Tagarchief: Corbulotunnel

Technische installaties geplaatst in dienstgebouw corbulotunnel rijnlandroute

Lees het gehele artikel

Het gaat om 54 verschillende installaties die zorgen voor een veilige tunnel, zoals de verlichting, camera’s, noodtelefoons en het brandmeldsysteem. De installaties, opgebouwd in totaal 24 modules (containers), zijn de afgelopen twee jaar op de testlocatie in Eindhoven opgebouwd en uitvoerig getest. Speciaal voor het transport van Eindhoven naar Leiden zijn de modules stof- en waterdicht verpakt en worden ze volgens een vast stramien het dienstgebouw in gehesen.

Kinderziektes

Door de tunneltechnische installaties van tevoren modulair op te bouwen, zijn kinderziektes al op de testlocatie eruit gehaald en dat scheelt later veel tijd. Met deze modulaire werkwijze worden de testwerkzaamheden in de tunnel aanzienlijk beperkt tot voornamelijk fysieke testen, die ook daadwerkelijk pas in de tunnel kunnen plaatsvinden.

Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 is trots op deze bijzondere mijlpaal: “Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder in gegaan”. Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland beaamt dat: “Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”.

“Een eis van de opdrachtgever was dat alle TTI’s 2 jaar voor opening getest moesten zijn. Met deze manier van werken zijn we daarin nog een stapje verder gegaan”. Benjamin Mooijaart, projectmanager VTTI Comol5 | Croonwolter&dros

Inrichting dienstgebouwen

16 van de 26 modules worden momenteel geplaatst in het dienstgebouw aan de oostzijde nabij de A4. De overige tien modules gaan in de zomer naar het dienstgebouw aan de westzijde, nabij de A44. De modules worden van de vrachtwagens het dienstgebouw in gehesen, naar de begane grond en het -1 niveau. Dat moet in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook worden er brandwerende wanden tussen geplaatst. Als alles erin zit, kan het dak erop.

“Deze mijlpaal in het project is de kers op de taart. Onze strategie uit 2015 om 2 jaar voor openstelling geteste systemen naar de tunnel te brengen, is geslaagd. We hebben alles op papier beoordeeld en in Eindhoven getest, en nu is het werkelijkheid”. Piet Jansen, projectleider TTI Provincie Zuid-Holland

Aansluiten bekabeling & testen op locatie

De volgende stap na het plaatsen van de modules, is het aansluiten van alle bekabeling. De installaties worden met elkaar verbonden via een kabelkoker onder het wegdek waarbij om de 50 meter nissen zitten met technische kasten. Deze kasten worden verbonden met de dienstgebouwen en met de componenten in de tunnel. Het leggen van al die verbindingen duurt zeker nog een jaar, daarna vindt het testen plaats en wordt de vergunning aangevraagd. Volgens de huidige planning gaat de Corbulotunnel in 2023 open voor verkeer.

Primeur: drie jaar voor openstelling verbonden met verkeerscentrale Rhoon

In de afgelopen twee jaar zijn alle installaties opgebouwd en getest op de testlocatie in Eindhoven. Maar liefst drie jaar voor openstelling waren de tunneltechnische installaties van de RijnlandRoute al aangesloten op de verkeerscentrale in Rhoon. Een primeur in de tunnelwereld!

In Eindhoven zijn alle tunneltechnische installaties (TTI) volledig geconditioneerd gebouwd en getest. Hier worden de TTI’s en de modules klaargemaakt voor transport en plaatsing op de definitieve eindbestemming in de dienstgebouwen (plug & play). De modules worden stof- en waterdicht verpakt voor het transport.

RijnlandRoute: De tunnel in de N434 heet Corbulotunnel

Corbulotunnel
Lees het gehele artikel

In het gezelschap van enkele “Romeinen” onthulden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Floor Vermeulen en de wethouders Erika Spil (Voorschoten) en Ashley North (Leiden) de naam. Cora van Nieuwenhuizen is blij met deze mijlpaal: “De RijnlandRoute is een groot en belangrijk infraproject waarin het Rijk en de provincie Zuid-Holland samen optrekken. Ondanks de coronacrisis is hier de afgelopen maanden op een veilige manier keihard doorgebouwd en vandaag zetten we een mooie nieuwe stap. Voor dit resultaat verdienen de bouwers en alle andere betrokkenen een groot compliment.” 

Waar komt de naam Corbulotunnel vandaan? 

