvuldig worden geconfronteerd bij wegreconstructies. Daarnaast moesten de wegontwerpers in dit geval rekening houden met verschillende ondergrondcondities om zo min mogelijk aanpassingen aan de wegconstructie uit te hoeven voeren. Dit betekende dat er voertuigkeringen nodig waren voor montage op een betonverharding, in de berm of op het asfalt. Een haast onmogelijke opgave gezien de beperkte ruimtes en de noodzaak van veilige overgangsconstructies om van het ene op het andere systeem aan te sluiten.”

Dankzij de DB 80-serie van DELTA BLOC® heeft Heijmans één doorgaande voertuigkerende constructie in prestatieklasse H2 kunnen realiseren.

DB 80-serie van DELTA BLOC®

Pijlers van kunstwerken zijn pas veilig afgeschermd als de voertuigkering tijdens een aanrijding zijn werk kan doen. Hanegraaf: “De meeste voertuigkeringen verschuiven aanzienlijk bij een aanrijding. Door deze verschuiving wordt de botsenergie opgenomen en het voertuig netjes in zijn baan geleid. De kracht die inzittenden te verwerken krijgen, blijft beperkt. Met de vereiste botsproeven volgens NEN EN1317-2 moet aangetoond worden dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.” Maar wat als er geen of te weinig ruimte is voor de benodigde verschuiving? De DB 80-serie van DELTA BLOC®bood hier dé totaaloplossing voor de wegontwerpers van Heijmans. Intensieve samenwerking tussen de specialisten van Heijmans en DELTA BLOC heeft geresulteerd in acht strengen betonnen voertuigkering waarin maar liefst vijf verschillende typen DB 80 zijn verwerkt. Allen met botsproeven getest volgens NEN EN 1317-2 waardoor een veilige totaaloplossing is gerealiseerd. “Een kunststuk op zich dat nog niet eerder op deze wijze is uitgevoerd.”

Dankzij de DB 80-serie van DELTA BLOC® heeft Heijmans één doorgaande voertuigkerende constructie in prestatieklasse H2 kunnen realiseren. De hoogte en het aanrijdprofiel van de verschillende types DB 80-barriers zijn identiek. Enkel de inbouwwijze verschilt. “De weggebruiker ervaart geen verschil tussen de verschillende voertuigkeringen maar rijdt langs een kunstwerk onder een kunstwerk”, besluit Hanegraaf.