Tagarchief: De Wegenscanners

Wegbeheer kan veel beter

Wegenscanners-28
Lees het gehele artikel

Veel wegbeheerders gebruiken de CROW-wegbeheersystematiek voor het plannen van onderhoud aan het wegenareaal. Het geeft volgens Wilco Bouwmeester van de Wegenscanners slechts een beperkt en oppervlakkig beeld van de status van een wegconstructie. “We zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers compleet inzicht krijgen, zodat de probleemlocaties in beeld worden gebracht, met als doelstelling dat de budgetten voor wegonderhoud efficiënter ingezet kunnen worden.”

Informatie over de bestaande wegverharding en ondergrond kan en moet beter, vindt Bouwmeester. “Zaken gaan te vaak mis omdat men zich alleen baseert op visuele inspecties en asfaltboringen. Dat geeft geen compleet beeld en veroorzaakt bovendien veel overlast. Op basis van wegbouwkundige kennis en geofysica ontwikkelden we een methode om al rijdend het wegareaal volledig in beeld te brengen. We scannen niet alleen het asfalt maar ook alles wat daaronder zit voor een compleet inzicht in de constructie. Informatie die de basis vormt voor het efficiënt beheer van een areaal of voortgang van een project.”

De Wegenscanners scannen niet alleen het asfalt maar ook alles wat daaronder zit voor een compleet inzicht in de constructie.

Inzicht

“Met een gammaspectrometer en een grondradar meten we onder andere de dikte van de asfaltconstructie en het funderingspakket en kunnen we bovendien heel nauwkeurig afwijkingen (lees: schades) constateren”, vervolgt Bouwmeester. “Met die informatie aangevuld met andere (reguliere) onderzoeken en domeinkennis van het areaal kunnen we wegbeheerders inzicht verschaffen in de status van hun areaal. Welk wegvak heeft een draagkrachtprobleem en welk wegvak kan simpeler onderhouden worden. Uiteindelijk wordt deze informatie voorzien van een verhardingsadvies. Dit in tegenstelling tot de huidige methodieken die niet goed tot in detail weergeven wat er moet gebeuren en veelal uitgaan van aannames.” Bouwmeester maakt een treffende vergelijking met een houten kozijn. “Met onze techniek wordt precies in beeld gebracht waar een likje verf volstaat en waar een compleet stuk hout vervangen moet worden. Men weet dus exact waar wat moet gebeuren. Dat voorkomt kapitaalvernietiging en maakt dat budgetten beter en efficiënter ingezet kunnen worden.” 

Nieuwe toepassingen

De unieke methodiek van de Wegenscanners is toepasbaar op de meest uiteenlopende projecten, maar ook nieuwe toepassingen worden onderzocht. Bouwmeester: “Innoveren zit in ons bloed. Eens in de zes weken hebben we een intern innovatieoverleg met onze medewerkers over hoe we nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen op basis van bestaande technieken. Hier komen vaak mooie ideeën uit. Zo zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek over de herkenning van steenslagen in het ZOAB-pakket, dit in het kader van circulair hergebruik van het asfalt. Ook onderzoeken we het functioneren van waterbergende voorzieningen. Tot slot werken we ook veel samen met studenten aan de TU Delft en TU Twente. Kortom, we blijven voortdurend innoveren voor een compleet inzicht en efficiënt wegbeheer.”     

Het ViA15-project exact in beeld

HIGHRES wegenscanners 02 kopiëren
Lees het gehele artikel

“We zijn gespecialiseerd in non-destructief onderzoek naar de opbouw en staat van wegen”, vertelt Wilco Bouwmeester, directeur van De Wegenscanners. “Voor project ViA15 hebben we de diktes van het aanwezige asfalt en het ZOAB-pakket bepaald. Ook hebben we de kunstwerken nader onderzocht. Zo hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en de staat van de stootplaten en tevens de asfaltdikte op het kunstwerk bepaald. Omdat onze data digitaal en geo-gerefereerd zijn vastgelegd kunnen we snel andere data koppelen. Zo hebben we de valgewichtdeflectiemetingen automatisch gekoppeld aan de verhardingsdiktes, wat het ontwerpproces versnelt. Door deze extra informatie kan GelreGroen het asfaltontwerp optimaliseren.”

Onderbouwde beslissingen

Dankzij de informatie van De Wegenscanners kan GelreGroen zich in detail voorbereiden op project ViA15 en komt zij tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te staan. “GelreGroen heeft De Wegenscanners ingeschakeld, omdat Rijkswaterstaat deze informatie niet aanlevert in de tenderfase, terwijl er wel behoefte aan is”, weet Bouwmeester. “Wegenbouwers schrijven vaak in op een werk op basis van niet altijd recente informatie. Dat brengt risico’s met zich mee, terwijl de mogelijkheden er wel zijn om deze informatie in te winnen. Door deze compleet te leveren worden de risico’s verminderd in de realisatiefase. De data worden volledig digitaal aangeleverd en sluiten aan op diverse GIS-systemen. Deze vorm van digitalisering draagt enorm bij aan de efficiëntie bij onze opdrachtgevers.”