De naam Corbulotunnel is afkomstig van een bekende Romeinse generaal, die 47 na Christus opdracht gaf voor het maken van een kanaal tussen de Rijn en de Maas. De RijnlandRoute en de Romeinen hebben veel gemeen. Zo gaat de tunnel in de N434 onder het Rijn-Schiekanaal  door uit de Romeinse tijd. En langs de N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg, ook onderdeel van de RijnlandRoute, zijn bijna 500 eikenhouten funderingspalen opgegraven van de Romeinse grensweg die langs de Oude Rijn liep.  

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, provincie Zuid-Holland: “Het is fascinerend te bedenken dat de Romeinen 2000 jaar geleden al het belang van goede wegen inzagen en hierin investeerden. Nu doen wij dat opnieuw zodat de regio rondom Leiden en Katwijk goed bereikbaar blijft. Als provincie willen we bewoners de keuze bieden op welke manier ze dat doen; met de fiets, het openbaar vervoer, maar ook met de auto. De RijnlandRoute is goed voor de economie in de regio. We passen de RijnlandRoute hier ook zo mooi in, zodat ’t gebied een prettige omgeving blijft om in te verblijven. En daarmee maken we Zuid-Holland elke dag beter, geïnspireerd ook door de Romeinen.” 

Belang voor Holland Rijnland, Voorschoten en Leiden 

Bij de onthulling was ook Arno van Kempen van Holland Rijnland aanwezig, als één van de belanghebbende partijen en financiers van de RijnlandRoute.Vanwege de belangen van de gemeenten Voorschoten en Leiden bij de komst van de tunnel, namen beide wethouders ook deel aan de onthulling van de naam. Wethouder Erica Spil: “Ik ben blij dat door de tunnel het Voorschotense gebied bovengronds niet verandert, met het groen, sportvoorzieningen en fraaie monumenten zoals landgoed Berbice.”  Wethouder Ashley North van de gemeente Leiden vult aan: “Wij kijken uit naar de komst van de RijnlandRoute, want met o.a. de nieuwe wegverbinding N434 in combinatie met de toekomstige Leidse Ring Noord zorgen we ervoor dat verkeer in de toekomst om de binnenstad van Leiden rijdt en op gerichte plekken de stad in kan komen. Daarmee draagt de RijnlandRoute bij aan autoluwe binnenstad.”  

Het projectonderdeel N206 Europaweg met de aanpak van het Lammenschansplein en het verhogen van de Lammebrug is voor beide gemeenten een cruciaal onderdeel van de RijnlandRoute. De gemeenten zijn dan ook blij met de concrete stappen die hier gezet worden. 

Afbouwen van de Corbulotunnel  

De komende periode wordt de Corbulotunnel verder afgebouwd, ingericht en voorbereid voor ingebruikname. Rick Pattipeilohy, projectdirecteur van aannemerscombinatie Comol5: “Inmiddels zijn we gestart met de afbouw van de eerste tunnelbuis. Zoals de bouw van de dwarsverbindingen in de tunnel, waardoor men kan vluchten in geval van een calamiteit. We bouwen deze passages met behulp van een techniek waarbij we de grond bevriezen. Verder brengen we de kabelkokers aan waarboven we het wegdek maken. Ook starten we met het inrichten van de tunneltechnische installaties, die op onze testlocatie al volledig zijn opgebouwd en getest, dat scheelt straks veel tijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het brandmeldsysteem, de verlichting, camera’s en noodtelefoons. Vanaf begin volgend jaar worden de modules kant en klaar geplaatst en sluiten we alle bekabeling aan.”  

Het is de bedoeling dat de eerste auto’s vanaf 2023 door de nieuwe Corbulotunnel kunnen rijden.  

Meer informatie 

De RijnlandRoute is verdeeld over 3 projecten, die op elkaar aansluiten:  

1.         De nieuwe weg (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een tunnel van circa 2,5 kilometer en een verdiepte ligging van circa 1,4 kilometer en aanpassingen aan de A4 en A44.  

2.         De verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) vanaf de aansluiting met de N441 Katwijk tot en met de Torenvlietbrug. 

3.         De verbreding van de Europaweg (N206) tussen de A4 en de Rooseveltstraat in Leiden.  

Het 1e deel van de RijnlandRoute wordt gebouwd door Comol5, een internationale aannemerscombinatie van de TBI-bedrijven Mobilis en Croonwolter&Dros, Vinci Construction Grands Projets en DIMCO. 

Meer informatie over de RijnlandRoute vind u op www.rijnlandroute.nl